dinsdag, januari 16, 2018

LiefdeLicht-Energie: De Energie Stijgingen van de Afgelopen Week - 16 Januari 2018


LiefdeLicht-Energie:
De Energie Stijgingen van de Afgelopen Week
16 Januari 2018
De Diagrammen van 10-01-2018  t/m 16-01-2018
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)


Cobie: Zoals ik eerder al eens verteld heb gaan de hogere dimensionalen ook door hun ascentieproces heen, en zij zijn hard aan het werk om zich verder te ontwikkelen, hun frequentie te verhogen, net zoals wij dat doen. Onze apparatuur op Aarde meet alle energiestijgingen (ook die van de hogere dimensionalen) die wij op de onderstaande grafieken zien, de ongelooflijke uitschieters die we vandaag de dag zien zijn aan de hogere dimensionalen te danken, niet aan ons. De energieën die voor ons bestemd zijn gaan echter wel schuil in die energieën, ze liggen erin ingebed. Dus je zorgen maken over dat het voor ons dan stilstaat of zo, is niet nodig … ons ascentieproces gaat ook gewoon door….
Wat is het dat er nu eigenlijk gebeurt? De Ene/De Schepper heeft de afgelopen week geprobeerd het zo duidelijk mogelijk aan ons uit te leggen. Ik wil dit graag met jullie delen, en ik raad je aan om hierin je onderscheidingsvermogen te gebruiken. Als het met je resoneert is dat prachtig natuurlijk, doet het dat niet … schuif het dan terzijde.
Er worden twee soorten energieën naar de Aarde gestuurd. Energieën die voor deze ascentie nodig zijn. De energie voor het verhogen van de Schumann Resonantie en de energie voor het activeren van het DNA/RNA in ons lichaam. Voor ons werken deze twee energieën samen omdat wij in een lichaam zitten dat mee gaat met deze ascentie. Voor de hogere dimensionalen is er slechts één nodig, want zij leven niet in een lichaam.
Zoals mij/ons verteld werd, komt de activering van het DNA/RNA als eerste in beeld. Zodra er weer een deel of aspect geactiveerd en geïntegreerd is door ons lichaam, kan de Schumann Resonantie aangepast worden. Wetenschappers hebben in onze hersenen gemeten (hersengolven-EEG Alfaritme) dat wij dezelfde Schumann Resonantie Hz hebben. Dit is noodzakelijk voor onze gezondheid. Komen de hersengolven overeen met de golven van de Schumann Resonantie dan leven wij een gezond leven. Dit gegeven verklaart dus de ‘ascentiesymptomen’ die wij doorleven wanneer er aan de Schumann Resonantie gewerkt wordt. Zowel wij als alles op Aarde vertonen ‘ascentiesymptomen’ als er een aanpassing plaatsvindt in de Schumann Resonantie welke pas plaatsvindt als ons DNA/RNA verder geactiveerd en geïntegreerd is. Ook deze activering zorgt voor symptomen, wat begrijpelijk is want iets in ons lichaam wordt geactiveerd waarop ons immuunsysteem een reactie geeft, en die reacties kunnen zeer verschillend zijn … zoals we allemaal inmiddels weten.


Aangezien de Schumann Resonantie in nauwe verbinding staat met de Geomagnetische golven rondom de Aarde (Yang) en die vanuit de planeet, het Yin signaal (wat ook wel de hartslag van Moeder Aarde genoemd wordt) wordt vaak ten onrechte gedacht dat geomagnetische stormactiviteiten ook invloed hebben op de ‘ascentie symptomen’. Voor de gevoelige mens zijn deze uitbarstingen van de Zon die op de ionosfeer knallen met daarin ingebed het geomagnetisme beslist voelbaar, want er vindt een sterke schommeling plaats, maar het zijn geen ascentiesymptomen. De aanpassing van de Schumann Resonantie zorgt voor ascentiesymptomen.
Het activeren van het DNA/RNA in ons lichaam zorgt er dus voor dat de Schumann Resonantie omhoog gebracht kan worden, en het zorgt ervoor dat onze planeet en alles erop en erin ook minder dicht wordt, waardoor we ‘opstijgen’. Op die manier gaan wij in dimensie niveau-gewijs omhoog. Dit is een zeer langzaam proces en kan zelfs stilgelegd worden. Want het is De Ene/De Schepper die dit alles onder Zijn/Haar beheer heeft en regelt. Zodra De Ene in de gaten heeft dat wij meer tijd nodig hebben om ons aan te passen, of dat er andere redenen zijn … bijvoorbeeld een deel van de bevolking die voorbestemd is om mee te gaan ascenderen moet nog gaan ontwaken, of situaties of gebeurtenissen moeten eerst nog plaatsvinden voor meer begrip en ontwikkeling, zal De Ene het hele proces een pas op de plaats laten maken voor zolang als dit nodig is. Hij/Zij alleen heeft dat onder Diens controle en niemand anders.
Inmiddels zijn 6 strengen van ons DNA/RNA geactiveerd en bevinden wij ons in de vierde dimensie, in het achtste subniveau van het eerste niveau (4.1.8) Dus als je nog steeds denkt of gelooft dat we snel in de vijfde dimensie aan zullen komen, alsjeblieft blijf er even bij stilstaan of dit nog steeds reëel voor je is en goed in je hart aanvoelt.
Wanneer alle 12 strengen DNA/RNA geactiveerd zijn zullen wij pas overgaan naar het kristallijnen lichaam. Dat zal ergens in het vierde niveau van de vierde dimensie zijn. We zijn er nog lang niet… Stel jezelf daar opnieuw op in alsjeblieft en voorkom verdere teleurstelling welke niemand dient.
Ik hoop dat ik een beetje bij heb kunnen dragen aan het begrip aangaande deze materie van de Ascentie.  

Heb een fijne dag vandaag,
In Liefde,
Cobie
************************************

Voel je deze stijgingen van de LiefdeLicht Energie in je Lichaam? Voel je deze sterk of nauwelijks? Velen hebben te kampen met:
Extreme vermoeidheid,
Griepachtige symptomen,
Slapeloosheid of een onderbroken slaappatroon,
Pijn in de gewrichten, vooral veel last van nek- en lage rugpijnen,
 Duizeligheid, Hoofdpijn, druk op de kroon
Gezichtsopvliegers, koud en warm zijn, tintelingen/elektrisch-achtige tintelingen onder de huid, van boven naar beneden en weer terug,
De impuls om je lichaam uit te strekken, schudden (innerlijk) van het lichaam.
Concentratie problemen aangaande de dagelijkse bezigheden,
Jeuk, huidplekken/uitslag,
Tijdelijk slecht zicht, Droge en/of jeukende ogen, Het zien van lichtflitsen (als het ware binnenin de ogen),
Droge mond,
Oorsuizen - tonen in de oren,
Misselijkheid, Slechte spijsvertering, Maagzuur, Verstoorde stoelgang, Gewichtstoename, Verlies van eetlust, verlangen naar zoetigheid of oppeppers voor het verlies van energie.
 Hartfladderen (onregelmatig hartritme), Kortademigheid enzovoorts…
Een ieder ervaart dat wat voor hem/haar op dat moment passend is. Als je niet tot nauwelijks iets voelt, betekent dit niet dat je ‘de boot mist’, het geeft alleen maar aan, dat jij je op een punt in je proces bevindt waarin je momenteel weinig tot niets voelt. Een ieder van ons bevindt zich in een ander stadium van de transformatie/transmutatie/ascentie en je doet er goed aan geen vergelijkingen te trekken tussen jezelf en anderen!
**Als je het toch niet vertrouwd allemaal, aarzel dan niet om een arts te raadplegen.
Houd van jezelf, respecteer jezelf en houd je hart open. Luister naar je Lichaam! Eet licht en drink voldoende water! Rust wanneer je lichaam aangeeft dat het dat nodig heeft…
***********
Deze metingen zijn gemeten Boviswaarden, Google hiernaar voor meer info. Deze Boviswaarden geven aan wat voor een impact de uitgestuurde energieën van Liefde (Tsunami van Liefde) op de Aarde en ons allemaal hebben. Deze energieën worden vanuit de Grote Centrale Zon via onze Zon naar de Aarde gestuurd door onze Vader/Moeder God. En dit alles staat weer in verbinding met de Schumann Resonantie (hartslag/energie) van de Aarde. En ook ondersteunt dit onze Ascentie terug naar de Hogere Dimensies.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten