donderdag, augustus 31, 2017

Vanuit de Akashic Archieven September 2017 Boodschap


 Vanuit de Akashic Archieven
 September 2017 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in September 2017 verwachten?
De energie deze maand is duidelijk. Er is een gevoel van eerlijkheid en van oprecht te zijn dat in deze maand tevoorschijn komt. Dit is niet te zeggen dat de dingen rustig zijn; in feite, is dit een zeer actieve maand. En toch is er duidelijkheid die weerklinkt doorheen de volledige tijdsperiode. Deze duidelijkheid heeft een ingrijpende energie. Duidelijk inzicht raast erdoorheen, bijna zoals een orkaan die alles op diens pad opruimt.
Deze maand brengt een kans om de dingen te zien voor wat zij werkelijk zijn, meer dan ooit tevoren. Er is geen ruimte meer voor ontkenning. Er is geen ruimte voor het tolereren van misleiding, en geen beloning voor geniepig/achterbaks te zijn deze maand. Niets dat geniepig of achterbaks is zal werken. Het enige dat goed zal werken deze maand is eerlijkheid.
Je kunt verwachten je bezig te houden met het moeilijke proces van het onder ogen komen van een waarheid die je genegeerd hebt, of een waarheid die voorheen voor jou verborgen was. Velen van jullie zullen zich verraden voelen als jullie je realiseren dat de dingen niet zijn hoe zij toeschenen te zijn, of iets dat je geloofde nooit waar geweest is. Het zal belangrijk zijn om met jezelf en met anderen mededogen te hebben. Zelfs als je gefrustreerd bent met elkaar, probeer je best te doen om mededogen en begrip aan te bieden als mensen ontwaken en zich dingen realiseren die jij al gedurende een lange tijd gekend mag hebben.
Deze ingrijpende duidelijkheid mag moeilijk zijn, maar het is ook diepgaand geruststellend. Het is het gevoel wanneer je eindelijk gaat zitten en met iets aan het werk gaat dat je vermeden hebt. Het is een opluchting om uit te stijgen boven de angst voor getreuzel. Het zware werk ligt voor jullie, en toch is er iets schoons, duidelijks en rustgevends in je geest wanneer het worstelen voorbij is en je begint te werken. Dit is voor jullie de beschikbare energie in September 2017.

Zijn er specifieke activiteiten die wij kunnen doen om met deze energie te werken?
Er is veel dat gedaan moet worden om de energie deze maand te gebruiken. Stel jezelf voor als een kind die door een tuin loopt en stenen omdraait om de insecten die eronder zitten te bekijken. Er is een gevoel dat het jou zou dienen om vreugdevol doorheen je leven te gaan en metaforische stenen om te draaien. Kijk nauwkeurig naar de delen van je leven die een klein beetje wazig of onzeker zijn. Breng een luchthartige nieuwsgierigheid naar je relaties, je professionele inspanningen, en naar je woning. Neem in beschouwing de dingen die je vermijdt en beweeg je naar hen toen. Stel vragen, verander iets in de situatie, en kijk om te zien wat er gebeurt. Net zoals een kind zou doen, geef het een por en observeer het. Het zal je dienen om in deze ongemakkelijke plekken te porren deze maand om hen naar buiten te brengen, zelfs als het een klein beetje griezelig is.
Dit is een tijd om te zeggen wat er gezegd moet worden. Het is een tijd om openlijk je eigen vergissingen te erkennen, alsook de vergissingen van anderen. Dit is een tijd om de dingen die je in je hart kent los te laten om ermee klaar te zijn. Het is tijd om de hoop los te laten dat de dingen zullen zijn wat zij niet zijn. Experimenteer met in iedere situatie een realist te zijn. Je kunt ook een optimist zijn, maar deze maand moeten je optimisme en hoop gefundeerd zijn op een vast begrip van wat waar is.
Een andere metafoor voor dit werk is de handeling van het opruimen van spinnenwebben uit een donkere kelder. Terwijl je doorheen de ruimte veegt, weet je dat webben en spinnen je aan zullen raken, nochtans sta je niet je ongemakkelijkheid toe om het werk niet te doen. In deze metafoor, is je werk niet om de spinnen dood te maken, maar om hen naar buiten in/naar het licht te brengen aldus zij naar een meer passend thuis kunnen rennen. Op dezelfde manier, terwijl je een meer duidelijke waarheid blootlegt, streef ernaar het kwetsen van anderen te vermijden, doe dit niet meer dan dat noodzakelijk is. De mensen zullen zich zeer zeker ongemakkelijk voelen als jij je uitspreekt en dingen zegt die voorheen verborgen waren. Nochtans kan je een gevoel van mededogen en geduld handhaven terwijl mensen zich heroriënteren jegens de nieuwe waarheden die tevoorschijn komen.
Het werk van rond te porren en vragen te stellen zal jullie dus goed dienen deze maand. Het gaat jullie lading en jullie lasten verlichten. Het gaat helpen om je werk voorwaarts te laten gaan in de wereld. Zelfs als sommige mensen van streek raken door jou, is dit uiteindelijk een bewezen dienst aan diegenen om je heen om hen te helpen om ook uit hun ontkenning vandaan te komen.  
Wat kunnen wij in September 2017 collectief verwachten?
De energie is deze maand ingrijpend, en het is gebouwd om illusie en misleiding op te ruimen. Collectief, kunnen jullie verwachten gebeurtenissen te zien die vernietigend doch verduidelijkend zullen zijn. Dit zou diverse vormen aan mogen nemen, maar jullie kunnen verwachten dat in ieder gebied, gebeurtenissen meer destructief zullen zijn dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld, met oorlogsvoering zou het de vorm van grote bommen aan kunnen nemen die een groot gebied vrijmaken. Met het weer zou het de vorm aan kunnen nemen van ingrijpende stormen die alles wegblazen, maar ook de aandacht verhogen. Wat voor gebeurtenissen er ook ontstaan, zij zullen gericht zijn om jullie te helpen iets onder ogen te komen dat jullie voorheen negeerden.
Gebeurtenissen zullen waarschijnlijk ontstaan op ongeveer dezelfde manier als Orkaan Katrina (of nu ook Harvey) of de Indonesische Tsunami van 2004. Deze soorten van gebeurtenissen vegen dwars doorheen het collectieve bewustzijn, brengen besef van sociale kwesties zoals armoede naar boven. Jullie zullen waarschijnlijk gelijkaardige ingrijpende gebeurtenissen gaan zien deze maand. Wat voor gebeurtenissen dan ook die om jullie aandacht roepen, gebruik hen om na te denken over wat het was dat je voorheen negeerde. Vraag eerst, “Wat kan ik hiervan leren?” en dan, “Hoe kan ik dit nieuwe begrip aanwenden richting mijn werk om van de wereld een betere plaats te maken?”
Is er nog iets anders wat de Opzichters ons willen vertellen over September 2017?
Zoek naar  verlichting. De ingrijpende energie heeft een gevoel van sterk te stijgen, zoals de wind die toeneemt. Als je ooit in een vliegtuig bent geweest op een winderige dag, zal je het gevoel van verheffing herkennen wanneer het vliegtuig een steile klim omhoog maakt omdat het die tegenwind heeft. Op dezelfde manier ervaart een vliegtuig een verhoogde stijging wanneer het tegenwind ontmoet … jullie kunnen deze maand dus een verhoogde stijging gewaarworden. Zoek naar de kans om boven de dingen te geraken en kijk om je heen om een beter zicht over je leven te krijgen. Je zou dit fysiek kunnen doen door een berg te beklimmen, maar jullie kunnen het ook emotioneel, mentaal en spiritueel gewaarworden.
Kijk uit naar kansen om rustig te zitten. Vind manieren om weg te komen van de alledaagse afleidingen en kijk terug op waar je aan gewerkt hebt. Neem in beschouwing hoe de dingen gaan, of kijk naar buiten naar de mensen om je heen. Probeer gedurende de maand een hoger inzicht te verkrijgen om jou te helpen zien wat er opgehelderd moet worden en hoe je deze energie kunt gebruiken om jezelf te verheffen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2017 - This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. http://akashictransformations.com/

1 opmerking: