maandag, oktober 31, 2016

Hilarion - De Wereld heeft Jullie Liefde Nodig - 30 Oktober 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Hilarion
“De Wereld heeft Jullie Liefde Nodig, de Wereld heeft Jullie Kalmerende en Geruststellende Aanwezigheid Nodig”
30 Oktober 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Geliefden,
Terwijl jullie je inspannen om in evenwichtigheid en balans te blijven tijdens deze dagen met alles dat er zich aan het voordoen is in jullie sfeer van resonantie, worden jullie je gewaar dat de geïntensiveerde energieën hun effect hebben, niet alleen binnenin jullie eigen systeem, maar ook in al diegenen die in jullie gebied van beïnvloeding zijn. De energieën van de dualiteit zijn ongebreideld en het is belangrijk om je jouw doel te herinneren voor het vasthouden van het Licht gedurende deze tijden. Het is zeer gemakkelijk voor jullie die gevoelig zijn voor de energieën om jullie heen om te begrijpen dat de gevoelens die jullie ervaren hebben hoofdzakelijk die gevoelens zijn die ervaren worden op het collectieve bewustzijn niveau. Er is veel angst en twijfel dat in deze tijden ongebreideld is - herinner je dit - en centreer en focus je opnieuw op dat wat jij bent en dat waar jij voor staat.
Blijf trouw/oprecht aan jezelf, tot dusver werden jullie niet op een dwaalspoor gebracht; jullie hebben je positie gehandhaafd en bleven in jullie kerncentrum. Als de energieën opgevoerd worden naar een zelfs hoger niveau in de komende dagen, is het belangrijk om tijd te nemen om dat te ervaren wat jou vreugde, gelach, vrede en persoonlijke inspiratie brengt. Het is belangrijk om je op deze dingen te focussen; om vaak tijd weg te nemen van je aardse verplichtingen en bezorgdheden en een onderbreking/pauze te nemen door naar buiten te gaan de natuur in, en dingen te doen die je gewoonlijk uitstelt naar een andere dag, die dingen die jou voeden en je eigen energie bijvullen. Dit is wat er voor jullie nodig is om op gefocust te zijn. Voel de vreugde, het gelach vaak, lach luid, er is zoveel schoonheid om jullie heen - het vult iedere plaats en ruimte in jullie omgeving - zoek ernaar en geniet ervan!
Belichaam die energie in je wezen na deze pauze, want het is dan voor jou mogelijk om een geïnformeerde en duidelijke beslissing te nemen aangaande je volgende zet. Terwijl dit jaar naar een einde loopt, is het tijd voor de voltooiing van alles dat je vaststelde om te gaan doen in voorafgaande jaren, de tijd van de voltooiing van alle doelstellingen, projecten en intenties die je vaststelde om te volbrengen. Dit is een uitlijning ter voorbereiding op de nieuwe cyclus welke in 2017 begint, want het is een nieuwe negenjarige cyclus. Dit is de tijd om alles af te ronden en te voltooien dat voltooiing nodig heeft, zodat jullie fris van start kunnen gaan.

zondag, oktober 30, 2016

Maandelijkse Energieën - “De Ascentie Energieën van November ~ Ontvangen” - 30 Oktober 2016 / Jamye PriceMaandelijkse Energieën
“De Ascentie Energieën van November ~ Ontvangen”
30 Oktober 2016 / Jamye Price

Oktober terugblik - Verandering!
De energie van Oktober had een sterke resonantie van verandering. Ik merkte dat van mij fysiek - De Ascentie symptomen waren overvloedig! Ik merkte ook op dat heel veel keelreiniging gebeurde voor velen (een onverklaarbare droge hoest, zere keel, het schrapen van een slijmerige keel, enzovoorts). In Oktober hadden sommigen plotselinge geografische of baan veranderingen.
Misschien merkte je de verandering op het wereldpodium op. Vanuit een energetisch perspectief, gaat veel daarvan nog steeds over het ontmaskeren van corrupte en destructieve bedoelingen. Dit betekent dat de mensheid aan het evolueren is in/naar meer bekrachtiging, omdat als een geheel wij in/naar meer verantwoordelijkheid stappen met onze bestuursvorm. Het is een trager proces dan het individuele proces, maar de twee zijn met elkaar verweven.  
Deze tijden roepen op voor meer energetische deelname, terwijl wij “met het Licht werken”, het ongevormde, het potentieel. Gebed en focus op verbetering zijn van het allergrootste belang momenteel. Breng tijd door met te focussen op wat jouw hart aantrekt, soms door pijn (zoals in de Verenigde Staten - kijken naar de pijpleiding protesten of de politiek), maar focus ook op de positieve potentiëlen die vanuit een situatie geboren kunnen worden. Laat dat naar acties leiden die geschikt aanvoelen voor jou als je aan het Leven deelneemt met een focus op de verbetering terwijl deze zich vormt. Inderdaad krachtige tijden.
November Energieën – Ontvangen
De energieën van November doen een beroep op ons om ons te openen voor het volledige stromen van Liefde en te ONTVANGEN! Ontvangen is soms een uitdaging, omdat wij denken dat wij willen ontvangen, maar vaak werken wij het natuurlijk pad tegen dat het leven voor ons presenteert om tot bloei te komen.

zaterdag, oktober 29, 2016

Het Reinigen van Zelfingenomenheid: Meer Drie Dimensionale Dementie - 28 Oktober 2016 / Steve Beckow


Het Reinigen van Zelfingenomenheid: Meer Drie Dimensionale Dementie
28 Oktober 2016 /  Steve Beckow

Cobie: Dit artikel van Steve Beckow daagde mij uit om verder over datgene na te gaan denken waar hij over schrijft. Onderaan het artikel zal ik mijn gedachten hierover opschrijven….
*****
De vasanas (kern kwesties) gaan verder met af te gaan terwijl de stijgende energieën doorgaan met ons uit te roken, ik word me gewaar dat er geconditioneerd gedrag naar boven komt dat mij alarmeert, dat ik moet stoppen.
Het huidige patroon van geconditioneerd gedrag dat ik waarneem is zelfingenomenheid.
Dit is er één waar ik duidelijk over moet zijn, hoe eerder hoe beter. Maar het loopt zeer diep en is diepgaand beschermend.
Ik heb het verhaal al heel vaak verteld. Als je fout zat in mijn familie, zou dat je een klap op kunnen leveren - de les zijnde dat je het goed moest doen en meer voorzichtig moest zijn met te bepalen of je het goed of fout had, en … ik kan mijn Vader bijna horen denken … “om niet de bemanningsleden in gevaar te brengen.”
Dus was er een overlevingswaarde van het goed te hebben/te doen, hetgeen ervoor zorgt dat het smelt in/naar wat Werner Erhard noemde “de achtergrond van vanzelfsprekendheid”. Het willen vermijden van een klap (willen overleven) is zo overduidelijk en Universeel, dat je het patroon niet mag zien van het goed/juist te hebben/te doen dat het resultaat ervan is als zijnde iets dat ongewoon is.
Maar als het twijgje gebogen wordt, buigt de boom. Een gebogen twijgje genaamd “zelfingenomenheid” levert een gebogen stam dat automatisch overdreven, vervreemdend en soms afwijzend gedrag kiest.
Er zijn twee manieren waarop wij kunnen zijn met onze kern kwesties of vasanas. Eentje is om te ontploffen en hen op/naar anderen te projecteren. “Jij maakte me kwaad,” zeggen wij, wat niet waar is en wat voor ons verbergt wat er echt aan het gebeuren is.

vrijdag, oktober 28, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Verandering Omhelzen” - 28 Oktober 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Verandering Omhelzen”
28 Oktober 2016 / Jen Eramith MA

Waarom weerstaan wij verandering wanneer we weten dat het onvermijdelijk is? Hoe kunnen wij leren om meer accepterend voor verandering te zijn!
Omdat verandering aldus een constant onderdeel is van alles in het Universum. En een deel van wat menselijke wezens uniek maakt is jullie bekwaamheid om bestendigheid te creëren. Om in de derde dimensionale wereld te creëren en te bestaan, is het jullie taak als menselijke wezens om stabiliteit op te bouwen en de dingen op hun plaats te houden te midden van verandering. Dit is wat jullie in staat stelde te evolueren en hogere ideeën en meer ingewikkelde manieren te ontwikkelen van de wereld te ervaren.
Gedurende een lange tijd, was jullie bekwaamheid om bestendigheid te midden van verandering te creëren zoveel kleiner dan de altijd-voortdurende verandering, dat het nooit bij jullie opkwam om verandering te weerstaan of het te ontkennen. Jullie werkten eenvoudig om de dingen op hun plaats te houden, terwijl jullie door verandering heengingen. Uiteindelijk werd jullie bekwaamheid om de dingen op hun plaats te houden groter dan jullie besef van verandering, en jullie begonnen te vertrouwen op het werk dat jullie deden om de dingen op hun plaats te houden. Op dit punt, evolueerde de mensheid richting comfort in plaats van richting gezondheid en geluk, en die evolutie rustte op een vertrouwen op bestendigheid. Jullie begonnen verandering te zien als een ongewone omstandigheid en als een bedreiging voor jullie comfort. Dit is hoe jullie ermee begonnen om verandering tegen te werken. Toen de mensheid eenmaal begon met verandering tegen te werken, evolueerden jullie maatschappijen om jullie te beschermen van het opmerken van verandering. In plaats van het bestaan van God in de veranderende seizoenen van de natuur te zien, begonnen jullie je een God voor te stellen die gelijkblijvend en onveranderlijk bleef. In plaats van jullie tijd buitenshuis door te brengen in het veranderende weertype, ontwikkelden jullie werk dat jullie binnenshuis hield gedurende lange tijdsperioden. Jullie gehechtheid aan comfort leidde jullie naar een verdere ontkenning van verandering en, ironisch genoeg, heeft het ervoor gezorgd dat jullie je ongelukkig voelen met veranderingen hoewel zij onvermijdelijk zijn.
Uiteindelijk wensen jullie geen bestendigheid. Jullie wensen de bekwaamheid om de veranderingen te navigeren op manieren die jullie toestaan om creatief te zijn. In het verleden, moesten jullie werken om de dingen onbewogen te houden - nu worden jullie bij jezelf gewaar dat jullie eraan moeten werken om verandering te accepteren. Uiteindelijk, zullen jullie genoeg stilheid vasthouden te midden van verandering waar jullie gemakkelijk tussen beide kunnen bewegen. Wanneer jullie dit doen, kunnen jullie creatief worden met net voldoende bestendigheid gebruikend om jullie te helpen verandering te gebruiken voor jullie hoogste voordeel. De meesten van jullie hebben genezingen te doen in termen van jullie gehechtheden aan comfort. De meesten van jullie zijn “comfortabel ongemakkelijk”.

Aartsengel Zadkiel - “Jullie Speciale Pad” - November 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Jullie Speciale Pad”
November 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Wij zijn Aartsengel Zadkiel en Heilige Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, samen met een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, wensen wij over jullie speciale pad te spreken.
Jij bent een uniek Wezen van Licht, je barstte voort vanuit de Schepper met Liefde en Licht. Je bevatte alles van de Universele aspecten en eigenschappen die nodig waren om je te helpen je speciale missie uit te voeren. Doorheen jullie vele incarnaties, zijn jullie doorgegaan met speciale kwaliteiten te ontwikkelen, en jullie hebben hen voor het grootste goede van allen gebruikt.
Elk individu heeft een uniek pad en unieke missie. In iedere incarnatie hebben jullie je speciale missie uitgevoerd. Dit heeft jullie ertoe geleid om vele bijkomende kwaliteiten en eigenschappen te ontwikkelen die aan jullie missie en aan het grootste goede bijdragen.
Jullie hebben deze kwaliteiten in iedere levensspanne gebruikt terwijl jullie voort gingen op jullie pad. Jullie spelen jullie speciale rol in het grote tapijtwerk van het leven en de Universele creatie.
Ieder leven kan beschouwd worden een serie van stap-tegels te zijn. Iedere stap leidt naar de volgende. Wanneer jij je focust op iedere stap als het zich voordoet, ben je in staat om de ervaring te verwerven en de signalen te ontvangen die je naar de volgende stap zullen leiden. Iedere stap maakt deel uit van jouw unieke pad en je bijdrage aan het grotere goede.

dinsdag, oktober 25, 2016

“Je Impact op deze Wereld Begrijpen” - 24 Oktober 2016 / Jenny Schiltz


“Je Impact op deze Wereld Begrijpen”
24 Oktober 2016 / Jenny Schiltz

De gidsen hebben gevraagd dat ik deze ervaring deel, aangezien het een ieder van ons zal helpen waarlijk onze impact op onze wereld te begrijpen.
Ik voelde de behoefte om een excursie te  maken. Ik had geen bestemming in gedachten, alleen dat ik erop uit wilde trekken. Binnen een paar uren belde mijn man op en zei, “Laten we dit weekeinde weg gaan”. Ik lachte over de synchroniciteit van dit alles. Ik vroeg waar hij naartoe wilde gaan en hij stelde voor dat we de “Million dollar byway in Colorado Ski country” konden gaan verkennen, voordat de wegen te hard zouden worden om te bereizen zonder een vier-wiel aandrijving. Ik stond er volledig voor open. Die avond bespraken wij het en hij zei dat hij een plaats gevonden had die de Victorian Inn genoemd werd, we belden op maar zij zaten vol. Ik ging naar Priceline.com en zeer tot mijn verrassing werd daar The Victorian Inn genoemd. We boekten het en planden onze reis.
Het draaide erop uit dat de Inn die we gebeld hadden in Oray was en degene die we online geboekt hadden in Telluride was. Wij gaven er niet om, het lag ook aan de byway. Ik kwam er echter toe te begrijpen dat daar te zijn geen toevalligheid was. Terwijl wij dit beeldschone kleine stadje van Telluride verkenden, zagen wij waar er een wandelroute was die omhoog naar een waterval leidde. Ik voelde deze sterke aantrekkingskracht en we besloten om de 5km heen en terug wandeling naar de waterval te maken.
De vijf kilometers leken te doen te zijn, maar het was de helling die me te pakken kreeg. Mijn onderrug en mijn nek zaten me echt dwars en ik begon zenuwpijnen laag in mijn armen te krijgen. Ik voelde me een beetje verslagen. Mijn reis om te genezen was een lange reis geweest en is nog steeds doorgaand. Net op het moment dat ik er klaar voor was om terug te gaan, zodat ik geen schade aan mijn lichaam zou toebrengen door de zenuwen meer te verhitten/belasten en de rest van mijn trip te ruïneren, zag ik wakende naast mij één van mijn gidsen, Eagle Eye. Hij is degene waar ik mee vermeng om dingen te verwijderen die niet in mensen thuishoren, zoals negatieve gedachtevormen. Hij vertelde me dat het belangrijk was dat ik naar de waterval ging, dat het geen toeval was dat ik op die plaats was, op dat moment.

maandag, oktober 24, 2016

“De Nieuwe Jij Vinden” - 24 Oktober 2016 / Brenda Hoffman


“De Nieuwe Jij Vinden”
24 Oktober 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Velen van jullie zijn er bezorgd over dat jullie je niet voelen als een ander persoon. Dat jullie op de één of andere manier jullie roeping of richting gemist hebben.
Niets daarvan is waar, want jullie verschuivingen zijn zo snel dat zij niet waarneembaar zijn.
Misschien voelt die laatste uitspraak aan alsof het gewoon een volgende wortel is om jullie hoop in iets dat niet gebeurt te handhaven - een wisseltruc en lokaas, zo je wilt. Want als alles dat voorspeld werd zich voordoet, zouden jullie dan niet de één of andere soort van AHA sensatie hebben, welke aangeeft hoe anders jullie geworden zijn?
Iets dergelijks is jullie geloof, ondanks dat iets gelijkaardigs gebeurde in de puberteit en zonder voorbereiding doorgaat met jullie te gebeuren terwijl jullie ouder worden.
Aldus is het wederom voor jullie. Jullie zijn doorheen jullie wezen aan het veranderen - inclusief jullie fysieke wezen - alleen opgemerkt door diegenen die niet vaak met jullie wisselwerken/omgaan.
Jullie klinken, worden gewaar en voelen anders. Jullie zijn niet de jij die jullie slechts maanden geleden waren. Maar omdat jullie jezelf dagelijks opmerken en dagelijks met jullie zelf omgaan, kunnen jullie het verschil niet detecteren.

zondag, oktober 23, 2016

Hilarion - Het Is Belangrijk om Je Uit Te Lijnen met de Geascendeerde Meester Rijken - 23 Oktober 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Hilarion
“Het Is Belangrijk om Je Uit Te Lijnen met de Geascendeerde Meester Rijken, Het Geascendeerde Meester Bewustzijn”
23 Oktober 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Geliefden,
De veranderingen aan de systemen die op deze planeet werkzaam zijn, zijn aan het plaatsvinden. Er is geen keuze voor diegenen die hen gecreëerd hebben anders dan de veranderingen te maken die het hoogste goede voor allen reflecteren. De energieën die nu de planeet doordringen zullen voor niets anders dan dat toestaan. Ben in vrede - behoud jullie evenwichtigheid en evenwicht - houd jullie Licht vast terwijl deze veranderingen plaatsvinden. Het is een zeer opwindende rit terwijl de Ascentie van de Aarde, jullie planeet, doorgaat met diens onvermijdelijke reis. Jullie zijn het, waarop wij, de Geascendeerde Meester Rijken en de Engelachtige Rijken, vertrouwen. Jullie zijn de Lichten, de Bakens, de Referentiepunten op jullie planeet waar wij ons mee verbinden om begeleiding, genezing, verlichting, activeringen en afstemmingen door te brengen.  
Wij, die bekend zijn als de Geascendeerde Meesters vanuit de Hogere Rijken, zijn degenen die in de voetstappen gelopen hebben waar jullie nu in lopen. Natuurlijk, deden wij dit allemaal voorafgaand aan de komst van het Internet. Nu zorgt dit fantastische Universele Web van Informatie ervoor, dat wat van ons doorkomt gemakkelijker toegankelijk is. Dit is een zeer wonderbaarlijk gereedschap! Velen van jullie, als jullie naar de programma’s op jullie nieuwsmedia kijken, zien door illusies heen die gecreëerd worden. Er zijn velen die ogenblikkelijk door deze illusies heen kijken en zich van hen onthechten, en dit is een zeer positieve ontwikkeling van het wereldwijde web.
De informatie via het Internet stroomt in zowel dat wat waar is als dat wat misleidend is. Het blijft voor jullie, de Lichtwerkers, om binnenwaarts in de kern van jullie wezen af te stemmen, waar jullie het na kunnen trekken om er zeker van te zijn, dat wat jullie lezen of waar jullie naar luisteren van de hoogste vibratie en waarheid is. Er is veel misleiding dat door dit medium heen stroomt. Wij vragen aan jullie om bewust te zijn en om het binnenwaarts na te trekken om te verzekeren dat je niet valt voor wat voor misleidingen dan ook die ongebreideld zijn op dit wereldwijde web. Werk samen in eenheid wanneer de mogelijkheden naar voren komen. Werk in groepen klein en groot om persoonlijke genezingen voort te brengen, om opruimingen die hulp nodig zijn voort te brengen, zodat wat opgeruimd moet worden losgemaakt kan worden van het auragebied van diegenen die deze activiteit nodig hebben om plaats te vinden.

zaterdag, oktober 22, 2016

Ann Albers en de Engelen - Kijk Naar Afleidingen als Kansen om Je Energie te Verschuiven - 22 Oktober 2016


Ann Albers en de Engelen
“Kijk Naar Afleidingen als Kansen om Je Energie te Verschuiven”
22 Oktober 2016

Er zullen altijd “afleidingen” in je leven zijn. Er zullen altijd dingen zijn die je moet doen, waarvan je voelt dat zij je tegenhouden van het creëren van het leven van je dromen. Er zullen altijd “interrupties” zijn in je leven. Er zullen altijd dingen zijn die er niet zo uitzien als je wenst.
Dus hoe begin je ooit je dromen te bereiken, wanneer een grote meerderheid van je leven doorgebracht moet worden op het focussen van de “noodzakelijke” taken van overleving, en wanneer je niet in controle van de wereld om je heen bent? Het antwoord is eenvoudiger dan je denkt…
Je raakt aanwezig voor de “kans”om Liefde in ieder moment te vinden en te creëren.
Als je begint om Liefde in ieder moment na te streven, en Liefde in/naar ieder moment brengt, ontdek je dat je altijd de kans hebt om te genieten van de essentie van wat je nastreeft. Iedere droom die je hebt, ieder item, relatie of situatie die je nastreeft is eenvoudig een wens voor een steeds grotere manifestatie van Liefde in je leven.
Bijvoorbeeld, zeg, je wilt een huis, maar je hebt geen clou over hoe je ooit in staat zult zijn om je er één te permitteren. Je begint gewoon te sparen en de auto gaat kapot. Hoe kan deze “afleiding” aangaande dat wat je gespaard hebt jou mogelijk behulpzaam zijn? Misschien heb jij je auto voor een ander werk nodig. Misschien gaat de auto nu kapot aldus je later niet met pech komt te staan. Misschien rijd je voorbij het huis van je dromen op de weg terug van de garage. Vertrouw. Houd ervan dat je überhaupt een auto hebt. Houd ervan dat je iets terzijde gezet had om de auto te laten repareren.  

Sandra Walter - Engelstalige Video Update: De Versnelling Helpen - 21 Oktober 2016Sandra Walter
Engelstalige Video Update: De Versnelling Helpen
21 Oktober 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Ik had het genoegen van twee live evenementen terwijl in Boulder, Colorado het afgelopen weekeinde. Lauren Galey heeft mij welwillend ondergebracht in haar familie buitenhuis, waar wij onze eerste bijeenkomst hadden. Dit was de eerste keer dat ik persoonlijk de ervaring deelde van het openen van een Gechristende Ascentie Toegangspoort, en de energie was tastbaar voor allen die aanwezig waren. Lauren interviewde mij en wij bespraken het project van de Versnelde tijdlijn, de derde golf van 2016, en de huidige ontvouwingen.
Wij doen een beroep op iedere Lichtwerker, Rasterwerker, en Poortwachter om de hogere frequentie vast te houden terwijl dit Licht diens werk doet. Roep voort de hoogste Gechristende Ascentie Tijdlijnen, de verwijdering van alles wat tussenbeide komt of de collectieve Ascentie beperkt, en lijn jullie harten uit, jullie activiteiten, gedachten en creaties met het Nieuwe Pardigma van Vrede, Liefde en Eenheid.

vrijdag, oktober 21, 2016

De Wekelijkse Lichtstraal - “Weten Dat Alles Goed Is” - 20 Oktober 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Weten Dat Alles Goed Is”
20 Oktober 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, de menselijke geest is zich aan het uitbreiden in/naar een verbinding voorbij de vorm van het moment, voorbij het overduidelijke. Jullie uitbreiding is een proces van individuele groei, jullie tempo en het perfecte stromen voor jullie grootste vooruitgang. Jullie innerlijke ervaring bepaalt jullie stromen met het leven. Jullie externe expressies, jullie acties, en wisselwerkingen zijn een reflectie van jullie innerlijke wereld.
Wanneer jullie innerlijke wereld ronddraait met angst, hebben jullie externe acties die beroering op hen. Misschien in een moment, zijn jullie in een positie van controle en is het effect van jullie angst niet duidelijk. Als jullie jezelf observeren en een innerlijke vrede cultiveren voorafgaand aan de wisselwerking, verbeteren jullie je bekwaamheid van met de volledige informatie te creëren en vrijer te stromen.
Wij gebruiken vaak het voorbeeld van het ouderschap, want het is een ervaring dat een grote innerlijke inspanning eist om voorbij de angst te gaan voor jullie waardevolle kinderen in deze wereld. Wanneer een kind onderwezen wordt door angst en controle, polijst het kind niet gemakkelijk de natuurlijke overlevingsmechanismes en de hogere vibrationale wisselwerking vaardigheden voorbij het overduidelijke.

Vader God - “Begrijp, Vergeef en Stuur Liefde” - 20 Oktober 2016 / Eillie Deus


Vader God
“Begrijp, Vergeef en Stuur Liefde”
20 Oktober 2016 / Eillie Deus

Aan alle Kinderen van het Licht.
De lichtfrequenties zijn gigantisch.  Gigantisch, ook vergeleken met de frequencies van vorige maand.  Het is onhoudbaar geworden voor het duister.  De omstandigheden worden onleefbaar voor de duistere energieën.  Jullie zullen dan ook meer en meer positieve uitkomsten zien verschijnen.  Suggesties voor vredesoverleg.  Suggesties voor het eindigen van conflicten.  Voorstellen voor vrede.  De mensheid heeft een onstilbaar verlangen naar vrede.  De huidige situatie is ook voor hen die van het licht zijn ondraaglijk geworden, maar dan niet omwille van de hoge lichtfrequenties, maar omwille van het niet meer kunnen (ver-)dragen van het negatieve gebeuren in hun wereld.
Kijk goed uit. Het onderscheidingsvermogen doet overuren in deze dagen.  Veel wordt verzwegen, veel wordt verborgen, maar in hetgeen bewust getoond wordt, ligt ook de kern van waarheid verborgen.  Kijk … Kijk toe, maar wordt geen deel van de emoties.  Laat u niet meeslepen.  Blijf neutraal. Observeer. En leer.
Neutraliteit.
Objectiviteit.
Menslievendheid.

donderdag, oktober 20, 2016

De Pleiadische Hoge Raad van Zeven - "Actie Ondernemen" - 19 Oktober 2016 / Daniel Scranton


De Pleiadische Hoge Raad van Zeven
"Actie Ondernemen"
19 Oktober 2016 / Daniel Scranton

Wij zijn de Pleiadische Hoge Raad van Zeven, en wij zijn verheugd om jullie onze woorden van wijsheid aan te bieden.
Nadat je een stap genomen hebt in een specifieke richting, verkrijg je nog steeds toegang tot de volgende stappen voort op je reis naar waar je naartoe gaat. Je opent jezelf voor heel veel andere mogelijkheden, wanneer je überhaupt wat voor stap dan ook neemt in een specifieke richting. Velen van jullie willen weten wat alle stappen gaan zijn voordat jullie de eerste stap nemen, die eerste sprong van vertrouwen. En dat zal en houdt je ingesloten naar waar je in het moment bent.
Je doet je voordeel van het initiëren van een klein momentum, en je krijgt toegang tot de volgende stappen vanuit het momentum dat gecreëerd werd. Wanneer je in staat bent om de behoefte voor controle los te laten, de behoefte voor jou om altijd de uitkomst te weten, is dat het wanneer jij jezelf openstelt voor een veelvoud aan mogelijkheden. Je geeft in feite geboorte aan de mogelijkheden, door slechts wat voor eerste stap dan ook te nemen, op welke manier dan ook, richting een specifieke plaats of ervaring.

Blossom en de GFL - De Boodschappen Binnenin de Enveloppen - 20 Oktober 2016


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
20 Oktober 2016
De Boodschappen Binnenin de Enveloppen

Blossom: Hallo daar, wederom. Ik ben niet zeker wat het zal zijn waar wij vandaag over zullen spreken, niettemin weet ik wel dat ik voel dat jullie nu zeer dichtbij zijn en wederom … durf ik het te zeggen? … Ik voel welzeker verwachting … zelfs ‘hoop’ dat door komt filteren. Het is nogal ongelooflijk hoe wij allemaal de energieën op de één of andere manier voelen. Wat een rit!
(Ik voelde toen zeer sterk dat zij wensten om te spreken. Ik zet de link aan het einde van deze conversatie met hen, aangezien ik het gevoel heb dat het belangrijk is dat jullie begrijpen wat er plaatsvond VOORDAT jullie ernaar luisteren.)
Nadat zij via mij gesproken hadden … is dit de conversatie die volgde.
Dus, ik vertrouwde en jullie kwamen door. Eerst op jullie normale manier en toen na een lange tijd van stilte (ik snijd de stiltes eruit) … kwamen jullie door in een andere taal … en waar ik absoluut geen idee over heb van wat jullie zeiden!
Ik zou het kunnen schrappen en het niet uitsturen. Per slot van rekening, mijn geloofwaardigheid is vaak de afvoer ingegaan in voorbije tijden. Niettemin, denk ik dan … “Wel Bloss, dat is wat er gebeurde.” Ik weet dat ik niet gek ben, anderszins zou ik niet in vraag stellen wat er net gebeurde. Ik weet van de Licht Taal af … Ik heb het anderen horen spreken. Kunnen jullie met ons praten over wat er net gebeurde of inderdaad over wat jullie zeiden? Mijn gedachten zijn … “Wat heeft het voor zin als je er geen idee over hebt van wat er gezegd werd?” …Het zou net zo gemakkelijk Japans geweest kunnen zijn voor de zin dat het voor mij maakte. Iets van mij heeft dat gevoel van toen je een kind was en net deed alsof je een andere taal sprak. Niettemin … was de Energie erg sterk … specifiek in de stilte voordat het gesproken werd. Oh dilemma, dilemma! Stuur ik dit uit of niet?
GFL: Dierbare Lady … daar zijn diegenen met veel minder bekwaamheid dan jij zelf die niet in vraag stellen! Wij vragen ons af wat ervoor zorgt dat jij dat wel doet?
Zoals ik zei … geloofwaardigheid, mijn eigen bekwaamheden in vraag stellend … en incheckend aangaande mijn Waarheid! Ik zou er nooit over denken om op deze manier te spreken. Het “gebeurde” gewoon. Ik wens welzeker dat ik het soort van channeler zou zijn die het lichaam compleet verlaat, zodat ik niet in de beurt ben om te argumenteren of mezelf/jullie in vraag te stellen.

woensdag, oktober 19, 2016

Méline Portia Lafont - Het Samenvoegen van Dimensies en Tijdlijnen - 19 Oktober 2016


Méline Portia Lafont
Het Samenvoegen van Dimensies en Tijdlijnen
19 Oktober 2016


Terwijl we beginnen steeds meer facetten te ervaren van ons Multidimensionale Zelf via het Solar Christus Bewustzijn, verblijven wij in een cyclus van openbaringen welke versterkt worden door de genetica van ons onsterfelijke Wezen. Onsterfelijkheid wordt nu een enorm groot onderdeel van ons bewustzijn en besef, omdat het ingeworteld werd binnenin ons DNA. En dit deel van het DNA - wat Junk DNA genoemd werd door onze Wetenschappers - is inderdaad de Multidimensionale ervaringen en besef aan het ontwaken en activeren.
De Tijdlijnen zoals wij hen kennen, zijn samen aan het voegen in/naar dit ene moment van de Nu ervaring waar alles verblijft als één in dezelfde ruimte en hetzelfde momentum. Je kiest slechts waar je focus op te plaatsen, en bewust hiervan te zijn is wat wij voor zolang gedaan hebben. Bewust te zijn van waar wij ons op focussen zorgt ervoor dat nu alles verschuift en ons bevrijdt en verhuist doorheen alle tijdlijnen die we voor onszelf gecreëerd hebben, om te ervaren wat wij zijn en waar wij in verblijven als een bewustzijn.
Hoe meer jij je bewust en alert bent van ALLES van je ZELF, hoe meer je de Multi-Dimensionaliteit ervaart.
Broncode Golf Materie
Het team legde aan mij uit dat er een golf van Broncode energie is die momenteel ons Zonnesysteem, alsook het Aardse Magnetische gebied binnenkomt. Het Aarde raster is opgeladen met super-opgeladen energiecircuits welke bezig zijn zich samen te voegen met de binnenkomende Broncode.
Dit raakt Alle Magnetische Gebieden rondom het Lichaam plus de materie aan, en beïnvloed het. Het komt binnen en reist doorheen de kern van alle dingen en al het leven. Dit is van toepassing op ons eigen DNA alsook binnenin de materie.

De Stijging van de Liefdesenergie van de Afgelopen 2 Dagen - 19 Oktober 2016


De Stijging van de Liefdesenergie van de Afgelopen 2 Dagen
19 Oktober 2016
(Ja … De stijging is weer gigantisch!!)
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

dinsdag, oktober 18, 2016

Belichaamde Verlichting: Waarom Wachten? - 18 Oktober 2016 / Maria ChambersBelichaamde Verlichting: Waarom Wachten?
18 Oktober 2016 / Maria Chambers

Op mijn eigen reis van ascentie, van het belichamen van spirit, heb ik enige dingen ontdekt die mij verrast hebben. Eén zijnde dat mijn ziel, mijn Goddelijke Ik Ben alleen maar van mij wil houden, en niet slechts een soort van “New Agey” gekenmerkt moment van Liefde, maar een diepe, respectvolle, blijvende en Onvoorwaardelijke Liefde. Zij wil mijn essentie net zozeer voelen als ik dat van haar wil voelen.
In het beginstadium van mijn ontwaking, wilde ik mijn ziel inniger binnenbrengen zodat mijn lichaam in/naar meer evenwicht terug zou kunnen komen. Maar wat ik ontdekte was, dat  het hebben van haar in mijn lichaam aldus gewoon verdomd goed voelt! DAT werd mijn motivatie om haar steeds inniger binnen te brengen.
Soms voel ik haar als een gevoel van vrede over mij heen zweven, en soms als een sensueel besef van mijn omgevingen, een verrukt gevoel. Ik verwijs er vaak naar als high te zijn zonder de paranoia. En soms ervaar ik mijn ziel als een volledige seksuele energie. Sommigen refereren ernaar als een kundalini of levenskracht energie.
Het voelt aan als vervoering en alsof de Liefde met mij bedreven wordt. Het voelde vreemd omdat ik er moeite mee had de puntjes met elkaar te verbinden: Je seksueel en spirit tegelijkertijd voelen? Dat was zeker niet wat aan mij onderwezen werd op de Zondagsschool!

maandag, oktober 17, 2016

“De Nieuwe Jij is Ondefinieerbaar” - 17 Oktober 2016 / Brenda Hoffman


“De Nieuwe Jij is Ondefinieerbaar”
17 Oktober 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Het is tijd om jullie nieuwe vaardigheden te ontwikkelen als een resultaat van het meer ontdekken over de Nieuwe Jij.
Hoewel velen van jullie in ongeloof blijven dat jullie ook maar iets anders zijn dan dat wat waar was vijf jaren geleden of zelfs één maand geleden, is iets dergelijks een accurate inschatting van wie jullie nu zijn.
Misschien voel jij die verandering niet om uiteenlopende redenen - het meest opmerkelijke dat de Nieuwe Jij de CEO van jouw totaliteit is. Dus de Nieuwe Jij is overheersend jij met nieuwe helpers en assistenten.
Jullie zijn voorbij gegaan aan jullie gidsen, engelen en de meesten van jullie Raad - want jullie zijn een lid van jullie Raad met grotere overgangskennis dan ieder ander lid. Aldus is het dat, hoewel wij van de ethers jullie kunnen porren en jullie hints hier en daar kunnen geven, terwijl jullie je duidelijker in/naar de Nieuwe Jij ontwikkelen, wij niet langer meer volledig jullie bekwaamheden kunnen begrijpen.
Misschien zou het gemakkelijker zijn om te begrijpen, als jullie je herinnerden hoe gevuld met vreugde jullie waren de eerste keer dat jullie een baby zoon of dochter vasthielden, wetende dat zij een uniek individu waren maar er niet zeker van zijnde wat zij gedurende hun leven zouden ervaren. Aldus is het voor ons. Wij houden zielsveel van jullie, maar wij begrijpen niet hoe jullie verleden, heden en toekomstige ervaringen zich “uit zullen spelen” tijdens of na deze overgang.
Jullie zijn een nieuwe Universele entiteit - die net begonnen is te beseffen dat het schoppen met jullie voeten en het voelen met jullie vingers vreugdevol is. Ja, jullie zijn in het babystadium van jullie nieuwe creatie - want jullie creëerden de Nieuwe Jij. Maar het is een babystadium dat veel meer ontwikkeld is dan alles dat jullie je voor kunnen stellen.

De Pleiadische Hoge Raad van Zeven - De Nieuwe Aarde & Een Creatieve Kracht Worden - 15 & 16 Oktober / Daniel Scranton


De Pleiadische Hoge Raad van Zeven
De Nieuwe Aarde
15 Oktober 2016 / Daniel Scranton

Wij zijn de Pleiadische Hoge Raad van Zeven, en wij zijn verheugd om jullie onze woorden van wijsheid aan te bieden.
Jullie worden jezelf nu in een situatie gewaar waar er veel anticipatie is over wat eraan komt, en velen van jullie vinden dat het leven op de planeet Aarde, zoals het is, jullie weinig te bieden heeft. Dat is in feite met opzet. Diegenen van jullie die naar voren kwamen om bewust door de verschuiving heen te navigeren en om anderen te leiden, hebben het voor jullie zelf opgezet zodat jullie niet in het spel verstrikt zouden raken, zoals het gedurende eonen van jullie tijd gespeeld werd.
Dus het hebben van weinig of geen interesse in wat de wereld jullie heeft te bieden momenteel, gaat in feite in jullie voordeel werken. De wereld heeft dromers nodig. De wereld heeft magiërs nodig. De wereld heeft feeën nodig, en de wereld heeft scheppers nodig. Jullie zijn de visionairs. Jullie zijn degenen om voorbij de illusie (van afgescheidenheid) te kijken en om voor de Nieuwe Aarde, de nieuwe werkelijkheid, en de nieuwe versie van jullie zelf te voelen.  
Deze Aarde is aan het transformeren, en al die verveeldheid, en angst, en gebrek aan interesse in wat de massa’s fascineert, maakt deel uit van wat je gebruikt om de energie voort te roepen om iets nieuws te creëren. Als je nu wel een interesse in de Aarde hebt zoals het is, en in het creëren van een beter leven voor jezelf, dat gebruikend wat voor jou nu beschikbaar is, betekent het niet dat je niet iemand bent van degenen waar wij nu tegen spreken.

zondag, oktober 16, 2016

Ann Albers en de Engelen - “Alles Is Rijp Voor Transformatie!” - 15 Oktober 2016


Ann Albers en de Engelen
“Alles Is Rijp Voor Transformatie!”
15 Oktober 2016

Terwijl de Herfst in de Noordelijke Hemisfeer arriveert en de Lente in de Zuidelijke, is het tijd voor verandering. Er zijn grote periodes van stagnatie geweest in de voorgaande jaren, maar nu is alles in beweging! Alles is rijp voor transformatie! Jullie zijn allemaal in beroering dierbaren! Vier feest. Het is in de beroering van het oude dat het nieuwe naar boven kan komen. Niets kan in jullie wereld transformeren zonder door verandering heen te gaan … en de meesten van jullie hunkeren naar verandering.
Jullie hunkeren naar verandering in dingen groot en klein. Jullie willen jullie kasten opruimen, jullie garderobe updaten, stoppen met die kleine gewoontes te doen die jullie gek maken. Jullie willen jullie psyche uitruimen, jullie relaties updaten en stoppen deel te nemen aan de grotere patronen van het gedrag en in gebeurtenissen, organisaties, zelfs conversaties die jullie ziel niet langer meer verheffen.
Jullie hunkeren ernaar om meer authentiek te worden.
Jullie hunkeren ernaar om levens te leven gecentreerd in Liefde.
Jullie hunkeren ernaar om “Jij te zijn”, aldus de wereld jou kan zien en van jou kan houden voor alles dat je waarlijk bent.

Hilarion - Handhaaf Jullie Kalmte in de Storm! - 16 Oktober 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tanaHilarion
“Handhaaf Jullie Kalmte in de Storm!”
16 Oktober 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Velen van jullie voelen de effecten van een verschuiving. Jullie weten binnenin jullie zelf dat jullie getransformeerd werden. Jullie weten binnenin jullie zelf dat iets gedenkwaardigs zich voorgedaan heeft en dit is een prachtige gebeurtenis om te vieren! Terwijl jullie deze verschuiving integreren, zullen jullie momenten ervaren van grote slaperigheid en wij vragen jullie om de dictaten op te volgen van jullie lichaam en te rusten, want dat is belangrijk zodat jullie de energie infusies kunnen assimileren en integreren die binnenin jullie plaatsgevonden hebben. Als jullie wakker worden en gewaarworden dat jullie wervelkolom gevoelig is, betekent het dat jullie een grote download van energieën ontvangen hebben die de strengen van jullie DNA activeren, en wanneer dit zich voordoet is het ook een volgend teken dat het tijd voor jullie is om goed voor jullie zelf te zijn, om rust en herstel en assimilatie toe te staan.
Ga binnenin en zoek de stilheid, want dit is zeer behulpzaam. Wanneer dit zich voordoet, is het een zeer goed idee om meer water te drinken. Eer jullie zelf, behandel jullie zelf op de manier waarop jullie zouden verwachten dat jullie beste vriend van jullie leven jullie zou behandelen. Jullie zijn zeer wel deze inspanning en dit respect waard. Velen van jullie vinden de energie en de focus om projecten te voltooien die in de wacht gestaan hebben en een lange tijd nemen om voltooid te worden. Jullie ontdekken nu dat dit in een recordtijd plaatsvindt. Wanneer dit gebeurt weten jullie, Dierbaren, dat de timing voor wat jullie aan het doen zijn juist is om in de wereld naar voren te komen. Ben in vrede met alles dat er zich rondom jullie heen voordoet. Weet dat, ongeacht wat er in de wereld om jullie heen gebeurt, jullie altijd geliefd zijn, ondersteund en beschermd worden. Jullie zijn altijd omringd door engelen van bescherming.
Er is veel turbulente energie dat zich dwars over het aangezicht van deze planeet heen beweegt. Deze energieën zijn van het collectieve bewustzijn, energieën van chaos, angst, strijd, zorgen - energieën van diegenen die verloren hebben, diegenen die plotselinge weersveranderingen hebben ervaren die alles van hen afgenomen hebben dat voor hen dierbaar was. Er zijn heel veel mensen in door oorlog verscheurde landen die voortdurend bidden om vrede om naar hun levens en hun land te komen. Er is een toevloed van kosmische energie dat in deze mix geroerd wordt en dus, wordt aan de Lichtwerkers van de wereld gevraagd, zoals gewoonlijk, om hun Licht vast te houden, om jullie kalmte in de storm te handhaven. Weet dat jullie positie op de planeet voorbeschikt is, zodat jullie in het gebied zijn waar jullie met jullie Licht in moeten zijn om stabiliteit naar dat gebied te brengen.

Zoals Beloofd … Het Bombardement van de Liefdesenergieën blijft Exponentieel Stijgen!


Zoals Beloofd … Het Bombardement van de Liefdesenergieën blijft Exponentieel Stijgen!
16 Oktober 2016
(Er word hard gewerkt aan de Belofte van Vader/Moeder God om hun kinderen van de Aarde te helpen zich te herinneren wie en wat zij zijn en terug te keren naar Huis, als zij te ver af zouden dalen in de 3D dichte frequenties en zij dat zelf dus niet meer zouden kunnen. Het is ECHT aan het gebeuren!)
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)