dinsdag, oktober 11, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Menselijke Verlichting” - 9 Oktober 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Menselijke Verlichting”
9 Oktober 2016 / Jen Eramith MA

Hoe kunnen wij vaststellen, of uitvinden, wat onze spirituele afkomst is?
De eerste stap is om het feit te accepteren dat je een spirituele afkomst hebt. Zodra je de vraag loslaat van of je dat wel of niet hebt en je gewoon het idee omhelst dat je het hebt, dan zal enige informatie beginnen plaats te vinden voor jou. Het zal bij je opkomen dat je altijd aangetrokken wordt tot een specifieke ster wanneer je naar de hemelen kijkt. Het zal bij je opkomen dat jij je altijd gefascineerd gevoeld hebt door engelen of andere soorten van goddelijke energieën. Je zou altijd gefascineerd geweest kunnen zijn met een specifieke diersoort, omdat dat dier de spirituele afstamming zou kunnen representeren waar je deel van uitmaakt. Dierentotems bestaan om te helpen jou informatie te geven over je spirituele afstamming. Als jij je in hoge mate uitgelijnd voelt met een diersoort, bijvoorbeeld een beer of adelaar, vertelt die uitlijning dat de eigenschappen die je aan deze dieren toewijst in hoge mate uitgelijnd zijn met de eigenschappen van je eigen spirituele afkomst. De kracht van de beer, of het scherpe zicht van de adelaar, zijn reflecties van je eigen spirituele afstamming.
Wanneer je het feit accepteert dat je een spirituele afstamming hebt, dan kan je beginnen te zoeken naar aanwijzingen. Deze aanwijzingen verblijven in de vraag van, “Waar word ik tot aangetrokken? Waar ben ik in geïnteresseerd?” Voor sommigen van jullie … jullie hebben een zeer duidelijke soort van zuivere spirituele afstamming. Jullie komen van één plaats en het is volledig duidelijk. Je bent een adelaar persoon of een beer persoon. Net zoals iemand volledig Iers zou kunnen zijn of volledig Ghanees. Maar de meesten van jullie hebben een ingewikkelde spirituele afstamming. De meesten van jullie worden aangetrokken tot nogal een paar andere dingen, aangezien de meesten van jullie een gemixte spirituele afstamming hebben, net zoals velen van jullie een gemixte fysieke afstamming hebben. Je hebt het één of andere deel van je spirituele afstamming verbonden met de beer energie en het één of andere deel van je afstamming is verbonden met de adelaar energie en nog weer een ander deel van jou is verbonden met bijvoorbeeld engelen. De meesten van jullie zullen gewaarworden dat jullie aangetrokken worden tot vrij veel andere zaken -- jullie zijn geïnteresseerd in vele verschillende onderwerpen of jullie voelen je verbonden met vrij veel andere symbolen of dierentotems. Dat is prima. Onderzoek hen allemaal en stel onophoudelijk de vraag van, “Wat roept mij hier naartoe? Wat voelt aan als een deel van mij?” Alleen jij zult diep binnenin jezelf weten wat als waarheid voor jou resoneert.  

Ben specifiek bereid om te accepteren dat je spirituele afstamming enige eigenschappen gaat omvatten die je ziet als positief en sommige eigenschappen die je als negatief ziet. Het is belangrijk dat je beide omhelst, net zoals het belangrijk is dat je jouw gebreken omhelst en bereid bent om door hen heen te werken. Als je de schaduwzijde omhelst, als je bereid bent om te accepteren dat enige delen van jou negatieve associaties hebben, dan geeft het jou de kracht om te beslissen hoe hen positief in je leven te gebruiken. Dat is de manier om het proces te beginnen van het onderzoeken van je spirituele afstamming. Je zult gewaarworden dat je lezingen kunt krijgen of dat andere mensen met psychische of intuïtieve bekwaamheden jou meer kunnen vertellen over je spirituele afstamming, maar uiteindelijk, is het in het luisteren naar je eigen hart en voelen wat werkelijk voor jou past dat je het meest accurate gevoel krijgt van waar je vandaan komt.
Als we door Verlichting heen gaan, is het dan normaal om grote verschuivingen van energie te ervaren?
Ja, het is een zeer normaal onderdeel van Verlichting om door deze energetische verschuivingen heen te gaan. Mensen denken vaak aan het idee van Verlichting als zijnde zeer prachtig en gelukzalig, alsof je op de één of andere manier uit de moeilijkheden van het menselijk leven verhuist en in/naar een soort van nirwana ervaring gaat. Er zullen momenten zijn zoals dat, maar voor het overgrote deel is Verlichting een moeilijk proces, net zoals de geboorte. De geboorte is een prachtig iets. Het is de bron van het pad naar het leven in deze wereld. Niettemin is de geboorte ongelooflijk traumatiserend. Het is de dood van één manier van Zijn/Bestaan en een entree in een volledige nieuwe manier van Zijn/Bestaan. Het is hetzelfde voor het proces van Verlichting. Dit proces vereist dat je de dood ervaart van de manier waarin je geweest bent, en je stapt dapper in/naar een manier van Zijn/Bestaan die nieuw is op een ander niveau van je wezen.
Het is een zeer gewoon symptoom van Verlichting om slaapverstoringen of energie verstoringen gewaar te worden. Dit zal betekenen dat er tijden zullen zijn wanneer je zeer gestimuleerd en creatief en uitbreidend bent. Soms verschijnt deze energie als nerveus en verontrustend. Er zullen ook tijden zijn wanneer je zeer moe bent, wanneer jij je voelt alsof je geest hier geen aanwezigheid kan vinden. Je wordt van jezelf gewaar te dagdromen, je slaapt heel veel, en het is moeilijk je te focussen en dingen gedaan te krijgen.
De moeilijkheid in het berijden van de golven tussen deze twee vormen van energie in, ligt in hoezeer je hen tegenwerkt. Als je probeert om een lineair, regelmatig schema te handhaven, ga jij jezelf gewaarworden tegen te werken aan het andere einde … de hoge energie tegenwerkend en daarom verontrusting ervarend, of dat je de lage energie tegenwerkt en daarom uitputting ervaart. In plaats daarvan, als je zachtaardig met jezelf bent, zachtaardig met je lichaam, jezelf vergeeft wanneer je niet gefocust bent, dan kan je de grotere energie accepteren en gebruiken wanneer het langs komt, het gebruikend voor creatieve inspanningen. Dan kan je deze rustige momenten nemen en hen gebruiken voor genezing.
Het zal zeer bruikbaar zijn als je door Verlichting heengaat om jezelf zo nu en dan lange periodes van slaap toe te staan. Soms zal je lichaam ervoor roepen. Net zoals een computer die uitgezet moet worden. Als je het aan laat staan, hoewel het al te lang aangestaan heeft, zal het uiteindelijk crashen en zal je iets verliezen in de crash. In plaats daarvan, als je het regelmatig uitzet  door te slapen of te dagdromen of jezelf tijd te geven die ongestructureerd is, dan zal je gemakkelijker je systeem onderhouden. Je zult in staat zijn energie te vinden om de dingen gedaan te krijgen wanneer het werkelijk telt, in plaats van je energie uit te putten proberend om een schema te handhaven dat jou niet langer meer dient.
Er zijn specifieke dingen die de Opzichters voor een ieder van jullie hebben om te doen, omdat elk van jullie een unieke roeping heeft in deze wereld. Er is geen wereldwijde roeping die specifiek is voor jullie allemaal, behalve dat door Verlichting heen te gaan zich alleen voordoet als je richting Liefde gaat.
De Universele richtlijn van de Opzichters is, dat jullie doorgaan jullie persoonlijke ervaring te onderzoeken. Vraag aan jezelf of je gemotiveerd wordt door Liefde of gemotiveerd wordt door angst. Kijk naar de activiteiten die je doet, kijk naar de manier waarop je over je leven denkt, kijk naar hoe jij je beslissingen maakt, kijk naar je relaties, kijk naar alles in je leven en vraag aan jezelf, “Is dit gebaseerd in angst of is dit gebaseerd in Liefde?” Zelfs als je iets doet dat liefdevol toeschijnt, zou het in angst gebaseerd kunnen zijn. Je zou angstig kunnen zijn dat de andere persoon jou zal verlaten of angstig dat zij jou niet leuk zullen vinden, dus doe je liefdevolle dingen. Als die liefdevolle actie in angst gebaseerd is, werk jij je eigen Verlichting tegen. Je houdt je vast aan patronen die jou onvermijdelijk terug zullen houden.
Blijk zoeken naar angst, dingen die jou motiveren waar je bang voor bent en vind manieren om deze te elimineren. Vind de dingen waar je van houdt en ga naar deze dingen toe. Je zult ontdekken dat er een natuurlijk stromen en een natuurlijk ritme is in je leven als je de regels van Liefde volgt die zich voor jou openen, in plaats van te proberen de dingen beter te maken door te manipuleren.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 - This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten