vrijdag, november 11, 2016

Planetaire Ascentie - Over het Kristallijnen Lichtlichaam en Andere Wetenswaardigheden - 11 November 2016 / Cobie de Haan


Planetaire Ascentie
Over het Kristallijnen Lichtlichaam en Andere Wetenswaardigheden
11 November 2016 / Cobie de Haan

Cobie: Onderstaand artikel is ontstaan uit een aantal vragen die gesteld werden door Surya Pleiadian Starangel via Facebook (die zo vriendelijk was om mij toestemming te geven haar vragen te gebruiken en haar naam te noemen), over de artikelen die ik schreef over “Planetaire Ascentie - Iets om Over Na te Denken”.
Eerst plaats ik hier de vragen van Surya en mijn antwoord daarop…
*******
10 November 2016
Surya Pleiadian Starangel: Dank je wel voor deze uiteenzetting! Ik laat ze nog verder doordringen in mijn systeem. Bizar dan toch wel dat er zoveel gepraat wordt over 5D en dat deze realiteit al op Aarde aanwezig is ...? Verder vroeg ik mij af of wij als mensheid kunnen bijdragen aan dit proces? Kunnen wij iets ondernemen om een kristallichaam te verkrijgen? En, is het kristallichaam hetzelfde als het KA lichaam waarmee geascendeerde meesters (waaronder Jezus) hun ascentie bereikte?
Cobie: De 5D werkelijkheid is nog niet op Aarde aanwezig, dat kan ook nog niet en stemt dus tot nadenken over het feit dat daar wel over gesproken wordt ... ...
Wij kunnen alleen bijdragen met het uit blijven breiden van ons bewustzijn. Bewust te zijn, besef te hebben of te verkrijgen van Waarheden ... En de Waarheid zit binnenin ons, maar natuurlijk scheelt het enorm als je contact hebt met je Spirit Team waar je vragen aan kunt stellen. Alhoewel ze je niet een rechtstreeks antwoord geven, omdat ze vinden dat je zelf de 'materie' volledig moet kunnen begrijpen door het allemaal uit te puzzelen. Ze zullen je dus uitdagen om je bewustzijn uit te strekken, dat is de manier waarop ik dus 'onderwezen' wordt zeg maar ...
Het Kristallijnen Lichaam is niet hetzelfde als het KA lichaam, en ik moet mezelf eerst daarop gaan concentreren om duidelijk te krijgen wat het KA lichaam precies is, ik heb me daar nog nooit eerder meer bezig gehouden om eerlijk te zijn, ik zat/zit op een ander spoor zogezegd, maar ik ga hiermee aan de slag met mijn Spirit Team en kom later hierop terug ...
Je kunt niets ondernemen om je Kristallijnen Lichaam te verkrijgen, dit wordt aangestuurd/getriggerd door de hoge energieën die naar de Aarde gestuurd worden. De transformatie/transmutatie van onze lichamen wordt dus door Intelligent Licht (vanuit de Bron) geregeld, en dat vindt dus buiten onze controle plaats, en ik denk dat dit maar goed is ook. Via de Ascentie van Planeten zoals Venus, weten de Hogere Dimensionalen met zekerheid dat in het tweede niveau van de vierde dimensie het lichaam overgaat van op koolstof gebaseerd naar op kristallijn gebaseerd … dus we zijn er nog niet....
*******

Jullie zien dat ik eerst nog zelf op zoek moest gaan over wat een KA lichaam is. Uiteraard ben ik daarmee bezig gegaan met de hulp van mijn Spirit Team/Sterren Familie. Dus eerst moest ik opzoeken wat er bedoeld wordt met het KA lichaam.
“Ka was in de Egyptische mythologie het concept van levenskracht, datgene wat een levende van een dode persoon onderscheidt. Het moment dat iemand sterft, is het moment waarop de ka het lichaam verlaat.” https://nl.wikipedia.org/wiki/Ka_(mythologie)
Ik heb nog meer informatie doorgespit, maar bovenstaande was wat het meest resoneerde met datgene waar ik naartoe geleid werd om te weten te komen. Als je meer wilt weten wat er over het KA Lichaam geschreven wordt, Google dan “KA Lichaam”.
Dus ik ga eerst in op de vraag: “Is het kristallichaam hetzelfde als het KA lichaam waarmee geascendeerde meesters (waaronder Jezus) hun ascentie bereikten?”
Het antwoord is dus … Nee. Dit is absoluut niet hetzelfde, want wij, die gaan ascenderen, sterven niet. Wij Ascenderen eerst in ons op koolstof gebaseerde lichaam, dat overgaat in/naar het op Kristallijnen gebaseerde lichaam, dat in de vijfde dimensie overgaat in/naar het Lichtlichaam.
Wat was dan het KA Lichaam, waar Jezus en andere geascendeerde meesters gebruik van zouden hebben gemaakt? Nou, het was in feite helemaal geen lichaam. Het was een onstoffelijk fragment van de Ziel die zich in de bovenste niveaus van de vierde dimensie bevond. Als je sterft keert dit fragment terug naar die Ziel. Dat fragment wordt/werd dus het KA Lichaam genoemd.
We moeten gaan begrijpen dat er zo door de tijd heen, diverse niveaus van het ontwikkelde bewustzijn zijn geweest, die bepaalde begrippen konden bevatten. De omschrijving van het KA Lichaam werd ‘ontworpen’ om een beter begrip te verkrijgen over het stervensproces. Om angst weg te nemen daarvoor, om te geloven dat men niet ophoudt te bestaan en dus min of meer als zichzelf voort blijft bestaan. Er bestond heel veel misverstand hierover, en zo door de tijd heen zijn er ook diverse uitleggingen aan het KA Lichaam gegeven, want de informatie welke ik gelezen heb is divers. En ik begrijp dat ook het KA Lichaam in de spirituele wereld gebruikt wordt om bijvoorbeeld zwakke plekken of grenzen te versterken. In het kort gezegd, het KA-Lichaam, bestaat niet. Maar wat bestaat er dan wel? Waar wordt dan wel mee gewerkt? … Om eerlijk te zijn? … Jij.
Het Hogere Zelf dat in de Vijfde Dimensie bestaat/leeft, is daar uiteraard om ervaringen op te doen. Dit Hogere Zelf stuurt een fragment van zichzelf uit naar de Hogere Niveaus van de Vierde Dimensie. Dit fragment is min of meer een kopie van zichzelf, die de opdracht meekrijgt, om levens op de planeet te gaan leven/incarnaties daar te hebben, met de bedoeling om ervaringen op te doen en zoveel mogelijk te leren. Dit fragment in de hogere niveaus van de Vierde Dimensie noemen wij de Ziel. Deze Ziel stuurt weer fragmenten van zichzelf uit in/naar de Lagere Derde Dimensie in een fysiek voertuig, waar het ontdaan is van alle herinneringen van het leven in de Hogere Dimensies. De Ziel kan zelfs meerdere fragmenten van zichzelf gelijktijdig in dezelfde tijdsperiode op Aarde uitsturen. Wat ook gedaan wordt. Een Ziel kan namelijk toezicht houden op hen allemaal en hen allemaal tegelijkertijd begeleiden. Het is echter onmogelijk om fragmenten uit te sturen naar andere tijdskaders, het verleden of de toekomst. De Ziel kan diens bewustzijn niet naar het verleden en de toekomst uitsturen om de incarnatie(s) te begeleiden, noch kan het Hogere Zelf dat. De Ziel staat in nauw contact met het Hogere Zelf in de Vijfde Dimensie, over bijvoorbeeld het aan- of bijsturen van de incarnatie(s) op de planeet, aangaande dingen of zaken die gebeuren die niet in het levenscontract opgenomen zijn. Kort samengevat, dit tweetal, de Ziel en het Hogere Zelf hebben het druk met het aansturen, soms manipuleren, van de incarnatie(s) op de Aarde.
Wanneer een incarnatie komt te overlijden, verlaat het uitgestuurde fragment het fysieke lichaam en stijgt etherisch op in/naar de Vierde Dimensie naar de Ziel waar het een overzicht over het net voorbije leven krijgt (dit is dus de zogenaamde KA … zonder een lichaam!), waarna het of weer opgenomen wordt in de Ziel en de opgedane kennis en ervaring daarmee verweven wordt, of het wordt wederom ingezet in een ander leven om bijvoorbeeld Karma uit te werken, of niet afgemaakte zaken van het vorige leven nu wel afgemaakt te krijgen … dat soort zaken dus. Er zullen meerdere redenen zijn, maar die weet ik ook niet allemaal.
Wat er dus nu gebeurt met de Lichtwerkers die vermengen met hun Hogere Zelf is, dat het Hogere Zelf in de Vijfde Dimensie afdaalt naar de Vierde Dimensie en daar allereerst vermengd met de Ziel en dan verder afdaalt om te gaan vermengen met de incarnatie. Het Hogere Zelf, dat nu het fysieke lichaam deelt met het uitgestuurde fragment van de Ziel, bezit dus alle opgedane kennis en ervaring van alle vooraf geleefde levens. Nu kunnen de incarnaties dus inzicht krijgen in vooraf geleefde levens, en die herinneringen kunnen, onder aansturing van het Hogere Zelf, bij hen naar voren gebracht worden. Maar, zullen sommigen denken, ik herinnerde me al eerder voorafgaande levens, en dat is ook correct. Er zullen beslist incarnaties zijn (ook Sterrenzaden) die al begonnen zijn met dat overzicht te verkrijgen, dat is maar net waar het Hogere Zelf voor gekozen heeft over hoe deze kennis bij de incarnatie terecht moest komen. Vaak is het doel erachter dat er nog onafgemaakte zaken doorgewerkt moeten worden zodat dit een evenwichtige plaats in het bewustzijn kan krijgen. Andere Hogere Zelven doen dit liever samen met de incarnatie en doen dus ervaring uit de eerste hand op. Zoals gezegd, het is maar net voor welke methode de keuze gemaakt wordt.
Wat ook een fabeltje is, is dat het Hogere Zelf min of meer vrij snel of meteen zijn/haar plaats inneemt in het fysieke lichaam en het uitgestuurde fragment (de incarnatie) van de Ziel in zich opneemt, ermee vermengt. Dit zal niet gebeuren. De vermenging, gaat gestadig en stap voor stap. Het zal dermate langzaam zijn dat de incarnatie eigenlijk niet echt in de gaten krijgt op te gaan met het Hogere Zelf. Je hoeft er niet over in te zitten dat je verloren gaat als het ware. Jij BENT het Hogere Zelf, want de Ziel was een kopie (fragment) van het Hogere Zelf, en jij was een kopie (fragment) van de Ziel, alleen waren de herinneringen versluierd. Die herinneringen zullen nu langzaam maar zeker bij je naar boven komen. Niet in één keer, maar gewoon langzaam en rustig, zodat je aan de steeds nieuwe situaties of herinneringen kunt wennen, als je daar al iets van meekrijgt. Het is een langzame en rustige vermenging en uiteindelijk voel jij je gewoon jezelf en Ben je VOLLEDIG het Hogere Zelf weer.
Sta bij het volgende stil. Het Hogere Zelf is altijd een heel licht Lichtlichaam gewend geweest, en nu met de vermenging, terwijl onze lichamen nog steeds op koolstof gebaseerd zijn, zou dit Hogere Zelf plotsklaps ons lichaam zonder meer over kunnen nemen? Ze kunnen amper een arm optillen, een been optillen. Het lichaam is te zwaar voor hen, en daar zullen ze aan moeten wennen. Ze moeten ermee om leren gaan. Ze zouden trillend ineen storten als ze zouden proberen zonder meer ons lichaam over te nemen (dit weet ik via ervaring). Ze kennen ook het leven op de Aarde niet echt in al diens facetten, daar zijn ze jou voor nodig, de incarnatie. Dus er zal beslist een communicatie tussen jullie gaan plaatsvinden. Tenminste … als je tot de categorie behoort die zal vermengen met het Hogere Zelf natuurlijk.
Want … wat ook een weetje is en ik geleerd heb van mijn Spirit Team, is dat de Lichtwerkers dus zullen gaan vermengen met hun Hogere Zelven. De Sterrenzaden moeten op eigen kracht ascenderen en dus vermengen zij pas in de Vijfde Dimensie met hun Hogere Zelven. De mensheid is een geheel ander verhaal. De Mensheid ZIJN Vijfdimensionalen die leven na leven na leven op de Aarde vanaf het begin geleefd hebben. Dus bij hen bevindt er zich geen Ziel in de Vierde Dimensie, maar een Team van Lichtwezens die hen bijstaan met de review als ze een leven in een fysiek lichaam geleefd hebben, of als ze een nieuw levenscontract opmaken, of tijdens hun fysieke leven op de Aarde. Het is aan deze Vijfdimensionalen dat Vader/Moeder God beloofd heeft hen te komen helpen/redden als zij niet meer in staat zouden zijn om hun bewustzijn te verruimen in de lagere niveaus van de derde dimensie. En dat is dus nu aan het gebeuren. Het is een moeilijk en langzaam proces, met heel veel haken en ogen.
De Mensheid zijn degenen die zich alles moeten gaan herinneren, want de herinneringen zijn in hun bewustzijn aanwezig over het leven in 5D en hoger. De Lichtwerkers vermengen met hun HZ en via die vermenging keren de herinneringen terug. De sterrenzaden zullen de volledige herinneringen over de hogere dimensies pas terugkrijgen in 5D.
En dan het Kristallijnen Lichtlichaam. Daar bestaan ook diverse misverstanden over geloof ik. Kunnen wij dat op de één of andere manier aansturen, regelen. De transformatie/transmutatie bijstaan zodat het sneller zal gaan? Nee, niet echt. Wij weten nu dat iets langer dan een jaar, zolang als wij in het eerste niveau van de vierde dimensie verblijven, een enorme stijging opgetreden is in de energieën die naar de Aarde gestuurd worden vanuit de Bron. Deze energie is Lichtenergie en is Intelligent. Dit Intelligente Licht zal vaststellen of iemand ‘ontwaakt’ is of ‘bezig is te ontwaken’ en dan zal de transmutatie/transformatie van het op Koolstof gebaseerde lichaam naar het op Kristallijn gebaseerde Lichtlichaam in werking worden gezet. Je hoeft er dus niet over in te zitten dat je teveel of te weinig toegediend krijgt, want de Lichtenergie weet wat je kunt verdragen. De transformatie/transmutatie op zich vertoont dan ook diverse ascentie/transformatie symptomen.
Degenen die ontwaken of ontwaakt zijn, werken aan hun spirituele ontwikkeling. Zij reinigen, ruimen op, verwerven kennis enzovoorts. Dit zorgt ervoor dat er ruimte vrij gemaakt wordt om meer Licht vast te kunnen houden. Licht dat anders is dan de Lichtenergie die het lichaam aanzet te transmuteren/transformeren naar Kristallijn. De ontwikkeling van je bewustzijn, het reinigen, opruimen, beseffen enzovoorts zorgt ervoor dat je Zijnheid uitbreidt, dat een lichaam nodig heeft dat meer Licht kan bevatten, zodat het lichaam het verruimde bewustzijn, de zijnheid die moet ‘wonen’ in het lichaam, kan huisvesten en daar geen schade van ondervindt. Dus de energieën zorgen alleen en zelfstandig voor de transmutatie/transformatie van onze fysieke lichamen.
Dus de conclusie kan hier getrokken worden, dat wij de ascentie doorheen de vierde dimensie meer dan nodig zijn, om via/in het fysieke lichaam te kunnen ascenderen. En als wij op dit moment in de Vijfde Dimensie aan zouden komen met het lichaam dat wij nu hebben, dan ascenderen wij gewoon via het stervensproces, en dat is niet waar wij voor gekozen hebben. Dat is niet waar Vader/Moeder God voor gekozen heeft om te gebeuren. Daarom dat vele, vele Lichtwezens “van heinde en verre” zo ongelooflijk nieuwsgierig en geïntrigeerd zijn over onze unieke Ascentieproces.
Waar we nu ook bij stil moeten gaan blijven staan is het feit, dat oude Waarheden die eens voor ons geldig waren, nu wel eens niet langer meer geldig kunnen zijn. Oude Waarheden worden vervangen door Nieuwe Waarheden. Wij ontwikkelen ons, daar doen wij het spirituele werk van opruimen, reinigen, onderzoek en besef voor, nietwaar? Ons bewustzijn breidt uit, en wij kunnen andere/nieuwe Waarheden aan. We zullen inzichten verkrijgen die ons verder op ons pad kunnen sturen. En dus is het belangrijk open te blijven staan voor alles dat op je pad komt, en niet om stevig vast te blijven houden aan dat wat in de Derde Dimensie geldig was voor onze ascentie. Wij stijgen trapsgewijs op naar de Hogere Waarheden van de Vierde Dimensie, en dit kan je ook toepassen op de Vijfde, en ga zo maar verder.
Wij ontwaakten juist om nieuwe waarheden te implementeren, voor diegenen die na ons komen. Zodat zij al het zware werk dat wij gedaan hebben, en nog steeds doen, niet hoeven te ondergaan. Uiteraard zullen zij nog wel enig werk moeten verzetten, daar valt niet aan te ontkomen. Wij zijn dus de baanbrekers, de voorlopers. Wat aangaande dat waar was in de derde dimensie is ook nog steeds waar in de vierde dimensie. En wij zijn hier om de Mensheid dus terug naar Huis te begeleiden. Wij zijn hier om een belofte van Vader/Moeder God richting hen in te lossen. Wij banen het pad voor hen, want ook zij zullen trapsgewijs ontwaken aangaande wie en wat zij zijn. Vijfdimensionalen die lange, lange, lange, lange tijd doorgebracht hebben in de dichte en donkere niveaus van de derde dimensie, om ervaringen op te doen. Om via de sluier van vergeetachtigheid ervaringen op te doen, in de illusie afgescheiden te zijn van Alles-Dat-Is.
Voor hen is er geen Vijfdimensionaal Zelf dat hen terug naar Huis zal begeleiden. Dat zijn WIJ!! Zij ZIJN het Vijfdimensionale Zelf ZELF.
Ook nu wil ik weer benadrukken, dat ik dit alles in samenwerking met mijn Spirit Team/Sterren Familie onderzocht en uitgewerkt heb. Dit wil niet zeggen, dat dit ook jouw waarheid moet zijn. Wederom vraag ik om met bovenstaande te gaan zitten en erover na te gaan denken, en om in te voelen of het met je resoneert. Als het dat niet doet, schuif het terzijde. We bevinden ons allemaal op verschillende niveaus van ontwikkeling en alle wegen leiden uiteindelijk naar de Ascentie in/naar de Vijfde Dimensie, naar Huis. Voor mij is bovenstaande wederom een sprong in het diepe en een sprong in vertrouwen richting mijn Spirit Team/Sterren Familie. Mijn Waarheid hoeft per definitie niet ook jouw waarheid te zijn…  
In Liefde,
Cobie

Copyright © 2016, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

2 opmerkingen:

  1. Bedankt, dat je dit mooie bericht gedeeld hebt! Ik voel ook, dat ik steeds meer met mijn hogere zelf vermeng.

    BeantwoordenVerwijderen