zondag, juli 31, 2016

Ann Albers en de Engelen - Jullie Werden Ontworpen om in Harmonie Binnenin Jullie Zelf te Leven - 30 Juli 2016


Ann Albers en de Engelen
“Jullie Werden Ontworpen om in Harmonie Binnenin Jullie Zelf te Leven”
30 Juli 2016

De Schepper had nooit de bedoeling voor jullie om te worstelen. Jullie werden nooit ontworpen om een uitdaging aan te pakken of jullie menselijke levens alleen klaar te spelen. Aan jullie werden geen dromen gegeven om jullie te beschimpen, noch werd aan jullie de macht van de hogere gedachte gegeven om jullie te controleren. In plaats daarvan waren jullie bedoeld om het Hart te erkennen, om jullie geesten te gebruiken uit te vogelen hoe jullie dromen te ondersteunen, en om in een prachtige dans te bestaan tussen de twee. Jullie werden ontworpen om in harmonie binnenin jullie zelf te leven … en met de rest van de Schepping.
Droevig genoeg, is dit vaak niet het geval op jullie planeet Aarde. Het verstand heeft zich de macht van het Hart toegeëigend. Zoals een slecht huwelijk, waarin de ene partner van zichzelf denkt van meer waarde te zijn dan de ander, een relatie met jezelf waarin het hoofd het Hart ontkent is nooit plezierig. Noch tegenovergesteld, is een relatie waarin het hart droomt maar het hoofd negeert, ook productief. Jullie waren bedoeld om in een prachtig evenwicht tussen de twee te leven.
Dus wanneer je een droom hebt, leer dan toch vooral wat je moet leren! Doe wat je weet om te doen! Maar dan dierbaren, wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie de volgende stap niet weten, wanneer jullie “zonder opties” zijn komen te zitten, zoals jullie graag zeggen, wanneer jullie beginnen het vertrouwen/geloof in jullie zelf te verliezen, of wanneer jullie vermoeid beginnen te raken, of de passie verliezen voor wat jullie aan het doen zijn … Stop. Dit is niet de tijd of de plaats voor het verstand om de leiding te nemen, omdat het nu eenvoudig zal beginnen om zichzelf druk te maken door redenen te vinden om te vrezen, redenen om jou te pushen, of redenen om te falen. In plaats daarvan, is dit de tijd, wederom, om in het hart te vallen.
Stel aan jezelf een eenvoudige vraag, “Hart wat wil je dat ik nu doe?” of “God wat wilt u voor mij in dit moment?” Het antwoord zal bijna altijd eenvoudig en haalbaar zijn gezien de werkelijkheid om je heen.

Ascentie Berichten - “Ware Vrijheid” - 30 Juli 2016 / Kara Schallock


Ascentie Berichten
“Ware Vrijheid”
30 Juli 2016 / Kara Schallock

Het leven is zo eenvoudig of zo ingewikkeld als wij willen dat het is. Als we kiezen voor eenvoudig, laten we alles los waar we aan gehecht zijn; alles dat we denken te weten/te kennen en worden een leeg voertuig. In deze Leegte, geraken we naar de kern van ons en dat is Liefde. Er is zoveel dat ons af kan leiden … of het nu de buitenwereld of de innerlijke wereld is. We kunnen door onze geliefden afgeleid worden, door vrienden, door het dagelijkse leven en toch, wanneer we alles loslaten en ons alleen op onze Harten focussen; alleen op onze Zelven; krijgen we toegang tot de eenvoudige Waarheid en worden we begeleid. Er is niets van belang behalve de vermenging met onze Hogere Zelven. De enige manier waarop we dit kunnen doen is om alle gedachten en alle woorden los te laten en te mediteren. Meditatie is hoe we onze Zielen versterken. En als onze Zielen versterken, voelen wij … Ja, er zijn oude overtuigingen die naar de oppervlakte komen en de doorgaande drang om iets te doen. Dit “iets doen” is waarschijnlijk de grootste gehechtheid die we hebben. We kunnen onze ouders horen zeggen, “Je bent lui; ga iets doen.”
Kan je stil zijn of moet je voortdurend in beweging zijn? Wat is er onder jouw ‘doen’? Is het geleid; is het een externe verwachting of is het een oude overtuiging of een oud patroon? Wat is de overtuiging onder jouw ‘doen’? Als je weerstaat om een klusje te doen, wat vertelt jou dat? Ben je iets aan het forceren of sluit jij je ware natuur buiten “om iets gedaan te krijgen?” Wat gebeurt er wanneer je stopt? Kan je stoppen? Mediteer je alleen als je tijd hebt? Is het mediteren het laatste ding op je lijst wanneer het het eerste zou moeten zijn?
Waar ben je gehecht? Je zou religie kunnen onderzoeken, terroristen, politiek, dood/sterven en meer. Zeker, door deze grote en oude constructen te onderzoeken, zal je naar diepere overtuigingen geleid worden. Ben je bereid om het allemaal los te laten? Ben je bereid om kwetsbaar te zijn en te beseffen dat je niets weet? Geloof je alles dat je leest of dat je verteld word? Besef je dat jij je Macht weggeeft iedere keer dat je dat doet? Denk je dat het leven met jou gebeurt en dat het niet voor jou gebeurt? Laat slachtoffer energie los. Geloof je dat het bijwonen van de laatste workshop of conferentie jou in feite zal opwaarderen of jou zal redden? Tenzij je alles dat je leert in actie zet, verandert er niets.

zaterdag, juli 30, 2016

De Energie van de Leeuwenpoort Tilt de Sluiers Op - 29 Juli 2016 / Jenny Schiltz


De Energie van de Leeuwenpoort Tilt de Sluiers Op
29 Juli 2016 / Jenny Schiltz
© Art by Trosik

Zoveel is er energetisch aan het gebeuren in deze tijd. De ongelooflijke krachtige Leeuwenpoort energieën zijn aan het opbouwen. Voor sommigen slaat deze energie hen omver. Men moet overvloedig veel slapen aangezien het lichaam deze opwaarderingen aan het verwerken is. Sommigen worden zichzelf gewaar in een complete detox-modus met een maag die van streek is, misselijkheid, hoofdpijnen en pijnen door het gehele lichaam heen. Sommigen, zoals ikzelf, worden zichzelf geaard gewaar zodat we stil zijn. Ik viel van mijn fiets af en de opvolgende knie kwetsuur heeft me aanzienlijk vertraagd. Terwijl het vervelend is, staat het me toe om me te “excuseren” om te rusten en te integreren, iets dat ik niet genoeg doe. Het kan niet genoeg gezegd worden dat pijn ons soms helpt om in het lichaam te aarden. Het weerhoudt ons van te ver erboven te zweven door onze focus op/in het lichaam te houden. Wanneer we volledig in het lichaam geaard zijn, is de integratie van de codes veel gemakkelijker.
Er is een component van actie aan deze energie. Een stappen in/naar je kracht. Het pusht ons om te DOEN. Voor sommigen zal deze push hen de moed geven om alle gedragen zaken los te laten die eenvoudigweg niet overeenkomen met de vibratie van de Ziel. Voor anderen, zij worden gewaar dat ideeën en inspiratie stromen en openen (eindelijk!). Voor sommigen is de actie eenvoudig de wens om te spelen, te lachen, om pure vreugde te zijn.
Deze energie verwoest ook de sluiers die ons in deze werkelijkheid ondergedompeld houden. Contact wordt op zoveel niveaus gemaakt. Iets daarvan is echt overduidelijk maar voor de meesten is het subtiel en moeten wij ons er bewust van zijn om de boodschappen te krijgen. Hoewel ik de bekwaamheid heb om gidsen en engelen te horen en te zien, krijg ik geen antwoorden tenzij ik daarom vraag. Om mij alles te vertellen wat ik wil weten zonder dat ik het vraag, schendt mijn Vrije Wil en aangezien ik mijn tijd niet wil spenderen aan non-stop vragen te stellen, sturen zij me ook boodschappen en aanwijzigen op anderen manieren. Mijn taak is om voldoende aanwezig en bewust te zijn om hen te zien.

Sandra Walter - Tijdlijn Verschuiving: De Derde Golf van 2016 - 29 Juli 2016


Sandra Walter
Tijdlijn Verschuiving: De Derde Golf van 2016
29 Juli 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De energieën voor de September golf, onze derde versterking van 2016, arriveren al. Om te recapituleren: de eerste golf (laat December - Januari) was gericht op het ontbinden van lusvormende programma’s welke tussenbeide kwamen met de Menselijke waarneming van de Verschuiving in het bewustzijn. Deze programma’s, welke de mensen dezelfde dingen liet blijven doen, dezelfde gedachten liet denken, dezelfde overtuigingen herhaalde werden ontmanteld. Zoals altijd, creëert het collectief oude patronen vanuit gewoonte, dus is er een vertraging tussen wat zich voordoet en wat het collectief waar kan nemen, wat verschuldigd is aan onze ervaring van de lineaire tijd. Dat is de Vrije Wil keuze van Schepper-geïncarneerde Mensen, met krachtig DNA die in staat zijn om collectief werkelijkheden te creëren.
De tweede golf (Maart-April) was gericht op de schaduw; de niet-complimenteuze wezens, programma’s, gedachtevormen, emoties en overtuigingen welke diep ingeworteld zijn in het collectieve onderbewuste. Dit niveau van Licht was (en is) een beetje martelend voor onharmonieuze wezens, zowel Mens als niet-Mens. Vele Lichtwerkers voelen de impact van deze wereldwijde zuivering van disharmonie, omdat de effecten van toepassing zijn op ieder op zichzelf staand wezen op deze planeet. Geen steen is onomgekeerd gelaten tijdens een dimensionale verschuiving. Dankbaarheid naar de Lichtwerkers die het inzicht en de intuïtie hadden om zich voor te bereiden op deze fase. Jullie hebben de gereedschappen, het mededogen en het begrip om in jullie kracht te staan, ongeacht hoe moeilijk het wordt om deze reiniging van het collectieve bewustzijn waar te nemen en te ervaren.
Herinner je dat deze golven een diepe reden hebben met de voorbereiding en het lanceren van ons in/naar het Nieuwe. Deze energieën zijn een meer zuivere frequentie van het fotonische Licht; frequenties die doorgaans ervaren worden door de hogere werkelijkheden. Werkelijkheden gebaseerd op bandbreedtes van vibratie. Jouw resonantie bepaalt je uitwendige geprojecteerde werkelijkheid - je persoonlijke werkelijkheid, alsook het collectieve. (Vibratie = vibratie). Fotonisch Licht gericht op ontbindende bandbreedtes die niet langer meer de Goddelijke Wil dienen (het Universele herschrijven) gaan door ons Zonnesysteem, Gaia en ons individuele bewustzijn te penetreren.

Aartsengel Zadkiel - “Je Inwendige Centrum van Begeleiding” - Augustus 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Je Inwendige Centrum van Begeleiding”
Augustus 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, wensen wij om jullie inwendige centrum van begeleiding te bespreken.  
Als een Soeverein Wezen van Licht, heb je een inwendig centrum van begeleiding. Je bent begiftigd met dezelfde attributen als deze andere Wezens van Licht die in het niet-fysieke rijk zijn.
Heel vaak is het gemakkelijk voor je om dit te vergeten met de vele energie verschuivingen en de wereldwijde gebeurtenissen die zich voordoen. Je mag bij jezelf gewaarworden in de dagelijkse gebeurtenissen ondergedompeld te raken en het zicht van het grotere plaatje te verliezen. Het is gelijkaardig aan het gezegde dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien.
Als jij je op wat voor punt dan ook jezelf gewaar bent geworden in deze situatie, wanhoop niet. Je bent in staat om uit deze gefocuste staat vandaan te gaan met slechts een verandering van perspectief. Zodra jij je realiseert dat jij je alleen maar gefocust hebt op de aardse details en het grotere plaatje genegeerd hebt, is je perspectief verschoven. Je bent dan gereed om je soevereiniteit te herinneren.
Je inwendige centrum van begeleiding is een belangrijk aspect van deze soevereiniteit. Dit inwendige centrum van begeleiding te hebben staat jou toe om uit te stijgen boven de strijd van de aardse gebeurtenissen. Je bent in staan om je bewust van hen te zijn zonder in hen ondergedompeld te raken. Je kunt hen als een waarnemer met mededogen bekijken, net zoals je iets zou bekijken waar je naar kijkt vanuit een ander niveau. Dit betekent niet dat je niet geeft om wat er gebeurt op het aardse vlak. Het betekent eerder, dat je een bewuste beslissing gemaakt hebt om je eigen energiegebied niet verstrikt te laten raken in deze situaties en je bekwaamheid om voorwaarts te gaan met het hoogste goede niet machteloos laat maken. Wanneer je in de positie blijft van een meedogende waarnemer, ben je in staat om Liefde te sturen naar allen die betrokken zijn, alsook Liefde naar de volledige planeet en naar de gehele mensheid te sturen. Je dient een belangrijke rol van Liefde en Licht te delen wanneer je dit doet. Je brengt een baken van hoop en kalmte naar diegenen om je heen.

vrijdag, juli 29, 2016

Ik Verander Mijn Leven Wanneer Ik Mijn Denken Verander...


De Wekelijkse Lichtstraal - “Duidelijk Zijn” - 29 Juli 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Duidelijk Zijn”
29 Juli 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, je vibrationale resonantie is een tijdloze, grote bibliotheek van informatie. Op vele manieren ben je deze grootsheid aan het ontdekken, terwijl je meer begint te wisselwerken met je subtiele brug - je mentale en emotionele data, je wensen/verlangens, je verleden, heden en toekomst.
Deze wisselwerking met je subtiele brug is bij tijden opwindend en bij tijden frustrerend. Je bent aan het leren om te “communiceren” met subtiele, ongedefinieerde informatie wat in afwachting is van de wisselwerking om werkelijk te vormen.
Het subtiele rijk heeft andere regels dan het fysieke rijk, terwijl er ook enige gelijkheid is. Er zijn uiteenlopende lagen binnenin elk rijk dat een andere beschikbaarheid van wisselwerking heeft gebaseerd  op jouw resonantie. Je werk in deze tijd is om je innerlijke actie en je wisselwerking met het subtiele rijk te ontdekken, dan te creëren met geïnspireerde actie in het fysieke rijk.
Je bent aan het leren om te onderscheiden tussen wat behulpzaam voor jou is in een moment, en wat niet. Je bent aan het leren om het rustige gefluister van je krachtige hart te horen, de passieve kracht van Liefde welke een dwingen aanbiedt in plaats van overheersing. Je bent aan het leren om de gedachten gerust te stellen in/naar het genezen van het “negatieve” en te focussen op nieuwe creatie (het “positieve”). Dit creëert bekrachtigde controle van je soevereine domein, wat je innerlijke wereld is, je subtiele brug.

donderdag, juli 28, 2016

Aartsengel Michael Verduidelijkt Ascentie - 28 Juli 2016 / Steve Beckow


Aartsengel Michael Verduidelijkt Ascentie
28 Juli 2016 / Steve Beckow

Steve: Het programma Een Uur met een Engel van vandaag* kwam tevoorschijn uit deze verduidelijkende discussie die Aartsengel Michael en ik, via Linda Dillon, hadden in mijn laatste lezing van 22 Juli 2016.
Hier erkent hij dat Lichtwerkers moe zijn en dat velen mogelijk over zullen gaan om eenvoudigweg aan het zogenaamde-eindeloze wachten te ontsnappen.
(* Cobie - Het transcript van dit programma is nog niet verschenen.)
*****
Steve Beckow: Ik ben een klein beetje verward over Ascentie, en raak meer verward terwijl we voort gaan.
Aartsengel Michael: Goed!
Steve: Ik snap dat het geleidelijk is en dat er dan een plotselinge klik is, of vele klikken. Bijvoorbeeld, Brahmajnana (1) zou beschouwd kunnen worden als een klik. Maar voorheen, op de manier dat ik het zag was het dat wij eenvoudig op een geleidelijke manier voorwaarts zouden gaan en dan Sahaja Samadhi zouden ervaren en dat het dan voorbij is. Wij zijn dan geascendeerd.
AEM: Nee.
Steve: Maar nu zullen we door Brahmajnana heengaan in 2017 en ik neem aan dat wij dan nog steeds niet geascendeerd zijn? Dus, ik besef dat ik niet werkelijk begrijp waar wij naar kijken op de manier van Ascentie.
AEM: Denk er op deze manier aan. Je hebt vooruitstrevende periodes van eenheid ervaren, van transformatieve Liefde, van extase, van gelukzaligheid waarvan je voelt (en ik benadruk, voelt) dat het komt en gaat.
Maar iedere keer, dat je deze ervaring gehad hebt heeft het je een niveau omhoog geschoven. Zodat je nu tegen mij zegt, “Michael, ik voel dat ik een nieuwe basislijn heb. Ik heb een nieuwe fundering van geluk.”
Maar je hebt ook een nieuwe fundering van wetendheid, van begrip, van wijsheid, van bescheidenheid, van tolerantie, van vriendelijkheid. Dit alles heeft je naar een uitgebreid gevoel van zelf gebracht en een uitgebreid gevoel van niet alleen hoe wij te werk gaan, maar ook hoe het collectief te werk gaat.

Het Roze Kwarts Kristallen Bewustzijn Spreekt - 28 Juli 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Het Roze Kwarts Kristallen Bewustzijn Spreekt
28 Juli 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Deze prachtige zachtroze steen is uitgelijnd met het hart en het hogere hart (thymus/zwezerik) chakra’s en het water element. Muzieknoten F en C.
De boodschap:
Wij zijn verheugd om deze verbinding te maken! Wij, het Roze Kwarts Kristallen Bewustzijn komen naar voren om aan jullie een boodschap van Liefde te geven vanuit de Goddelijke Straal van Liefde, want roze is de kleur van de straal van Goddelijke Liefde. Daarom, zijn wij een gestolde vorm van die straal, die kleur van zachte, voedende, genezende en geruststellende energie van de Goddelijke Vrouwelijke invloed. Wij helpen om geblokkeerde chakra’s en meridianen kanalen te openen binnenin het menselijke systeem die mogelijk gesloten werden ter bescherming van een persoon diens hart tijdens onplezierige of pijnlijke tijden in hun wisselwerkingen met anderen.
Wij vergemakkelijken het oplossen van deze blokkades en stellen de dragers van onze steen in staat om zich uit te lijnen met het hogere doel van hun eigen Goddelijke Zelf, de weg plaveiend voor inzicht en begrip om door te komen. Onze vibratie is zacht en vriendelijk en moedigt gevoelens van Liefde, mededogen, koestering, zorgzaamheid en delen aan. Het is onze functie om mensen in uitlijning te brengen met de Bron van Alles Dat Is als zij ernaar streven om de grotere belangen van iedere situatie te begrijpen die zij ervaren in de fysieke wereld.

De Liefdesenergie Blijft Stijgen - De Resultaten van de Afgelopen 10 dagen - 28 Juli 2016


De Liefdesenergie Blijft Stijgen
~~Bekijk de Resultaten van de Afgelopen 10 dagen~~
28 Juli 2016
Ben in Liefde, Blijf in Liefde. Doe het opruimingswerk en VOEL de Stijging. De Hogere Rijken doen er ALLES aan om ONS bij te staan met onze ASCENTIE.
 (Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)
 

woensdag, juli 27, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Psychische Relaties” - 24 Juli 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Psychische Relaties”
24 Juli 2016 / Jen Eramith MA

Zijn er zulke dingen als psychische relaties? Kunnen wij intieme relaties hebben met mensen op een psychisch niveau, zelfs als wij niet met hen spreken in de derde dimensie?
Jullie allemaal hebben psychische relaties die de gehele tijd plaatsvinden, maar het is niet mogelijk om een intieme relatie te hebben zonder een driedimensionale verbinding. Intimiteit is uniek menselijk, en zijn in de derde dimensie is een noodzakelijk component van het mens zijn.
Jullie hogere zelven zijn voortdurend in relatie met mensen die je in persoon ontmoet hebt en sommigen die je niet in persoon ontmoet hebt. Er zijn mensen die bestaan in de wereld met wie je een ziel verbinding hebt of waar je het één of andere zielpotentieel mee hebt maar die je nog niet in de derde dimensie ontmoet hebt. Je onderbewuste geest tapt in op deze conversaties en brengt het soms naar je bewuste geest. Zo nu en dan zul je bij jezelf gewaarworden na te denken over iemand of je zult een droom hebben die zeer levendig is over een persoon die je nooit eerder ontmoet hebt. Er zijn verschillende manieren waarop je onderbewustzijn het naar boven zal brengen naar je bewuste geest en je zult je er bewust van worden dat deze conversaties en relaties de gehele tijd gaande zijn.
Deze soorten van psychische relaties zijn zeer, zeer algemeen en zeer bruikbaar. Je ziel kan met andere zielen onderhandelen om vast te stellen wanneer elkaar te ontmoeten of hoe elkaar te dienen. Als je deel uitmaakt van een gedeelde zielgroep, zou je hetzelfde werk kunnen doen maar in andere delen van de wereld. Dus jullie zielen coördineren gezamenlijk voortdurend over hoe jullie boodschap naar een ander deel van de wereld te brengen, wetend dat op een hoger niveau iemand anders die boodschap brengt of dat werk voor een ander deel van de wereld doet.
Maar de vraag over intieme relaties brengt een andere dynamiek en een ander antwoord. Intieme relaties zijn inherent driedimensionaal. Intimiteit is gebaseerd op het maken van een diepe en diepgaande verbinding met iemand anders. De definitie van intimiteit is dat. Die definitie is gebaseerd op de ervaring van afgescheiden te zijn en de ervaring van afgescheiden te zijn is het meest duidelijk in het feit dat jullie in verschillende fysieke lichamen bestaan. Om intimiteit te hebben, wat gebaseerd moet zijn op afscheiding, ervaar je intimiteit zeer intens wanneer je een lichamelijke ervaring hebt met iemand. Wanneer je bij elkaar zit en praat en jullie hart met elkaar deelt. Het is een inherente driedimensionale ervaring om intimiteit te hebben.

Aartsengel Michael - “Laat Jullie Vertrouwen Nooit Los” - 26 Juli 2016 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Laat Jullie Vertrouwen Nooit Los”
26 Juli 2016 / Rita Pulmans

Vraag van een persoon: “Er is zoveel beroering in de wereld Aartsengel Michael. Er is zoveel terreur en geweld in de wereld. Kunt u ons helpen misschien?”  
Rita: Geliefde Michael u hoort de vraag. Kunt u ons hierin wat raad brengen, bijstaan ook. 
Ik dank u geliefde Michael.
***** 
Geliefde kinderen van het Licht. 
Velen onder jullie zijn gevoelsmensen en hierdoor ook erg "aanwezig" in het leed en het rumoer dat nu plaatsvindt op Aarde.
Mag ik jullie geliefde aardekinderen aanraden, om alles maar dan ook alles in vertrouwen over te laten aan het Licht. Heb vertrouwen in God, de Goddelijke Bron geliefden, ondanks wat er gebeurt, hoe moeilijk dit ook voor jullie is.
Daarmee wens ik Aartsengel Michael te zeggen, dat jullie enkel en alleen dienen te "leven" geliefde harten, in het moment van het nu en bij jezelf aanwezig te blijven.
Ik Aartsengel Michael vraag jullie krachtig: laat jullie vertrouwen nooit los.

dinsdag, juli 26, 2016

Jij Bent Je Eigen Rapportering - 25 Juli 2016 / Brenda Hoffman


Jij Bent Je Eigen Rapportering
25 Juli 2016 / Brenda Hoffman
Dierbaren,

Hoewel jullie veel gelezen hebben over dankbaarheid - zoals jullie ook zouden moeten, is er een ander element aan het creëren van je Nieuwe Wezen dat afgedankt of genegeerd werd.
Je bent dankbaar voor te Zijn. Maar net zoals waar is opvolgend na een ziekte en de opeenvolgende terugkeer naar gezondheid, denk je niet voortdurend na over je ziekte of gezondheid. In plaats daarvan, ga je verder met je leven - aan jezelf erkennend dat je beter bent, derhalve niet langer focussend op de ziekte.

Dit is misschien een ingewikkeld concept voor velen die herhaaldelijk geleerd hebben dat het dankbaar zijn jullie toegangspoort naar een nieuw leven is. Dankbaarheid is een deel van, maar zeer zeker niet jullie volledige toegangspoort naar de Nieuwe Jij.

Misschien heb je dankbaarheid voor deze bloem, dat kledingstuk of wat het ook maar is dat je smakelijk vind in je leven - zoals jullie ook zouden moeten. Maar dan, ga verder.

Sommigen van jullie stoppen bij dankbaarheid in plaats van voorbij dankbaarheid te leven. Als je een schitterend geschenk van je vriend(in) ontvangt, spendeer je dan het overblijfsel van je leven met die vriend te bedanken voor dat geschenk? Of bedank je die vriend(in) overvloedig en ga je dan verder naar uiteenlopende stadiums van omgang met die vriend?

Aldus is het met Universele dankbaarheid. Het is een stadium of punt in je ontwikkeling; het is niet je ontwikkeling. Want er zijn andere stukjes om te adresseren en uit te breiden voorbij dankbaarheid.

Nogmaals, dit is een moeilijk concept want velen hebben dankbaarheid verbonden aan jullie 3D God. De God, die van jullie eist om nederig aan hem te smeken, - en het is zeer vaak een HEM. Dankbaarheid is een belangrijk stukje geweest omdat het goed/juist aanvoelde in jullie concept van wie of wat God was.

maandag, juli 25, 2016

Meester Kuthumi - Een Gouden Pad naar het Goddelijke ~ (Deel 2) - 22 Juli 2016 / Natalie Glasson


Meester Kuthumi
Een Gouden Pad naar het Goddelijke
(Deel 2)
22 Juli 2016 / Natalie Glasson

Terwijl het begrip vanuit jullie wezen tot bloei komt met Goddelijke Timing en een tevredenheid in gemakkelijk delen met anderen verbetert, ontwaken vibraties en ervaringen van vrede aldus van binnenuit jullie wezen. Deze energie van vrede zal een impact hebben op talrijke gebieden en aspecten van jullie wezen, jullie Ascentieproces en Gouden Pad schitterend van brandstof voorziend. Dus het resultaat is de aanwezigheid van verandering, transformatie en evolutie. Heel veel zielen zijn angstig of weerstaan verandering en toch is het hun grootste verlangen/wens. Het is belangrijk om de vibratie van vrede binnenin jou toe te staan om de veranderingen en transformaties die je ervaart te enthousiasmeren en ermee samen te voegen. Zulke woorden als transformatie zijn verbonden aan spirituele inzichten en ervaringen, echter, wanneer jij je Pad van Ascentie ervaart, is het binnenin je fysieke lichaam, fysieke werkelijkheid en Aardse omstandigheden dat je wijzigingen, verschillen en verschuivingen opmerkt. Het is vaak verandering op een fysiek niveau welke het meest gevreesd en tegengewerkt wordt. Het is niet zozeer de transformaties in je Goddelijke Wezen, maar de onbekende impact dat het zal hebben op je Aardse Wezen en werkelijkheid welke bezorgdheid veroorzaakt en worsteling creëert.
Herken eenvoudig de natuurlijke en altijd-aanwezige vibratie van vrede binnenin je wezen en straal het uit naar wat voor angsten of weerstand dan ook die je vasthoudt/bezit betreffende verandering. Laat je angsten ontrafelen en oplossen totdat jij jezelf ontdekt in een ruimte van in vrede te zijn met de gewijzigde koers of het nu bekend of onbekend is. Als jij jezelf gewaarwordt te verklaren je te verbinden met mijn inzichten dat je volmaakt comfortabel bent met veranderingen van alle vormen, moedig ik, Meester Kuthumi, je aan om nogmaals na te denken en de tijd te nemen het te onderzoeken. Vaak is dat wat onze grootste weerstand in ons Ascentieproces is ook dat waar wij blind voor zijn.
“Ik ben in vrede met de gewijzigde koers.”
Met jouw acceptatie van verandering, zal je tevredenheid ervaren aangezien je innerlijke wijsheid, begeleiding en intuïtie ook transformeren, veranderen en wijzigen. Het is natuurlijk voor je begrip van jezelf om te transformeren, en hoe sneller je vibreert hoe meer uitgebreid je bewustzijn en bewuste besef worden, daarom hoe uitgebreider je zelfonderzoek. Dit is waarom het passend is om de meest recente innerlijke begeleiding die met jou gedeeld wordt doorheen je wezen of dat van een ander te volgen. Zelfs als je uitlijnde en resoneerde met het inzicht, is het je huidige verbinding met jezelf en de inzichten geboren vanuit je huidige vibratie welke het meest belangrijk zijn.

zondag, juli 24, 2016

Hilarion - Het Gaat Over Visie, Het Gaat Over het naar Buiten Dragen van Die Visie - 20 Juli 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Hilarion
“Het Gaat Over Visie, Het Gaat Over het naar Buiten Dragen van Die Visie”
20 Juli 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Neem hier alsjeblieft nota van: De volgende boodschap is een uittreksel van een persoonlijke lezing (Ultimate Guidance Reading) die ik Jocelyn Joy Thomas vroeg om voor mij te doen. De volgende boodschap van Hilarion is Deel 3, het laatste gedeelte van mijn lezing.  (Deel 1 kan hier gelezen worden. Deel 2 = niet vertaald, voor de geïnteresseerde kan deze hier in het Engels gelezen worden.)
Vraag: Aan mij werd verteld dat ik uitgekozen werd om de fysieke Tempel van Waarheid op Aarde terug te brengen. Mag ik alsjeblieft begeleiding van Meester Hilarion hebben aangaande alle stappen die ik moet nemen om dit te doen?
*****
Groeten, wij gaan vandaag over De Tempel van Waarheid spreken … en hoe je kunt helpen om dat te verwezenlijken en ik wil dat je dit op een manier doet die het voor jezelf gemakkelijker maakt. Ik wil dat je dit op een manier doet waar je niet vertraagd of verward wordt. Ik wil dat je weet dat er anderen zijn die ook met dit werk helpen, je bent niet alleen.
De eerste stap die je moet nemen is om je gehoor te verhogen, zodat je beter in staat bent om de begeleiding te horen en elkaar te herkennen, deze andere geïncarneerde mensen die helpen. Je verhoogt je gehoor door jezelf toe te staan om wat voor blokkades of twijfels dan ook te verwijderen en soms, is het horen niet louter met de oren van het lichaam, maar het is ook met de geest of het hart. Het gaat over het horen van een gedachte of begeleiding, dus dit is de eerste stap omdat het te maken heeft met frequentie. Je moet je frequentie verhogen zodat je beter in staat bent om de begeleiding te horen als het binnenkomt en jou bezield, jou aanstuurt en jou voort op dit pad neemt, zodat je weet wat te doen en waar te gaan en met wie te praten en naar wie te luisteren.

Aartsengel Michael - De Leeuwenpoort 2016 en de “Meester” Cyclus die Begint: De Opening van de Zevende Dimensie op Aarde - 22 Juli 2016 / Celia Fenn


Aartsengel Michael
De Leeuwenpoort 2016 en de “Meester” Cyclus die Begint: De Opening van de Zevende Dimensie op Aarde
22 Juli 2016 / Celia Fenn

Geliefde Familie van Licht, toen jullie dit jaar van 2016 begonnen, zeiden wij tegen jullie, met veel Liefde, dat 2016 een uitdagend jaar zou zijn, en dat jullie je Meesterschap op een krachtige manier zouden moeten belichamen. Terwijl de Leeuwenpoort van 2016 nadert, bereiden jullie jezelf nu voor op een Nieuw Begin en op het initiëren van jullie eerste belangrijke cyclus van creatie als een belichaamde Meester en Alchemist.
Wat betekent dit? Het betekent dat jullie zullen nemen wat van een lage frequentie is en dat jullie het zullen transformeren en het in/naar Gouden Licht zullen omkeren! Hoewel jullie omringd mogen zijn door mensen die gevuld zijn met angst en kwaadheid en andere lage frequentie emoties en die keuzes maken die op deze emoties gebaseerd zijn, zullen jullie je keuzes maken vanuit Liefde en Mededogen en zullen jullie het Diamanten Licht zijn dat duidelijk en schitterend straalt.
Geliefden, nu is niet de tijd om het op te geven en terug te treden. Nu is de tijd om volledig te omhelzen wie jullie zijn, wie jullie geworden zijn, en om naar voren te treden in het Smaragdgroene Licht als een volledige belichaamde Meester, een Schepper en Alchemist van Licht. In deze tijd van chaos en uitdagingen, terwijl het oude wegvalt en het nieuwe nog steeds aan het manifesteren is, zijn jullie het die hier zijn om de energie van het Nieuwe vast te houden, om de Nieuwe Aarde te zijn, en om de Kracht en Bekrachtiging van de Nieuwe Aarde Ziel te belichamen.
De Leeuwenpoort en het Planetaire Nieuwe Jaar: Een Nieuwe Cyclus van Tijd en Creatie
Op de 26ste van Juli, zullen jullie het Planetaire Nieuwe Jaar binnengaan. Dit is de Tijd die gevierd werd door de Oude Egyptenaren en de Maya’s als het moment wanneer de Planeet een Nieuwe Spiraal van Galactische evolutie begint in uitlijning met de Grote Centrale Zon en het Goddelijke Kosmische Hart. Het markeert de opening van het Leeuwenpoort Sterren Portaal, welke toestaat voor een krachtige invoer van Lichtcodes die de vorm van ervaring in het komende jaar zal vormen. Deze Lichtcodes zullen je in/naar een ander niveau van evolutie en ervaring tillen als je dit proces toestaat, maar als je niet uitgelijnd bent of je bent in een lage frequentie van verontrusting en angst, zal je eenvoudig weer doorgaan te creëren op ditzelfde niveau.

vrijdag, juli 22, 2016

De Raad van Stralend Licht - De Belofte van Ascentie - 21 Juli 2016 / Ailia Mira


De Raad van Stralend Licht
De Belofte van Ascentie
21 Juli 2016 / Ailia Mira (Meredith Murphy)

Wij Groeten Jullie in Liefde,
Enorme veranderingen doen zich voor in jullie levens en in de levens van anderen op jullie planeet. Wij wensen om jullie vandaag te herinneren aan de belofte van Ascentie.
Eerst, zullen wij beginnen door jullie enige geruststellende inzichten aan te bieden om jullie te helpen in/naar een staat van vrede te verschuiven.
Wij wensen te bevestigen dat wij weten dat velen van jullie de laatste tijd aan het worstelen zijn, en wij gaan door met jullie bemoediging en geruststelling aan te bieden dat alles goed is. Wij weten dat jullie je uitgedaagd mogen voelen en wij wensen te bevestigen dat wat jullie ervaren geen stap achterwaarts is. Wat nu aan het plaatsvinden is, en dat altijd doet, is een bevordering van jullie goddelijke belichaming.
Wat jullie in de wereld ervaren, en alles dat er in de wereld plaatsvindt, precies nu, is ook geen stap achterwaarts. Overal om jullie heen is vooruitgang. De zichtbare expressie en transformatie van energie. Overal om jullie heen zijn creaties waarin materie, verfijning en hercreatie de ware grote Eenheid aan het bezielen en organiseren is.
Ascentie is rijp met belofte en deze belofte is overvloedig beschikbaar binnenin jullie. Jullie kunnen eruit tappen, het weten en het leven.
De uitdagingen die jullie in je leven ervaren, zijn expressies van de uitbreiding die jullie oproepen, terwijl de frequenties van wat jullie voortroepen beginnen jullie energie te veranderen.
Als de uitbreiding begint om zich energetisch als een frequentie te manifesteren, moeten jullie in/naar harmonie gebracht worden met die grotere versie van jullie en dit moet energetisch gebeuren. Deze uitbreiding is niet alleen maar een idee, of een intentie, het is een hercreatie van jullie aanwezigheid in toenemende hogere frequenties.

Een Pracht van een Graancirkel! - 19 Juli 2016


Een Pracht van een Graancirkel!
19 Juli 2016
Deze graancirkel wilde ik beslist met jullie delen J
 

donderdag, juli 21, 2016

De Wekelijkse Lichtstraal - “Focus en Afleiding” - 21 Juli 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Focus en Afleiding”
21 Juli 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, je vrijheid is een aspect van de onvoorwaardelijke natuur van het Leven. Je bent vrij in een moment Liefde of haat te kiezen, en het leven omhelst je volledig. Je bent vrij om binnenin je subtiele brug te kiezen, en het Leven reageert op je keus zonder oordeel. Je werk in dit fysieke rijk van condities is om je subtiele keus te vermengen met je fysieke actie en Leven te creëren.
Deze tijd van Ascentie is jullie evolutie in/naar een soort dat de fysieke focus vermengt met het subtiele, het onbekende, het ongeziene potentieel - de inspanning van het onzichtbare versterkend. Dit staat jullie toe zonder fysieke inspanning te creëren, met meer synchronistische verwondering. Dit begint jullie begrip van het onbekende, jullie verbinding met de kosmos, en jullie wisselwerking met de niet-lineariteit van de tijd te vestigen.
Als je begint te wisselwerken met het onbekende, mag het eerst meer bezorgdheid aansturen over niet voorbereid, capabel te zijn of de juiste actie te kennen. Het mag eerst overweldigend toeschijnen, alsof er zoveel onbekend is dat je gewoon meer informatie nodig hebt voordat een actie gekozen kan worden. Het mag overweldigend voelen als je begint te focussen op je ongecontroleerde gedachten, ernaar strevend om alleen positieve gedachten toe te staan, en niet zeker zijnde over wat te doen met je vage frustratie met het systeem, aangezien het niet schijnt te werken.

Ascentie Samenvatting: Wat Is Er Gaande? - 20 Juli 2016 / Michele Cornacchia


Ascentie Samenvatting: Wat Is Er Gaande?
20 Juli 2016 / Michele Cornacchia

Cobie: Onderstaand artikel heb ik vertaald omdat het vaak ‘to the point’ is. Ik ben het echter niet helemaal met de schrijfster eens, en ik zal dit uitleggen helemaal onderaan het artikel. Let wel! Het artikel is de waarheid van deze schrijfster, mijn uitleg hierover is mijn waarheid. Het is aan jou om uit te maken welke waarheid met jou resoneert.
In dit Universum is alles energie en dit is een feit. Het betekent dat wij in een oceaan leven van tijdloze/ruimteloze energie - Licht - dat zichzelf als jou, mij, alle zielen in de wereld, de bomen en de vogels buitenshuis, de planeet, de sterren en alles dat in het Multiversum bestaat manifesteert. Alles is ÉÉN en verbonden. Alles is onderling afhankelijk omdat niets kan bestaan in een geïsoleerde staat, zonder een doel, een reden om er te zijn. Een boom heeft aarde nodig om te groeien, water en licht. Het kan niet zonder één van hen bestaan. Wij hebben voedsel nodig om onze lichamen te onderhouden en het voedsel heeft ons nodig om te groeien. Een walvis heeft vis nodig om te leven, de vissen hebben, bijvoorbeeld, plankton nodig en het plankton heeft zonlicht nodig.
Het leven in de 3D kan onder alleen bepaalde condities bestaan, zoals de afstand welke de Aarde van de Zon scheidt. Te dichtbij, te heet, geen leven. Te veraf, te koud, geen leven. We kunnen zeggen dat alles is zoals het zou moeten zijn, alles en iedereen is precies geplaatst waar zij bedoeld zijn te zijn; waar zij kiezen te zijn. Alles is in Goddelijke Orde, zelfs in wat toeschijnt te zijn als chaos bestaat een niveau van orde welke nodig is om geboorte te geven aan bepaalde gebeurtenissen. Denk na over de dood van een ster in/naar een supernova; een gigantische explosie, vaak vele lichtjaren groot. Stukjes gas, moleculen en materie  de kosmos ingegooid zonder een overduidelijke orde - chaos - en van daaruit, kan een nieuwe generatie van sterren gecreëerd worden met dezelfde “bouwstenen” die de levende ster samenstelden, welke dezelfde “bouwstenen’ zijn die de atomen van onze lichamen opmaken! Was die explosie chaos of was daarin een verborgen orde? Op één niveau was het chaos, maar op het hoogste niveau was het orde.
Kijk naar de Rij van Fibonacci; alles is ontworpen onder mathematische regels, alles is perfect in diens individuele expressie. Inderdaad het is een individuele expressie van de gehele “IK BEN” en het geheel dat jij bent (IK BEN) zoals andere facetten van een enkele diamant. Allen zijn unieke expressies van dezelfde steen, zoals jij en ik. Dan geven we het een naam en labels, we ervaren het leven door de ogen van de 3D werkelijkheid, we scheiden het individu van de Eenheid welke dat wezen is, en we vergeten dat we de eeuwigheid zelf zijn. Dit gebeurt omdat, wanneer wij op een planeet incarneren met een dergelijke extreme dualiteit en dichtheid, zoals de Aarde, wij onze frequentie zozeer verlagen om in een fysieke omgeving te bestaan.

woensdag, juli 20, 2016

Het Team - Codes van Licht Activator - 19 Juli 2016 / Peggy Black


Het Team
Codes van Licht Activator
19 Juli 2016 / Peggy Black

Wij zijn hier, bieden jullie onze dankbaarheid en diepe respect aan terwijl jullie doorgaan Bewustzijn van Licht te verankeren in deze dimensie en in dit tijdskader. Wij zijn hier ook om onze ondersteuning, aanmoediging en de vriendelijke herinnering aan te bieden dat jullie een krachtige transformator zijn van misplaatste energie. Jullie zouden jezelf gemakkelijk een code van Licht Activator kunnen noemen.
Als een multidimensionaal Wezen van Lichtfrequenties en bewustzijn, heb je het fysieke lichaam dat nodig is om te wisselwerken met de dichte frequenties van de materie en deze werkelijkheid. Wij hebben waargenomen dat de fysieke ervaring vaak jullie totale focus wordt.
Wij zijn ons ervan bewust dat er een bepaalde hoeveelheid van focus nodig is om jullie fysieke vorm en bestaan te handhaven en in werking te zetten. Wij gaan door jullie eraan te herinneren dat jullie zuiver bewust Licht zijn, ondergebracht, zogezegd, in jullie lichaam.
De tijd is voor jullie gekomen om jezelf te herinneren als dit zuivere bewuste Licht en om te beginnen om te begrijpen hoezeer het Licht de werkelijkheid van jullie ervaring kan en zal beïnvloeden. Jullie zijn je bewust aan het worden dat je lichaam slechts een voertuig is voor het verankeren van deze Goddelijke Lichtcodes in deze matrix en het Collectieve Bewustzijn.
De beperkte patronen en geloofsystemen die aldus heersend zijn op jullie planeet, worden blootgelegd. Bewustzijn wordt gemanipuleerd door angst, haat, vooroordeel, geweld en alle misplaatste energieën en emoties. Deze dichte frequenties en levensverminderende energieën kunnen aanstekelijk, besmettelijk en overdraagbaar zijn.

dinsdag, juli 19, 2016

Meester Kuthumi - Een Gouden Pad naar het Goddelijke - 15 Juli 2016 / Natalie Glasson


Meester Kuthumi
Een Gouden Pad naar het Goddelijke
15 Juli 2016 / Natalie Glasson

Alles dat je doet, denkt, voelt, ervaart, belichaamt, geeft en ontvangt maakt deel uit van je Gouden Pad naar het Goddelijke. Je bent een gezegend wezen, zoals iedere ziel die op de Aarde en de innerlijke vlakken is. Je bent gezegend omdat je geboren bent op de Aarde om voor jezelf een Gouden Pad naar het Goddelijke te creëren en te ervaren. Alles werd al gearrangeerd voor jou door je Ziel; je missie is om je Gouden Pad en je Gouden Wezen te ontdekken, om de illusie weg te spoelen om te beseffen dat je al een gezegend pad op de Aarde bewandelt welke doorgaat en uitbreidt in/naar en voorbij aan de innerlijke vlakken. Dit is niet om je ego te activeren of te versterken; het is om bescheiden de essentie van de Waarheid te her/erkennen welke doorgaat binnenin je wezen te bestaan. Je Gouden Pad naar het Goddelijke lijnt uit met je innerlijke essentie van Waarheid, wat betekent dat je nooit in de verkeerde richting kunt gaan; je neemt altijd een gedirigeerd pad naar de Schepper. De innerlijke essentie van Waarheid binnenin je wezen stimuleert en voorziet je Gouden Pad van brandstof naar het Goddelijke; dit is waarom, wanneer je jouw waarheid binnenin her/erkent, jij je voelt alsof je begeleid wordt op de Aarde in een richting die jij je niet voorgesteld mag hebben voor jezelf, en nochtans is het diepgaand vervullend. Ieder persoon die nu op de Aarde is, herkend diens Gouden Pad naar het Goddelijke vanwege een groter wordende gevoeligheid voor diens innerlijke essentie. Je Gouden Pad, hoewel gecreëerd door je Ziel en Zielgroep, wordt voortdurend vernieuwd door je innerlijke essentie van Waarheid, wat betekent dat je altijd in volledige uitlijning bent met de Schepper, je doel op de Aarde en je innerlijke verkenning. Niets is verkeerd, alles co-creëert harmonieus, er is eenvoudig een noodzaak voor jou om dit te her/erkennen. En door dat aldus te doen her/erken jij je ascentieproces wat in waarheid een Zelf-realisatie/Schepper realisatie is.
Neem een moment om je een Gouden Pad recht voor je voor te stellen waarop je stevig en geaard staat. Stel je voor dat je Gouden Pad altijd aanwezig geweest is en altijd aanwezig zal zijn. Sta jezelf dan toe om je voor te stellen, te voelen of te erkennen als een Gouden Wezen van Licht, en dus levendig en verlicht. Erken van waaruit binnenin je wezen de Gouden energie uitbreidt. Door dat aldus te doen, zal jij jezelf in/naar de dieptes van je essentie en waarheid leiden. Op dezelfde manier waarop je de Schepper her/erkent als de Bron van alle creatie en het Universum van de Schepper, de essentie binnenin je erkent als de bron van iedere creatie en jouw werkelijkheid om je heen. Zie, voel en erken je innerlijke essentie zich voedend en verbindend met je Gouden Wezen en je Gouden Pad. Ervaar hoe gezegend je bent, hoe alles op diens plaats is en hoe de Goddelijke Schepper binnenin alles aanwezig is. Voel je innerlijke essentie van Waarheid alles verjongen, alle creaties en uitbreidingen van jezelf enthousiasmerend met hoog vibrationaal Licht, Wetendheid en Waarheid. Sta jezelf toe te ascenderen door de eenvoudige wetendheid van jouw waarheid als een Gouden Wezen met een Gouden Pad en jouw absolute Eenheid met de Goddelijke Schepper.
Jouw ascentie is van jou om te bezitten, hiermee bedoel ik, Meester Kuthumi, dat jouw ascentie jouw verantwoordelijkheid is, het is een expressie en een demonstratie van jouw Waarheid en Goddelijke Essentie.