dinsdag, oktober 11, 2016

“Ik Ga Het Niet Langer Meer Pikken!” - 10 Oktober 2016 / Brenda Hoffman


“Ik Ga Het Niet Langer Meer Pikken!”
10 Oktober 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Velen van jullie voelen diepe kwaadheid. Kwaadheid omdat jullie nog niet gecreëerd hebben wat jullie willen. Kwaad op politici. Kwaad op Aarde uitbarstingen. Kwaad op die mensen die jou niet toe willen staan jezelf te zijn. En kwaad op kwaadheid.
Je geloofde dat je verschoven was voorbij diepe kwaadheid - dat je wereld zo onderhand vreugdevol en gelukkig zou zijn. Niettemin, ben je kwaad over zoveel delen van je leven.
Deze kwaadheid gaat over wat je niet hebt. Hoewel een dergelijk concept in 3D termen egoïstisch is … hier ben je.
Een dergelijke kwaadheid is echter een volgend stukje van Zelf-Liefde. Want het gaat meer over alles dat je accepteerde of niet accepteerde voor jezelf in voorbije Aarde levens dan wat er gebeurt in je huidige leven. Al deze kwetsuren waarin jij jezelf ontkende komen naar de oppervlakte toe. Zodat iets dat jou gewoonlijk niet dwars gezeten zou hebben jou nu uren, misschien zelfs dagen van kwaadheid vereist.
Alles goed en wel, want die kwaadheid geeft aan dat jij jezelf werkelijk accepteert. Natuurlijk, een dergelijke gedachte schijnt tegenstrijdig te zijn, want waar is de vreugde?
Hoewel vreugde jouw doel is, kan vreugde alleen bereikt worden via Zelf-Liefde. Aldus is het dat je deze stukjes reinigt die gerelateerd zijn aan het zelfverraad dat je diep binnenin jou gedurende de eonen plaatste.

Je kwaadheid is jouw Aarde eonen van zelfontkenning aan het balanceren.
Sta jezelf toe deze kwaadheid te voelen - het is niet slecht, noch een terugkeer naar 3D. Je kwaadheid geeft louter aan dat Zelf-Liefde jouw prioriteit geworden is.
Velen van jullie schreeuwen nu - omdat jullie kwaad zijn - “Dit is niet het leven dat ik verwachtte. Waar is mijn vreugde? Waar is de pret in kwaadheid?”
Jullie zullen je vreugde bereiken, maar niet als jullie je Zelf-Liefde als een afkoopsom vasthouden met de onwaardigheid die jullie gedurende eonen binnenin jullie wezens gepropt hebben.
Om je vreugde, Zelf-Liefde, te accepteren, moeten jullie jezelf volledig in ere houden en respecteren. Aldus is het dat jullie deze stukjes diep binnenin jullie afdanken, die jullie toestonden je niet waardig te voelen voor een beloning of voor Zelf-Liefde.
Misschien schijnt deze om de zaak heen draaiende manier van je echte waarde te ontdekken verkeerd. Zou er niet een goede heks moeten zijn die met haar toverstokje zwaait, aldus je deze diepe kwaadheid niet hoeft te voelen? Zou het niet gemakkelijker moeten zijn om van jezelf te houden?
Denk er alsjeblieft aan dat de stadiums die jullie volbrengen om van jezelf te houden - en de overgang - een massale gebeurtenis is. Jullie, als een groep, bepalen de richting, het tijdskader en de uitkomst van deze overgang. Jullie richtlijn was om de Aarde naar 5D of eraan voorbij te verschuiven. Hoe jullie dat doel bereiken is volledig aan jullie en jullie kameraden.
Jullie besloten massaal dat jullie fysieke wezen dit specifieke stadium niet zouden kunnen weerstaan, totdat de Zelf-Liefde energieën van de afgelopen paar weken jullie wezen bombardeerde en ieder ander opende om hen te internaliseren.
Als een resultaat, zijn de Aarde en de Aarde wezens zeer anders dan wat waar was een loutere vijf of zes weken geleden. Anderen, terzijde van jullie zelf, verkondigen hun vrijheid van diegenen die wensen om hen te controleren, van de angst-energieën die gedurende eonen over en rond de Aarde gezweefd hebben, van alles dat hun dromen of richtingen tegenhoudt.
Jullie worden snel een deel van een ondergrondse, inwendige revolutie van, “Ik ga het niet langer meer pikken! Dit gedeelde van de Aarde geschiedenis is gedaan, een nieuw hoofdstuk begint - en ik maak deel uit van dat nieuwe hoofdstuk.”
Aldus is het dat jullie een steeds grotere verdeling ontdekken tussen diegenen die Zelf-Liefde accepteren en diegenen die er bang van zijn.
Zulks maakt deel uit van jullie huidige kwaadheid. “Hoe kunnen zij niet zien dat zij krachtig genoeg zijn om geen leider nodig te zijn? Dat zij hun wereld kunnen creëren in de energieën van de Nieuwe Aarde, dat groter en beter is dan alles dat wie dan ook buiten henzelf kan beloven of creëren?”
Deze gedachten hebben het niet nodig van jou om je thuis, relatie, baan of gemeenschap te verlaten. In plaats daarvan zijn deze gedachten een oproep aan jullie nieuwe wezen om te durven te Zijn. Aldus is het dat jullie genoeg kwaad worden om tegen JULLIE ZELF te zeggen, “Ik ga het niet langer meer pikken!”
Verwacht vele onverwachte wisselwerkingen.
Je bent een nieuw wezen dat aan het ontdekken is hoe waarlijk capabel je bent via het opruimen van deze stukjes van onwaardigheid die je gedurende eonen voor jezelf verborgen hebt.
Maar jullie moeten nog steeds een betere manier ontdekken van deze stukjes die anders dan kwaadheid zijn om op te ruimen. Diegenen die volgen zullen hun gebrek aan zelfwaarde gemakkelijk en snel opruimen vanwege jullie.
Jullie zijn moedige hopmeesters die iedereen verbijsteren - inclusief jullie zelf.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten