woensdag, augustus 30, 2017

Het Doorbreken van de Apathie Gemaskeerd-als-Spirituele Onthechting/Transcendentie - 29 Augustus 2017 / Dr Bairavee Balasubramaniam


Het Doorbreken van de Apathie Gemaskeerd-als-Spirituele Onthechting/Transcendentie
29 Augustus 2017 / Dr Bairavee Balasubramaniam PhD

Cobie: Ik kwam dit artikel tegen en het resoneerde enorm met mij op een paar aspecten na. Er zijn diverse herkenningspunten over datgene waar ik ook over geschreven heb in mijn eigen artikelen. De schrijfster heeft een onomwonden mening over wat de titel al vertelt en ik wilde jullie dit artikel niet onthouden, dus ben het gaan vertalen. Ik zal onderaan het artikel in de voetnoten enige zaken aanhalen over hoe ik aan iets invulling geef.
*****
Dr Bairavee Balasubramaniam PhD: Zegeningen aan iedereen. Het materiaal voor dit stuk kwam naar boven als een tirade en aldus draagt het onbeschaamd die vibratie. Ik werd op heel veel manieren geprojecteerd op het verspreiden van deze boodschap, derhalve … neem ik dat als een bevestiging dat het doel getroffen heeft.
Ik zal sommigen van jullie triggeren tot aan het punt van vertrek uit mijn ruimte en/of naar de doorbraak van een nieuw niveau van spirituele bezigheid en actie in de wereld. Lees, luister en begin met een open geest.
****
In tijden van humanitaire crisis, is het voor ons noodzakelijk om samen te komen om dienstverlening aan te bieden. Anders is er weinig tot geen zin in je bezig te houden met spiritualiteit.
Aan het einde van de dag, ongeacht hoe “verlicht”, “getranscendeerd”, en “ontwaakt” je ook mag zijn … dat alles telt voor helemaal niets als je een gebrek aan inlevingsvermogen, mededogen en generositeit hebt. Wat het waarom is dat ik de leringen van aldus vele leraren en zoekers in deze tijd zo uit balans vindt. Verkondigingen zoals …
*** Het is jouw verantwoordelijkheid niet om de wereld te redden. De wereld is niet kapot en heeft geen herstel nodig. Het is voldoende als jij je binnenin jezelf gelukkig voelt. Je geeft toe aan messiah-achtige neigingen, het verlosser-reddingswerker complex als je op een missie wilt gaan om iedereen te redden. ***
Klinken nogal leeg/hol voor mij.
En zij zorgen er ook voor dat ik me afvraag hoe geaard en verbonden deze leraren zijn. Maar dat is voor hun studenten om uit te vogelen.
Wanneer we dit aardse vlak binnenkomen, gaan wij een serie van contracten aan, onuitgesproken uitwisselingen van geven en nemen met onze voorouders, gemeenschap, opnieuw-gereïncarneerde ziel-contacten, het land - en de biosfeer Haarzelf.

Eén van de grootste redenen dat de planeet uit evenwicht is, is omdat wij gefaald hebben om deze contracten in ere te houden en hen volledig van de hand gewezen hebben. (1) Een deel hiervan komt welzeker voort uit het idee dat het individu de kerneenheid of het brandpunt is van iemand diens spirituele ervaring. Andere culturen zien de relatie van het individu met anderen en de levende planeet als een onderdeel van een veel meer verbonden, holistisch netwerk. En dat is waarom wij ons wenden naar deze oudere culturen als wij ernaar streven om de verbinding met Spirit te ontdekken. Wij streven/zoeken ernaar om die verloren verbinding nieuw leven in te blazen.
Dus nee - tenzij jij je contracten met Mama-Gaia doorgesneden hebt ( in welk geval je geen enkele reden meer zou hebben om hier te blijven) heb je welzeker een verantwoordelijkheid om jouw deel te doen om iets voor haar te doen.
Het is gemakkelijk net te doen alsof we dat niet doen. En waarschijnlijk heeft dat de voorkeur. Maar dat niveau van collectieve verantwoordelijkheid is wat aan ons wordt gevraagd op ons te nemen, specifiek in de aankomende doortocht van Saturnus door Steenbok (Dec 2017 - Dec 2020). Hier is het waar wij de rug van de wereld en diegenen waar wij onze macht aan overgaven breken en omvormen, resulterend in deze vervormde super-structuur. (2)
Dit is niet de tijd om weg te treden van de aardmantel,  - met andere woorden - dit is de tijd om te beginnen ernaar toe te treden.
Met betrekking tot de wereld niet kapot zijnde en geen herstel nodig hebbend. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft - sla de krant open. Of open je ogen eenvoudigweg wijder voor de wereld om je heen.
Kijk in de ogen van een kind die verkracht werd door een man die zij kende, of een familie bijeengekropen op het dak hopend en biddend op redding terwijl het vloedwater steeds hoger stijgt. Of een gemeenschap die vecht voor diens thuis en overleving terwijl hun land van hen afgenomen wordt.
En vertel hen dan dat je niet deed wat je had kunnen doen omdat ... de wereld geen herstel nodig had, en niemand hulp nodig had - en dat het oké was om niets te doen omdat jij er niet door beïnvloed werd.
Ik kan niet aan een nog meer nauwelijks verhulde poging van gerechtvaardigde passiviteit denken. En eentje die blijmoedig de zoeker isoleert van de behoefte om zich in feite buiten diens eigen inzicht te treden. (3)  
Sommige leraren zullen je vertellen dat zij waarlijk onthecht en getranscendeerd zijn om niet beïnvloed te raken door het menselijke lijden en de wereldwijde behoefte. Het is jouw keuze om hen te geloven. Maar stel jezelf de volgende vraag eens - is dit transcendentie … of is dit diepgaande ontkenning en ontkoppeling?
Het is zo gemakkelijk te willen geloven dat wij onszelf kunnen isoleren van de verplichting te handelen terwijl we ons ontwikkelen - maar dat is één van de grootste ironieën van de spirituele ontwaking. Hoe meer we ons openstellen voor, hoe meer we voelen en hoe minder we onze ogen ervoor kunnen sluiten.  
Waarom denken jullie dat zo vele wijsgeren in grotten en bossen gingen?
Als mijn ervaring iets is om op af te gaan … nee … je snijdt jezelf niet af van de gebeurtenissen in het collectief, zelfs al ga je in afzondering. Je bent altijd afgestemd op en werkt er duidelijk voelbaar mee.
(Eén van die dingen waar bewustzijn-uitbreidende bewegingen je mogelijk meer over zouden willen vertellen …)
Welnu, sommigen zullen de Wet van Aantrekking citeren. En ik moet zeggen dat dat een begrensd gebruik heeft.
De Wet van Aantrekking is één van de meest te vaak gebruikte spirituele clichés, en wordt derhalve in feite niet zo goed begrepen. Er is een metafysische wetenschap die achter diens gebruik en beperkingen zit - maar dat is niet wat er aan de massa’s onderwezen wordt. Op z’n best, geeft  gedestilleerd begrip van de Wet aanleiding tot extreme uitdrukkingen van spirituele apathie en ontkoppeling.
Ik ben het ermee eens dat aan angsten en ongerustheden toegeven over hoe wij onze rollen in de wereld spelen de constructieve inspanning kan overweldigen. Maar je natuurlijke gevoelens en inlevingsvermogen te onderdrukken ten gunste van “te blijven in je Goddelijke Gelukzaligheid” is … BELACHELIJK. Het maakt ook een extreem egoïstische keuze dat Vreugde of Gelukzaligheid je natuurlijke staat is.
Kolder!
Je bent wat je bent. Je natuurlijke staat kan Vreugde, Gelukzaligheid, Nietsheid, Razernij, Vrede, Goedgunstigheid, Intensiteit, Speelsheid zijn - er is niets dat jou definieert. Het Universum is een zeer veelzijdige plaats en om te suggereren dat Mensen Eén Basis Staat hadden … is … problematisch. Het Universum gaat en doet diens ding niet (Galaxies die met elkaar in botsing komen, supernova uitbarstingen, verplaatst zich) met een grijns op diens gezicht of huilt tranen met tuiten. Het bestaat ongeacht wat voor menselijke gewaarwording wij er ook van hebben.
Niet alleen bouwt het ontkennen van alle andere menselijke staten een spirituele omleiding … dat is het bouwen van een vierbaans supersnelweg die jou weghaalt van het werk van aanwezig en mens te zijn.
En heel veel daarvan is rommelig, kwetsbaar, plakkerig - en ja - genereus door dat alles. Misschien ben ik gewoon een optimist.
Het is zo gemakkelijk te claimen dat je de vreugde door je heen moet voelen lopen - en het te visualiseren en het te zijn - wanneer iemand die aan het worstelen is voor diens leven uit het zicht is. Maar als jij het zou zijn, of je geliefden? Ja … denk ik niet dat je dat zelfs maar voor een moment zou overwegen.
Terwijl het begrijpelijk is om overweldigd te zijn in deze tijd, accepteer je emoties voor wat zij zijn. Een graad van verontrusting te voelen wanneer delen van de mensheid lijdt is niet alleen natuurlijk - maar het is een noodzakelijk onderdeel van het spirituele proces.
Anderszins, voel je vrij om een pad te kiezen dat een lobotomie* uitvoert op je ervaringen zoals jij dat passend vindt. Je zult dat hier niet vinden.
* lobotomie - te veroorzaken je op een machine-achtige manier te gedragen
Welnu, velen hebben geprobeerd mij het zwijgen op te leggen voor dit te zeggen door te claimen dat:
** Ik messiah-achtige neigingen heb - Nou, nee die heb ik niet. Iedereen moet eerst zichzelf redden - en dan helpen waar dat mogelijk is.
** Ik word getriggerd door iets dat binnenin mij een oplossing nodig heeft, of de situatie spiegelt iets dat ik in/naar mijn besef moet brengen - Een ander verdomd spiritueel cliché. Als ik krachtdadig handel op iets dat actie nodig heeft - betekent dat gewoon dat ik doe wat voor mij juist aanvoelt. (4) Iemand uit de gevarenzone trekken van inkomend verkeer betekent niet dat je het deed omdat je getriggerd werd door een ongeluk dat je een tijd terug had en dat je dat onder de aandacht moet brengen. Het betekent gewoon dat je deed wat nodig was. Zonder erover te overdrijven.  
** Ik moedig de reddingswerker-verlosser-martelaar complex aan - Verdomd nee. Doe wat je kunt en ga terug naar te leven. Geef een klein deel van je inkomen of meld je eenmaal per week vrijwillig aan bij een soepkeuken. Of doneer bloed of dekens aan een land in crisis. Dat gaat van jou geen zogenaamde spirituele superheld maken.
Ik ben ver/be/oordelend - jazeker ben ik dat. Er is heel veel BullShit in de wereld dat zich vermomd als wijsheid … en als dat uit te roepen mij verdelend en oordelend maakt, zo zij het. Ik heb geen tijd voor suikergelaagde clichés - en om eerlijk te zijn - heeft niemand dat. Ik zou het woord onderscheidend prefereren. Maar dat is een voorkeur.
Diegenen van jullie die dezelfde strijdkreet roepen zullen ook deze beschuldigingen aangerekend krijgen. Ik hoop dat de uiteenzetting helpt.  
Dus ... je zou kunnen vragen wat ik aan zou raden voor jullie om te doen:
Ben voor de wereld aanwezig een neem er volledig aan deel, omdat je er een deel van uitmaakt en het een deel van jou uitmaakt. De ogen ervoor te sluiten voor wat er om je heen gebeurt zal je niet helpen. Het dient alleen om de ontkoppeling te verdiepen die wij met deze planeet hebben.
Je kunt het aldus doen door kleine handelingen van fysieke hulp. Zij het donaties, items die mensen nodig hebben, werken in opvangcentra’s, diegenen opvangen die in nood zijn door bijvoorbeeld overstromingen (momenteel voor Amerika de overstromingen veroorzaakt door Harvey)
Je kunt bidden. Maar begrijp alsjeblieft dat gebeden tijd, toewijding en focus nemen om effectief te zijn. Het gaat niet over het op Facebook te zetten en na te apen door te delen, maar het vereist een veel hogere energetische invoer. Gecoördineerde inspanningen met geavanceerde begeleiders zullen hier meer succes garanderen.  
Dat gezegd hebbende, ben ik er zeker van dat een familie die op hun dak gestrand is en wacht op redding ten zeerste ook een deken zou waarderen. En zo velen in alleen al de US kunnen zich dat veroorloven.
Als het doneren van wat dan ook voor jou teveel is - zorg voor jezelf - maar wanneer je het wel kunt, begin te geven. Dit gaat de eerste zijn van vele, vele oproepen voor collectieve actie gedurende de volgende drie jaren, en aan ons wordt gevraagd om naar voren te treden/ om iets te doen.
Denk eraan dat ongeacht hoe ongemakkelijk jij je ook mag voelen over wat er gaande is, het deel uitmaken van de spirituele evolutie is in te leren hoe dat inzicht te managen - en nog steeds te handelen op dit vlak. Anderszins zouden we hier niet zijn om die les te leren.
Niemand kan het helemaal alleen doen. Maar als we allemaal doen wat we kunnen, zelfs een piepklein gebaar - zouden we zoveel meer gedaan krijgen. Onderschat nooit wat jij als een individu kunt doen.
*****
Voetnoten:
(1) Contracten worden wel degelijk nageleefd. Het wordt in een ieder van ons voorafgaand aan de geboorte voorgeprogrammeerd kan je wel zeggen. Mochten wij ervan afwijken dan zal het spiritteam en/of het hogere zelf er alles aan doen om correcties uit te voeren zodat we weer op het juiste pad terecht komen.
(2) Niets of niemand wordt gebroken. Er zal een stapsgewijs/geleidelijk omvormingsproces gaan plaatsvinden. En dit proces kan op vele manieren plaatsvinden.
(3) Passiviteit en neutraliteit leiden naar inactiviteit, afstandelijkheid, zonder mededogen zijn enz.
(4) Vermoedelijk bedoelend dat je eerst bij jezelf gaat onderzoeken waarom de situatie je triggert en dus niet vanuit je hart, en in de stroom van De Ene, leeft. Je blijft dan passief en neutraal aangaande de situatie en doet niets, laat de dingen gebeuren zoals zij zich voor je ogen ontvouwen, terwijl je daar juist was om handelend op te treden. Begrijpend dat je beter De Ene/ De Schepper door je heen moet laten werken om de ‘helpende hand’ te kunnen bieden, en dus dat je niet De Ene/De Schepper blokkeert om diens werk via jou te kunnen doen.
Ben in je hart, ben in het stromen van De Ene/De Schepper, volg je gevoelens en je eerste impuls.
*****
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Terms of Use and Sharing: Feel free to use the Share button on FB or Reblog on WordPress for personal, noncommercial or educational use with all links intact. If you are an organization, institution or individual seeking to use this material for promotional purposes, please ask first. If wanting to include this information into your workshop materials or written work, please cite accordingly. All information provided, be it through sessions conducted or this post is non-liable and is not intended to replace professional legal, medical, psychological, psychiatric and/or financial counsel.
Post & Linked Content © Bairavee Balasubramaniam, 2017. All rights reserved.

29 opmerkingen:

 1. De manier waarop dit artikel is geschreven heeft waarschijnlijk de bedoeling om mensen de ogen te openen...ik heb de hele dag dit nare gevoel om me heen gevoeld..ik vind er zeker waarheid in zitten..maar dit creëert angst en weerstand bij mij...geen gevoel van actie uit liefde...actie uit dwang ...omdat we anders ons levensplan niet volgen...ik volg mijn hogere zelf...en ik vertrouw op wanneer ik welke actie moet ondernemen...dit heeft vast met mm eigen angst te maken...dat geef ik wel toe..maar ik reageer niet goed als iemand me iets oplegt...ik word wel geïnspireerd als iemand vanuit liefde spreekt..dezelfde soort boodschap maar vanuit n hogere frequentie aangereikt...ik vertel dit vanuit wat t met mij doet...ik leer ook weer meer over waar bij mij nog weerstanden liggen..dus t heeft me uiteindelijk wel wat laten zien...dus toch bedankt:)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Vandaar ook dat ik het één en ander in de voetnoten heb aangekaart over hoe ik ertegenaan kijk. We volgen beslist ons levensplan ... en met deze uitspraak van de schrijfster ben ik het dan ook niet eens.

   Angst en weerstand voelen zou ook te maken kunnen hebben dat waarheden die we nu nog aanhangen eens goed onder de loep genomen moeten worden. Dus inderdaad, het is een wakker-schudden-belletje, vandaar ook dat dit artikel grotendeels met mij resoneerde.

   Dank je wel Adriana voor je reactie.
   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
  2. En mijn reactie is ook n overwinning Op zich...mezelf laten zien ...dat ik mijn visie en beleving deel..met de kans op allemaal veroordelingen..en dat ik dan bij mijn ding kan blijven ...me niet uit mn kern laat halen...dat thema speelt nog steeds op...maar de drang was te groot om niet te reageren..maar mn vertrouwen in eigen hogere leiding begint t over te nemen...t wil eruit ...dat wou ik nog ff delen..liefs

   Verwijderen
  3. OMW Adriana, dankjewel, zo voelde ik het dus ook. Ik werd er ook helemaal triest van. Dit laten we ons niet aanleunen!

   Verwijderen
 2. adriana, zo voel ik het ook.

  lieve groet van jana.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Opgelucht om te horen dat ik niet de enigste was:)

   Verwijderen
 3. Ik denk dat dit haar beleving van spiritualiteit is.
  Ik begrijp haar wel maar het resoneert totaal niet met me.
  Ik heb in de loop der jaren mijn eigen manier van spiritualiteit ontwikkelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mens zijn kent vele facetten, je hoeft maar om je heen te kijken. Waar de schrijfster op doelt is, dat er leraren zijn die ons vertellen dat we ons met de wereld om ons heen niet hoeven bezig te houden. Dat alles wat we hoeven te doen is in onze gelukzaligheid en liefde te zijn. Ons er niets van aan hoeven te trekken ... We zijn op Aarde, we zijn Mens ... We zijn hier om door voorbeeld te onderwijzen hoe het wel hoort. Door de helpende hand uit te reiken, iets te willen betekenen voor de mensen in nood, onze ogen daar niet voor te sluiten enzovoorts. Alleen in liefde en gelukzaligheid te zijn, en niets te doen ... dus in passiviteit en neutraliteit te verblijven zal onze medemensen niet helpen.

  Over dat soort leraren spreekt zij dus ... We zijn nog lang niet bij de staat van gelukzaligheid enz. Het Universum is dualiteit, we hebben allemaal zowel positieve als negatieve gevoelens en emoties. Het gaat erom om deze twee met elkaar in evenwicht te krijgen ... DAT is onze natuurlijke staat.

  Je mag je afvragen of de leraren die dus dit soort uitspraken hebben ons ertoe aan willen zetten om maar vooral niets te doen, zodat alles gewoon doorgaat zoals altijd? Zoals ik het las en nog steeds lees, is dat het waar zij tegen in opstand komt. Vooralsnog heeft ze het over de MENSEN ...

  Tenzij er nog een andere reden is natuurlijk dat dit niet met jullie resoneert ... En dat is dat jullie de soort berichtgevingen waar zij het over heeft nooit lezen ... Berichtgevingen om niet mededogend en behulpzaam te zijn, geen gebruik te maken van je inlevingsvermogen, niet De Schepper via jou diens werk te laten doen en dus maar vooral passief en neutraal te blijven.

  De schrijfster haalt ook het voorbeeld van bidden/mediteren aan, wat tijd en aandacht nodig heeft, want ook dat sorteert effect. En dat kunnen degenen doen die niet in de gelegenheid zijn om handelend in actie te komen ... Dus hoe zou dit niet met ons kunnen resoneren vraag ik me af?

  Je zou kunnen zeggen dat ik naar een verklaring zoek voor de reacties die op dit artikel binnenkomen... Is het de boute manier waarop zij spreekt?.. Misschien?

  In Liefde,
  Cobie

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hallo

  Als ik er nog eens goed over nadenk is het bericht van de schrijfster meer als een soort van aanklacht.
  Als ze het anders had geformuleerd, als een soort van empowerment dan was het heel anders overgekomen.
  Ik denk dat ze het goed bedoeld alleen de manier waarop, spreekt veel mensen niet aan en heeft een averechtse werki g.
  En dat merk ik op aan de andere reacties.


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je voor je reactie Richard. Ze zegt dat ook helemaal bovenaan het stuk, het is een vorm van een tirade ( a rant) en op die manier schrijft ze het ook. Met dien verstande om mensen opzettelijk te triggeren ... hen ertoe aan te zetten na te gaan denken over precies datgene wat hen triggert. Een trigger is vaak iets waar je 'iets tegen hebt' ... maar waarom? Wat is de diepere achterliggende waarheid? Soms hebben we dit soort triggers gewoon nodig om los te weken uit bepaalde (gedachte) patronen ... Onze verdediging komt meteen omhoog bij dit soort triggers, we voelen ons ongemakkelijk ... dat heeft een oorzaak. En die oorzaak is voor ieder van ons weer anders.

   Dus ja, haar uitspraken zijn misschien te 'bout' zoals ik eerder al aanhaalde, ze doen in ieder geval wel iets met ons. Ik denk dat ze dat wilde bereiken ... dat we dieper of verder gaan kijken...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 6. Lieve Cobie,
  Je verdient een uitgebreider antwoord. Al een paar dagen loop ik erover na te denken waarom het zoveel weerstand oproept bij mij. De dominee op de kansel is het gevoel, dat ik kreeg van dit stuk tekst. En daar kan ik gewoon niet meer tegen (van die dominees); ik wil zelf voelen hoe en wanneer ik mijn energie geef. Ik ben 60+, 1e golf lichtwerker en plichtsgetrouwe frequentiehouder. Soms helemaal doodmoe van een leven lang keihard werken en het laatste wat ik nu nodig heb, is zo'n preek, want zo voelde ik dat. En wie is ze, dat ze meent zo'n preek te moeten afsteken. De meesten van ons beginnen op het spirituele pad met zweven in de wolken, want daar zit ook de aantrekkingskracht in en daarna worden we meer en meer gecoacht door onze gidsen naar bewustwording en geleid in situaties die dat bewerkstelligen. Ieder van ons gaat in zijn/haar eigen tempo, maar ik ken geen mens die hard werkt aan zijn bewustwording die onverschillig is voor de wereld, dat gaat gewoon niet samen. Osho zei het altijd al: bekommer je niet om nutteloosheid. Jouw zijn als lichtbaken is al een kado aan de wereld en ik heb me altijd zó getroost gevoeld door deze woorden.
  Met dikke knuffels voor jou Cobie en ik hoop dat ik mezelf zo een beetje heb uitgelegd en mijn reactie ook :D Met Hartegroet Maria

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "maar ik ken geen mens die hard werkt aan zijn bewustwording die onverschillig is voor de wereld, dat gaat gewoon niet samen"

   Die zin van jou is gewoonweg zoals het zou moeten zijn en horen. Het is echter maar al te waar dat er mensen zijn die vinden dat het zo moet gaan zoals de schrijfster het beschrijft. (Dat is dus ook waar zij tegen in opstand komt) Als jij daar niet één van bent, dan weet je dat gewoon en hoef jij je dit artikel ook niet aan te trekken ... Je voelt ook zelf wat goed is om te geven of niet, dat heet ... In je hart leven ... in het stromen van De Ene leven. Je leven op zichzelf is de dienstverlening aan Hem/Haar. Als je voelt dat je iets moet doen, dan doe je dat ... Maar het is helaas zo, dat velen De Ene/De Schepper (lees ook Universele Wetten) blokkeren ... En dat gebeurt als je passief of neutraal binnenin jezelf blijft en dus de kans mist om iets te kunnen betekenen voor anderen ... alleen maar omdat je iets blokkeert.

   Ach het gaat er in feite om dat je evenwicht binnenin jezelf vindt. Misschien is hier nog een stukje onevenwicht dat naar voren komt waar je je niet bewust van bent. Dat geeft niet ... Leg het voor nu even terzijde, uiteindelijk zal het duidelijk worden en blijven ... We hebben inderdaad allemaal ons eigen tempo van ontwikkeling. En zoals ik bij mijn eigen artikelen altijd schrijf ... resoneert het niet met je, al is het alleen maar de toonzetting ... schuif het dan terzijde. Echter, als je aan zelfonderzoek doet en het triggert je, ga dan ook op zoek waarom ... Ga diep, je kunt dan nog wel eens verrast staan. Persoonlijk ben ik dat nu al diverse keren tegengekomen, dus ik spreek uit ervaring...

   In ieder geval, dank je wel voor je nadere uitleg ... Ik begrijp je ... we zijn allemaal wel eens moe van iets dat ons platweg onder de neus gedrukt wordt, en dat op dat moment net even teveel is...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
  2. Hallo cobie...ik wou ook nog f reageren en zie al deze reacties..t laat mij ook niet los...ik wil dit alles helemaal niet veroordelen want ik voel dat t iets in mij is..anders zou ik gewoon lezen en laten..maar t doet iets met mij..als ik diep naar binnen kijk dan...ik weet van mezelf dat ik zo op zoek ben naar liefde en waarheid dat ik bang ben om te falen..dat ik t niet goed doe..en dat ik achtergelaten word..dat ik wil slagen.. ergens sta ik mezelf geen fouten en lagere gevoelens toe omdat wij t voorbeeld moeten zijn ..maar ik ervaar ook druk in mm buik als ik mensen zo graag wil laten inzien...ik leer steeds dat t niet werkt en dat ik zo de vrije wil van iemands pad niet eer...ik begrijp t wel heel goed..ik heb ook de neiging om te blokkeren als iemand mij oplegt en me niet de tijd gunt om te leren vertrouwen op mn eigen zelf...dan word t n geloven en niet n weten...waar ik op doel nu is dat de schrijfster mij laat zien wat n ander ook ervaart als ik wil overtuigen..hierdoor besef je dat dat niet kan omdat je n ander zn pad niet vertrouwd en respecteerd..dat ie is waar ie moet zijn..dit is nu f aan de andere kant staan..en ik heb begrip voor de schrijfster en mezelf...en de onontwaakte mensheid..en dat ik puur moet richten wat in mij aandient..en niet in de stress schieten dat ik t dus fout doe en niet genoeg...want ik mag nu s vertrouwen dat ik doe wat ik kan en me daar niet van laat afhalen...ik hoef geen weerstand te voelen..want anders zeg ik tegen mezelf dat ik eigelijk niet voor mezelf ..mijn leiding mag kiezen...tis puur oud stuk ego...ik schreef uit mn gevoel..dus t kan wat onsamenhangend overkomen..:)veel liefs

   Verwijderen
  3. Ja Adriana, inderdaad ... jouw trigger gaat over vertrouwen in jezelf hebben.

   "ik weet van mezelf dat ik zo op zoek ben naar liefde en waarheid dat ik bang ben om te falen..dat ik t niet goed doe..en dat ik achtergelaten word..dat ik wil slagen.. ergens sta ik mezelf geen fouten en lagere gevoelens toe omdat wij t voorbeeld moeten zijn"

   Wat kan je hieruit opmaken? Liefde - waarheid - bang bent om te falen. Dat laatste heeft te maken met geen vertrouwen in jezelf hebben. Je bent op zoek naar Liefde en Waarheid ... Ben je in het stromen van de Ene, en vertrouw je op je gevoel, je intuïtie, je buikgevoel ... Dan zal je leren wat het betekent om zelfvertrouwen te hebben. Je angst voor het één en ander blokkeert je gevoel, en blokkeert het werk dat De Ene via jou kan doen. En daarnaast, niemand is perfect, je mag jezelf fouten toestaan, en de lagere gevoelens horen bij het mens zijn, zoals ik eerder vertelde het gaat erom dat we onze negatieve emoties en gevoelens in evenwicht gaan krijgen met de positieve. We zien deze bij heel veel mensen niet in evenwicht. Geef jezelf de tijd om dat voor elkaar te krijgen en de negatieve gevoelens en emoties niet te onderdrukken, want je zult jezelf later tegen gaan komen.

   Zonder zelfvertrouwen vertelt je ego/je denken jou dat je een ander diens pad ook moet eren, maar dat kan je ook eren als jij gewoon je waarheid vertelt. Zij vertellen toch ook gewoon dat wat zij geloven? Maar vaak komt dit voort uit indoctrinatie enzovoorts. En juist dat houdt ons gevoelige mensen in onze sporen tegen, we willen erbij horen en niet met de nek aangekeken worden.

   Daarnaast, weet jij dan op voorhand dat jij mogelijk het antwoord zou kunnen zijn op vragen die de persoon in kwestie heeft waarbij je eerste impuls is om daar iets aan te vertellen? Dat je gevoel en intuïtie gevolgd dienen te worden? Dat De Ene jou in de positie gebracht heeft om daar gewoon iets van jouw waarheid te laten horen? Anderen kunnen misschien averechts reageren, maar ze hebben jouw waarheid wel gehoord, en een eerste zaadje is geplant....

   Je beseft inderdaad dat je ego je gevoelens, of beter gezegd je denken, je gevoelens nog steeds overschrijft. Misschien ben je wel in die situaties zo met jezelf bezig dat de andere zijde je niet opvalt, dat juist diegene er is om je iets te laten weten, want het uitwisselen van kennis of een AHA-moment is vaak een tweerichtingsverkeer. En natuurlijk is het ook een leerproces hoe je iets subtiel onder de aandacht kunt brengen over je eigen waarheden.

   Zo bracht ik eens subtiel onder de aandacht tijdens een verjaardag, dat de kranten en dergelijke iets van 80% propaganda zijn en ons vele verhalen vertellen die gewoonweg niet waar zijn. Tot mijn stomme verbazing waren de meesten dat volledig met me eens. Ik volgde mijn gevoel hierin... En werd verrast. Dus ja, zelfvertrouwen is hier de grootste issue en dat werd bij jou getriggerd, want in feite vertelt de schrijfster geen dingen die we niet al weten... Je wordt dus getriggerd, en dat betekent dat er ergens een blokkade binnenin je is die je zult moeten gaan herkennen en onder ogen moet komen.

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
  4. Bedankt voor je tijd die je hier in steekt Cobie...ik ben t helemaal met je eens....ik dacht eigenlijk dat ik dit gepasseerd was..ik voelde me zo sterk in t licht staan dat ik dit misschien niet verwachte nog zo extreem...t zat er natuurlijk en dit is mijn tijd om er wat mee te doen...mezelf ook mens te laten zijn i p v dat stuk te ontkennen in mij en t overslaan...we hebben over deze gevoelens zelf n duistere lading gelegt...en als ik zacht ben naar mezelf kan ik t ook naar anderen en andersom..dit zijn momenten dat ik uit t ..nu ..ga..omdat ik t nog steeds veroordeel...de energie triggert iets ouds..en ik mag daar anders naar kijken..met mededogen..dat die "slechte" vibe uit liefde bestaat..ik begrijp dat ik die gevoelens ook heb en dat die ontstaan zijn uit liefde...ik begrijp t..misschien leg ik t niet helemaal uit zoals ik zou willen maar das ok...thanks:)

   Verwijderen
 7. Hallo
  Ben toevallig (ik denk dat ik door het licht geleid ben) op YouTube een guru (Sadhguru) tegen gekomen die toevallig over dit onderwerp spreekt.
  Deze man sprak mij erg aan en heeft een hoop wijsheid.
  Hierbij de link:https://youtu.be/SSKNRXB1IO0
  Wou dit nog even delen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Als je doorspoeld naar 33 min dan kom je gelijk op de vraag stelling en zijn antwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "How to live happily" van Sadhguru is voor mij een eyeopener geweest. Na een aantal keer het beluisterd te hebben begon de boodschap door te dringen. Dit sluit ook aan op wat Maria zegt over bij je eigen gevoel blijven. Wat anderen zeggen kan altijd ter inspiratie werken maar iedereen heeft zijn eigen waarheid en resonantie.
  Lieve groet, Helena

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik krijg het gevoel nu en denk te begrijpen dus waar jullie over vallen, en dat is het feit dat jullie aannemen dat de schrijfster min of meer zegt dat je niet in Liefde, mededogen, respect enzovoorts moet zijn. Maar dat is niet het geval...

  Natuurlijk mag/moet je streven zijn om Liefde te zijn, respectvol, meedogend, empathisch, vreugdevol enzovoorts ... Maar wat zij dus zegt, en waar ik vierkant achter sta, is het feit dat je ervoor moet gaan zorgen dat die liefde enz. niet passief wordt, niet neutraal wordt ... Want dan ben je verkeerd bezig ... De meeste handelingen van oprechte en waarheidsgetrouwe liefde zie je plaatsvinden als mensen onmiddellijk klaarstaan voor andere mensen (of dieren) die in nood verkeren ... Kijk naar de nasleep van orkaan Harvey, momenteel het beste voorbeeld, of de andere overstromingen in de wereld. Laat die Liefde die je nastreeft niet stil vallen, maar deel die liefde uit, maak die liefde actief. Dat is waar het hier om gaat...

  Als je wel in liefde enzovoorts bent en je doet er niets mee, blokkeer je het stromen van de Universele Wetten, blokkeer je het werk van De Ene/ De Schepper ... Zoals ik eerder vertelde, door in je hart te leven, je hart-geest verbinding in evenwicht te hebben volg jij de impulsen van je hart, van je gevoel, daar is het waar je het antwoord doorkrijgt over hoe jij die Liefde het beste in kunt zetten ... Hoe je De Ene dient, in het stromen van het evenwicht, de Liefde van De Ene bent.

  De schrijfster vraagt min of meer om niet in passiviteit te vervallen, maar alert te zijn op je gevoelens en de Liefde actief in te zetten. En dat is dus inderdaad Helena bij je eigen gevoel blijven ... De Schrijfster zegt dit niet uit en te na in haar artikel, maar als je erover nadenkt dan is dat in principe wel wat zij zegt...

  Ik moet bekennen dat ik het bijzonder interessant vind dat jullie je hier zo in vast bijten ... op de één of andere manier wordt het net even anders geïnterpreteerd of zo....

  In ieder geval, jullie allemaal ... dank je wel voor jullie reacties!
  In Liefde,
  Cobie

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Dank je Cobie.
  Mijn vrouw en ik waren dit jaar op vakantie in Rome en daar zie je een hoop bedelaars.
  Nu wil het feit dat er gezegd werd dat er ook bedelaars tussen zitten die dat niet echt zijn.
  Maar mijn vrouw en ik gaven toch geld aan hun ook al wisten we dat sommige dat niet waren.
  We gingen gewoon op ons gevoel af en gaven aan diegene waarbij we wel voelde dat ze het echt waren.
  Mijn vrouw en ik waren blij dat we iets hadden kunnen doen met de kennis dat sommige dat misschien niet echt waren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geweldig Richard, dat is het nu precies waar het om draait!! ❤❤💖💖💗💗💚💛💜

   Verwijderen
 12. Nog een reactie die ik via de email binnenkreeg en waarvan ik toestemming verkreeg om onder het artikel te plaatsen...

  *****
  Dag Cobie,

  Zeer helder en duidelijk artikel. Maar zal absoluut als een ijskoude douche voor menigeen aanvoelen. Niet voor mij, want die douche heb ik al een aantal keren gehad, waardoor mijn roze bril grotendeels is verdwenen. Dit artikel stelt blijkbaar iets aan de kaak waar liever niet naar gekeken wordt of voor onmogelijk wordt gehouden. De reden dat ik wel resoneer met dit artikel (en geen enkele moeite heb met de inhoud), is dat ik deze mensen in de praktijk ben tegengekomen. Ze waren spiritueel bezig (konden channelen, hielden spirituele lezingen, gaven workshops, waren helderziend en helderhorend etc.), maar konden ook ongenadig de deur voor iemand dichtgooien wanneer iemands probleem te dicht bij hen kwam. En dat doet wat meer pijn in tegenstelling tot de inhoud van dit artikel. En eerlijk is eerlijk: ook ik heb het weleens laten afweten doordat ik in mijn spirituele ivoren toren zat. Ik ben er overigens uitgevallen. Deed flink pijn.

  Hoe dan ook: bij mij heeft de bovenbeschreven ervaringen pragmatisch, kritisch en analytisch denken gestimuleerd, evenals praktisch handelen én het stellen van eigen grenzen. Dus er is beslist iets goeds uit voortgekomen, maar ik ben destijds hard en ruw wakker geschud (en dat was hard nodig). Vergeleken met deze ervaringen vind ik het artikel nog vrij mild van aard.

  Ontwaken is niet alleen maar leuk, dat gebeurt lang niet altijd in een waas van eenheid, onvoorwaardelijke liefde, licht, vriendelijkheid enz. Ook de eigen emotionele pijn, de blinde vlekken, naïviteit, gebrek aan assertiviteit, moeite hebben met boosheid, starre overtuigingen, geen grenzen durven stellen, angsten ed. worden wakker geschud en komen naar de oppervlakte. Ik heb de indruk dat lichtwerkers zich dat niet altijd bewust zijn en soms denken of ervan overtuigd dat zij hierboven genoemde emotionele problematiek te boven zijn wat mijns inziens niet zo is. Gezien de heftige reacties op dit artikel.

  Het artikel heeft in ieder geval wat losgemaakt, zoveel is zeker.
  Tot slot: don’t shoot de messenger!

  Met vriendelijke groet,
  Nicoline

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Heerlijk direct geschreven, ook de aanvulling van cobie. Houd lekker je voeten op aarde en zal voor andere een heftige wake up call zijn. Was voor mij met iets van.. Goh had ik kunnen schrijven, iets waar ik al jaren zo voel maar eigenlijk door de omgeving niet heb gedaan.. Gek toch wel. Stimuleert mij meer door te gaan met hoe ik het doe een bezig ben en probeer te groeien etc. Dank allen kus linda

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel voor je reactie Linda ❤💖💗💙

   Verwijderen
 14. ......Dat ik schreef over de dominees op de kansel is een verkeerde vergelijking geweest......
  ......Dus alleen als je schrijft wat de juf wil lezen, krijg je hartstempeltjes......
  ......Dit is een voor mij ongezonde omgeving, waar ik dan ook niet meer terug kom......

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Schoot ook even door mijn hoofd, ik laat het maar weer los💖😉

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen