dinsdag, oktober 04, 2016

De Geascendeerde Aarde & Ieder diens Verantwoordelijkheden Hier als een Kristal(lijnen) Raster Opzichter, Lichtanker & Funderinghouder - 3 Oktober 2016 / Lisa Brown


De Geascendeerde Aarde & Ieder diens Verantwoordelijkheden Hier als een Kristal(lijnen) Raster Opzichter, Lichtanker & Funderinghouder
3 Oktober 2016 / Lisa Brown

Jouw volledige fysieke werkelijkheid verandert als jij verandert, verschuift als jij verschuift, stemt zich af als jij je afstemt - materialiseert zich in ieder moment opnieuw … in reactie op jou.
Wanneer je bestaat als Heilige Liefde, vriendelijkheid en respect, vanuit die diepgaande plaats van vrede dat niet afgemeten of omschreven kan worden, alleen diepgaand en zuiver gevoeld --- wanneer je door de weerstand heen gewerkt hebt, doorheen afscheiding heen gewerkt, doorheen alles heen gewerkt en losgelaten hebt dat niet zuiver en waar/echt is … het moment waarop iets in je wereld komt dat niet ook vanuit deze plaatsen komt, is het luid, overduidelijk, onaanvaardbaar en kies je om dit niet langer meer in je wereld te hebben. Omdat je dat niet hoeft. Dat was de manier van het oude.  
Wanneer je ontwaakt, is je hart wijd open, je lichaam is gelukkig, je ziel is vredig, je ogen zijn vol van wonder, je voelt inspiratie in iedere ademhaling en je neemt grote zorg aangaande alles dat je hoort/ziet/voelt/toestaat en doet.
Wanneer je werkt, werk je omdat je voor iedereen wenst om ook deze schitterende magie vast te houden en te ervaren in ieder moment. Voor iedereen om zich volledig te herinneren…
Er is vriendelijkheid, zuiverheid en respect in je Wezen … je identificeert vibrationale aspecten als zij zich presenteren om de rol te beslissen die zij zullen spelen in je onmiddellijke wereld (of niet). Je ziet de capaciteit voor Liefde, je ziet ook iedere menselijkheid (afscheiding) die er over is, en waar andere harten-geesten volledig open zijn/nog niet open zijn, en JIJ moet beslissen hoeveel jij jezelf nog steeds wilt blootstellen aan het hebben van de ervaring van oude geprogrammeerde werkelijkheden … want alles is NU VOLLEDIG EEN KEUZE.
Je nieuwe bestaan omvat niet langer meer wat het gewoonlijk deed … want je bestaan is een keuze, eentje die jij bepaald, door de vibraties die je vasthoudt en naar buiten uitstuurt …

Diepgaande vrede, diepgaande gelukzaligheid, diepgaand doel …
Je ziet de verschillende beschikbare werkelijkheden, je ziet ook wat het neemt om opzettelijk te creëren, om de magische vergeten droom te ervaren en je ziet waar iedereen wel of niet gereed is om dit al volledig te ervaren. Je ziet waar velen nog steeds verhalen hebben, excuses en door willen gaan met anderen te beschuldigen, niet gereed om in hun eigen kracht/macht te stappen vanwege de angst voor verantwoordelijkheid, wat verschuldigd is aan oeroude bestaansvormen en menselijke bestaansvormen die vervormingen vasthielden, die uitkomsten hadden die niet fantastisch waren, waar zij zich nog steeds vasthouden aan deze verhalen als een excuus om niet in/naar hun eigen kracht/macht te stappen als een soeverein wezen …
Voor het menselijke aspect schijnt het gemakkelijker te zijn om in “veilige” werkelijkheden te blijven, onbewust, want zij vrezen verandering en “verlies” in hun eigen werkelijkheden … verlies van controle, verlies van dingen, verlies van gehechtheden, verlies van de verhalen waar zij zich nog steeds mee identificeren en gebruiken als een centraal punt voor hun onopgeloste emoties en overtuigingen …
Mensen realiseren zich niet dat zij achtergelaten werden, dat de oude werkelijkheden niet langer meer bestaan, behalve binnenin hen … zij begrijpen het nog niet dat hun volledige fysieke werkelijkheid REFLECTIEF is en een spel speelt waar zij de sleutels voor hebben. Zij begrijpen niet dat iedere ervaring gecreëerd wordt vanuit hun DNA (onbewust en bewust), dat ieder ander fysiek iets, ENERGIE & MATERIE, VOOR HEN de fysieke vorm aangenomen heeft … zodat zij eindelijk kunnen zien … wanneer hun zuivere hart zich eindelijk volledig opent …
Als Hogere Zelf Wezens, als Licht Wezens, Als Hele Goddelijke Zielen … regeren emoties en gefikste overtuigingen je werkelijkheid niet meer….
Emoties hebben de polariteit niet, gedachten beschuldigen niet of houden wie dan ook als slachtoffer vast, houden niemand meer vast, of meten zich niet langer meer af aan de oude onbewuste mentaliteit werkelijkheden … er is evenwicht, er is vrede, er is deze verbazingwekkende vriendelijkheid die naar buiten uitstraalt … zelfs wanneer je in je eigen kracht moet staan met een mens die diens onbewustheid naar buiten projecteert. Jij BENT respect, jij BENT vriendelijk, jij BENT een Wezen dat de bekwaamheid bezit om het oude ineen te doen laten storten door PUUR te zijn….
Als we hoger gaan, zal een ieder uitgedaagd worden om te zien VAN WAARUIT ZIJ FUNCTIONEREN … of het nu afscheiding is (angst/gebrek/beschuldiging/oordeel) of eenheid (Liefde, vrede, vriendelijkheid, integriteit, eer, respect). Onze NIEUWE Aarde Bestaan is het tegenovergestelde van de oude Aarde … in plaats van af te sluiten/te beschermen, te overleven, staan wij wijd open/zijn krachtig door Heilige Liefde, omdat onze VERBINDING ALS DE BRON niet langer meer verbroken kan worden door de afgescheidenheid van anderen ….
Waar het heilige ontbreekt, zijn werkelijkheden chaotisch, raken uit balans, worden emotioneel van brandstof voorzien en er is een gebrek van iets dat erbij betrokken is. Er is een verdelende streep die tussen UNIVERSUMS in bestaat … die streep is wat acceptabel is en wat niet. Afscheiding is niet langer meer acceptabel en een ieder wordt aansprakelijk en verantwoordelijk gehouden voor diens eigen acties, diens eigen projecties, diens eigen bewustzijn en de werkelijkheden die zij ervaren in ieder moment. Niet één WEZEN heeft niet de bekwaamheid om diens eigen hogere zelven/ziel te belichamen … Doch, sommigen kiezen dit niet….   
Er is een enorm groot verschil tussen bekwaamheid en kiezen, mogelijkheid en capaciteit … en wanneer je een ander diens acties kunt observeren, kan je zien wat zij projecteren en als het niet zuivere goddelijke essentie Liefde is, is dit overduidelijk zichtbaar … Dan heb je een keuze als tot wat toe te staan … want iedere keuze, iedere actie, straalt een frequentie uit dat een werkelijkheid creëert om te gebeuren … …
Als ZIELEN, zien wij de vele facetten van een Wezen, wij observeren hen heen en weer zwaaiend tussen aspecten, mens of Hoger Zelf om te handelen/uit te spelen welke vibraties dan ook die zij nog steeds vasthouden … WIJ beslissen wat hiermee te doen, want in deze hogere vibraties, hoeven wij het niet te tolereren of toe te staan in onze fysieke werkelijkheid wereld … Wij zien de andere UNIVERSUMS die gelijktijdig bestaan, wij zien degenen deconstrueren, ineenstorten en ontmanteld worden om diegenen te ontwaken wiens harten nog niet volledig open zijn, en wij begrijpen WAAROM zij ervaren wat zij ervaren … wij zien ook de NIEUWE Aarde WERKELIJKHEDEN en dit is waar wij LEVEN, samenkomen, opzettelijk creëren, volledig bijdragen, een verschil maken door LIEFDE, HET OP DIENS PLAATS HOUDEN VAN HET RASTERWERK VAN DE NIEUWE AARDE/HEMEL OP AARDE. Wij compromitteren niet, aangezien dit ons allemaal beïnvloedt….

Als een ieder naar het VOLLEDIGE BESTAAN op de NIEUWE AARDE komt, zal je anderen NODIG hebben om een stap omhoog te gaan, zoals je weet dat zij dat kunnen, ALS ZIJ het verbazingwekkende, magische en eindeloze alles WILLEN dat al bestaat … Want de menselijke aspecten die onbewustzijn zijn begrijpen het nog niet … en als een Kristallen Rasteropzichter, is het aan jou … om te kiezen … want alles dat je toestaat beïnvloedt ook je werkelijkheid wereld/dimensie/universum….
Hoe hoger we vibrationaal gaan, hoe meer chaotisch het gaat worden, hoe meer de mens uit gaat halen/in paniek zal raken omdat hun werkelijkheden zoals zij hen eens kenden in/naar een volledige ineenstorting gegaan zijn. De menselijke aspecten begrijpen niet dat de kwantum Tijdlijn Ineenstort, begrijpen niet dat de tijdlijn waar zij in leven niet de enige tijdlijn is, zij begrijpen niet dat niets daarbuiten is om nog langer te beschuldigen … en zij zitten klem in een verhaal ... Zij begrijpen ook niet de vibraties of de energie, want zij geloven wat hun ogen kunnen zien of hun oren kunnen horen of de ongemakkelijke gevoelens die zij onderdrukt hebben, en zij weten nog niet hoe te luisteren/te zien……. (1)
Jullie bezitten deze gaven WEL, als PORTALEN naar de NIEUWE Aarde, als Kosmische Wezens die al op de NIEUWE AARDE leven, deze zien/ervaren en begrijpen HOE alles werkt … Jij bezit WEL de bekwaamheid, de capaciteit om alles weer in/naar Heilige Liefde en respect terug te transformeren. JIJ bezit de bekwaamheid om het rasterwerk op diens plaats te houden en niet te wankelen, niet terug te gaan, niet je vibratie te verlagen/onbewust te gaan wanneer anderen dat wel doen…..
Kristal(lijnen) Rasteropzichters hebben PLICHTEN die anderen nog niet begrijpen. WIJ ZIJN de NIEUWE AARDE en wij houden de NIEUWE WERKELIJKHEDEN OP HUN PLAATS … wij krijgen niet langer meer de optie om onbewust te gaan … WIJ ZIJN VERANTWOORDELIJK, elkeen van ons voor alles … en dit is wat het menselijke aspect vreest … de VERANTWOORDELIJKHEID voor het vasthouden van zoveel MACHT, omdat zij nog steeds onopgeloste/niet opgeruimde vibraties hebben die onrealistische herinneringen/inprentingen bezitten van onze LeMUriaanse/Atlantische/Galactische tijdlijnen waar hebzucht, misleiding, manipulatie, misbruik van de macht onze beschavingen vernietigde, niet beseffend dat deze tijdlijnen ook ineengestort zijn … Zij bestaan nu alleen maar vibrationaal in ieder diens fysieke lichaamscellen … en dit is wat er gereinigd & gezuiverd wordt … want de NIEUWE Aarde is al onze bestaansvormen vermengd in/naar één, de kracht van elkeen, de gaven van elkeen, de bekwaamheden van elkeen … PUUR … niet langer bezoedeld, niet langer corrupt, niet langer meer een bedreiging……
Menselijke aspecten kunnen NOG niet de NIEUWE AARDE WERKELIJKHEDEN leven, omdat zij geloven dat deze andere werkelijkheden nog steeds bestaan … zij gaan nog steeds door met het verhaal, zij zijn nog steeds een slachtoffer van een vibratie/energie vastgehouden in hun lichamen en vervormde beelden van werkelijkheden die hun projector naar buiten uitzend via hun eigen lenzen naar hun eigen enorme grote scherm waar deeltjes vorm aannemen zodat zij de fysieke representaties van hun eigen programmering kunnen ZIEN. Zij kijken naar de buitenwereld, naar de corruptie, de onderdrukking en zij beseffen zelfs niet dat de verantwoordelijkheid nu bij hen ligt. Dat hun acties, hun overtuigingen, hun mentaliteiten een bestaan ondersteunen … en dat zij met iedere ademhaling de werkelijkheden hier creëren om in ieder moment te ervaren…..
De menselijke op koolstof gebaseerde lichamen hielden de afgescheidenheid de dichtheid van de oude Aarde op hun plaats. Als ieder diens ziel ontwaakt, opent hun hart zich een klein beetje ( of heel veel wat behoorlijk dramatisch kan zijn en werelden dooreen kan doen laten schudden), deze Fotonische LICHT ENERGIE loopt doorheen het lichaam en begint iedere angst, iedere onopgeloste onderdrukte emotie, iedere pijn te triggeren/activeren … als het LICHTLICHAAM HET FYSIEKE LICHAAM ACTIVEERT OM TE ONTWAKEN/WAKKER TE WORDEN …. Het was sluimerend, het was slapende … gevoelloos, tintelend, pijn kan in iedere zenuw, lichaamsdeel gevoeld worden als latente/sluimerende codes geactiveerd wordend voor alles om te veranderen. Er was geen ruimte tussen cellen, er was dichtheid … en hoe meer Licht wij vasthouden, hoe meer ruimte er binnenin is. Het fysieke lichaam gaat door een rigoureuze transformatie/opknapbeurt/herconfiguratieproces heen dat het menselijke verstand uitdaagt/verbijstert … want de mens beseft niet wat er aan het gebeuren is, dat zij zich ontwikkelen naar HYBRIDEN … het ding dat zij voorheen vreesden … worden zij … en het is niet iets om te vrezen, want dat was ook van het oude geloofsysteem.
Mensen waren bedoeld om angstig te zijn, het maakte allemaal deel uit van het ontwerp, de overeenkomst die wij allemaal maakten/besloten voordat we hier incarneerden. Mensen waren bedoeld om onderdrukt, beperkt en tegen gelogen te worden … het wordt genoemd de MENSELIJKE ERVARING/HET EXPERIMENT … en nee, voor de mens, maakt het helemaal geen zin … Het is een wrede zieke grap wanneer we beginnen te ontwaken … maar dan, verhuizen we eraan voorbij, om waarlijk te zien, dat dat er ook een deel van uitmaakte … ALLES IS BEDOELD OM GETREANSCENDEERD TE WORDEN van binnenuit … … … … want een ieder STEMDE HIERMEE IN/KOOS HET … als een ZIEL/Galactisch Sterren Lichtwezen dat incarneerde/walked-in naar de fysieke vorm, alhier.
Een ieder heeft GEASCENDEERDE ASPECTEN, die in het begin “daarbuiten/daarboven rondzweefden” … een ieder moet eerst ontwaken jegens het Hogere Zelf/het hogere macht bestaan om te leren zich te openen/te luisteren/richting te nemen. Ieder tijdstip verhoogt de vibratie van het fysieke lichaam (en triggert een loslaten van het oude), zodat de hogere zelven “binnen kunnen komen/ van binnenuit tevoorschijn kunnen komen”. Een ieder begint te wandelen als een Hoger Zelf, met een verbinding aan/als de BRON en macht keert weer terug. Zo ook verantwoordelijkheid voor alles dat je DOET en creëert … want dit gaat niet langer meer alleen maar over jou, als een individu, dit gaat over de gehele Mensheid … dit gaat over ons allemaal … en alles dat je DOET/Ademt … beïnvloedt iedereen … dus of jij het je nu realiseert of niet, je beïnvloedt anderen altijd, maar het meest jezelf … want ja, daar zijn volledige collectieven voor alles … het enige verschil is, dat diegenen die op de NIEUWE AARDE bestaan niet langer meer door het onbewuste beïnvloed worden. Wij vertrokken, gingen verder … Welnu, je leeft/woont op een oude Aarde in je geest of onze NIEUWE Aarde in je hart/ziel … Waar JE vanuit de voorschriften van de fysieke werkelijkheid/dimensionale werkelijkheid functioneert, hetgeen je in feite fysiek ervaart.
Je omhelst je GEASCENDEERDE ASPECTEN en je daagt jezelf uit, je gaat een stap omhoog en je laat het oude achter je …
JIJ, elkeen van ons … moet kiezen, in ieder moment … je fysieke werkelijkheid … de werkelijkheid die je uitzend … ieder beetje van wat je ervaart is nu allemaal aan jou. Je kunt je vibratie verhogen, je bewustzijn uitbreiden, je hart openen en verschuiven … je kunt dimensies en tijdlijnen verschuiven van binnenuit jezelf, of je kunt blijven spelen in de oude dimensies en tijdlijnen totdat zij ineenstorten. Ineenstorting is NU sneller en groter, meer substantieel……
Mensen zijn vechtende en in chaos, omdat het tijd is voor hun ZIELEN om volledig te ontwaken. WIJ leven in vrede als Volledige Bewuste Belichaamde Zielen.
De werkelijkheid die WIJ ervaren is de werkelijkheid waar WIJ in geloven, die wij dicteren, vibrationaal toestaan…
Versterking van REFLECTIEVE WERKELIJKHEDEN, versterking van vervormingen, versterking van bewustzijn/onbewustzijn, versterking van welke werkelijkheid dan ook die onophoudelijk uitgezonden wordt.
Tot December 2015, werkten wij allemaal om een Lichtquotiënt te bereiken voor de Aarde om te Ascenderen. De Aarde, ascendeerde. Nu hervormt/herstructureert het zich voortdurend vibrationaal. De Geascendeerde Aarde verschoof dimensionaal in/naar Galactische Frequenties en ieder WEZEN ervaart nu deze mega-hoge frequenties/opwaarderingen/herijkingen op een dagelijkse basis, activerend binnenin hun lichamen, zich voortdurend afstemmend. Het rasterwerk voor alle onbewuste werkelijkheden loste op/stortte ineen, wat het waarom is dat er zo een chaos is. Een ontmanteling/deconstructie van het oude, transformatie en reconstructie van het NIEUWE, in overeenstemming met het ZIEL SUPER-BEWUSTZIJN…
WIJ allemaal, als Kristallen Raster Opzichters en de Geascendeerde Lichtwezens van de NIEUWE Aarde, zijn de ankerpunten voor de HEMEL OP AARDE en onze Galactische Beschavingen materialiseren nu. WIJ creëren de funderingen, wij houden hen op hun plaats. Gezamenlijk, verenigen wij, verbinden wij, delen wij, ondersteunen wij, creëren wij, verankeren wij, HOUDEN wij het allemaal op hun plaats. Dit moet niet licht opgevat worden. Dit is een grote VERANTWOORDELIJKHEID die allen nu hebben. Hoeveel elkeen VERVULT is NU afhankelijk van de evolutie van hun eigen FYSIEKE KRISTALLIJNEN LICHTLICHAAM VORM.
Jouw vorm wordt enorm opgewaardeerd … voor jou … als jij je in puur Licht ontwikkelt. De kristallen in je lichamen activeren nu als je het HOGERE BEWUSTZIJN in ieder facet van je werkelijkheid VASTHOUDT. Wij zijn het punt van “geen terugkeer” gepasseerd. Je gaat niet langer meer onbewust zijn. Dit zal meer dramatische ervaringen opleveren iedere keer dat je het probeert. Wij zijn in de vibratie van intolerantie … hetgeen van de menselijke behoefte is om te controleren, vast te houden aan, het oude te blijven hercreëren om te proberen iedereen eraan te onderwerpen … Wij verlieten deze werkelijkheden … zij worden op geen enkele manier meer ondersteund….
De NIEUWE vibraties van de Aarde laten niets meer van het oude toe om te bestaan. Alle onbewuste programma’s zullen naar de oppervlakte komen om nu gezuiverd, ontgift en gereinigd te worden uit je fysieke lichamelijke voertuig … Alles lijnt zichzelf voortdurend uit/herconfigureert zich voor de hoogste vibratie van je PURE JIJ, je ZIEL coderingen … die zich nu INBEDDEN IN JE FYSIEKE LICHAMELIJKE STRUKTUUR, je spieren, wervelkolom, beenderen, tanden, organen, hersenen, vlees, huid … ieder deeltje van jou zal weer zuiver zijn. Net zoals de Aarde … en het lijnt alles opnieuw uit om dit nu voor iedereen te bereiken.
Met het allergrootste heilige respect en Liefde. Maak je gereed. Jij/WIJ hebben nog niets gezien. Het gaat altijd krachtiger zijn, meer substantieel, meer verbazingwekkend, meer verstandverbijsterend, meer alles … wij doen hier niets dat klein is. ∞ Niets is in de toekomst. Alles is in het HEDEN. Wij verhuizen voortdurend fysiek in/naar de hogere vibrationale werkelijkheden, welke consistent en substantieel in ieder moment verbeteren om voor iedereen hier terug te keren naar de HERINNERDE BESTAANSVORMEN.

Voetnoot:
(1) Cobie: Hier zou ik graag een kanttekening bij willen plaatsen. Dit is een verwachting richting hoe de mensheid zal reageren wanneer zij ontwaken, en geeft geen ruimte voor andere reacties/ontwikkelingen. Wij scheppen onze eigen werkelijkheid, en ook wij Lichtwerkers moeten op onze tellen passen van het verspreiden van onze verwachtingen aangaande een bepaalde ontwikkeling in de toekomst. Want wij leggen dan onze eigen verwachting bij anderen neer, die het vaak (niet altijd) zonder meer overnemen … De verwachting die hier naar voren gebracht wordt, zal alleen maar chaos naar voren brengen, omdat zij/wij dat dan verwachten. En dus kunnen wij het ons op deze manier enorm moeilijk gaan maken. Ik denk zeer zeker dat dit iets is waar wij, die de boodschappen of persoonlijke artikelen verspreiden bij stil moeten blijven staan… Want wij geven de mensheid in dit voorbeeld geen respijt voor een ‘hogere’ reactie, een meer weloverwogen reactie en dat zij alleen maar op een chaotische/negatieve manier kunnen reageren…. Je mag je zelfs afvragen, wat de energieën die naar de Aarde gestuurd worden voor een invloed op de mensheid zullen hebben, alleen maar negatief … of ook positief? Sommige mensen zijn al meer dan klaar voor verandering, anderen zullen het er moeilijk mee hebben… Je mag je zelfs afvragen dat het zien of lezen van alle negativiteit via onze media (wat in een overdreven vorm aan ons gepresenteerd wordt) niet voor deze verwachting zorgt….

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Lisa Transcendence Brown
Ancient Elder & Guardian of NEW Earth, Sage, Oracle, Scribe
Author, Transformational Speaker…
Mastery – It’s all Energy! ∞
www.AwakeningToRemembering.com

1 opmerking: