maandag, april 03, 2017

De Ascentie Energieën van April ~ Het Verankeren van Nieuwe Creatie - 2 April 2017 / Jamye PriceMaandelijkse Energieën
“De Ascentie Energieën van April ~ Het Verankeren van Nieuwe Creatie”
2 April 2017 / Jamye Price

Maart terugblik
Maart voelde op sommige manieren soepeler dan de eerste paar maanden van het jaar. De Equinox had een prachtige intensiteit. Ik moest een paar keer gedurende de dag gaan liggen, om gewoon de energieën te balanceren. Ik voelde heel veel veranderingen in de hersenen, sommige waren behoorlijk intens. Ik merkte zo af en toe verschuivende hartenergieën op en een algemeen gevoel van kracht dat verankerde. Wat aan mij getoond werd was dat enige van de veranderingen die zich voordeden in het collectieve bewustzijn drastische loslatingen waren. Vanuit het menselijke standpunt, zullen deze als moed/dapperheid manifesteren. Voor sommigen, mag het via een stadium van chaos gaan, derhalve is harmonie de hernieuwde kans welke chaos aanbiedt.
In de tijd van evenwicht, hetgeen de Equinox in/naar de focus brengt, herkennen wij dat het systeem van het leven overleeft door evenwicht naar onevenwicht naar evenwicht. Of harmonie naar chaos naar harmonie. Het is net zo eenvoudig als dat je lichaam zich uit evenwicht bevindt en zich opnieuw in evenwicht brengt om een stap voorwaarts te nemen, dorst leidt naar hydratatie, of een uitademing leidt naar de volgende inademing. Natuurlijk zijn niet alle onevenwichtigheden zo eenvoudig. Maar als jij je versterkt via de eenvoudige onevenwichtigheden, wordt verandering meer hanteerbaar. Dit creëert een kernkracht binnenin je dat je harmonie onderhoudt als je met het leven omgaat.
Alles dat zich voordoet op het wereldpodium en direct in je leven heeft het potentieel om de menselijke ervaring te ontwikkelen. Als jij je leven leeft met diepgaande moedige daden zoals jezelf liefhebben en waarderen, je creativiteit boven angst kiezen, verplichtingen loslaten die je onnodig beknotten, omgaan met de systemen en mensen met integriteit, mededogen en kracht - verschuif je het stromen van het leven vanuit de fundering die het opbouwt. Acties worden dan geïnspireerd vanuit je bekrachtigende Liefde.


April Energieën
Wij zijn ons doorheen een opwindende tijd van bewuste interactie met de subtiele rijken aan het ontwikkelen. Zij zijn er altijd geweest, maar de mensheid heeft meer onbewust met het fysieke rijk gewisselwerkt. Het heeft enige andere regels dan het subtiele rijk. Dit leidt ons in/naar de energieën van April.
De April Ascentie Energieën gaan over Het Verankeren van Nieuwe Creatie. Verandering is een constante in het leven. We veranderen de gehele tijd. Het kernverschil is, veranderen we op manieren die we werkelijk willen, of creëren we een nieuwe illusie die eruit schijnt te zien als verandering, maar in werkelijkheid een ongewenst patroon herhaalt.
Bijvoorbeeld, van baan veranderen kan een angst reactie zijn of een patroon van vermijding. Het zou ook een echte verandering van een patroon kunnen zijn. Hoe ken je het verschil? Het verlaten van een relatie of het opstarten van een nieuwe relatie kan een herhaling zijn van een ongewenst patroon, of het kan een echte verandering zijn. Hoe ken je het verschil?
Om iets ‘nieuws’ te creëren, balanceer je verandering binnenin en daarmee verander je het externe.
Je moet het geheel van jou veranderen, niet slechts je externe omstandigheden.
Het Plezier van Nieuwe Creatie
Het leven wil dat je gedijt/floreert. Als je gedijt, gedijt het Leven. Je creativiteit is een geschenk van het Leven dat verandert via jouw expressie. Het Leven geeft zich onvoorwaardelijk aan jou over om met je vrije wil te creëren. Terwijl jij je ontwikkelt om de regels van de subtiele en fysieke rijken te incorporeren, integreer je stap na stap voorbij de verplichtingen van het fysieke rijk.
Er was een prachtige dierenboodschap bij de video van deze maand dat hier betrekking op heeft. Terwijl wij door Sedona wandelden om een filmplek te vinden, zag ik een prairiewolf. Ik ontving een boodschap die van toepassing is op deze huidige energieën.
“Wat stabiel schijnt te zijn is slechts een illusie. Blijf rustig gefocust op je pad en je zult gemakkelijk door veranderingen heengaan.”
De prairiewolf energie (of totem) wordt vaak gekend als de bedrieger, omdat het onderwijst via het experimentele leren dat de dingen niet altijd zijn wat zij schijnen te zijn. Het bouwt inwendige kracht op, onderscheidingsvermogen, en een openheid voor plezier door jou te leren je aan het leven aan te passen.
Wanneer je diepgaand verandert, verandert je leven diepgaand. Wanneer je patronen herhaalt, herhaalt het leven patronen.
Het Leven Noodzaakt Nieuwe Creatie
Een geweldige manier om waar te nemen wat echte verandering aanbiedt, is om te beginnen naar je hart te luisteren - luister naar je wensen/verlangens, luister naar je emoties. Wanneer jij je goed voelt, ben je uitgelijnd met je wensen/verlangens. Er mogen acties en enige tijd zijn voordat het manifesteert, er mogen onverwachte stappen en resultaten of zelfs dips zijn in/naar het je niet goed voelen. Dat is echter onbelangrijk omdat je vibrationale resonantie al gekalibreerd is met je wens/verlangen en je diens potentieel op een kernniveau kent.
Wanneer je over iets negatieve emoties voelt, wens je iets waar je niet mee uitgelijnd bent. Het is de manier van het leven om te zeggen, pas je opnieuw aan om je resonantie te verschuiven zodat jij je uit kunt lijnen met je wensen. Het leven zal dat verschuiven en zal het niet voor jou doen, maar het helpt je er altijd doorheen. Hoe?
De natuurlijke kracht van het Leven is Liefde. Het is de bindende kracht van het Leven. Liefde motiveert, het domineert niet. Het ondersteunt en voedt bekrachtigende interactie. Als je het natuurlijke stromen van het Leven eert, begint het te ondersteunen via  Liefde in plaats van angst en overheersing.
Het Leven motiveert je om je resonantie te veranderen, om binnenin te veranderen, zodat het Leven via jou en met jou gedijt/floreert.
Of iets nu juist of verkeerd/goed of slecht toeschijnt in een moment, het motiverende component is wat je waarneemt om binnenin te verschuiven. Observeer je ervaringen en vraag aan jezelf, “Wat motiveert mij? Waarom motiveert het mij? Wat moet ik binnenin veranderen om mijn wensen mee uit te lijnen? Wat voor acties onderneem ik om mijn wensen uit te lijnen? Balanceer ik innerlijke verandering en uiterlijke acties om iets echt “nieuws” te creëren.
Leven in het Hart Verankert Nieuwe Creatie
Er is niets verkeerd met van baan te veranderen vanuit een plaats van vermijding, het zal gewoon doorgaan jou te dwingen te veranderen. Een nieuwe relatie welke oude patronen herhaalt is gewoon een andere kans om te veranderen. Je keuze is of jij je uit wilt lijnen met je wensen of je nieuwe creatie of niet. Het is gewoon een keuze. Het vereist een evenwicht van binnenin te veranderen en in het externe stappen te ondernemen.
Ontspan in deze veranderingen. Terwijl jij jezelf doorheen verandering voedt, sta je de reis van het leven toe om je te ondersteunen omdat je geen verplichtingen of schuld of spanning hebt met jouw verandering te weerstaan.
Wanneer je naar je hart luistert, verander je van binnenuit. Je staat de motivering van Liefde toe om je leven te leiden. Het leven vanuit het hart zal richting Liefde verhuizen of het nu in een moment van plezier of pijn is. Je bent gemotiveerd omdat het het doorgaande floreren van het Leven waard is. Het Leven gaat door zich te verbeteren. Je liefdevolle focus versterkt je kernwaarheid van Liefde. Je bent het zo waard!
Samenvatting
April is een belangrijke tijd die ons ondersteund in/naar Gemachtigde Soevereiniteit. Terwijl we doorgaan onze focus uit te lijnen met het hart en het pad van onze individuele potentiëlen te ontdekken, creëren wij een nieuwe energie van wisselwerking op Aarde. De zachtmoedigen erven de Aarde. Zachtmoedig is niet zwak, het is een diepe kracht die via mededogen creëert, hetgeen Al het Leven voedt.
Wij zijn een nieuwe werkelijkheid aan het verankeren, niet dezelfde herhalende patronen. Het zal niet in één nacht tijd gebeuren. Dit is een oeroud en universeel proces welke natuurlijk voor ons is. Vertrouw je hart meer. Je bent goddelijkheid in de menselijke vorm. Nieuwe Creatie motiveert jou met Liefde, en Liefde is wie je bent.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2017 Jamye Price, https://jamyeprice.com/ All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten