dinsdag, november 01, 2016

Vanuit de Akashic Archieven November 2016 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 November 2016 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in November 2016 verwachten?
De energie deze maand is variabel. Het zal versnellen en dan vertragen, en dan weer versnellen. Het zal groot voelen en dan zal het klein voelen, en dan voelt het weer groot. Velen van jullie mogen het gevoel hebben van Alice in Wonderland die omlaag het konijnenhol ingaat. Je mag het gevoel hebben dat waar je gewoonlijk mee bezig bent, plotseling wegvalt, en waarvan je dacht dat het achter je lag, plotseling in je toekomst schijnt te zijn. Je zult gewaarworden dat wat het ook was dat goed voor jou was, nu slecht aanvoelt en omgekeerd.  
Dit is een geweldige tijd om met de dualiteit te spelen. Onderzoek wat het ook maar is waar je gehecht aan bent -- de dingen die je denkt zijn wel of niet goed. Overweeg opnieuw wat je denkt dat in je leven bruikbaar is. De dingen waarvan je dacht dat zij slecht waren, zouden niet zo slecht hoeven te zijn zoals jij je eens voorstelde. Het is een kans voor jullie om jullie overtuigingen en jullie aannames te veranderen, en het is ook een kans om volledig de manier waarop jullie de wereld benaderen aan te passen.
Terwijl de energie turbulent is deze maand, zou dit een centrerende tijd kunnen zijn als je bedachtzaamheid gebruikt. Het zal je de kans geven jezelf beter te kennen dan dat jij jezelf ooit eerder gekend hebt. Streef ernaar om de rust in het centrum van de storm te zijn deze maand, en je mag gewaarworden dat alles om jou heen draait en keert, niettemin raak je helderder en meer gefocust dan dat je ooit in je leven geweest bent.

Zijn er wat voor activiteiten dan ook die specifiek gunstig voor ons zullen zijn gedurende deze maand?
Het zal gunstig zijn om je te focussen op het oplossen van problemen deze maand. Als je aan ieder dag, zelfs ieder uur, denkt als een reeks van problemen om opgelost te moeten worden, dan zal het jou helpen om je weg te vinden. Het idee van een probleem om op te lossen zal je helpen om je centrum te vinden en te leren van de chaos om je heen, in plaats van verloren te raken in al het draaien en keren.  
Benader deze maand iedere dag als een reeks van interessante problemen om op te lossen. Denk vooruit over wat voor problemen je tegen zou kunnen komen en neem in overweging met welke oplossingen je naar voren zou kunnen komen. Net zoals je dat zou doen met iedere probleem oplossende activiteit, zal je moeten aannemen dat de puzzel zin maakt. Je zult er vertrouwen in moeten hebben dat het opgelost kan worden. Je zult buiten de voor jou gewone aannames moeten denken om het probleem op te lossen. Dat maakt deel uit van de pret. Als jij aan je leven denkt als zijnde een puzzel of een spel dat je aan het spelen bent, dan kan dit een ongelooflijk plezierig proces zijn.
Op welke collectieve gebeurtenissen kunnen wij deze maand anticiperen?
In de V.S., zullen de presidentiële en andere verkiezingen door de energieën beïnvloed worden deze maand. De energie van het draaien en keren zal de weg vormen waarop de verkiezingen zich ontvouwen. Jullie mogen gewaarworden dat de resultaten van de verkiezingen niet zijn wat jullie verwachten, of jullie mogen gewaarworden dat de manier waarop de resultaten binnenkomen het tijdelijk onduidelijk maken welke kandidaat gewonnen heeft. In zowel de kleine races als de grote race, mag het proces nog meer dan dat het ooit eerder gedaan werd in vraag gesteld worden. Er mogen meer vragen zijn over dat de systemen gehackt werden of dat de stemregistraties legitiem waren.
Jullie kunnen anticiperen op deze verschuivingen en vragen, en vooraf aan de tijd kiezen om kalm en gecentreerd te blijven zelfs als je beslist om deel te gaan nemen aan protesten of andere soorten van politieke acties. Verzeker je dat je de politieke actie benadert vanuit een gecentreerde plaats in plaats vanuit een plaats van kwaadheid. Het is prima om kwaadheid te voelen, maar ben er zeker van dat je een centrum van kalmte vind om je acties te gidsen. Kalmeer je eigen storm, vind je eigen centrum, en neem dan je kwaadheid met je mee vanuit die gecentreerde plaats binnenin.
Afgezien van de politiek, zullen andere collectieve gebeurtenissen beïnvloed worden door de veranderlijke energie van deze maand. Jullie zullen waarschijnlijk gewaarworden dat geheimen vrijgegeven en schandalen ontmaskerd worden. Jullie zullen ook gewaarworden dat jullie loyaliteit voor leiders en andere publieke figuren zal verschuiven. Je zult gewaarworden dat iemand die je bewondert je in de steek laat, of dat een publiek figuur die je altijd belasterd hebt plotseling vriendelijk of gunstig voor je schijnt te zijn. Het is een goede kans om niet alleen de manier waarop je publieke figuren ziet aan te passen, maar ook de manier waarop je de mensen in je persoonlijke leven ziet en zelfs op de manier waarop jij jezelf ziet.
Deze maand biedt een kans voor vergiffenis. Het is een kans voor diegenen van jullie die onjuist begrepen werden, of die het in feite verkeerd hadden, om in een nieuw Licht gezien te worden. Het is een kans om jezelf een beter persoon te laten zijn dan dat je ooit eerder geweest bent, en om de wereld jou te laten zien als die betere persoon. Het kan moed nemen om jezelf te vergeven en bevrijd te laten worden, en moed is nodig om vergiffenis en een schone lei aan te bieden aan diegenen om je heen. De energie van deze maand is echter zo intens en veranderlijk, dat er niets anders is dat je kunt doen anders dan een schone lei aan te bieden.
Als jij je aan je oude ideeën vasthoudt, zal je gewaarworden dat je ongelooflijk verloren zult raken in December en in/naar 2017. Als jij je vasthoudt aan oude ideeën of verouderde manieren van de dingen te doen, zal je eindigen met het beschuldigen van de verkeerde mensen of de verkeerde mensen als vrienden te kiezen. Je moet aanpassen hoe jij de mensen ziet deze maand om ruimte te maken om accuraat te zijn in de komende maanden.
Is er ook nog iets anders voor de Opzichters om ons over November 2016 te vertellen?
Een gevoel voor humor zal zeer gunstig zijn deze maand. Wanneer de dingen plotseling veranderen, kan het moeilijke gevoelens veroorzaken, maar het kan ook bevrijding/verlichting veroorzaken. Je mag het ongelooflijk bevrijdend vinden om de emoties en verwachtingen los te laten waar jij je aan vasthield. Als je kunt, lach in het aangezicht van verandering. Lach op een manier die goedgezind is. Lach op een manier die jou geneest. Het zal je aldus ver voorwaarts doen laten gaan in de energie van deze maand.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 - This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten