maandag, januari 23, 2017

De Arcturiaanse Raad - Verschillende Perspectieven Dienen Je - 23 Januari 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Verschillende Perspectieven Dienen Je
23 Januari 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Dit is een tijd voor jullie allemaal om afstand te doen van jullie gehechtheden aan één specifiek perspectief van werkelijkheid. Iedere keer dat je bij jezelf gewaar wordt je aan iets vast te klampen, alsof het de enige waarheid zou zijn, geef je niet aan jezelf de kans om een groter plaatje te zien. Ongeacht wat je waarheid op dit moment is, nodigen wij je uit om in overweging te nemen dat het alleen maar een perspectief is.
Wij nodigen je uit om je greep losser te maken op je stevig vastgehouden perspectief aangaande wat dan ook, zodat jij aan jezelf de kans kunt geven om te ervaren hoe het is om een open geest te hebben. Wij nodigen je uit om verschillende perspectieven vast te houden en te zien hoe zij aanvoelen. Je mag zo vastgeroest zitten aan jouw specifieke perspectief dat je er lang geleden mee ophield in vraag te stellen of het in feite nog wel met je resoneert.

Misschien hebben anderen je geleerd te geloven dat dit perspectief het enige juiste en ware perspectief is dat wie dan ook vast zou moeten houden. Stel je gewoon voor hoe beperkend het zou zijn voor de mensheid als jullie allemaal hetzelfde perspectief vast zouden houden. Het mag klinken als een utopische maatschappij, maar voor ons klinkt het als saaiheid.
Wij nodigen je uit om te zien hoe perspectieven die anders zijn dan die van je zelf jou dienen. Zij geven je iets om jouw perspectief aan te vergelijken. Zij staan je toe om dingen te voelen. Zij geven jou de kans om acceptatie, mededogen en onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Als je onvoorwaardelijke liefde voor iemand in je hart vast kunt houden wiens perspectief diametraal tegengesteld is aan dat van jezelf, stel je dan voor hoe krachtig je zou kunnen zijn en hoe gemakkelijk je mensen zou kunnen verenigen.
Eenheid betekent niet dat jullie allemaal dezelfde gedachten denken, of hetzelfde perspectief vasthouden, of precies dezelfde overtuigingen/geloven hebben. Eenheid betekent van elkaar houden hoewel die anderen bestaan met hun uiteenlopende perspectieven. Als je enige tijd door kunt brengen met je voor te stellen hoe het zou kunnen zijn om in iemand anders diens werkelijkheid te bestaan, mag je dan mededogen gewaarworden.
Wij zeggen helemaal niet dat je ieder perspectief moet adopteren. Wij zeggen niet dat jij jouw perspectief om moet ruilen voor eentje die beter of anders is. Wij suggereren louter dat je andere perspectieven uitprobeert om te zien hoe zij voelen, om te zien hoe zij mededogen en onvoorwaardelijke liefde binnenin jou op kunnen roepen.
Wanneer je dat doet, zal je opmerken hoe veel gemakkelijker het voor jou is om goed met andere mensen op te kunnen schieten. En wanneer je dat doet, zal je opmerken dat andere mensen ook goed met elkaar op kunnen schieten. En dan zal je opmerken dat andere landen met elkaar op kunnen schieten, en dan zal je de vrede en harmonie op de Planeet Aarde opmerken die jullie allemaal willen ervaren.
Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden.”

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten