zaterdag, januari 28, 2017

De Raad - “Het Indrukken van Jullie Knoppen” - 27 Januari 2017 / Ron HeadDe Raad
“Het Indrukken van Jullie Knoppen”
27 Januari 2017 / Ron Head

Wij horen jullie zeggen “Iets groots is er aan het gebeuren!” Weet alsjeblieft dat jullie voelen, als één gigantische impressie, de opeenstapeling van een ontelbaar aantal veranderingen waar wij jarenlang over gesproken hebben. Terwijl steeds meer veranderingen verwezenlijkt worden, zullen er momenten zijn wanneer dat gevoel zichzelf naar de voorgrond van jullie bewustzijn zal duwen.
Soms zullen jullie het toeschrijven aan één ding dat plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld een golf van binnenkomende energie. En op een ander moment zullen jullie er gewoon mee aan zijn aangaande de oorzaak van het gevoel. Maar als je in staat bent om je zintuigen voldoende uit te strekken, zal je bijna altijd in staat zijn om het opbouwende momentum van een wereldwijde verandering te bespeuren.
Eén van de dingen die overduidelijk aan het worden is, is dat individuen hun “knoppen ingedrukt” krijgen. Er zijn een groot aantal noodzakelijke veranderingen die nog niet begonnen zijn zich te manifesteren. En de tijd begint een klein beetje te dringen nu, wat verschuldigd is aan wat een grote weerstand geweest is voor verandering. De status-quo scheen het beste voor velen toe die wensten om hun positie, macht, en luxe te behouden, dingen die hooguit kortstondig waren. Wat jullie als een groep gedaan hebben is te incarneren in plaatsen en in zielgroepen die op bepaalde manieren zouden reageren als bepaalde dingen zouden ontstaan. Met andere woorden, jullie zouden exploderen als iemand op jullie knoppen drukte.

Wel, deze knoppen worden in heel veel gevallen ingedrukt, sommige opzettelijk en sommige niet. Maar degenen die op de knoppen drukken ontdekken dat jullie niet zo gemakkelijk te controleren zijn als zij aannamen dat jullie zouden zijn. En zij zullen ontdekken dat de resultaten van de dingen die zij in beweging zetten uitbreiden in richtingen waarop zij niet anticipeerden. Bijvoorbeeld, iemand beslist om iemand anders te bedreigen met een demonstratie van vrouwelijke macht. Maar nu, zien jullie dat er vele miljoenen vrouwen over jullie gehele wereld heen zijn die onmiskenbaar gezien hebben hoeveel macht zij precies hebben. En nu mag het een beter idee zijn om te vermijden dat weer te doen.
Wij hebben recentelijk gesproken over de verbijsterende hoeveelheid verandering die jullie gedurende deze tijd zullen ervaren. En als jullie je ogen open houden, mogen jullie dat nu zien gebeuren. Het heeft nog niet diens volle kracht bereikt. En veel ervan wordt nog steeds voor jullie verzwegen, maar jullie mogen er verzekerd van zijn dat jullie levens werkelijk te midden zijn van een grote vloed van verandering. Iets hiervan moet gebeuren aangezien oudere structuren gewoonweg niet in staat zullen zijn om door te gaan. Datgene wat op angst opgebouwd is, op controle, op duisternis zal niet in staat zijn om door te gaan. Niet iedere verandering zal voor iedereen comfortabel/gemakkelijk zijn. Maar jullie zijn op weg naar de nieuwe wereld waar jullie over gedroomd hebben.
Dus, hoe geraken jullie door deze tijd heen? Wij zouden willen zeggen, ga met dat om waar jullie vandaag mee om moeten gaan. Oefen vandaag uit het hart-gecentreerde wezen te zijn dat je geleerd hebt die je bent. Je hoeft niet met alles om te gaan dat er gaande is in ieder ander diens leven. Het is niet noodzakelijk dat je alles weet over wat er in iedere stad en in iedere omgeving/land gebeurt. Wij zeggen niet dat jullie niet meedogend zouden moeten zijn. Wij zeggen dat jullie genoeg zullen hebben om meedogend over te zijn waar jullie zijn. Dat is waarom jullie daar zijn. Er zullen overvloedig meedogende harten zijn in deze andere plaatsen. En dat is waarom zij daar zijn. Jouw taak, zou je ervoor kiezen om het te accepteren, is om het Licht te verankeren waar je bent. Niettemin verzekeren wij jullie dat onze secretarissen de kennis van jullie acties niet zullen ontkennen. In tegendeel, jij, waar je ook bent, hoe je ook bent, wie je ook bent, schrijft geschiedenis waar jullie alleen maar over kunnen dromen.
Wij zullen jullie herinneren aan wat wij een kort aantal jaren geleden tegen jullie zeiden. Het werd niet geloofd dat jullie alles zouden kunnen bereiken dat jullie bereikt hebben. Maar dat deden jullie. Jullie hebben het lot van een volledige planeet veranderd. En dit is verandering welke zo verreikend is, dat het onvoorstelbaar was.
Jullie zijn de verlossers van jullie zelf. Jullie zijn de medescheppers van een nieuwe wereld. Jullie zijn het verste ding dat mogelijk verwijderd is van machteloosheid. Weet dat en jullie kunnen niet falen.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten