vrijdag, oktober 14, 2016

De Wekelijkse Lichtstraal - “De Kracht om te Veranderen” - 13 Oktober 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“De Kracht om te Veranderen”
13 Oktober 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, misschien voel je de versterking van het draaien terwijl het spiraal aanspant, versnelt, en vertraagt voorafgaand aan een verandering in richting. Wat zou een verandering in richting voor jou betekenen? Een beter leven? Meer gemak? Meer creativiteit? Een poolverschuiving? Vrees niet, krachtig wezen, want wij spreken over je inwendige ervaring, niet een cataclysmische ervaring, geen cataclysmische Aarde ervaring. Jullie kozen jaren geleden om als een soort in/naar de Ascentie te verhuizen, en nu zijn jullie bij een opwindend hoogtepunt.
Wij willen met jullie spreken over de metaforische verschuiving van de polariteit, want diens proces is nu geïntensiveerd en jullie zijn te midden van grote veranderingen. Wij hebben gedurende vele maanden gezegd nu, dat jullie meer polarisatie in jullie wereld zouden beginnen te zien. Meer extremen. Het heeft waarschijnlijk voor een aardige lange tijd op deze manier voor jullie gevoeld, maar voor diegenen die minder gevoelig zijn voor de hogere frequenties, is het dat hun oren nu rinkelen met angst. Jullie hebben de veranderingen “gehoord” lang voordat het bewijs zo onvervaard op het wereldpodium gepresenteerd werd.
De externe controle is sterk afgenomen sinds 2013, omdat jullie brein zich ontwikkeld heeft om meer toegang te hebben tot meer van jullie natuurlijke bekwaamheden. De intuïtie is toegenomen, het onderscheidingsvermogen is toegenomen, het zien voorbij het in het oog springende is toegenomen, de focus op potentiëlen is toegenomen, het begrip van de subtiele rijken is toegenomen, innerlijke vrede en moed zijn toegenomen. Angst is afgenomen, weerstaand voor uitdagingen is afgenomen, het blind volgen van anderen is afgenomen, en het weggeven van je macht aan een ander/anderen is afgenomen.

Jullie zijn nu in een tijd wanneer de frontale kwab van het brein zich aan het ontwikkelen is in/naar meer verbinding met veelvoudige potentiëlen, kansen en mogelijkheden waar geen toegang tot verkregen zou kunnen worden wanneer angst het potentieel van het verstand domineerde en daarom een wezen diens soevereiniteit. In September begon deze verandering in de frontale kwab sterk te stromen. Jullie zullen de resultaten hiervan beginnen te zien in de extremen van de mensheid die kiezen om zich te focussen op angst of nieuwe creatie, op groepsmentaliteit of bekrachtigde soevereiniteit, op verwoesting of wat opgebouwd zal worden vanuit de huidige omstandigheden. Waar is jouw focus?
Jullie Kracht om te Veranderen is immens. De polariteit verschuiving is binnenin iedere cel van jullie fysicaliteit en doet zich onophoudelijk voor. Jullie vergemakkelijken jullie verandering door de stilheid binnenin de chaos te vinden, de vreedzame focus dat de waarneming van beweging verstilt en duidelijkheid aanbied in de snelle verandering.
Als je in een trein bent en door het landschap snelt, en je focust je op een object in de verte en je hoofd langzaam beweegt om het te volgen, wat anders vaag aan jou voorbijgaat wordt dan langzaam en duidelijk. Dit is een gelijkaardig proces in de metaforische polariteit verschuiving. Als de spiraal sneller draait en de trechter aangespannen wordt, creëert jouw focus binnenin een duidelijkheid van de vaagheid van de beweging.
Als iedere trechter diens hoogtepunt bereikt, is er ogenblikkelijk een stiltepunt; dan wordt de basis het hoogtepunt en een nieuwe richting doet zich voor. Het inwendige ontmoet het uitwendige - de verbinding van de spiraal heeft iets binnenin het zelf in/naar de fysieke expressie gebracht. Nieuwe creaties vormen.  
Dit doet zich binnenin jullie voortdurend voor, als het fractaal dieper binnenin gaat en altijd buitenwaarts uitbreidt, creëert diens reflectie een Frisse Focus welke uniek is in tijd en ruimte. Jij bent een schepper, geschapen naar het beeld van je Schepper, de Universele Wetten nalevend die geschreven zijn in de natuur van je bestaan.
Adem gemakkelijk te midden van verandering, want je bestemming is de reflectie van je innerlijke wereld. Eer jouw stromen en weet dat het pad naar vrede binnenin ieder wezen is, binnenin iedere cel, binnenin ieder moment.
Jouw Kracht om te veranderen is net zo eenvoudig als met het stromen van het huidige moment mee te gaan, als je richting je wensen gaat.
Wil je iets veranderen in je eigen leven? Neem kleine acties in de richting van je wens, iedere stap observerend voor de reactie van het Leven. Het pad van de minste weerstand is waar het stromen ondersteund wordt. Als je weerstand ontmoet, stop dan jouw stromen niet, observeer wat er getoond wordt als het meest passende stromen in dat moment. Ga je voorwaarts, wacht je geduldig of verander je de richting? Het stromen van ieder moment zal je helpen om te beslissen. Je kunt geen vergissing maken.
Wil je het pad van de mensheid veranderen? Je hebt ieder recht om diens stromen te wensen, want jij bent het. Breng je stem inwendig uit met een gebed. Je overheerst niet, je biedt hoop aan. Overheersing is snel diens heerschappij aan het verliezen. Jouw Kracht om de mogelijkheden voor de mensheid te veranderen is naar de voorgrond aan het komen. Laat je wensen gehoord worden. Bidden overheerst niet, het magnetiseert dat wat resonant is. Heb luid lief met de stilte van je wezen.
Vorm je innerlijke wereld met vrede. Vorm je eigen leven met je acties richting nieuwe creatie. Vorm het pad van de mensheid met je inwendige keuze en uitwendige acties. Dit is een krachtige tijd van verandering.
Liefde is sterker dan angst. Angst is luider dan Liefde omdat het weet dat het niet zo sterk is. Houd je kracht/macht vast. Het is binnenin. Het is waar verandering begint. Jij bent zo krachtig.
Terwijl wij zitten om De Kracht om te Veranderen uit te Stralen, vestigen wij een kracht binnenin die verandering met gemak in ieder moment ondersteund. Wij houden onvervaard van de delen van de mensheid die naar de oppervlakte komen om van angst in/naar echte kracht en verbinding te verdwijnen. Wij focussen binnenin, waar het stiltepunt de toekomst aan het vormen is. Wij verduidelijken onze focus met iedere ademhaling, zelfs als het leven voorbij schijnt te snellen. Wij leren ons eigen innerlijk tempo (onze innerlijke vrede) te controleren. Wij houden de kracht van Liefde in de Ruimte binnenin vast … Tijd reageert op onze focus.
Straal het voort!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2016 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten