zaterdag, oktober 01, 2016

De Oermoeder - “Ga In Vertrouwen Naar Je Eigen Licht” - 30 September 2016 / Rita Pulmans


De Oermoeder
Ga In Vertrouwen Naar Je Eigen Licht
30 September 2016 / Rita Pulmans

Ik vroeg om raad aan Aartsengel Michael, Maria Magdalena en de Gouden Madonna (Oermoeder) vanwege een persoonlijke kwestie, doch ik wil deze mooie boodschap jullie niet onthouden. 
In Licht en Liefde. 
Rita
**** 
Geliefden, geliefde kinderen van het Licht, zonnewezens van ons hart. Ja, wij spreken nu in gezamenlijkheid vanuit de hoogste liefdesbron.  
Alles geliefden, maar dan ook alles wat jullie krijgen "voorgeschoteld", of het nu heerlijke tijden zijn, of lastige tijden, zullen je telkens een stapje in de goede richting doen zetten. 
Goede tijden doen jullie vreugde beleven en minder goede tijden doen jullie in herinnering brengen hoe het wel kan. Het is vanzelfsprekend dat wanneer je het goede ontmoet, in eender welke toestand of manier, dat jullie hiervan opladen. Het kan ook een uitwisseling zijn van Liefde etc... Doch als jullie het "minder goede aantrekken", aangetrokken hebben, kan dit betekenis voor je hebben in de vorm van: 
A) ziekte. 
B) medelijden: medelijden vanuit de ander en vanuit jezelf.(Rita: zie verder de nodige verklaring.) 
C) on-gelijkmoedigheid. 
D) uitdagingen: (Rita: een uitdaging brengt jou naar wat de situatie jou te zeggen heeft
E) onverantwoordelijkheid. 
F) beperkt inzicht. 
G) onbelangrijkheid, onverschilligheid. 
Vele punten die enkel jullie zelf kunnen invullen. 

Wat wij, de goddelijke wereld, eerst en vooral dienen te zeggen is dat; 
A) het punt ziekte hier even een verduidelijking verdient. 
Laat ons zeggen hier geen oordeel over te vormen, daar ziekte een uitwerking kan zijn van eerdere mogelijke negatieve patronen die zichzelf momenteel uitwerken in je huidige leven, wat deze patronen ook mogen zijn. We kunnen hier daarom niet spreken over "minder goed" … integendeel, doch de verwoording hiervoor schiet te kort. 
B) dat je met medelijden naar een ander of jezelf, een negatieve energie uitzendt naar de ander of naar jezelf. 
C) Gelijkmoedigheid is een regel die je heel goed in acht dient te nemen. Wees gelijk, evenredig, in je moed, in tegenstelling of in voorspoed. 
Ga de uitdaging aan. Vraag jezelf af: wat heeft het mij te zeggen, wat brengt het mij in deze situatie?  Ga ik vanuit mijn slachtofferschap kijken of handelen, of sta ik in mijn kracht? Mocht je uit je krachtpunt zijn getrokken door een situatie of door jezelf of de ander, spreek dan de volgende woorden uit: 
"Ik (spreek  je naam uit) ... eis nu mijn kracht op, vanuit het Licht, in de naam van de opgestane Christus."
D) uitdagingen kunnen je helpen om een stap in de goede richting te durven zetten. 
E) Verantwoordelijkheid, het volgende punt dat voor velen onder jullie een moeilijke opgave lijkt. 
Spreek uit: “Ik ( je naam) ... ben verantwoordelijk voor mijn woorden, daden en gedachten, alsook voor mijn eigen leven en de manier waarop." 
F) Inzicht in jezelf  komt naar je toe als je durft te omarmen wat het je brengt, wat dit ook moge zijn. Inzicht is niet goed of slecht, het is gewoon, ondanks wat het inzicht je brengt. Durf hier naar kijken zonder oordeel.
G) Volgende punt: hoe belangrijk vind ik mezelf? 
-Hoe belangrijk vind jij jezelf in je leven. 
-Hoe sta ik tegenover mezelf, in Liefde of in boosheid? 
-Ben ik vergevingsgezind naar mezelf en de ander? 
-Ga ik in overgave? 
-Doe ik genoeg mijn best om het positieve te zien, zodat ik het ook kan beleven ondanks?... 
Geef jezelf een punt van 1 op 10 … waar blijf je steken? 
Onder de zes is het het overdenken waard, daar waar jij jezelf van Liefde onthoudt. Sta ik in Liefde tot mezelf of in boosheid.  
Indien het dit laatste is, is het dringend noodzakelijk om jezelf in vriendelijkheid toe te spreken met de volgende woorden: 
-"Ik ...(naam) ... ben een kind van God, ik leef en beweeg mij enkel vanuit Liefde in en naar mezelf en de ander, alsook naar de wereld toe. Ik beheers mijn gedachten door liefdevol te zijn naar alles wat in me opkomt. Ik veroordeel mezelf niet langer, noch voor negatieve gedachten, noch door negatieve ervaringen, daar zij staan om mijn levenslessen in vervulling te brengen." 
Vergevingsgezindheid lieverds is zeker niet het onbelangrijkste. Wees eens wat milder tegenover jezelf en de ander. Tracht je niet steeds beter voor te doen, of verbeter jezelf en de ander niet steeds in daden, woorden of gedachten. Weet dat dit erge afbreuk doet aan de persoonlijkheid van diegene, mede aan jezelf. Laat dit na, ga in Liefde, Liefde, Liefde, zonder dat jullie steeds in opoffering gaan. 
Opoffering is het tegenovergestelde, doch het zijn somtijds twee trekkende einden van eenzelfde koord hetwelk jullie kan versmoren.  
Ga ik in overgave naar jezelf, naar de situatie op het moment, of ga ik in strijd? Ga ik in vechtpositie of ga ik in vertrouwen. 
Vechten doet pijn, overgave is vertrouwen, vertrouwen dat Vader/Moeder God weet wat het beste voor jou is op dit moment in je leven. Laat de controle los en je zult zien dat alles vlotter zal verlopen.  
De angst om jezelf te verliezen op eender welk vlak, lichamelijk, psychisch, mentaal, emotioneel, spiritueel, cultureel, sociaal, gevoel van het leven te verliezen...of wat dan ook zit er bij sommigen diep in. Weet dat jij het heft in eigen handen dient te nemen om het tij te doen keren. Keer je naar het Licht in jezelf. Oefen, oefen en blijf oefenen, ondanks sommige lichamelijke zwakheden of kwalen, doe het lieverds om goodwill tegenover jezelf. 
Blijf mediteren op het Licht in je cellen, op het Licht in je Wezen, dat is wat jij bent: 
Kristallijnen Licht! Dit en dit alleen is de waarheid, waarnaar jij dient te streven! 
Houd vol, Wij de goddelijke Wezens zijn er altijd, altijd geweest en zullen er altijd voor je zijn. Ondanks dat jullie je soms volledig afsluiten, doordat je angsten je overheersen. Ga in vertrouwen naar je eigen Licht. Blijf geloven. Weet dat de toekomst "Bright" zal zijn, helder en verlicht. Houd moed mijn getrouwen, het zijn geen loze woorden van hoop die ik jullie schenk maar de waarheid. 
Ik de Gouden Madonna heb via je Gouden Kristalhart gesproken.

Channeling van Rita Pulmans.
© Copyright 2016 - Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten