zaterdag, augustus 12, 2017

“Wat Is Planetaire Ascentie?” - 12 Augustus 2017 / Cobie de Haan“Wat Is Planetaire Ascentie?”
12 Augustus 2017 / Cobie de Haan

Wat is Ascentie? Ik ben het internet opgegaan om daar een definitie of betekenis over te vinden, en ik kwam een site tegen die daar zeer helder een antwoord op geeft. Een antwoord dat gaat over biologische en/of spirituele ascentie, en zelfs over ‘Schijnascentie’. De site waar ik naar refereer kunnen jullie hier vinden: “Wat is Ascentie?
Nou, we weten allemaal dat we evolueren, dat onze trillingsfrequentie omhoog gaat enzovoorts, enzovoorts. We begrijpen min of meer wat Ascentie betekent of inhoudt. We weten dit voor onszelf … Maar weten we ook echt wat het voor onze omgeving(en) inhoudt?
We praten altijd over de Ascentie van de Mensheid, terwijl we ook weten dat het een Planetaire Ascentie is. Maar wat is Planetaire Ascentie nu precies? Nou … dat we dus samen met de Planeet Ascenderen. We gaan niet op eigen houtje zonder Haar ascenderen. We hebben allemaal ook gelezen dat de Ascentie van de Aarde een hele Unieke Ascentie is. We gaan samen met de Aarde naar de vijfde dimensie. De vijfde dimensie is vooralsnog ons eindstation. Of Ze ooit, of op welke manier dan ook, na aankomst in de vijfde dimensie nog verder gaat ascenderen, daar kan niemand nu al een antwoord op geven. Waarschijnlijk wel kan je denken … Maar dat ligt nog erg ver weg in de toekomst. Dus laten we ons daar maar niet mee bezig houden nog. We hebben genoeg aan het begrijpen van deze ascentie waar we met z’n allen middenin zitten.
Samen met de Planeet Ascenderen betekent, dat het mensen-, planten-, water-, insecten-, reptielen- en dierenleven in al diens vormen en maten mee ascenderen. Iets dergelijks is dus nog nooit eerder gedaan.
Heel veel planeten zijn inmiddels al geascendeerd, om een paar te noemen … Arcturus en Venus. Deze planeten zijn inmiddels multidimensionaal, en zij bestaan in de derde, vierde, vijfde, zesde en zevende dimensie. De Aarde is niet multidimensionaal. Zij bestond alleen maar in de derde dimensie, en is bezig te ascenderen via de vierde naar de vijfde dimensie. Dit is niet een snelle ascentie, maar dit is een ascentie die stapsgewijs in z’n werk gaat.
Iedere planeet die inmiddels geascendeerd en multidimensionaal is, ascendeerde zonder diens bevolking, zonder het mensen-, dieren-, insecten-, reptielenleven. Deze planeten moesten doorheen de vierde dimensie gaan, om zich langzaam maar zeker en iedere keer aan te passen aan de hogere frequenties. Om bijvoorbeeld bij de planeet Arcturus te blijven … Arcturus bestaat in de derde, vierde, vijfde, zesde en zevende dimensie. Dat zijn vijf planeten, die in iedere dimensie alle niveaus en subniveaus van die dimensie op het planetaire lichaam aanwezig heeft. Wat heeft Arcturus dus gedaan, deze planeet heeft zich iedere keer bij diens ascentie opgesplitst van het ‘origineel’ in de lagere dimensie en nam een dimensionale sprong, om het zo maar eens uit te drukken, naar het eerste niveau van de hogere dimensie. Daar begon het aan diens reis van het zich eigen maken van alle frequenties bestaande in die hogere dimensie. Zo ook de vierde dimensie…


Wij, de planeet Aarde, doen dit niet. Onze planeet ascendeert weg uit de derde dimensie. In feite verblijven wij al niet meer in de derde dimensie. We bevinden ons in de vierde dimensie in het zevende subniveau van het eerste niveau. (4.1.7). (20-03-2018** Inmiddels is dit 4.1.8 en daar zullen we ook een poosje verblijven. Een zogenaamde 'pas op de plaats" maken) Dus het leven op Arcturus ziet in de derde dimensie de Aarde niet meer. Wij zijn daar verdwenen, samen met onze Maan. De Zon is echter weer precies hetzelfde verhaal als dat van Arcturus, met dit verschil dat de Zon pas aan diens Ascentie begon toen wij ook begonnen te Ascenderen en ook de eerste Zon is die ascendeert!! (hier kom ik later nog op terug) En aangezien er geen bewoners van Arcturus zich in de vierde dimensie bevinden, zal daar ook nooit opgemerkt worden dat de Aarde voor die planeet op een bepaalde frequentie ook uit het zicht zal verdwijnen, niet meer waar te nemen is, omdat we een te hoge trillingfrequentie hebben. Echter Arcturus zal voor ons niet verdwijnen, want deze planeet is ook in de hogere trillingsfrequentie aanwezig. Dat is wat multidimensionaliteit nu eenmaal inhoudt.
Planeten, en dus ook de planeet Aarde, moeten doorheen de vierde dimensie ascenderen, zodat de trillingsfrequentie stapsgewijs aangepast kan worden. Ze worden, net zoals wij dat uiteindelijk ook in de vierde dimensie zullen doen, kristallijn. Het kristallijnen planetaire lichaam is dan gereed om verder te ascenderen naar de hogere niveaus van de vierde dimensie, en het kristallijnen planetaire lichaam wordt zelfs meegenomen  in/naar de eerste niveaus van de vijfde dimensie. Net zoals wij het op koolstof gebaseerde lichaam nodig waren/zijn in de derde dimensie, nemen wij dit op koolstof gebaseerde lichaam ook mee in/naar de vierde dimensie, totdat we vrij probleemloos over kunnen schakelen naar een op kristallijn gebaseerd lichaam. En dat is nu nog niet!
Het op koolstof gebaseerde lichaam wordt langzaam maar zeker in trillingsfrequentie, samen met de planeet, omhoog geholpen. En daarbij komt ook nog voor ons mensen dat ons DNA/RNA geactiveerd dient te worden, zodat we met ons volledige ontwaakte bewustzijn over kunnen gaan in/naar het kristallijnen lichaam, zodat er geen herinneringen of ervaringen van onze vele, vele levens in de derde dimensie verloren zullen gaan. De sluier is dan volledig verdwenen.
Ik lees verhalen op het internet dat we naar een nieuwe Aarde zullen gaan, via een soort van ‘corridor’ die ons snel en probleemloos doorheen de vierde dimensie zal laten reizen. Het spijt me dat ik een domper op die vreugde moet zetten, maar dat is niet iets dat zal gaan gebeuren. Om het eenvoudige feit dat we zo een grote verschuiving niet zullen overleven. En natuurlijk ook omdat de Aarde niet multidimensionaal is, zoals ik eerder uitgelegd heb. Waarom zouden anders alle voorafgaande individuele ascenties met het afleggen van het lichaam plaats hebben moeten vinden? En nu dan zo ineens miraculeus zullen we aangepast zijn, in een nieuw lichaam terecht komen, en in één klap al onze herinneringen terug hebben? We hebben op dit moment nog maar 6 strengen van ons DNA/RNA geactiveerd. Kunnen wij zo een sprong bolwerken? Kan de Aarde, met al diens koninkrijken dit bolwerken?
Het is helaas geen ‘Quick Fix’. Nee, het is een moeizaam proces van a.s.c.e.n.d.e.r.e.n … niets meer en niets minder. Er gaat veel meer mee gemoeid dan dat wij aannemen dat ermee gemoeid gaat.
De Mensheid is nog steeds niet ontwaakt! “Wat zeg je nu Cobie?” Ja, je hoort het goed de Mensheid is nog niet eens ontwaakt. Hoe zouden die zich voelen na zo’n sprong van 3D naar 5D? Wij, de Lichtwerkers en Sterrenzaden, zijn ontwaakt ... en wij zijn bedoeld om de Mensheid bij te staan met de Ascentie. Niet om zelf doorheen een corridor te springen naar de Vijfde dimensie met achterlating van de Mensheid. Dat is toch echt niet de bedoeling van deze Ascentie. De Mensheid, die hogere dimensionalen in incarnatie zijn, zijn dus nog niet ontwaakt. Wij Lichtwerkers en Sterrenzaden zijn aspecten van onze Hogere Zelven. Dat is niet het geval met de Mensheid. En sinds kort pas weten ook de Hogere Dimensionalen die zich met de ascentie van de Aarde bezighouden dat de Mensheid allemaal Hogere Dimensionalen zijn die zelf incarneren (dus geen aspect zijn zoals wij), inclusief hun spiritteams!!
Hoe dit kan? Wel, Vader en Moeder hebben zo stiekem aan plus/minus 9 tot 10 miljard hogere dimensionalen gevraagd om ZELF te gaan incarneren, (3 miljard voor de incarnaties en 6 tot 7 miljard voor de spiritteams … in afwisseling) in plaats van een Ziel en aspecten uit te sturen om het incarneren voor hen te doen. De Aarde was dus een experiment binnen een experiment kan je wel zeggen. Toen men de Hogere dimensionalen inschakelde om een oogje op de Aarde te houden, omdat zij heel diep in de derde dimensie af zou dalen, en dus in de gaten te houden of de Mensheid van deze planeet het voor elkaar zou kunnen krijgen om hun bewustzijnstrilling weer te verhogen, wist met niets van dit ‘project’ van onze Vader en Moeder. Dus hogere dimensionalen gingen zich uiteindelijk met de Aarde bemoeien om de bewustzijnsfrequentie van de Mensheid omhoog te helpen, zonder dat zij wisten dat het hogere dimensionalen waren die de Mensheid samenstelde.
Het project van Vader en Moeder was heel belangrijk om te zien of de Mensheid van de Aarde zich ook anders zou ontwikkelen dan de incarnaties van de hogere dimensionalen die met aspecten van zichzelf werkten. En dat bleek het geval te zijn. Ja, de Mensheid had op een gegeven moment hulp nodig om het bewustzijn verhoogd te krijgen, maar zij bleken veel meer in evenwicht te zijn, en ook iedere keer beter terug in evenwicht te kunnen komen, met de Universele Wetten, dan waartoe de incarnaties/aspecten van de Hogere Dimensionalen dat konden, die dus niet zelf de incarnaties binnen gingen. Daar liggen ook weer redenen aan ten grondslag … maar daar ga ik nu niet verder op in…   
Deze ascentie, deze unieke ascentie vereist ook van de vijfde dimensie enige aanpassingen. Grootscheepse aanpassingen welteverstaan. Wat weten wij eigenlijk over de vijfde dimensie? Niet echt heel veel volgens mij … Het is er altijd licht, er bestaat geen tijd … En over andere zaken zoals dat er geen dualiteit of lineariteit zou bestaan, en dat men er altijd in het NU-moment leeft, daar wil ik het niet eens meer over hebben, want dat is allemaal een onmogelijkheid.
Onze planeet, bestaat in een tijdscyclus van dag en nacht. Heel veel van het planten-, water- en dierenleven heeft dat ritme nodig voor diens voortbestaan. Een sprong van 3D naar 5D voor dit soort leven, zou desastreus zijn. Ja, plantenleven op de planeten in de hogere dimensies is aangepast om volledig in een omgeving van continu licht te leven. Of dat iets is dat natuurlijk is, dat wil ik in het midden laten.
Onlang bekeken mijn spiritteam/sterrenfamilie en ik een DVD van David Attenborough over het Grote Barrière Rif. Er waren twee aspecten die boven alles uitstaken en die bij me bleven … Het koraal van dit rif is bezig diens kleur te verliezen. Het wordt bleek/wit vlak onder de oppervlakte. Wat is het geval? Doordat de Aarde een meer gematigd klimaat gaat krijgen en dat proces aan de gang is, gaan de temperaturen omhoog. Het water was, zoals verteld werd, met één graad omhoog gegaan en men kon duidelijk waarnemen dat het koraal diens kleur aan het loslaten was. Ja, echt loslaten … dat werd duidelijk getoond.
Ik persoonlijk heb daar hier en daar op het internet enige artikelen over gelezen, en men klonk daarin nogal paniekerig als ik heel eerlijk mag zijn. Waarom? Als het water één graad (of meer) in temperatuur omhoog gaat, dan gaat het dat toch ook in de diepere delen van het water? En kan het koraal daar toch kleur aannemen? Die kleuren zullen dan alleen in het diepere water gezocht moeten worden. 

20-3-2018 - Bovenstaande alinea is inmiddels achterhaald. Ik weet nu dat het opwarmen van de Aarde teruggedraaid gaat worden. In feite is men daar al mee begonnen en dit proces zal uiteraard ook enige tijd nodig hebben voordat het tot onze wetenschappers enzovoorts door gaat dringen. Dus dieren die op de Polen leven zullen niet gaan uitsterven, zoals de ijsbeer bijvoorbeeld.... 

Daarnaast triggerde mij nog iets wat ik te horen kreeg … dat koraal één keer per jaar afhankelijk van een bepaalde temperatuur en maanlicht is om diens eitjes en zaadjes los te laten zodat het zich voort kan planten. Dit is een zeer delicaat proces. Met andere woorden, het koraal is afhankelijk van het dag- en nachtritme. En dat is er niet in de vijfde dimensie.
Ik dacht daar zo over na, en mijn Spiritteam, Moeder en Vader bevestigden dat het koraal niet zou kunnen overleven als de vijfde dimensie geen aanpassingen zou gaan maken. Dit is iets dat zij al wel wisten, maar dat ik dus ontdekte… En als koraal niet kan overleven, zal dat ook desastreus zijn voor ander zeeleven. Vandaar dus ook dat de Schumann Resonantie stapje voor stapje, via uitschieters van ongeveer 120 Hz (soms iets hoger) omhoog geholpen wordt. Ik las onlangs in een artikel dat ze vertelden dat we al 530 Hz bereikt hadden. Als je zoiets leest, weet dan dat ons ecosysteem dat niet kan bolwerken.
Eerder in het proces waar ik en mijn spiritteam in zitten, was al bekend gemaakt dat in de hogere dimensies ook een vorm van tijd gecreëerd zou moeten worden, en zeer zeker in de vijfde. Daarnaast moet de Vijfde Dimensie dermate aangepast worden dat daar ook een dag- en nachtritme zal zijn. Ja, precies … alleen maar omdat wij eraan komen!! En dus moet voorafgaand aan de aankomst van de Aarde in de vijfde dimensie, de dimensie aangepast zijn aan bepaald leven van de Aarde, dat extreem afhankelijk is van het dag- en nachtritme. Want het is de bedoeling dat ALLES van de planeet Aarde gaat Ascenderen naar de vijfde dimensie. En de vierde dimensie geeft ons alle kans om hier en daar aanpassingen te maken aan de snelheid van ascenderen, juist voor het voortbestaan van het diverse leven op Aarde. Dus als we nog steeds geloven dat de ascentie naar de vijfde een snelle ascentie zal zijn, zullen we bedrogen uitkomen.
Dus ik dacht over dit gegeven nog eens verder na. Ik wist dat alle dertien dimensionalen ooit met Vader en Moeder de lagere dimensies ingericht hadden. Zij hadden in de derde en vierde dimensie de dag en de nacht gecreëerd. Dus ook zij zullen dan ingeschakeld moeten worden om de vijfde dimensie te gaan aanpassen. En dat is dus ook de reden dat onze Zon en Maan ook mee ascenderen. Onze Zon heeft zich opgesplitst van de Zon in de derde dimensie, omdat de planeten die daar vertoeven de Zon nog steeds nodig hebben. Onze Zon en Maan reizen met ons mee doorheen de vierde dimensie en uiteindelijk zullen zij, samen met ons, hun plaats in de vijfde dimensie in gaan nemen. Voor de planeten die nu al in de vijfde dimensie vertoeven zullen Zonnen gecreëerd worden door de dertien-dimensionalen. En planeten die nog zullen ascenderen zullen dat ook met hun maan/manen en Zon gaan doen.
Ik vroeg mezelf zelfs af, of iedereen die nu in de vijfde dimensie vertoeft dan ‘het veld moet ruimen’ zodat de dertien-dimensionalen hun werk ongestoord kunnen doen. Moeder zuchtte en lachte “Dat weet ik niet Cobie.” zei ze. “Daar hebben we nog niet bij stilgestaan…” Ik ben er dus zeker van dat dit gegeven meegenomen zal worden bij de plannen die er gesmeed worden om de vijfde dimensie aan te gaan passen aan de condities die onze planeet nodig is, om bepaald leven in leven te kunnen houden.  
Je kunt nu denken, “Moeder die niet weet of dat dat moet?” dat is toch onzin? Zij en Vader weten toch alles? Ik zucht hier eens want dat is iets dat ik ook ooit gedacht heb, en waarom ik ook begrijp dat je zo zou kunnen denken. Maar ook onze Vader en Moeder zijn lerende. Deze Ascentie is uniek en enig in zijn soort in dit Universum. Wij hebben echter Moeder en Vader op zo een hoog voetstuk geplaatst, dat zij alleen nog maar hard omlaag kunnen vallen als wij uiteindelijk gaan beseffen dat ook zij door leerprocessen heen gaan. Vader en Moeder zijn precies dat, Vader en Moeder van de dertien dimensionalen, en wij allemaal zijn nazaten van hen. De Ene is De Schepper of Alles-Wat-Is. In ieder geval Degene waar wij allemaal geïndividualiseerde extensies van zijn.
Maar om weer verder te gaan … Denk je eens een leven in waar het altijd licht is. Zouden wij die prachtige sterrenhemel niet vreselijk gaan missen? Toegegeven, er bestaat veel, zoals dat heet, ‘lichtvervuiling’, waardoor we heel veel sterren in dicht bewoonde gebieden nauwelijks meer kunnen zien. Maar een avondje onder de sterrenhemel? Mmmmh … ik geloof niet dat ik dat zou willen missen. Het brengt rust en volgens mij ook een gevoel of staat van orde. Als het altijd licht zou zijn, zou het gevaar op de loer kunnen liggen, dat we dan ook altijd aan het werk zijn. We zijn in de vijfde nauwelijks of geen slaap/rust meer nodig. Dat geldt voor ons … maar geldt dat ook voor het planten-, dieren-, water-, insecten- en het reptielenleven? Nee, daarvoor geldt dat niet. Mijn spiritteam/sterrenfamilie heeft aan mij toegegeven dat zij zijn, wat wij noemen, workaholics. Zij rusten niet, zijn altijd aan het werk … zijn die overbekende “busy bees” - bezige bijtjes.
Misschien mogen we zelfs vragen om onze sterrenhemel iets interessanter te gaan maken. Gekleurde nevels of zo … ik noem maar wat. In ieder geval iets meer waar we ons aan kunnen vergapen J. Ja, waarom niet … als ze dan toch aan het werk gaan… … … … …
Dit artikel schrijf ik vanuit mijn ervaringen en opgedane kennis via mijn persoonlijke proces met mijn sterrenfamilie/spiritteam, Vader en Moeder, De Ene. Wederom wil ik graag benadrukken dat als het bovenstaande niet me je resoneert dat je het dan gewoon terzijde schuift. Dit is mijn pad om te bewandelen, samen met mijn sterrenfamilie. Het is een proces van uitlijning tussen de hogere en lagere dimensies, en ook het ontwaken en de ascentie van de hogere dimensionalen.
Ik hoop dat dit artikel je begrip mag geven over hoe deze Planetaire Ascentie aan het plaatsvinden is. Voor alle partijen zullen er verrassingen zich voordoen, alleen maar om het eenvoudige feit dat een ascentie zoals deze nog nooit eerder gedaan is in dit Universum. Ook voor onze Vader en Moeder is het allemaal heel erg nieuw. Het Plan van Vader en Moeder is een zeer flexibel Plan, dat ala minute aangepast kan worden wanneer dat nodig is… Dus het is denk ik zaak, om wie dan ook … zowel Boven als Beneden … enig respijt te geven als dat zo aan de orde komt…
In Liefde,
Cobie

Copyright © 2017, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

20 opmerkingen:

 1. En Cobie, hoe zou dit dan sanenhangen met de recente voorspelling van Steve Rother en zijn groep, dat de aarde over 50 jaar zal vergaan? "Als we zo bezig blijven als we nu nog steeds als collectief doen", denk ik er dan meteen achteraan. En dat laatste zal niet gebeuren, want er wordt met "man en macht" en niet aflatend gewerkt aan de verlichting. Ik heb dat mogen zien tijdens een shambala initiatie. Ik keek van heel hoog naar beneden, zag de zee glinsteren, de branding breken en groen glooiende hellingen met rijke begroeing. Het was mooi en verbluffend. Overal wit licht en talloze, echt talloze wezens aan het werk, continu, vastberaden, vol vertrouwen. Ze gaan maar door en door, wat een ontrierende toewijding. En dan heb ik het nog niet eens over alle mensen en andere wezens, die op aarde zelf aan het werk zijn. Daarom is mijn overtuiging dat alles goed is en dat we als mensheid zullen slagen. Dat is eigenlijk de enige uitkomst die ik zie.
  Groetjes, Hans

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nou Hans, die voorspelling hangt niet eens samen met dit wat via mij en mijn spiritteam doorkomt. Ik heb Steve Rother en zijn Groep ooit wel vertaald, omdat ik toen ook nog in de Oude Waarheden geloofde. Maar vorig jaar of zo heb ik al die vertalingen van mijn Blog afgegooid.

   De Aarde vergaat niet ... Als het de bedoeling is dat de Aarde ascendeert met alles erop en eraan, denk je dan werkelijk dat ze deze zullen laten vergaan? Het planetaire lichaam van Gaia? Nee, natuurlijk niet. Er wordt op alle mogelijke manieren zeer secuur met ons omgegaan. We kunnen tot een stilstand komen in de vierde dimensie, zodat het één en ander rechtgetrokken kan worden mocht dat ooit zo uit gaan komen, wat ik hier dus absoluut niet naar voren wil brengen als iets dat zou staan te gebeuren. Maar het kan... ... ...

   Ik, en mijn spiritteam ook, hangen jouw overtuiging aan Hans. Al het werk dat we nu doen zal niet tevergeefs zijn. We werken aan iets heel moois ... met man en macht, en we zullen slagen ook. Punt!

   Over het waarom dat de Groep via Steve hierover praat, daar kan ik alleen maar naar raden, en ik ga geen enkele mogelijke reden hier behandelen. Ze zullen hun reden hebben ... Maar om eerlijk te zijn? Mijn gevoel en hart zit niet op één lijn met hen, en dus trap ik niet in die bewering...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 2. Bedankt voor de mooie informatie.
  Het voelt echt goed.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jij ook bedankt voor je reactie Richard!! <3

   In Liefde,]
   Cobie

   Verwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waarom denk jij dan dat je andere mensen moet waarschuwen? Denk je dat zij zelf niet in kunnen voelen en na kunnen denken? Dat jij het er niet mee eens bent is prima, daar heb ik geen problemen mee, maar je toont erg weinig respect richting mij of anderen. Ik zou ook graag zien dat je jouw mening onderbouwt met je eigen zienwijzen. Dat zou een stuk eerlijker zijn denk je ook niet?

   Verwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het geeft niets ... Onze paden zullen elkaar uiteindelijk gaan kruisen, en dan zal blijken of het nu goed met mij ging of niet ... Ik ga me niet verdedigen. Ik heb respect voor je mening ... Ik vertel altijd als het niet met je resoneert, om het dan terzijde te schuiven ... Doe jij dat dan ook alsjeblieft.

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
  2. Lieve Cobie, over je artikel moet ik nog wat nadenken, want het is weer veel om ineens op te nemen, maar ik wil je wel graag prijzen om de waardige, respectvolle manier waarop je op de, mijns inziens, neerbuigende, aanvallen-de reactie(s) van Wana Sie ingaat. Kritiek als je zo je nek uitsteekt als jij doet is te verwachten en op zich prima, de toon waarop die kritiek
   geuit wordt is echter heel belangrijk. Dat heeft niet iedereen in de gaten, maar we zitten ook allemaal in onze eigen ontwikkelingsfase, en hebben onze eigen lessen te leren. Ik uiteraard ook,hoor.
   Lichtgroet van
   Minie

   Verwijderen
 6. Beste Cobie,

  Goed duidelijk artikel. Het belangrijkste is dat we de schepping op gaan tillen tot perfectie. Er zijn zoveel dingen die we nu wel weten en eerst niet. Zoals het ontdekken van muziek, lekker eten, gezelligheid. Alleen heel veel mensen verdedigen dit systeem. De valse matrix die gebaseerd is op lijden en overleven. Degene die daar nog in geloven zullen het toch zwaar gaan krijgen, omdat dit het einde in van dingen die we niet meer nodig hebben zoals banken, scholen, werk. Ons echte werk gaat nu pas beginnen en dat is creëren samen met de schepper een groot nieuw avontuur. Er is altijd wel iemand geweest die alles wist dat kan anders ook niet een soort back-up plan. Die kan alleen in werking treden als hij of zij zelf gaat incarneren en dat is nu ook gebeurd. Vader en moeder kijken niet langer mee, maar zijn hier.

  Liefs Wesley

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. We hebben inderdaad inmiddels al heel veel geleerd Wesley. De Hogere Dimensionalen weten precies waar wij de accenten op moeten leggen voor zelfonderzoek en dergelijke. Dat zijn beslist geen verkeerde raadgevingen. Ze hebben dan ook al heel veel ervaring opgedaan via hun eigen incarnaties.

   Ik weet dat ik iemand ben die met een geheel nieuw 'verhaal' komt. Dat zet vraagtekens bij mensen, en dat is heel begrijpelijk. Ik weet van mezelf nog wel hoe ik reageerde toen de ascentie-materie en boodschappen mij bereikten. Eerst ongeloof en daarna dat het een weerklank binnenin jezelf vindt die er niet om liegt. Ik heb de oude waarheden ook aangehangen ... Oude Waarheden die Nieuwe Waarheden werden, en waar ik nu persoonlijke artikelen aan besteed. Ik steek beslist mijn nek nog steeds uit, het voelt vaak ook als een drang binnenin mij om het één en ander onder de aandacht te brengen. Ik weet dat ik hierin aangestuurd word.

   En inderdaad ik ben ook blij dat de afzijdigheid van Vader en Moeder niet langer meer aan de orde is. Het back-up Plan is inderdaad in werking getreden ... Het is echter wel iets dat de Hogere Dimensionalen uit moeten gaan voeren, en dat gaat niet eerder dan wanneer zij zelf ook alles terdege begrepen hebben....

   Dank je voor je reactie Wesley,
   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 7. De volgende reactie werd op facebook door Bep gegeven. Ik heb haar toestemming gekregen om het hier ook op de Blog te plaatsen.

  Bep: Zo, pittig hoor Cobie. ......als de ascentie zo n langzaam proces is ........wij zijn allemaal een aspect vd Ene waarom heeft de Ene dit niet voorzien ? Hoe lang gaat het duren denk je, voor wij, lichtwerkers, onze medesterrekinderen zo ver bewust en liefdevol geholpen hebben dat het lijden hier op 3D aarde voorbij is en er vrede zal zijn?

  Antwoord: Het past allemaal in het kader van het experiment afgescheiden te zijn van De Ene, Vader en Moeder. In de 70-tiger jaren maakten Vader en Moeder contact met de 13-dimensionalen en legden hen hun Plan uit voor de Planetaire Ascentie. Zij wilden echter de 8-dimensionalen de kans geven dit op eigen kracht in gang te zetten ... dus nog steeds denkende afgescheiden te leven van De Ene/De Schepper, Vader en Moeder. Dit lukte niet helemaal en via het proces waar mijn spiritteam en ik in zitten, maakten Vader en Moeder, De Ene/De schepper uiteindelijk ook contact met hen. Juist omdat men nog steeds dacht dat de derde dimensie een hologram was,alles een illusie was en het één en ander niet goed begrepen werd, moesten Vader/Moeder, De Ene/De Schepper wel ingrijpen. Dus het is altijd bekend geweest dat de Planetaire Ascentie niet snel zou kunnen verlopen. Dat is iets wat nu overal in de Hogere Dimensies begrepen wordt. Dus het is niet zozeer dat De Ene dit niet voorzien had, maar meer dat de hogere dimensionalen iets probeerden uit te werken via het spel dat er gespeeld werd (team Dark en team Light) en dat zij dit niet echt juist in wisten te schatten, en tevens een enorme druk op hun schouders voelden rusten om iedereen op Aarde ontwaakt te krijgen ... wat dus jammerlijk mislukte. En aangaande je vraag hoelang ik denk dat het gaat duren ... Echt daar valt geen zinnig woord over te zeggen of antwoord op te geven. Want het is wel waar, dat iedere stap die we zeg maar zetten, een spiksplinternieuwe stap is die nog nooit eerder gezet is. Vandaar ook dat het Plan van Vader en Moeder, en De Ene zo flexibel is.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Voor mij is iets pas 'waar'als ik het zelf ervaar. Al het andere is maar informatie. Zo ook de blogs van Cobie, waarin ik veel herken en ook veel naast me neerleg. Alle info van buitenaf betreft gewoon diverse invalshoeken van anderen. Bijna overal zitten stukjes waarheid in, maar tot nog toe zoek ik steeds het midden. Als er discussie over 'een waarheid' ontstaat, is er iets nog niet compleet en zitten er persoonlijke filters, blinde vlekken o.i.d. tussen. Er ligt dan een hogere waarheid klaar om te worden ontdekt. Hoe sterker de emoties, de projecties en de persoonsgerichtheid van de onstane discussie, hoe dringender het signaal dat 'de waarheid' nog niet gevonden is. En hoe dringender mijns inziens ook het appel op rust, respect en ruimte in de onderlinge interactie. Dat is een van de grootste - disciplinerende -uitdagingen in communicatie, zeker wanneer de invalshoeken verschillen en de passie voor de eigen waarheid een (egoisch) vuurtje doet ontbranden.
  Een prachtige bron van informatie vind ik momenteel ook in het boek van Tom Kenyon: het Hathor materiaal. Ik kan vooral de bijgewerkte Engelstalige versie aanraden.
  Good luck to ya all.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik zie hier vooral mijn onevenwicht in, over het feit dat ik me kan voorstellen dat anderen mijn Waarheid be- of veroordelen. Zoals gezegd, ik weet dat ik totaal andere zaken vertel dan het doorsnee kanaal, zal ik maar zeggen. Het is logisch dat je je dan af gaat vragen of mensen je wel voor vol aanzien. Iedereen zou dat hebben denk ik.

   Wat mijn les in deze is, is dat ik dit her/erken en de dame in kwestie onderstreept voor mij mijn innerlijke onzekerheid over wat anderen er van zullen denken/vinden. De Universele Wet werkt in deze perfect!!

   Ik ben het met je eens, een stukje respect voor de zienswijzen van anderen is nooit verkeerd... Dank je voor je reactie Hans!

   Verwijderen
 9. Ik denk dat we allemaal onze eigen waarheid hebben en het is de informatie die daarbij kan aansluiten of niet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is het invoelen, het resoneren met de info die aan je verstrekt wordt. Vanuit je hart leven en je ego wat minder op de voorgrond zetten. En dat is precies wat alle Hogere Dimensionalen ons proberen te leren via hun boodschappen.

   Verwijderen