woensdag, december 07, 2016

Sandra Walter - Een Heilige Passage voor Transformatie - 6 December 2016


Sandra Walter
Een Heilige Passage voor Transformatie
6 December 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Onze December - Januari passage van vernieuwing en hergeboorte is voor ons aanstaande, en de versnelling presenteert kansen/mogelijkheden voor diepgaande ervaringen in ons Ascentieproces.
Misschien hebben jullie dit gevoeld sinds de golf van September: Iets anders is gaande. De achtergrond energie voor onze ervaring is aan het veranderen, en creëert een platform voor een nieuwe ervaring. Nieuwe creaties zijn tevoorschijn aan het komen terwijl het oude ineenstort, en het is een heilige passage van geduld en eenheid. Laat het Nieuwe onthuld worden, in plaats van te proberen het in een richting te sturen welke niet van dienst mag zijn. Wij houden ons bezig met hogere trajecten welke vreedzame, neutrale Schepper wezens een dienst bewijzen die bereid zijn om dienst te verlenen als buizen voor deze Goddelijke Licht instroom, om de Gechristende missie te laten ontvouwen.
De versnelde tijdlijnen gaan door met de lagere tijdlijnen en de mindere trajecten te overschrijven en te ontbinden. De fascinerende (en heldere) ervaring van de tevoorschijn komende trajecten voor de Ascentie zijn schitterend. Hoe meer open wij zijn om ons uit te breiden in deze nieuwe werkelijkheden en deze ervaring uit naam van het collectief te hebben, hoe gemakkelijker deze diepe overgangsfase zal zijn voor alle betrokkenen. Laat ons het LiefdeLicht hoog houden, aangezien velen afgeleid zullen worden door de feestdagen drukte. De December-Januari instroom is een diepe heilige passage. Wij co-creëren de hoogste mogelijkheden van deze versnelling met onze Hogere Niveaus.
Effecten van de Versnelde Tijdlijnen
De hoogst mogelijke uitkomsten zijn van een veel hogere vibratie dan onze oude werkelijkheid. Versnelde tijdlijnen laten de lagere vibrationale tijdlijnen los, ontbinden en overschrijven hen door het kwantum effect; de hogere vibratie verhoogt of elimineert altijd de lagere. Wanneer het menselijke collectief kiest om zich bezig te houden met de versnelde (hogere vibrationale) tijdlijn ervaringen - en er zijn vele, vandaar de tijdlijn fluctuatie momenteel - staat het voor vele individuen toe om hun lagere Zelf sjablonen los te laten, en hogere trajecten (mogelijke uitkomsten) op zich te nemen voor hun Ascentie. Het collectieve traject is verschoven, individuele trajecten zijn aan het verschuiven, en nu hebben wij een Goddelijke kans die zich presenteert terwijl de lagere tijdlijnen zichzelf uitbranden.

Heilige Geometrische Sjablonen van Bron-in-de-Vorm
Om het Hogere en Lagere Zelf te vermengen gedurende de Ascentie, zal het oude sjabloon van Zelf overgegeven worden. Het oude is geen Vibrationale overeenkomst voor de nieuwe ervaring. Sommigen verlaten de vorm, sommigen zijn in staat over te gaan terwijl in de vorm. Het oude sjabloon afgooien doet zich voor wanneer je dat deel van je reis voltooid; je leerde de lessen, ruimde de angsten op, en de oude werkelijkheid is niet langer meer van toepassing. Je putte de toepasbaarheid van het oude Zelf uit. Nieuwe sjablonen komen onmiddellijk binnen, echter, met de dichtheid mag het een tijdje duren voor het bewustzijn om te begrijpen wat er zich voorgedaan heeft. Het zal zowel Goddelijk als desoriënterend aanvoelen totdat je innerlijke kompas zich uitlijnt met het hogere traject. Dit nieuwe sjabloon niveau begon in 2015, velen hadden echter een dramatische verschuiving met de golf van September, omdat jullie Zielniveau koos om naar het nieuwe traject van de nieuwe beschikbare tijdlijnen te springen.
Het zal voor jullie duidelijk zijn dat het oude sjabloon weg is. Gehechtheid aan het verleden, wie je was, de toekomst/waar je naartoe ging, identiteit, egoïstische structuren, alles valt weg. Herinneringen mogen blijven, echter, de verstrengeling of emotionele vibratie is weg wanneer je het verleden opnieuw bezoekt. Hetzelfde doet zich voor voor toekomstige bezorgdheden of voorspellingen of; we zijn zeer Nu aan het worden om buizen van Aanwezigheid te worden.
Deze stap van het oude sjabloon dat wegvalt en het nieuwe dat naar voren treedt, wordt diep gevoeld binnenin de psyche, het emotionele lichaam en de fysicaliteit. Je zult niet in staat zijn om het verleden te hercreëren als het Hogere Zelf de leiding neemt over de reis door dit nieuwe sjabloon. Terwijl het een uitdagende of verwarrende ervaring is voor sommigen, is de Hoge-Vibratie Stam een stabilisatie effect aan het creëren welke velen op het pad zal helpen.
IK BEN niet dezelfde persoon. Dit is niet dezelfde werkelijkheid.
Jullie mogen je mijn Equinox ervaring nog herinneren van IK BEN voor altijd veranderd; een sensatie welke vaak gebeurde in het Ascentieproces als we in niveau omhoog gaan. Een nieuwe creatie komt tevoorschijn als we ons verenigen met onze Hogere Zelven, de sluiers verdunnend tussen het grotere Kosmische besef en onze ertussenin werelden werkelijkheid plaatshouder Zelf. Respecteer deze fase van het proces en ben hier, Nu, in het absolute heden waar al onze kracht verblijft.
Onze nieuwe sjablonen bevatten heilige geometrieën welke deze werkelijkheden beïnvloeden als zij het hogere Licht ontvangen gedurende deze heilige passage. Het mag nogal bizar, gelukzalig en transcendent aanvoelen. Begrijp dat de bewustzijn verschuivingen die onderweg zijn het lichaam en diens zintuigen kan verwarren, omdat het voelt alsof het aan het vertrekken is. Dat is een DNA-aangestuurde sensatie; de sensatie van thuis binnenin het hart en de cellulaire structuur. Wij moeten open zijn om het leven als ons Hogere Zelf te ervaren, hetgeen zeer anders is dan het oude Lagere Zelf bestaan. Er is hier en nu zoveel meer beschikbaar voor ons. Beperkingen vervagen, vrijheid zet ons aan om onze vleugels uit te strekken. Bereidheid is de sleutel voor het Wegwijzerschap; wij creëren paden om anderen toe te staan deze fases met meer gemak en gratie te ervaren.  
Kristallijn DNA in het Nu
Een krachtige instroom van Goddelijk Licht is gearriveerd met de kosmische trigger/zonnevlammen van de afgelopen week, welke ons met onze Ascentie voorbereidheid helpen. Lichtfrequenties zijn nu beschikbaar - en zullen doorgaan het collectief te penetreren - om ons DNA te helpen als het probeert onze vorm te verschuiven naar een staat van hoger bewustzijn. DNA is de sleutel voor het verschuiven van de vorm naar een nieuwe ervaring. Momenteel ontvangt ons DNA een veel hoger niveau van fotonische stimulatie, hetgeen codes van Ascentie en belichaming triggert van puur Bron Licht (Christus/Eenheid Bewustzijn). Dit is waarom zo velen het *geleidelijk uitfaseren* van deze werkelijkheid ervaren, alsook de openbaring van nieuwe werkelijkheden.
Als jij je DNA commandeert om te activeren en zich te herbundelen, begint het nieuwe fysieke sjabloon te resoneren met de hogere versnelde tijdlijnen, en nieuwe ervaringen kunnen verankerd worden in je bewustzijn, en maakt hen beschikbaar voor het collectief. Ondertussen, draait je DNA zich om tussen dimensies, een nieuwe ervaring verstrekkend voor het lichaam en de geest. Het in en uit knipperen van andere staten van bewustzijn is een wijdverspreide sensatie. Het kan desoriënterend, beangstigend of fascinerend aanvoelen wat afhangt van je perspectief.
Licht Dienaren, Inderdaad.
Houd jezelf uitgelijnd en in een staat van vreedzame ontvangst, omdat de Solar/Zonne en Gaia code aflevering frequent maar onvoorspelbaar zal zijn. Instroom datums staan hieronder … zij dekken echter het meeste van de tweede helft van December. Verbind je met de ZON, Gaia en je Teams en roep het volgende niveau van onze Ascentie binnen, Nu. Velen zullen hogere niveaus van de fotonische codes ontvangen, welke al beschikbaar zijn, aangezien de Galactics en de Meesters experimenteren met het zachtjes, geleidelijk weven van dit Licht in het collectieve bewustzijn via zuivere buizen. Het overschrijft de programma’s van het stapsgewijs verlagen van het Licht, dus verwacht dat het zeer nieuw, zeer anders (en zeer schitterend!) aan zal voelen. Naar jullie, dierbare Wegwijzers, sturen wij onze Liefde en kracht als jullie nieuwe rijken van bewustzijn uit naam van het collectief bevolken.
Help het DNA en Nieuwe Werkelijkheden om naar Voren te Treden. Enige begeleiding voor de December-Januari verschuivingen:
– Mediteer of ben in de stilheid twee maal per dag, zuiver Licht ontvangend zonder de tussenkomst van gedachtepatronen. Dit zal aanzienlijk het DNA en het herpatroneren van jullie bewustzijn helpen in/naar diens nieuwe sjabloon. Lijn uit met de Stilheid van de Bron.
– Lijn uit en zend LiefdeLicht naar je cellen, DNA, energiegebieden en de gehele Schepping. Het Lijnt je uit met het binnenkomende Licht.
- Open, breid uit en verlicht je energiegebieden, lichaam en Ascentie kolom vaak. Blijf open.
– Oefen/train je Meridiaan stromen: Doe dagelijks op z’n minst aan Yoga, Tai Chi, Qigong, beweging, dans, circuit balanceren of lopen. Help het lichaam bewust met de integratie.
- Krijg ZONlicht, bij voorkeur terwijl je blootsvoets op Gaia bent wanneer het maar mogelijk is om het Solar/Zonne aspect in de rasters te verankeren. Denk eraan dat de Menselijke harten deel uitmaken van de nieuwe rastersystemen.
- Hydrateer; Activeer je water en programmeer het om jou te helpen.
- Reinigingen en vasten helpt met het ontvangen van het maximale Licht.
- Bezoek degenen die aan je lichaam werken; onze lichamen moeten bijkomen met de versnelling.
- Ben aanwezig en geduldig met de ontvouwingen: ben hier, Nu, om de Christus Licht activering te ervaren.
- Neem actief deel aan Verenigde Intenties voor vrede en de versnelling.
- Neem deel aan het rasterwerk met de Nieuwe Raster Systemen; onze focus is om de Solar/Zonne aspecten van Gaia’s energielijnen, de nieuwe rasters en het kristallijne raster te activeren als Poortwachters de paden via Solaris openen.
– Deel jullie uitgebreide nieuwe ervaringen met jullie Stammen of Etherisch met het Menselijke Hart Raster.
- Verhinder alles dat probeert om negatief te controleren of weg te manipuleren de Ascentie van deze planeet en terug naar de Bron (dump niets op de rasters of het kristallijne raster - ga direct.)
– Handhaaf de focus op het uitlijnen met de binnenkomende (veel) hogere frequenties van Goddelijkheid, Zuiverheid en een veel sterker niveau van puur Fotonisch Licht. Adem het in het Hartcentrum.
– Nieuwe Gidsen, Oude Vrienden: Verwacht verschuivingen in je begeleidende teams. Sommige oeroude vrienden en gidsen stappen naar voren, als diegenen die hun contracten met jou voltooid hebben nu verder gaan.
Plasma Visioenen en de Banden van Licht
Vorige week tijdens het Poortwerk had ik een visioen van op een strand te staan en enorme exemplaren van 6D pastel regenboog plasma via mijn handen de lucht in te sturen, zoals een beschermende barrière. Mij werd verteld dat dit voorbereidend werk was voor de Solar/Zonne instroom, en de Pacific (Grote Oceaan) werd sterk gepresenteerd. Ook, zie ik nog steeds de twee gigantische sprankelende etherische banden van Licht rondom Gaia, voorbij het kristallijne raster, welke ik eerder aanhaalde. Zij veranderen vaak van positie en uiteindelijk zullen zij helpen met de Solar/Zonne transmissies en Gaia’s transformatie.
Poortwachten en Rasterwerk
Poortwachters en Rasterwerkers: Als jullie gegidst worden om deel te nemen aan de escalatie van de Solar/Zonne transmissies, focus je op het Solar aspect van de nieuwe Rasters. Gouden, Kristallijne, Diamanten en Platinum Stralen stromen door ons heen en Lichten deze nieuwe gebieden op. Oudere draaikolken die stilstaand of dicht aanvoelen zijn nog steeds in de opruimende fase.
Verbind je vaak met de ZON, vraag dat de hoogste Lichtniveaus nu aan ons en door ons heen afgeleverd worden, in het hoogste belang van alle betrokkenen. Kristallen in de grond, en stroom het Licht doorheen het Kristallijne Raster, de Nieuwe Aarde Rastersystemen, het Menselijke Hartraster, de Solar Raster draaikolken en iedere kristal geplaatst door een Lichtwerker.
De Zon begint ermee om zeer hoge frequentie Lichtcodes naar Gaia en de Mensheid te verstrekken. Onze verenigde activiteiten helpen altijd, wanneer wij handelen als de Ene Zijnheid zijn wij dat werkelijk. Velen eren nog steeds de 12-12 en 21-12 datums voor verenigde intenties van Vrede en Licht, dus zij gaan door uitstekende bijeenkomst tijden te zijn.
Onze kansen voor het ontvangen/verankeren van energetische instromen zijn 15-16, 25-29, 31 December en 1-3 Januari. Rasterwerk, Poortwerk, Meditaties en creatieve ceremonie worden geoptimaliseerd gedurende deze passages wanneer Galactische Toegangspoorten open zijn. Deze zijn ook uitstekende passages voor het ontvangen van de DNA-verschuivende frequenties.
De Eenheid Meditatie zijn nu op de ZONdagen
Wij werden begeleid om afgelopen ZONdag de Unity Meditations te verschuiven, een krachtige omschakeling aangezien het Standing Rock protest een oplossing bereikte. Iedere keer dat wij ons verenigen, stabiliseren de versnelde tijdlijnen en zal de lagere ervaring beïnvloed worden. Wij vragen dat iedereen die toegewijd is aan Wereldwijde Vrede en Ascentie deelnemen op de ZONdagen.
Oneindige zegeningen aan ons allemaal terwijl we de versnelling met open harten omhelzen. Dat wij de Goddelijkheid van ons Nieuwe Zelf met gemak en gratie mogen leren te gebruiken.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten