zaterdag, december 10, 2016

Aartsengel Michael - Gebed ter Hulp voor Alle Mensen Onderhavig aan Verslavingen - 10 December 2016 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Gebed ter Hulp voor Alle Mensen Onderhavig aan Verslavingen
10 December 2016 / Rita Pulmans

Geliefde Aartsengel Michael,
Graag van U geliefde Michael een gebed ter hulp en aanreiking voor alle mensen onderhavig aan verslavingen en drugs. Alsook ter ondersteuning voor diegenen die zich inzetten voor hen mede en via hun gebed. Dit vraag ik U nadat ik een vraag hiervoor mocht ontvangen van een hopeloze moeder aangaande haar zoon.
Ik dank u,
Rita
*****
Aartsengel Michael: Geliefde harten,
Tracht hen niet enkel via je gebed te steunen - wat zeer belangrijk is - doch ondersteun hen vooral door je acties. Ga op de kansel staan geliefden, niet om te preken maar om te onderwijzen.
Onderwijs deze ongelukkige zielen met jullie krachtige, waarheidsgetrouwe woorden, daar de verslaafden aan drugs of welke verslaving dan ook, jullie aandacht en goedwillige "input" nodig hebben.
Schuif hen niet opzij als zijnde "trash" (vuilnis) maar ondersteun hen zoveel als mogelijk. Liefdevolle doch krachtige woorden die hen in hun hart raken, zijn zeer noodzakelijk. Er zijn zoveel gepijnigde zielen die ronddwalen in de duisternis van de verslaving. Ronddwalen in hun eigen gevangenis.

Geef hen respons door (erover) te praten, waar dan ook nodig,  zoals in scholen, bij verenigingen. Etc. (door inlichtingen te verstrekken door bv. ex-verslaafden, over de impact van o.a. drugs.)
Deze nood is er meer dan jullie denken geliefden, daar er zo vele zielen nog dwalende zijn.
Als het niet rechtstreeks kan, help hen dan onrechtstreeks door handelingen en spreken, alsook door je gebed.
Ik Aartsengel Michael sta hen bij, daar waar ik word opgeroepen en uitgenodigd.
Ik dank vooral de goede harten die zich inzetten tegen de invloeden van negatieve en duistere krachten.
Werkelijk geliefden, niets zal nodeloos zijn, geen enkele traan, geen enkel gebed. Alles zal zich vermenigvuldigen in Kracht en Liefde.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.
*****
Gebed, decreet.
Wij roepen U op, Aartsengel Michael engel van gerechtigheid.
Gemachtigde Aartsengel nabij God.
Wij vragen nu uw dringende hulp voor alle personen die verslaafd zijn aan bedwelmende en verslavende middelen.
Machtige engel, onder uw genade plaatsen wij deze zielen.
Wij vragen U nu met aandrang, om met uw lichtend zwaard deze verslavende banden door te snijden, als het mag en kan i.v.m. de karmische wet. 
Aartsengel Michael, wij vragen U om uw zuil van Licht over hen te plaatsen, ter bescherming tegen deze verleidingen, met de goedkeuring van God Almachtig. 
Ondersteun hen, vanuit Uw Krachtige Blauwe helende Licht.
Dit vragen wij U NU, om hulp voor hen allen die onderhevig zijn aan drugs en andere verslavende middelen. Sta hen bij. Amen.
*****
Rita: Dit krachtig decreet, gebed kan zeer versterkend werken zeker indien men dit gezamenlijk bidt. 

Channeling van Rita Pulmans.
© Copyright 2016 - Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten