woensdag, oktober 05, 2016

Heer Adama - Beïnvloed worden door Golf-X en Andere Planetaire Versnellingen - 4 Oktober 2016 / Rev. Christine Meleriessee


Heer Adama
Beïnvloed worden door Golf-X en Andere Planetaire Versnellingen
4 Oktober 2016 / Rev. Christine Meleriessee

Heer Adama brengt zijn wekelijkse les naar voren om te spreken over Golf-X samen met alle hogere versnellingen die zich voordoen, zodat wij de energieën kunnen balanceren en de veranderingen die wij ervaren kunnen accepteren.
*****
Groeten Mijn Vrienden,
Ik ben het, Heer Adama, met de Raden van Licht van Telos en Agartha, de energieën van alle Steden van Agartha en het netwerk openend waar wij allen deel van uitmaken.
Wederom zijn wij middenin grote veranderingen door de hogere Lichtfrequenties die in/naar de planetaire niveaus komen om aanpassingen en veranderingen te maken binnenin de planeet en binnenin ons allemaal.
Terwijl wij in deze hoeksteen van de Lichtfrequentie van Golf-X staan, moeten wij begrijpen wat deze hogere frequentie uitlijningen representeren.
Zij komen in/naar Gaia, in de kern van Haar wezen, wat Haar kristallijnen systeem is om deze energieën uit te stralen doorheen alle Koninkrijken binnenin haar domein, hetgeen elk van ons in de menselijke vorm omvat. Als deze energetische uitwisseling in ieder individu komt, zal het jullie op heel veel manieren behoorlijk anders laten voelen, omdat deze Lichtfrequentie een zeven-dimensionaal niveau is. Zoals altijd wat ik voorheen meegedeeld heb, het is een draaikolk van energie dat in en doorheen jullie systeem komt, om jullie te helpen de noodzakelijke veranderingen in jullie levens en op jullie pad te maken. Dat is waarom aldus veel individuen, die zich niet bewust zijn van deze energieën, door grote fysieke kwesties en kwalen gaan vanwege de rommel die zij in hun bewustzijn en in hun Etherische Lichaam vastgehouden hebben, het gaat door hun gehele vier-lichamelijke systeem heen.
Welnu, voor elk van jullie die wenst om in een hogere staat van uitmuntendheid te zijn, elk van jullie lichamen wordt ook beïnvloed. Het relateert aan jullie lessen en wat jullie leren in jullie dagelijkse leven, in jullie fysieke bewustzijn, en hoe jullie in staat zijn om vast te stellen wat er zich voor jullie voordoet vanuit de hogere rijken en wat zich in het fysieke rijk actualiseert.

Deze planetaire uitlijningen zijn kansen voor meer groei om zich voor te doen. Ik hoor zoveel Lichtwerkers zeggen, dat zij uitgedaagd worden en pijn hebben gedurende deze tijden van versnelling. Maar een ieder van jullie heeft een verantwoordelijkheid voor jullie eigen zelfgenezing. Niemand kan dat voor jullie doen. Anderen kunnen je de manier tonen. Wij, als de meesters kunnen jullie helpen, maar in waarheid zijn jullie degene die de bestuurder is van jullie voertuig. Jullie zijn degene die beslist welke bocht te nemen, welke weg te bereizen, en wanneer het tijd is om te gaan zitten en te rusten.
Deze zijn allemaal belangrijke elementen om in beschouwing te nemen als we met de Wet van Relativiteit werken. We moeten begrijpen dat deze energetische uitwisseling die in/naar de planeet aan het komen is, de planeet niet verandert in/naar een 7de dimensie. Het is een proefdraaien.
Het zijn tijdsmomenten die zich voordoen aan het einde van deze maand om ieder levend organisme op en binnenin de planeet toe te staan een hoger Lichtrijk in hun bewustzijn te ervaren en hopelijk, binnenin  hun fysieke actualisatie van deze energieën. Dat zal afhangen van de elementen die naar boven komen, hoeveel werk dat er gedaan moet worden binnenin deze elementen, en of je die energie fysiek vast kunt houden.
Het is ook een geweldige tijd van genezing. Het is een krachtige tijd van manifestatie van wat je gewenst hebt om te ontvangen en dat naar je toe kan komen gedurende deze tijd. Het gaat over de synchronisatie van elementen die in/naar een beweging komen. Het is zoals een stromen van een rivier, welke gebulderd heeft dwars over rotsen heen met kleine watervallen die naar een plaats van complete sereniteit komen. Het arriveert in de ruimte waar het water loopt en omlaag stroomt voor alle elementen om samen te komen. Als de rotsen, de bomen, de zon, het water en de elementen in het water in/naar een zuiver bestaan van sereniteit, van acceptatie komen.
Dit is in feite wat kan gebeuren gedurende deze tijd als je het toestaat om te zijn.
Gedurende de tijden van hoge versnellingen, is het belangrijk om in het stromen te zijn van wat er zich aan het voordoen is. Ik wil dat jullie in overweging nemen wat er zich voor jullie in jullie leven voordoet.
Wat er met je gebeurt is doorheen dit proces, en zijn er wat voor andere elementen dan ook die in/naar de synchronisatie van het moment moeten komen?
Is er een stromende energie die zich voor jou voordoet in welke van de fases van je leven dan ook?
En hoe beïnvloedt dit je emotioneel en mentaal?
In dit midden-punt stadium doorheen het einde van de energetische uitlijning, kunnen er vele kwesties zijn die gebeuren.
Als deze energie binnenkomt, kan het verstorend zijn als het deze centrums opent, de elementen binnenin je systeem die genezen moeten worden, die gezuiverd moeten worden. Het meest belangrijke deel van dit proces is om de genezing te accepteren, de verandering te accepteren die zich voor moet doen als je binnenin jezelf beseft dat je door een transformatie heengaat en er is altijd een transformerende fase van het ene deel naar het andere voordat die transformatie kan gebeuren.
Het is representatief van tijdsmomenten die in/naar de voltooiing komen, in/naar de omtrek komen van alle elementen zijnde hetzelfde en hen toe te staan deel uit te maken van jouw ervaring.
Terwijl je in het midden van de energie zit en het begint jouw richting op te komen, draait het om jou heen, merk op wat er zich voor jou in alle fasen voordoet.
Wat gebeurt er voor jou fysiek, wat gebeurt er voor jou emotioneel, wat gebeurt er binnenin je gedachteprocessen en hoe denk je?
Wat doet er zich voor jou voor in je ziel Lichtlichaam?
Wat voor genezing is er voor jou aan het gebeuren?
Ik weet dat velen van jullie zich concentreren op het zuiveren, en dat jullie binnenin jullie zelf niet het besef hebben dat jullie iemand anders aan het worden zijn. Dit is zeer, zeer belangrijk. Je moet een stabilisatie periode hebben nadat je door het zuiveren heengegaan bent, zodat het lichaam zich opnieuw aan kan passen. Niet alleen maar binnenin het lichaam, maar ook alle internaliseringen van je emoties en van je gedachten, zodat het Etherische Lichaam, één kan worden binnenin het fysieke lichaam.
Als deze energie door jou heen komt, vibreer je op een ander niveau doorheen dit proces. Afhankelijk van hoe goed je het kunt aarden, kan je een deel worden van deze energieën in elke van je lichamelijke functies. Dus een deel van je emotionele lichaam kan de andere niveaus genezen en het zal de bekwaamheid voort brengen om te begrijpen wat je ervaart.
Dit brengt ons naar de Wet van Relativiteit. Wij moeten naar deze energetische uitwisseling kijken en niet slechts vanwege Golf-X, of de maan cyclussen. Wij zijn aan het komen naar de Nieuwe Maan. Dit maakt allemaal deel uit van het besef dat alle dingen in/naar de Eenheid komen. Maar het moet binnenin een ieder van ons individueel zijn, allereerst voordat het kan gebeuren als een Universeel of Aards Bewustzijn.
Deze zijn belangrijke elementen om te herinneren, als je door deze hoge versnellingen heengaat. Ben niet zo negatief aangaande wat je ervaart en sta jezelf niet toe om in/naar die fase te gaan waar jij jezelf voortdurend uit elkaar rukt door meer te vinden dat uit jou vandaan moet komen. Je moet deze perioden van stabilisatie vinden, aangezien zij het moment zijn dat je die hogere energie in je fysieke zelf aard. Als je voortdurend van het ene negatieve element naar het andere gaat om te zuiveren, wat gebeurt er dan tussenin?
Daar is geen ruimte voor wat voor aanpassingen dan ook om zich voor te doen. Het moet werkelijk een proces zijn, anderszins zal jij jezelf in een staat van uitzinnigheid plaatsen, je zult in die negatieve emoties zijn. Je zult voortdurend denken dat dat is wie je bent en dat je helemaal niet aan het veranderen bent.
Dus het is werkelijk noodzakelijk om door deze stadiums heen te gaan en om in je journaal te schrijven:
“Vandaag zuiverde ik mijn onzekerheid kwesties dat representatief is van mijn relatie met  mijn medewerkers. Ik zag hoe anders ik was. Ik wil echt binnenin mezelf bevestigen, dat dat is wie ik aan het worden ben.”
Wat gebeurt er als je gewoon naar een andere les gaat die zich voordoet wanneer je de les niet geleerd hebt. Het betekent dat je die energie niet geaard hebt, en dat het herhaald moet worden totdat je weg stapt van de oude energie om de nieuwe essentie te worden. Dit maakt allemaal deel uit van de Les.
Dus het is essentieel om de tijd te nemen om binnenin jezelf te beseffen dat groei aan het gebeuren is.
Het lijkt veel op wanneer groei binnenin het menselijke lichaam zich voordoet van de zuigeling naar de kleuter naar het kleine kind stadiums. Elk van deze zijn periodes van vernieuwing. Soms kan het in deze groeiprocessen pijnlijk zijn voor dat kind zoals een ieder van jullie weet.
Dus vraag ik jullie om een moment te nemen, heel veel momenten na het doen van een reiniging en zuivering om je energieën opnieuw aan te passen.
Dit gebeurt overvloedig veel met deze hogere energieën die binnenkomen, aangezien het dat Etherische Lichaam in beroering brengt. Het creëert ladingen van Licht om binnenin jezelf te komen, zodat de elementen die niet passen uit jou vandaan zullen komen. Niettemin is het niet gezond om voortdurend door dat proces heen te gaan. Het maakt dat jij je slechter voelt, het maakt anderen oncomfortabel wanneer je in hun buurt bent, omdat het voelt alsof jij jezelf niet toestaat te beseffen dat je gezond kunt zijn in andere tijdsmomenten.
Dus vraag ik aan jullie via dit proces, als deze energieën zich voordoen om het potentieel te beseffen dat je noodzakelijke veranderingen in je leven moet maken om naar de manifestaties te kijken die je aan het creëren bent, zelfs als het klein is zoals het vinden van een parkeerplaats in een zeer druk gebied, kijk dan naar de kleine eenvoudige dingen die met jou gebeuren en zij zullen groeien.
Ik geloof dat velen van jullie geweldige geschenken ontvangen in deze tijd. Zijnde in de juiste ruimte op het juiste moment, staat jullie toe te beseffen dat je aan het veranderen en groeien bent. Je volledige lichamelijke systeem accepteert al deze elementen om in/naar de omtrek te komen van welke je bedoeld bent om voort te brengen de acceptatie van deze geschenken.
Wat je ontvangt gaat automatisch uit jou vandaan uitbreiden.
Laten we deze beweging omhelzen die zich voordoet en de elektromagnetische Lichtgebieden toestaan die het Mannelijke en Vrouwelijke Goddelijke representeren in Iemand te zijn van de LichtBron om deel uit te maken van je bestaan. Deze zijn de elementen die naar boven komen, de delen van jou die niet de totaliteit van het evenwicht reflecteren.
Weet alsjeblieft dat je niet alleen bent, dat iedere ziel op deze Aarde op andere manieren door deze elementen heen gaat, maar een ieder van jullie heeft het besef van wat het is en hoe je erdoorheen kunt komen.
Omhels dat deel van jezelf volledig binnenin jou, zodat je één stap verder dan vele anderen bent.
Dat is de Wet van Relativiteit. Het is allemaal relatief aangezien velen niet in staat zijn te doen wat jullie momenteel aan het doen zijn.
Ik loop diepgaand bij jullie; Ik Ben Heer Adama, jullie broeder in Telos.
Aluna, Aluna, Aluna

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.
WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara).
Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproduction requires written permission. Rights are granted to repost this information electronically on your non-commercial website or blog as long as you include this copyright statement and the referral links below to stay informed and share our messages:

2 opmerkingen: