dinsdag, november 21, 2017

LiefdeLicht-Energie: Wederom Extreme Stijgingen in de Afgelopen Week… - 21 November 2017


LiefdeLicht-Energie:
Wederom Extreme Stijgingen in de Afgelopen Week…
21 November 2017
De Diagrammen van 15-11-2017  t/m 21-11-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)


Cobie: Zoals ik in mijn artikel “Hoe de Extreme Stijgingen van de Energieën te Interpreteren” heb omschreven, wordt nog steeds glashard bewezen dat de Hogere Dimensionalen een enorme bewustzijnsgroei doormaken. De pieken en af en toe een lichte daling gaan gelijk op met de pieken en iets mindere dagen van bewustzijnsgroei in het proces waar zij en ik in geplaatst werden door Vader/Moeder en De Ene/De Schepper. Deze extremen zijn niet op ons van toepassing. Tevens bevinden de energieën die wij en de planeet nodig hebben voor onze groei en ontwikkeling zich binnenin deze energieën, dus je hoeft er niet over in te zitten dat dit niet door zou gaan, of wat dan ook. Ook onze ontwikkeling gaat verder!
De afgelopen dagen werd dit door ons stevig gevoeld in onze lichamen. Ik las over overgeven, constipatie of het vasthouden van vocht en niet kunnen slapen, pijn in spieren en gewrichten, huilen enzovoorts. Jouw spiritteam/hogere zelf zijn met je aan het werk. Zij zorgen voor de rustpauzes, zij zorgen voor de goede maar ook voor de minder goede dagen. Wij, hun incarnaties, moeten nu eenmaal heel veel verwerken nog vanuit voorafgaande levens, misschien voor sommigen dit leven zelfs nog, en vanuit ons onderbewustzijn wat daar als een soort van ‘erfenis’ aanwezig is van ons Hogere Zelf. Het Hogere Zelf heeft de regie van dit alles in handen en loodst je erdoorheen … en klaar zijn we nog lang niet.

Wat ik ook graag naar voren zou willen brengen is, dat je gaat beseffen dat je niet voor anderen kunt reinigen/opruimen. Een ander kan het niet voor jou en dat is omgekeerd ook het geval. Ieder Mens en iedere incarnatie van een Hoger Zelf moet diens eigen onverwerkte zaken opruimen. Jij kunt het niet ook nog eens voor het menselijke bewustzijnscollectief op gaan ruimen. Wij staan in verbinding of vormen met z’n allen het menselijke bewustzijnscollectief en dit collectief zal helemaal ‘schoon’ en in evenwicht zijn als iedereen op de Aarde en diegenen die met de Aarde aan het werk zijn vanuit de Hogere Dimensies hun werk gedaan hebben. We staan allemaal met elkaar in verbinding, dit gehele Universum … en dit gehele Universum moet naar alles wat Liefde in evenwicht omvat gebracht worden. Dat is geen kleine taak, en we moeten daar allemaal onze schouders onder gaan zetten.
Jij kunt het werk van je buurvrouw niet doen, dat moet zij zelf doen. Jij kunt het werk van je broer of zuster of ouders niet doen, dat moeten zij zelf doen. Hoe moeten zij anders in evenwicht komen? Hoe moeten zij anders zichzelf ontwikkelen en de dingen leren en uiteindelijk ascenderen? Jouw persoonlijke werk, werkt mee aan het in evenwicht brengen van alles wat Liefde omvat. Wij onderwijzen door voorbeeld, of je dit nu opgevolgd ziet worden door anderen of niet. De zaadjes worden wel degelijk geplant … En uiteindelijk zullen die zaadjes wortel gaan schieten als een ontwaking plaatsvindt. Het gaat gebeuren, dat is iets waar wij allemaal geloof en vertrouwen in moeten behouden.
Weet dus, dat alles waar je doorheen gaat en wat je verwerkt voor jou persoonlijk is. Je moet het werk DOEN! Her/erken datgene wat naar boven komt, ga erdoorheen met alle gevoelens en emoties die daarbij horen en geef het een plaats waarna je het loslaat. Het is van jou en het hoort bij jou, alleen had je er nog nooit iets mee gedaan, je had het alleen maar terzijde geschoven, weggestopt … De verwerkte zaken zullen je uiteindelijk kracht geven, want het is een soort van ondergrond waar jij je tegen af kunt zetten in hedendaagse zaken om te weten en te begrijpen wat voor beslissingen te nemen of juist niet. Je kunt je verleden als een soort van handboek zien waar je je tegen af kunt zetten om zaken op een  juiste manier te interpreteren, om de juiste beslissingen te nemen enzovoorts. Het is ervaring … en deze ervaringen waren echter niet zo heel erg positief, vandaar ook dat je ze toentertijd weggestopt had, omdat ze te naar of verschrikkelijk waren om doorheen te gaan in dat leven. De pijn was te ruw, te diep … Soms waren het omstandigheden waarin je niet kon gaan verwerken omdat de omstandigheden zich niet oplosten en de verwerking niet in gang gezet kon worden vanwege het feit dat wat verwerkt zou worden onmiddellijk vervangen zou worden door een volgende laag van precies hetzelfde. En in die situatie had je het ook niet voor elkaar gekregen natuurlijk … Dan komt een toekomstig leven in beeld om dit alsnog te verwerken… En dat soort van verwerkingen mag je in dit laatste ascenderende leven verwachten van voorafgaande levens, of van wat er in je onderbewustzijn schuil gaat en dat je als een ‘erfenis’ meegekregen hebt van je Hogere Zelf.
Waarom? Nou, omdat jij een afgescheiden kopie bent als het ware van het Hogere Zelf, en je alle ‘toeters en bellen’ van het Hogere Zelf meegekregen hebt. Je kunt nu denken, maar dat verdwijnt dan toch als ik met het hogere zelf ga vermengen en hij of zij heeft z’n werk gedaan? Nee … Jij bent degene die ascendeert en jij bent degene die dit ook op moet ruimen, net zoals je Hogere Zelf dat moet. Het is gedupliceerd allemaal, en dus moet het ook in tweevoud opgeruimd worden. Je Hogere Zelf weet inmiddels wat er in het onderbewustzijn schuil gaat, en weet hoe dit voor jou in werking te zetten, en dat zal slechts mondjesmaat gebeuren. Niemand hoeft erover in te zitten dat hij/zij teveel voor z’n kiezen krijgt. Er zijn altijd een aantal van jullie die als proefpersonen ingezet zullen worden over wat men wel of niet aankan in één keer, en daarna volgen dan al vrij snel alle anderen. Men zal hier zeer nauwkeurig en veilig mee omgaan…  

************************************

Voel je deze stijgingen van de LiefdeLicht Energie in je Lichaam? Voel je deze sterk of nauwelijks? Velen hebben te kampen met:
Extreme vermoeidheid,
Griepachtige symptomen,
Slapeloosheid of een onderbroken slaappatroon,
Pijn in de gewrichten, vooral veel last van nek- en lage rugpijnen,
 Duizeligheid, Hoofdpijn, druk op de kroon
Gezichtsopvliegers, koud en warm zijn, tintelingen/elektrisch-achtige tintelingen onder de huid, van boven naar beneden en weer terug,
De impuls om je lichaam uit te strekken, schudden (innerlijk) van het lichaam.
Concentratie problemen aangaande de dagelijkse bezigheden,
Jeuk, huidplekken/uitslag,
Tijdelijk slecht zicht, Droge en/of jeukende ogen, Het zien van lichtflitsen (als het ware binnenin de ogen),
Droge mond,
Oorsuizen - tonen in de oren,
Misselijkheid, Slechte spijsvertering, Maagzuur, Verstoorde stoelgang, Gewichtstoename, Verlies van eetlust, verlangen naar zoetigheid of oppeppers voor het verlies van energie.
 Hartfladderen (onregelmatig hartritme), Kortademigheid enzovoorts…
Een ieder ervaart dat wat voor hem/haar op dat moment passend is. Als je niet tot nauwelijks iets voelt, betekent dit niet dat je ‘de boot mist’, het geeft alleen maar aan, dat jij je op een punt in je proces bevindt waarin je momenteel weinig tot niets voelt. Een ieder van ons bevindt zich in een ander stadium van de transformatie/transmutatie/ascentie en je doet er goed aan geen vergelijkingen te trekken tussen jezelf en anderen!
**Als je het toch niet vertrouwd allemaal, aarzel dan niet om een arts te raadplegen.
Houd van jezelf, respecteer jezelf en houd je hart open. Luister naar je Lichaam! Eet licht en drink voldoende water! Rust wanneer je lichaam aangeeft dat het dat nodig heeft…
***********
Deze metingen zijn gemeten Boviswaarden, Google hiernaar voor meer info. Deze Boviswaarden geven aan wat voor een impact de uitgestuurde energieën van Liefde (Tsunami van Liefde) op de Aarde en ons allemaal hebben. Deze energieën worden vanuit de Grote Centrale Zon via onze Zon naar de Aarde gestuurd door onze Vader/Moeder God. En dit alles staat weer in verbinding met de Schumann Resonantie (hartslag/energie) van de Aarde. En ook ondersteunt dit onze Ascentie terug naar de Hogere Dimensies.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten