dinsdag, mei 31, 2016

Vanuit de Akashic Archieven Juni 2016 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Juni 2016 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Juni 2016 verwachten?
De energie deze maand zal jullie oproepen om op te staan en moediger te zijn dan dat jullie ooit eerder geweest zijn. Over het algemeen, is de energie van dit jaar gemaakt om mededogen op te bouwen door jullie harten zoveel open te hebben, dat jullie in staat zijn om innerlijke Liefde voor jullie zelf en voor iedereen om jullie heen te voelen. Dat proces is onderweg voor elk van jullie, hoewel op zeer individuele manieren.
Op dit punt heeft de Liefde zich uitgebreid, doch de meesten van jullie hebben nog niet een manier gevonden om het volledig te omhelzen. Jullie zullen waarschijnlijk ervaringen in jullie leven gewaarworden die jullie pushen deze maand. Je mag je gepusht voelen om voor iets dat voor jou belangrijk is te vechten, of om sterke en gezonde grenzen vast te houden voor jezelf en voor diegenen waar je van houdt. Jullie gaan je gepusht voelen om het juiste te zeggen of op te staan om de grotere persoon te zijn, zelfs wanneer het niet eerlijk is. Over het algemeen, doen deze ervaringen een beroep op jullie om een diepere moedigheid binnenin jullie zelf te vinden. Het zou de moed kunnen zijn om op te staan en te vechten, of het zou de moed kunnen zijn om weg te lopen van iets dat jou schade zal berokkenen. Er zijn aldus veel verschillende acties waar moed jullie naartoe zou kunnen leiden, niettemin het is belangrijk voor jullie om dapperheid in jullie eigen leven te onderzoeken en wat het voor je zou nemen om datgene te doen dat de meeste Liefde naar jouw leven en het leven van diegenen om je heen zal brengen.
Er is een zeer specifieke dynamiek dat op aldus veel verschillende manieren voor jullie naar boven zal komen, hetgeen het verschil onderzoekt tussen Liefde te brengen door iemand van je te laten nemen, of door op te staan voor wat juist is en terug te duwen aangaande die dingen die je schade berokkenen. Dit is waar de moed komt. Voor zo velen van jullie, de moed die jullie nodig zullen zijn zal zijn om door oude patronen heen te breken en te stoppen met te doen wat je eerder gedaan hebt. Zelfs als wat je eerder gedaan hebt uit naam van de Liefde was, moet je nu in overweging nemen of je geluk en je welzijn floreren in je huidige situaties en gedragingen.

zondag, mei 29, 2016

Aartsengel Michael - “Een Overzicht van Wat er Momenteel Gebeurt” - 28 Mei 2016 / Linda DillonAartsengel Michael
“Een Overzicht van Wat er Momenteel Gebeurt”
28 Mei 2016 / Linda Dillon

Steve Beckow: Ik had een persoonlijke lezing met Aartsengel Michael op 27 Mei 2016, via Linda Dillon.
Dit transcript is van interesse om twee redenen. Eén is dat het laat zien hoe het Gezelschap van de Hemel ziekte, in mijn geval, gebruikt heeft om een Lichtwerker te herrasteren, opnieuw te vormen en opnieuw te bewerken om hen voor Ascentie toe te rusten.
Als anderen precies nu ziekte ervaren, zouden jullie in overweging willen nemen wat hij hier zegt, dat ziekte gebruikt werd om mij te vertragen en mij ertoe te krijgen om te herbalanceren ter voorbereiding op de grote/belangrijke aankomende gebeurtenissen. Jullie misschien ook?
De tweede is dat hij heel veel te zeggen heeft over “de Gebeurtenis” (in werkelijkheid een aantal van gebeurtenissen), de Reval (komt zeer, zeer spoedig), Sovereign Rates** (zij zijn niet in de buurt van wat de intel goeroes zeggen), Disclosure (gemakkelijker gemaakt door de Reval), enzovoorts.
Steeds meer klinken mijn lezingen alsof hij materiaal aanbied waarvan hij wil dat het meer algemeen meegedeeld wordt.
****
AEM: Groeten Ik Ben Michael!
Steve: Groeten, Heer.
AEM: En welkom aan jou; groeten aan jou mijn geliefde broeder, vriend en bondgenoot…
Het is voor jou belangrijk te weten dat in deze tijd, gedurende dit kader van reconstitutie, het opnieuw opbouwen, herrasteren, herankeren in een breder spectrum - dat is ongeveer één van de beste manieren dat wij het uit kunnen leggen - jullie zijnheid uitgebreid en jullie lichaam aan het accommoderen is, aangepast is en zich gereed maakt om volledig voorwaarts te stappen in/naar een nieuw rijk van bestaan.
Ja, het is het nieuwe rijk van bestaan van Ascentie, maar het is ook het nieuwe rijk van bestaan van Terra Gaia, van de mensheid, van een nieuwe manier van zijn op deze planeet in combinatie met niet alleen elkaar, maar ook met de geziene en ongeziene koninkrijken van jullie sterrenfamilie.

vrijdag, mei 27, 2016

Mary Magdalene ~ Stop Wie Je Bent te Onderschatten! - 24 Mei 2016 / Linda Dillon


Hemelse Zegeningen
Mary Magdalene ~ Stop Wie Je Bent te Onderschatten!
24 Mei 2016 / Linda Dillon

Heilig is je leven. Je bent hier als de unieke expressie van je missie en doel, je unieke expressie van de Moeder/Vader/Ene - en jezelf. Hoe zou je niet je gehele wezen kunnen eren? Hoe zou je niet van je gehele wezen kunnen houden? Dat is mijn geheugensteuntje van vandaag.
Mary Magdalene: Groeten, Ik Ben Mary.
Suzi: Welkom.
Mary Magdalene: En welkom aan jou, geliefde zuster van mijn hart, geliefde zusters van mijn hart, geliefde familie van mijn hart, geliefde Gaians. En dat is hoe ik naar jullie toekom - de Magdalena, ja; mede reisgenote, reizigster, avonturierster, ja; moeder en zuster, bondgenote en vriendin.
En ik kom naar jullie om te spreken over de erkenning, de waardering, het begrip en het loslaten van jullie heilige contract, jullie heilige missie, jullie doel, jullie reden voor te bestaan doorheen dit en ieder leven dat jullie ooit bewoond hebben. Ik smeek jullie - stop te onderschatten wie jullie zijn!
Ik had het geschenk en het privilege, de verrukking, van getrouwd en in relatieschap te zijn, van de meest tevredenstellende soort, met onze geliefde Jezus. En ja, hij keerde in/naar een nogal welbekend persoon, nietwaar! [schiet in de lach]. Maar daarin, en in mijn weten van de juistheid van onze vereniging, wat een absolute keuze was - ja, natuurlijk, onze liefde voor elkaar, ons begrip van wie wij zijn, plaatste ons, zou je kunnen zeggen, voorbij de keuze - maar het was nooit werkelijk een keuze.
Het was een beslissend punt, het was een pad dat wij beide kozen. Maar daarin, ongeacht van de overtuigingen, de legendes, de mythes van wat de geschiedenis mij toeschrijft; ik trok me nooit terug van mijn eigen missie en doel, de erkenning en het kennen van mijn eigen patroon, mijn eigen ontwerp, mijn eigen doel, mijn eigen pad. Wij waren als Eén - en als twee, want dat is werkelijk waar de heilige vereniging, maar ook de vervulling van de missie en het doel, over gaat.
En dat is specifiek waar - en is dat altijd geweest, tussen haakjes - waarover de reis op Gaia gaat, deze prachtige Aartsengel Gaia, die hoewel velen aan Haar denken als een wezen van groen en blauw, in feite een machtige engel van roze is. Dus het is zelfs geen toeval dat jullie goddelijkheid, net zoals dat van Haar, van de roze diamant is. Maar ik dwaal af.

donderdag, mei 26, 2016

Aartsengel Michael - Verwelkom Jullie Aspecten Thuis! - 25 Mei 2016 / Linda Dillon


Aartsengel Michael
Verwelkom Jullie Aspecten Thuis!
25 Mei 2016 / Linda Dillon

Linda: Alle Wezens op de planeet roepen hun aspecten naar huis om de volledige belichaming te zijn van wie zij zijn. Jij bent de gastheer/vrouw en het officiële verwelkomende comité!
Aartsengel Michael, gechanneld door Linda Dillon op 11 Mei 2016 in een privé lezing.
Aartsengel Michael:
Welnu, deze vraag van “aspecten” is iets dat niet volledig, nog niet, volledig begrepen wordt op jullie planeet, omdat een deel ervan nu nog maar net tevoorschijn aan het komen is, omdat veel van de menselijke ervaring in het oude paradigma gebaseerd was op het ego. En er is ook veel onjuiste informatie, misverstand en er zijn onjuiste uitlijningen geweest met individuen die denken, zeggen, verkondingen dat zij dit of dat individu zijn.
Het is niet dat deze verkondigingen verguisd werden, en vandaar dat wij over het algemeen er niet naar neigen om tussenbeide te komen met deze verkondigingen. Omdat, als iemand wil geloven dat hij/zij mij zijn, neem is dit eenvoudig als een compliment! Ik neem het niet als een inval van mijn territorium of mijn gebied. Ik glimlach eenvoudig en denk, “Is dat niet lief dat deze persoon zoveel van mij houdt dat zij mij willen zijn!” Dus ik denk niet of keer terug naar, “Hoe durven zij; hun ego is verkeerd gegaan!” Ik glimlach eenvoudig en houd hen dan een klein beetje dichterbij zodat zij het comfort, de energie kunnen hebben die ik meer dan bereid ben om te delen.
Niettemin, dat gezegd hebbende, laat ons ook zeggen - Ik wil dit voor jou, en voor velen tussen haakjes, verduidelijken aldus jullie dit misschien zullen delen en misschien zullen jullie dat niet!

woensdag, mei 25, 2016

De Boeddha Spreekt over Oordeel en Onderscheidingsvermogen - 10 Mei 2016 / Linda Dillon


Hemelse Zegeningen
De Boeddha Spreekt over Oordeel en Onderscheidingsvermogen
10 Mei 2016 - Gastvrouw: Suzanne Maresca / Kanaal: Linda Dillon

Boeddha: Groeten, IK BEN de Boeddha.
Suzi: Welkom.
Boeddha: En welkom aan jullie, geliefde zusters, geliefde engelen, geliefde luisteraars, geliefde familie, geliefde Gaians.
Weten jullie hoe lang ik gewacht heb met tegen jullie allemaal als Gaians te spreken, als het verenigde geheel, als eenvoudig Eén? Want dit is werkelijk een dag van feestviering, van gelukzaligheid, en dat is waarom ik mijn geschenken naar jullie toegebracht heb, om met jullie te zitten, met jullie te knielen, om met jullie te lopen, en ja, om over deze kwestie te spreken - omdat het een kwestie is - van oordeel en onderscheidingsvermogen.
Oordeel maakt deel uit van de valse illusies die opgegroeid zijn in dit ras genoemd de mensheid, en het is onder vele, zo niet het meest verwoestende element van het menselijke ras ooit. Het is oordeel dat oorlog en armoede en dood en ziekte, isolatie en afscheiding veroorzaakt heeft.
Oordeel is niet eenvoudig denken dat iemand een gekke hoed of een extravagante outfit draagt, of zich op een manier gedraagt welke stuitend is. Oordeel is het vinden dat een ander tekort schiet, dat jij op de één of andere manier in je arrogantie gelooft dat je het recht hebt om jouw wijsheid - onjuiste wijsheid - naar de situatie te brengen en een persoon waardig of onwaardig, sympathiek of onsympathiek te achten. Waardig of onwaardig niet alleen van jouw liefde maar ook van het recht om op de planeet te zijn.
Want zie, oordeel is zeer veel de kanker van de mensheid. Ja, een virus, en het mag beginnen als het luchtig ophalen van de neus of een hikje, maar het eindresultaat als het virus zowel binnenin jou als uitwendig groeit - omdat wat binnen is, is altijd buiten; dat is de Wet - en dus wat er gebeurt is dat het verwoesting veroorzaakt; het veroorzaakt de verdelging van waarde, van verbinding, en zeer zeker de eliminatie van ieder gevoel van gemeenschap.
Daar zijn diegenen die oordeel uitoefenen en onjuist geloven dat zij deel uitmaken van deze of die gemeenschap, en die verkeerde informatie, dit onbegrip, dit oordeel … en zij sluiten buiten. Welnu, hoe zou dat ooit een replica of een spiegel of een uitoefening van het Goddelijke kunnen zijn? Wel, jullie weten allemaal dat het dat zeer zeker niet kan zijn. Oordeel is van spirituele, mentale en emotionele arrogantie, en die arrogantie is eenvoudig een masker voor het minder-dan te voelen, voor ontoereikendheid en voor het gebrek aan zelfwaarde.

maandag, mei 23, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Verandering en Zelf-Liefde” - 22 Mei 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Verandering en Zelf-Liefde”
22 Mei 2016 / Jen Eramith MA

Waarom weerstaan wij verandering wanneer we weten dat het onvermijdelijk is? Hoe kunnen wij leren om meer accepterend van verandering te zijn?
Omdat verandering zo een constant deel van alles in het Universum is, is een deel van wat de menselijke wezens uniek maakt jullie bekwaamheid om standvastigheid te creëren. Om te creëren en te bestaan in de driedimensionale wereld, is het jullie taak als menselijke wezens om stabiliteit op te bouwen en de dingen op hun plaats te houden te midden van verandering. Dit is wat jullie in staat stelt om hogere ideeën en meer ingewikkelde manieren van de wereld ervaring te evolueren en te ontwikkelen.
Gedurende een lange tijd, was jullie bekwaamheid om standvastigheid te creëren te midden van verandering zoveel kleiner dan de altijd-constante verandering, dat het nooit bij jullie opkwam om verandering te weerstaan of het te ontkennen. Jullie werkten er eenvoudig aan om de dingen op hun plaats te houden, terwijl jullie door de verandering heengingen. Uiteindelijk werd jullie bekwaamheid om de dingen op hun plaats te houden groter dan jullie besef van verandering, en jullie begonnen te vertrouwen op het werk dat jullie deden om de dingen op hun plaats te houden. Op dit punt, evolueerde de mensheid zich richting comfort in plaats van richting gezondheid en geluk, en die evolutie rustte op een vertrouwen aangaande standvastigheid. Jullie begonnen om verandering als een ongewone omstandigheid te zien en als een bedreiging jegens jullie comfort. Dit is hoe jullie verandering begonnen te weerstaan. Toen de mensheid verandering eenmaal begon te weerstaan, evolueerden jullie maatschappijen om jullie te beschermen van verandering op te merken. In plaats van het bestaan van God in de veranderende seizoenen van de natuur te zien, begonnen jullie je een God te verbeelden die constant en onveranderlijk bleef. In plaats van jullie tijd buitenshuis door te brengen in het veranderlijke weer, ontwikkelden jullie werk dat jullie binnenshuis hield gedurende lange perioden van tijd. Jullie gehechtheid aan comfort leidde jullie naar een verdere ontkenning van verandering en, ironisch genoeg, heeft het ervoor gezorgd dat jullie je ongelukkig voelen met veranderingen, hoewel zij onvermijdelijk zijn.
Uiteindelijk wensen jullie geen standvastigheid. Jullie wensen de bekwaamheid om veranderingen op manieren te navigeren die jullie toestaan om creatief te zijn. In het verleden, moesten jullie werken om dingen stil te houden - nu worden jullie bij jezelf gewaar te moeten werken om verandering te accepteren. Uiteindelijk, zullen jullie genoeg stilheid vasthouden te midden van verandering, zodat jullie gemakkelijk tussen beide kunnen bewegen. Wanneer jullie dit doen, kunnen jullie creatief worden en standvastigheid net voldoende gebruiken om jullie te helpen verandering te gebruiken voor jullie hoogste voordeel. De meesten van jullie hebben genezing te doen in termen van jullie gehechtheden aan comfort. De meesten van jullie zijn “comfortabel oncomfortabel”.

zondag, mei 22, 2016

Sanat Kumara: De Universele Wet is Geen Gevangenis Cel, maar de Bevrijdende Sleutel - 28 April 2016 / Linda Dillon


Een Uur met een Engel
Sanat Kumara: De Universele Wet is Geen Gevangenis Cel, maar de Bevrijdende Sleutel
28 April 2016: Gastheer - Steve Beckow / Kanaal - Linda Dillon
\
Voorwoord van Steve Beckow: Planetaire Logos Sanat Kumara sluit zich bij ons aan vandaag om het belang in onze levens te bespreken van een klinkende kennis van de Universele Wetten (1).
“Raj” zei, dat aldus veel van wat hij onderwezen heeft over de Universele Wetten niet gebruikt wordt, dit zeer tot de verrassing van het Gezelschap van de Hemel. Hij zei dat hij zijn post als Planetaire Logos niet zou verlaten om zijn plichten als Solar Logos op zich te nemen, totdat de mensheid geleerd heeft om de Universele Wetten te gebruiken.
Zo velen van ons negeren routinematig wetten zoals de Wet van de Vrije Wil iedere dag van onze levens. Wij strategiseren, ontfutselen, manipuleren en gebruiken ieder ander middel om mensen te laten doen wat wij willen, zonder te weten dat wij de andere persoon diens Vrije Wil schenden.
Ten koste van wat? Raj vertelt ons dat het ten koste gaat van het feit dat wij geen gelukzaligheid ervaren.
Toen ik hem vroeg om commentaar te geven over het feit dat mensen, die ernaar hunkeren om vrij te zijn op deze zogenoemde “gevangenis planeet”, zullen kijken naar het leren van de Universele Wetten als een volgende ergernis aangaande hun nieuw-gewonnen vrijheid, zette hij uiteen dat de Universele Wetten geen gevangenis cel zijn maar de sleutel die de celdeur opent.
Raj vergeleek de Wet van Eén met Liefde. Raj keerde zich ook naar het onderwerp van de gebeurtenissen in Brazilië en zei dat geen van beide zijden compleet schone handen had. Terwijl er geen periode van burgeroorlog zou zijn in dat land, zou er een periode van burgerlijke onrust zijn dat maanden zou kunnen duren voordat de zaken weer zouden kalmeren. Hij zei dat dit niet anders was dan wat er gebeurd is in andere landen rondom de wereld.
Ik persoonlijk voel de noodzaak om de Universele Wetten te leren, dus verwelkom ik Raj ons steeds dieper in het onderwerp mee te nemen.
*****
Steve Beckow: Goedenavond iedereen en welkom bij Een Uur met een Engel. Ik ben Steve Beckow, hoofdredacteur van het Gouden Tijdperk van Gaia en bij mij vandaag is Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde. En ook de auteur van de “Nieuwe Jij” en “De Grote Ontwaking”. Welkom Linda.
Linda Dillon: Welkom aan jou, Steve. Wat een geweldige dag hebben we hier, met onze speciale gast.
SB: Absoluut. Ja, onze speciale gast is Sanat Kumara vandaag begrijp ik. Is dat correct?
LD: Dat is correct.

Ann Albers en de Engelen - “Liefde Leeft Onder de Gehele Schepping” - 21 Mei 2016


Ann Albers en de Engelen
“Liefde Leeft Onder de Gehele Schepping”
21 Mei 2016

Haal adem. Val in je hart en adem alsof je alle Liefde in het Universum zou kunnen inhaleren. Haal wederom adem en laat deze Liefde diep in je zinken, jou opvullend, jou verjongend, jou ontspannend. In waarheid, dierbaren, is Liefde te allen tijde daar voor jullie.
Liefde is daar in de ochtend diens eerste warme Zonnestralen. Dit is waarom de vogels met vreugde zingen elke en iedere dageraad. Geef dank aan jullie Zon, want het is het Licht dat jullie je fysieke leven geeft. Jullie Zon heeft een ziel, dat zeer gelijk is aan het zuivere Licht van God dat altijd de wolken weg wil branden, en het leven binnenin alle levende wezens wil activeren.
Liefde is daar, wachtende op jullie onder jullie voeten in de omhelzing van jullie Moeder Aarde. Voel het gras, de grond, het zand onder jullie wanneer jullie buiten lopen en geef dank voor dit levende, ademhalende wezen dat jullie prachtige planeet bewoont, want Haar ziel houd zeer veel van jullie, voedt jullie en geeft jullie leven. Zij geeft jullie de woning waarin jullie ziel toegestaan is om met diens diepere waarheden te spelen en deze te ontdekken.
Liefde is daar in de ogen van een dierbare vriend die jou troost en valideert, en Liefde is daar in de ogen van de duisterste ziel, smekend om bevrijding van het knechtschap van het foutief denken en de kwetsende leugens.

woensdag, mei 18, 2016

Een Akashic Perspectief over…“Meditatie en Spirituele Uitoefening” - 15 Mei 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Meditatie en Spirituele Uitoefening”
15 Mei 2016 / Jen Eramith MA

Waarom is meditatie uitoefening belangrijk voor iemand om verbonden te zijn met de Bron?
Iedere soort van meditatie uitoefening is niet noodzakelijkerwijs belangrijk. Het hangt af van wie je bent. Sommigen van jullie hebben bepaalde meditatie uitoefeningen die perfect aansluiten bij jullie te verbinden met de Bron, anderen van jullie hebben dat niet. Het ding dat belangrijk is aangaande meditatie, is zoals jullie het allemaal gedefinieerd hebben als wat wij gaan noemen “stilte”. Stilte is belangrijk voor te verbinden met de Bron. De uitoefening van meditatie is één van de meest directe manieren om de stilte binnen te gaan. Verschillende uitoefeningen leiden jullie daar op verschillende manieren naartoe, en zij allemaal zijn prima, doch sommige van hen zullen niet prima voor sommigen van jullie zijn. Stilte is belangrijk omdat de Bron, of God, of het Goddelijke, hoe het ook is dat je Het wilt noemen, niet iets is waar je naar reikt, het is iets dat jij je herinnert. Het feit is dat je het Goddelijke bent. Jij bent een deel van de Bron.  
Het proces van te verbinden met de Bron, te verbinden met God, heeft de één of andere graad van innerlijke stilte nodig. Het is in die innerlijke stilte dat jij je herinnert wie je werkelijk bent. Het is in die innerlijke stilte dat je geest tot een besef kan komen van hoe het aanvoelt om je ware zelf te zijn. Houd nu in gedachten dat de meditatie uitoefening, vaak de eerste sectie of fase van de meditatie uitoefening, heel veel ongemak omvat. Waar je het eerst mee naar voren komt is niet wie je werkelijk bent, maar alle blokkades, angsten en bagage dat op jou opgestapeld werd. Verbeeld je niet dat dat is wie je werkelijk bent. Zolang als je daarmee worstelt ben je nog niet echt helemaal in de stilte. Het is het waard om erop te blijven wachten, omdat uiteindelijk na genoeg oefening of wachten, je naar de echte stilte komt; de stilte die is wie je werkelijk bent is je beste manier van het Goddelijke of de Bron gewaar te worden. Iedere soort van meditatie uitoefening is hier niet voor nodig maar stilte is wel noodzakelijk; innerlijke, nadenkende, vreedzame liefdevolle stilte. Iedere soort van spirituele uitoefening die jou helpt om dat steeds weer opnieuw te vinden is voordelig.
Waarom voel ik mijn verbinding met de Bron na een tijdsperiode vervagen wanneer ik eenmaal ontwaakt ben, en het me herinnerd heeft aan mijn ziel-spirit?
Dit is één van de redenen dat de spirituele uitoefening niet een op zichzelf staande gebeurtenis is -- het is een doorgaand proces. De spirituele uitoefening is altijd bedoeld om er steeds maar weer opnieuw naar terug te keren. De manier waarop dit werkt is dat jullie allemaal goddelijke wezens zij en dat jullie allemaal menselijke wezens zijn. Een deel van het mens te zijn en in de menselijke wereld te leven is fragmentatie of afscheiding te ervaren, jezelf als afgescheiden van elkaar of afgescheiden van het goddelijke te ervaren. Terwijl het in feite niet echt waar is dat jullie afgescheiden zijn, is het wel waar voor jullie ervaring hier zolang als jullie een menselijk wezen zijn, er is waarheid in de ervaring. Jullie ervaren jezelf welzeker als afgescheiden. De eb en vloed van mens te zijn omvat het in en uit bewegen van je ware zelf. Dit doet zich op allerlei soorten van manieren voor. Jullie vallen in en uit de uitlijning. Jullie vallen in en uit je goed of slecht te voelen, in en uit de Liefde voor jezelf en voor elkaar.

maandag, mei 16, 2016

Ann Albers en de Engelen - “Liefde Kwetst Nooit!” - 14 Mei 2016


Ann Albers en de Engelen
“Liefde Kwetst Nooit!”
14 Mei 2016

Er is een misverstand op jullie planeet, dat Liefde kwetst/pijn doet. Liefde kwetst nooit, doet nooit pijn, dierbaren! Liefde geneest! Liefde transformeert! Liefde verheft! Liefde maakt dat jij je het meest prachtige, verbazingwekkende wezen voelt dat je kunt zijn! Liefde verbindt je met je ware essentie.
Waarom dan, is het zo moeilijk om lief te hebben op jullie planeet de Aarde, en waarom voelen zo velen van jullie dat jullie moeten kwetsen uit naam van de Liefde?
Wij horen deze vraag de gehele tijd en het antwoord is geworteld in een diep misverstand over de aard van Liefde.
De Mensheid gelooft dat Liefde iets is dat je “doet”, en terwijl wij expressies van Liefde vieren, weten wij dat Liefde een staat van Zijn is.
De mensheid leert jullie dat Liefde iets is dat je “verdient”, en nochtans weten wij dat Liefde daar al is voor jullie, levend binnenin jullie, in ieder moment van iedere dag. Het is de ware essentie van creatie, beschikbaar voor jullie allemaal zonder enige conditie. Jullie zijn allemaal waardig van Liefde.
De mensheid gelooft dat Liefde iets is dat beantwoording nodig heeft, echter, hier in de Hemelen hebben wij ongegeneerd Lief, of wij nu wel of niet Liefde ervoor terug krijgen. Wij weten dat Liefde de energie is welke binnenin ons leeft en ademt en niets ervoor terug nodig heeft. Liefde is onze natuur. Liefde is jullie natuur. Liefde voelt goed. Het terugtrekken van Liefde kwetst/doet pijn.

zaterdag, mei 14, 2016

De Universele Moeder - “In de Geest van Pinksteren” - 13 Mei 2016 / Rita Pulmans


De Universele Moeder
“In de Geest van Pinksteren”
13 Mei 2016 / Rita Pulmans

De PinksterGeest vraagt ons om verbinding op deze heugelijke dag. Niet enkel op deze dag maar immer.

Verbinding in jezelf met jouw Pinkster "element",  jouw PinksterGeest van Licht, Liefde, Vreugde, Heelheid en wat nog meer. Geef gehoor aan je Vreugde en de Liefde binnen in jezelf. Geef je over aan het inzicht, het zien van het Licht in Jezelf.

Overgave ook aan alles wat was/is of gebeurde in jouw Leven. Dit was/BEN IK, die hierin aanwezig was/is: De PinksterGeest diep van binnen in jouw ChristusLicht. Alom tegenwoordig op planeet Aarde. Voedend mijn Hemelse kinderen.

Begrijpend en jullie grijpend in jullie heilige Geest, diep van binnen in jullie Heilige Harten, in jullie ChristusLicht, jullie omvormend en grijpend diep van binnen en Mijzelf  in Ovoorwaardelijk LiefdesLicht verbindend in jullie geest. Sta toe Mij te ontvangen, te omarmen, lief te hebben. 

donderdag, mei 12, 2016

Een Akashic Perspectief over…“De Menselijke Seksualiteit” - 8 Mei 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“De Menselijke Seksualiteit”
8 Mei 2016 / Jen Eramith MA

Wat zijn de componenten van een gezonde seksualiteit en hoe kunnen we zeggen of onze individuele seksualiteit gezond of pornografisch is?
Het eerste ding om te weten hier is dat menselijke wezens bedraad zijn aan Liefde. Jullie zijn gebouwd om je geliefd te voelen. Jullie zijn gebouwd om anderen lief te hebben en te houden van alles om jullie heen. Kinderen die met vriendelijkheid, respect en mededogen behandeld worden zijn automatisch genereus en liefdevol met anderen. Het is de natuurlijke staat van mensen om met Liefde gevuld te zijn - het is jullie standaard positie. Het is alleen wanneer aan jullie boodschappen gegeven worden dat er niet genoeg voor jullie is, of dat jullie niet beminnelijk zijn, of dat er ook maar überhaupt iets is dat beschamends is aangaande jullie -- dat is hoe jullie vatbaar beginnen te zijn voor verslavende patronen en boodschappen. Wanneer dit gebeurt, beginnen jullie stimuli te zoeken dat jullie herinnert aan jullie diepgewortelde Liefde. Dit kan seks, voedsel, drugs en vele andere vormen van stimuli omvatten.
Wat er gebeurt doorheen de menselijke families, in ieder individueel persoon, is dat jullie constant twee compleet tegengestelde dynamica’ navigeren. Deze dynamica’ zijn Liefde en behoefte. Liefde is diepgeworteld genereus, het is diepgeworteld vreugdevol, en het is diepgeworteld stimulerend. Behoefte is diepgeworteld inhalig, het is diepgeworteld uitputtend en het is diepgeworteld verslavend.
Het is niet mogelijk om Liefde en behoefte tegelijkertijd te voelen. Iedere handeling komt tevoorschijn uit Liefde of angst en dus genereert iedere handeling ofwel Liefde of behoefte. In de gehele wereld, is er een sterke maatschappelijke verwarring over Liefde en behoefte zijnde hetzelfde ding. Veel van jullie verhalen over romantiek, en daarom jullie verhalen over seks, verwarren Liefde met behoefte. Als je nadenkt over sommige van de zinsneden in de westerse cultuur om de seksualiteit te omschrijven, zien jullie onmiddellijk hoe dit gebeurt. Het is zeer gewoon voor een romantische boodschap om daaraan toe te voegen, “Ik heb je nodig”. Wanneer dit gezegd wordt, is het bedoeld om Liefde over te dragen wanneer in feite het niet mogelijk is als je werkelijk Liefde deelt wanneer je iemand nodig hebt. Wanneer je iemand nodig hebt om iets voor jou te doen, of om je verwachtingen te vervullen, of als je hen nodig hebt om de leegte binnenin jou op te vullen -- deel je geen Liefde met hen. Je bent niet genereus, je bent niet overstromend met vreugde en Liefde voor hen; in plaats daarvan trek je energie uit hen vandaan. Je trekt hen naar je toe. Je streeft ernaar om hen te legen om jezelf te vullen.
Als jij je eigen persoonlijke seksualiteit adresseert, het eerste ding om te doen is om te onderzoeken hoe de seksualiteit in je leven ontstaat. Wanneer voel jij je seksueel? Wat voor soort stimuli veroorzaakt opgewondenheid bij jou? Voor elk van deze, begin eerst met een gevoel van vergiffenis. Vergeef jezelf voor wat het ook maar is dat je opmerkt hier, omdat je onvermijdelijk beïnvloed werd door de maatschappij, en een deel van je seksualiteit zal waarschijnlijk beschadigd zijn. Je moet jezelf hiervoor vergeven. Er is niets diepgeworteld verkeerd met jou.

woensdag, mei 11, 2016

De Universele Moeder Mary Bespreekt de Universele Wet van Standvastigheid en Continuïteit - 3 December 2013 / 11 Mei 2016 - Linda Dillon


Hemelse Zegeningen
3 December 2013 / 11 Mei 2016 - Linda Dillon
De Universele Moeder Mary Bespreekt de Universele Wet van Standvastigheid en Continuïteit

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Vandaag is ons onderwerp de laatste in onze serie over de Universele Wetten, specifiek de Wet van Standvastigheid en Continuïteit. De Raad van Liefde vertelt ons dat dit de Wet is die spreekt over dat alles een begin en een einde heeft, en dat aan het einde er altijd een ander begin is.
Op dit punt, weten we nog niet wie er naar voren zal treden om ons te begeleiden en, interessant genoeg, nemen we vandaag voor deze show geen bellers. We nemen het van tevoren op met het oog op het accommoderen van reisschema's en we niet iedereen hangende achter wilden laten voor dit laatste deel. Mijn gevoel is dat de themastof perfect past met wat er precies nu in de collectieve evolutie gebeurt. Zoveel van wat wij kennen eindigt, maar onze nieuwe aanvangen zijn voorbij het bestaan. Goedemorgen, Linda!
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi, en dank je wel voor het accommoderen van mijn reisschema. Het is een genoegen om hier te zijn en te spreken over deze laatste Wet. Ik weet niet waar de tijd gebleven is of hoe we dit deden, maar hier zijn we. En ik wilde een kans nemen om iedereen een gelukkige Thanksgiving aan te bieden, omdat wij feitelijk vandaag op de dag na Thanksgiving aan het opnemen zijn. Dus wij weten dat dankbaarheid en erkentelijkheid en het zijn in een positie van dank, die staat van het zijn in dank, echt niet slechts een dag of een gebeurtenis is, ongeacht in welk land je bent, omdat het voor alle landen waar is. Maar slechts om mensen te hebben die een kans nemen om echt in die plaats van dankbaarheid in hun harten te zijn.
SM: Ja, het opent de deur. Het advies dat ik gekregen heb als de dingen beginnen ons terneergeslagen te krijgen, zeker wat ik mijn dochter vertel wanneer zij zich neerslachtig en terneergeslagen voelt en zoals “wat heeft het allemaal voor zin?", biedt gewoon dankbaarheid aan. Vind iets waar je echt dankbaar voor kunt zijn, en er is altijd een overvloed aan dingen - en daarover nadenken begint juist de gehele verschuiving in frequentie omhoog te brengen.
LD: Dat doet het echt. En je kunt niet in vreugde zijn, je kunt niet echt in de plaats van Liefde zijn, als je niet in dat gevoel en die ruimte van dankbaarheid bent. Omdat zij allemaal samengaan; zij zijn aan elkaar gelinkt.
SM: En er is altijd iets om dankbaar voor te zijn. Weet je, wat in mijn gedachten komt … Ik bereid me voor op deze show en gedurende de laatste paar dagen kwam het lied uit de Leeuwen Koning "The Circle of Life" (De cirkel van het Leven) voor mij over deze Wet naar boven. En dat is nochtans het begin en het einde, en ik heb gewoon het gevoel dat het aldus volmaakt is omdat wij echt in de eindtijden zitten, maar het voelt ongeveer aan alsof de eindtijden al gedaan zijn en wij in de begintijden zitten. We weten echter nog niet hoe het te voelen.
LD: Wel, het is grappig dat je dat zegt omdat gisteren, toen wij hier naartoe reden - we zijn in California net ten noorden van San Diego - en een ander lied uit de film kwam op de radio. Sindsdien loopt het voortdurend door mijn hoofd. "Can You Feel The Love Tonight?" (Kan Je Vanavond de Liefde Voelen?)

zondag, mei 08, 2016

Ann Albers en de Engelen - “De Verbinding met Liefde Herinneren” - 7 Mei 2016


Ann Albers en de Engelen
“De Verbinding met Liefde Herinneren”
7 Mei 2016

Er is geen noodzaak om angstig voor de wereld te zijn. Er is geen noodzaak om angstig te zijn omdat de planeten uitgelijnd zijn in een moeilijke configuratie. Er is geen noodzaak om angstig te zijn als jullie geliefden niet in de staat zijn waarin jullie wensen dat zij zijn. In waarheid dierbare vrienden, allen op de planeet Aarde, inclusief jullie, zijn precies waar jullie moeten zijn voor jullie lessen in deze tijd. Een ieder van jullie heeft een uniek “curriculum,” unieke lessen en unieke omstandigheden waarin jullie gekozen hebben om te groeien. Voor altijd en eeuwig, jullie en ieder ander op de planeet zijn precies waar zij verondersteld worden te zijn. Al het leven zweert samen om jullie je verbinding met Liefde te doen laten herinneren.
Jullie vragen frequent aan ons, “Hoe kunnen moeilijke omstandigheden mij helpen me mijn verbinding met Liefde te herinneren?! Ik voel me niet geliefd wanneer ik niet weet hoe ik de rekeningen moet betalen, wanneer mijn echtgenoot me bedriegt, wanneer ik een ziekte heb! Hoe probeert dit mij te helpen om Liefde te herinneren?” Dierbaren, deze zijn precies de juiste vragen om te stellen.
In iedere uitdaging, daar is een kans om naar de energie binnenin jou te kijken dat ernaar toe leidde. Vertrouwde je misschien anderen meer dan je eigen instincten? Gaf jij jezelf ervan langs en stond aldus toe om de vibraties van de wereld te helpen? Nam je gebrek waar of voelde je angst dat naar jou teruggespiegeld werd? Liet jij je een situatie welgevallen welke niet echt prachtig was en aldus aangaande je eigen hart “bedrieglijk” was? Deze zijn slechts mogelijke scenario’s. In waarheid zal een ieder van jullie een uniek antwoord hebben.

donderdag, mei 05, 2016

Moira - Een Hemels Sprookje - (Deel 8 - Het Laatste Deel) - Lilian GijsbersMoira - Een Hemels Sprookje
(Deel 8 - Het Laatste Deel)
Auteur - Lilian Gijsbers


Een roeping
De volgende morgen voelde alles als een vage herinnering, alsof dat wat gisteren was gebeurd al jaren geleden was. “Ik ben een menselijke engel,” Moira fluisterde het af en toe tegen zichzelf, misschien wel om zichzelf ervan te overtuigen. Het voelde vreemd, maar ook zo vertrouwd: Alsof ze altijd had geweten dat ooit deze dag zou komen. Ze wist dat het een zware taak was, die ze op zich had genomen. Dat het moeilijk werd en dat weinig mensen haar zouden begrijpen. Ze besloot dat ze ervoor zou gaan, ook al wist ze niet wat het haar zou brengen en wat het van haar zou vergen. Ze voelde dat het gewoon zo hoorde te zijn. Maar spannend vond ze het wel. De volgende dag werd een drukke dag vol huishoudelijke verplichtingen, werk en klanten die iets van haar wilden. Maar Moira had een gedaantewisseling ondergaan. Het deerde haar niet. Ze stond stevig op de grond, voelde zich verbonden met de mensen om zich heen en ze was zelfverzekerd. Een besluit nemen bleek al genoeg te zijn om eindelijk vol overgave haar dagelijkse beslommeringen af te kunnen werken. Ze vond het een wonderlijk gevoel, maar het kwam haar goed uit. De week verliep verder zonder bijzondere gebeurtenissen. Moira had het druk, werkte hard en genoot van haar nieuw gevonden standvastigheid. Ze leefde nog steeds in haar twee werelden, die van boven en die van beneden. Dat kon dus het verschil niet zijn. Het voelde wel zo, dat die werelden dichterbij elkaar waren gekomen. Eerst ervaarde ze de connectie met de spirits altijd als iets van buiten zichzelf, maar nu voelde het als iets dat van binnen uit kwam. Alsof ze één was met de hemel en de aarde op hetzelfde moment. Moira begreep dat ze langzaam mocht wennen aan deze nieuwe manier van leven. Ze merkte dat dingen vanzelf gingen. Ze hoefde niet zo hard meer te werken om de dingen voor elkaar te krijgen. Ze kreeg veel eerder medewerking van familie en vrienden en hoefde niemand te overtuigen van wat dan ook. Er gebeurden ook bijzonder gekke dingen. Zoals toen ze onderweg was naar de lessen die ze volgde op de spirituele school. Na de cursus healing was Moira aan diverse andere klassen gaan deelnemen. Ze wilde alles weten. Die dag zou haar les hoe dan ook om half 10 beginnen en ze wilde natuurlijk niets missen. Een file gooide roet in het eten. Moira voelde een enorme drang om de file op te laten lossen. Ze reed op de snelweg maar haar teller gaf nog geen 50 kilometer per uur aan. Verdorie, met dit slakkengangetje zou ze nooit op tijd komen. Moira zag 5 minuten verstrijken, maar ze stond nog steeds op dezelfde plek in de file. Opeens kreeg ze een ingeving. Ze stemde zich af op haar binnenste en maakte contact met haar spirituele vrienden. Opeens begon ze te blazen. Zo hard als ze kon. Ze blies de woorden die in haar opkwamen naar buiten: “Kom op, rijden. Toe maar, rijd maar verder!” Moira blies nog eens en nog een keer. Ze opende haar ogen en ze zag de file vooruit gaan. Een minuut later reed ze weer 120 kilometer per uur. Verbaasd keek ze naar de weg. Er was in geen velden of wegen een file te bekennen. Ook stond er nergens een auto langs de weg of politie. Er was gewoon niets te merken van de file die er kort van tevoren toch echt had gestaan. “Is dit wat engelen kunnen?” Moira had het zich nog niet afgevraagd of ze hoorde een stem. “De wereld is een illusie en degene die door de illusie heen is gebroken, leeft in een wereld waar alles mogelijk is. Een engel creëert zijn eigen leven. Het is een kwestie van oefenen, van afstemmen en van vertrouwen hebben in jezelf en je eigen kracht.” Moira voelde een harde lach uit haar keel ontsnappen. Het zat een beetje tegen het hysterische aan. Ze voelde zichzelf nog helemaal niet op haar gemak in deze hernieuwde vorm van haar leven. Hoe was dit toch mogelijk? “Je moet het nog leren. Heb geduld. Wij blijven je helpen. Je zult het langzaam maar zeker gaan begrijpen. Maar niet alles in één keer. Dat hebben we je toch al een keer uitgelegd? Dan zou je zo overdonderd worden door de grootsheid, dat je totaal verloren zou voelen. Neem rust. Maak plezier en zorg dat je ook met beide benen op de grond blijft staan. En dan komt de volgende stap vanzelf, wanneer jij eraan toe bent.” Ze maakte er een gewoonte van om de ervaringen die ze had te vertellen aan Sander, maar gebruikte daarbij een luchtige, vrolijke toon. Alsof het heel gewoon was dat deze dingen gebeurden. Moira zorgde er ook voor, dat ze Sander regelmatig betrok in haar belevingswereld, voordat de dingen gebeurden. Ze deelde haar voorgevoelens. Op deze manier kon Sander ook werkelijk zien en ervaren, dat ze het goed had aangevoeld. En dit werkte. Sander kwam ook met collega’s aan, die graag een consult wilden ondergaan. Vaak bleef Sander dan meeluisteren. En op deze manier werd het voor hem inzichtelijker wat Moira deed en vooral hoe dat effect had op de mensen om hen heen. Het zorgde ervoor, dat Sander haar steeds meer steunde. Hij zag namelijk wat ze mensen bracht. Moira had zelfs het gevoel, dat Sander trots op haar was. Alhoewel hij daar nooit echt over uitwijdde. Maar het moedigde haar aan. Het liet haar volhouden. Het voelde goed. Ze had haar roeping gevonden. Al denkend, stond Moira opeens voor de deur van de school. Gek genoeg, precies op tijd. Ze bleef zich verwonderen over deze momenten. Het kon toch eigenlijk niet? Ze had lang stilgestaan en was toch op tijd. Ze ging snel naar binnen.

woensdag, mei 04, 2016

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Eliminatie - 19 November 2013 / 4 Mei 2016 - Linda Dillon


Hemelse Zegeningen
19 November 2013 / 4 Mei 2016 - Linda Dillon
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Eliminatie

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Vandaag, zullen wij vergezeld worden door onze liefdevolle gids Sanat Kumara om de Universele Wet van Eliminatie te bespreken. De Raad van Liefde vertelt ons dat dit een zeldzaam-gebruikte Wet is, omdat er vaak iets is dat het waard is om te behouden in de kern van ieder gegeven kwestie. Soms, echter, moeten onze miscreaties eenvoudig verdwijnen.
Wanneer wij eenmaal succesvol geleerd hebben om deze Wet voor onszelf aan te roepen, dan kunnen wij het gebruiken om anderen te helpen patronen te elimineren die niet het hoogste goede dienen.
De Wet van Eliminatie is geavanceerde genezing/herstel en bruikbaar wanneer chronische kwesties onder ogen gezien moeten worden waar wij nochtans niet voorbij schijnen te kunnen komen. In Linda haar boek, vertelt de Raad ons dat wij deze Wet zullen gebruiken voor de genezing/het herstel en de hergeboorte van onze planeet. En ik ben opgetogen dat zij het gevoel hebben dat wij gereed zijn voor deze verantwoordelijkheid. Goedemorgen Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzanne. Goedemorgen, iedereen. Ja, vandaag voelt aan als een grote dag. Wij gaan echt, zoals je eerder gezegd hebt, niet in kaart gebracht territorium binnen. En voor velen, is deze Wet van Eliminatie echt iets vreemds. En ik krijg mee dat het iets is waar heel veel mensen niet volledig comfortabel mee zijn. En het is specifiek op dit punt in onze evolutie een zeldzaam-gebruikte Wet. Maar wij zijn altijd daar onder de begeleiding en het voogdijschap van Sanat Kumara, dus er is niets om bezorgd over te zijn!
SM: Niets om bezorgd over te zijn - precies. Weet je, zij laten ons nooit iets doen dat geen deel uitmaakt van het plan van de Moeder, dus kunnen wij deze nemen en het een heilig spel noemen en gewoon in onze goddelijke schoenen stappen.
LD: Ik houd daarvan!
SM: Absoluut! Er zijn hier ook vragen over, omdat het een soort van nieuw idee is om gewoon iets uit het bestaan vandaan te blinken, in tegenstelling tot de Wet van Transmutatie, en dat wij al het lelijke spul elimineren en door kunnen dringen naar de kern in het centrum, de heilige parel. En dit zorgt er gewoon voor dat het volledig weggaat.
LD: Ik denk in termen van onze wetenschap en ons begrip van hoe de dingen werken, dit werkelijk tegenovergesteld is omdat wij niet denken in termen van iets - een situatie of een energie - ongeacht van diens vorm, als eenvoudig verdwijnend. Wij neigen ernaar weer geschoold te worden, specifiek diegenen die in de wetenschap zitten, dat energie kan morfen in/naar iets of dat het iets nieuws wordt, getransmuteerd wordt, getransformeerd wordt, maar wij denken er niet aan als verdwijnend.
En dus is dat een nieuw concept voor ons om te gaan begrijpen. Waar gaat die energie naartoe? Het is weg, het is geëlimineerd, net zoals de Moeder/Vader/Ene vanuit het niets creëren, vanuit een idee, of wat wij met de Raad noemen louter energie. En dingen kunnen verdwijnen of volledig geëlimineerd worden alsof zij nooit bestaan hebben.
Ik heb in het afgelopen jaar opgemerkt, wellicht, dat ik enige zeldzame conversaties gehad heb met cliënten die geconfronteerd werden met een ongelooflijke zware tijd of ongelooflijke grote kwesties, die suggereerden dat zij graag "disgecreëerd" zouden willen worden. En dat is niet iets, --in God weet het twintig jaren tijds, dat ik het individuele werk gedaan heb--, waar ik ooit gewend aan raakte om te horen. Dus overduidelijk kruipt dat concept van "discreatie", van het niet langer meer in het bestaan te zijn, in het bewustzijn van de planeet.

dinsdag, mei 03, 2016

Vanuit de Akashic Archieven Mei 2016 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Mei 2016 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Mei 2016 verwachten?
De energie deze maand gaat door verheffend te zijn, opwaarts bewegend zoals het in April was, maar het wordt ook meer geaard en gefocust. In plaats van gewaar te worden dat de dingen onverwachts bewegen, zullen jullie deze maand gewaarworden dat de verheffing verenigd raakt. Dit kan zeer geruststellend en inspirerend zijn.
De sensatie van de energie deze maand is alsof je rechtop staat en dat iemand een draad aan je hart heeft, het zachtjes rechtstreeks naar boven trekkend. Dit is een beeld dat vaak in yoga klassen gebruikt wordt. De metafoor die wij wensen te geven is het gevoel dat je hart zich dapper en trots boven- en buitenwaarts verheft. Dit is de maand wanneer de hartuitbreiding van 2016 overduidelijk wordt.
Deze maand zullen jullie opgeroepen worden om dapperder en sterker te zijn, vriendelijker en liefdevoller. Jullie zullen opgeroepen worden om trots te zijn op wie jullie zijn en om trots te zijn op jullie acties. Dit is een tijd om je hart te openen aangaande wat er gebeurt in plaats van erdoorheen te haasten of gewoon te proberen te overleven. Dit is een tijd voor jullie om een diepe ademteug te nemen, rechtop/sterk te staan, en te proberen groter te zijn dan de uitdagingen waar jullie mee geconfronteerd worden. En dit alles moet geaard zijn in Liefde voor jezelf -- anderszins zal het je uitputten.
Als je in Liefde kunt staan en ernaar uit kunt breiden, zal je gewaarworden dat deze maand ongelooflijk, ongelooflijk bekrachtigend zal zijn. Het mag moeilijk zijn. Velen van jullie zullen deze maand met grote uitdagingen geconfronteerd worden. Echter, iedere uitdaging is opgezet door jullie Ziel om een situatie te creëren waar jullie groter en beter kunnen zijn dan dat jullie ooit eerder geweest zijn.