donderdag, oktober 06, 2016

“De Ascentie Energieën van Oktober ~ Verandering” - 5 Oktober 2016 / Jamye Price


Maandelijkse Energieën
“De Ascentie Energieën van Oktober ~ Verandering”
5 Oktober 2016 / Jamye Price

Het algemene stromen in September had te maken met de “evenwichtige keuze” terwijl wij een toevloed van Licht ontvingen hetgeen resonant was met de frontale kwab van de hersenen - onze hogere redenering. Deze toevloed van Licht biedt een opwaardering aan in hoe wij toegang verkrijgen tot keuze, hoe wij waarnemen, hoe wij met het leven wisselwerken. Zoals altijd, eerst van binnenuit, dan met onze externe acties.
Deze verandering in de hogere redenering is belangrijk op het pad van Ascentie, onze snelle evolutie; aangezien de mensheid uit het onder-gehersenspoelde-gedrag vandaan stapt en in/naar de meer bekrachtigde keuze. Verandering is constant. Wij zijn op positieve manieren aan het veranderen, die overduidelijk niet op het nieuws zijn. Deze veranderingen zijn een werk in voortgang, niet een alles in één keer enorm groot verschil in de menselijke ervaring.
Sommige symptomen van September waren een meer vreedzame geest of onthechting, meer ah-ha momenten, minder psychische bekwaamheid, fysieke gevoelens in het brein of hoofdpijnen. Je mag wel of niet wat dan ook opgemerkt hebben, maar de toevloed van Licht zal nog steeds een effect hebben dat voor jou in een natuurlijke voortgang geactiveerd zal worden. Na de Equinox, schenen de dingen terug uitgebalanceerd te worden en voelen meer genormaliseerd.

Oktober Energieën - Verandering
Verandering, verandering, verandering! In September broeide er een onverklaarbare opwinding (wat ook een klein beetje kalmer aanvoelde na de Equinox). Het gevoel van opwinding liep mee op de achtergrond en nu dat Oktober hier is en de energie van verandering overheersend aanvoelt, maakt het zin.  
Er is duidelijk iets gaande in de wereld dat aldus negatief schijnt te zijn. Natuurlijk, veel ervan is dat. Echter, het is een katalysator als je bekrachtigd genoeg bent om je evenwicht te handhaven en acties te kiezen die een nieuwe wereld bouwen, zelfs te midden van chaos.
Inwendige Verandering
Als je de levenservaringen die zich om je heen voordoen observeert, wordt je opgeroepen om ermee te wisselwerken. Eerst binnenin, als je de potentiëlen en mogelijkheden gewaarwordt die iedere situatie kunnen creëren. Sommige dingen zijn niet binnen jouw bereik van fysieke wisselwerking. Misschien is het in een ander land of doet het zich plaatselijk voor, maar niet iets dat voor jouw deelname beschikbaar is. Misschien is het iets dat je wilt creëren, doch de stappen zijn nog niet duidelijk. Dat is volmaakt prima.
Als het in je besef is, ben je aan het wisselwerken. Je eerste acties zijn altijd inwendig. Gebedswerk is dus belangrijk! Je verkondigt je inwendige keuze - je eerste actie. De verbeeldingskracht, het gevoel, en de verfijning van je wensen zijn natuurlijk voor een creatief mens. Het is aangeboren. Iets komt in/naar je besef, omdat het leven jou naar de wisselwerking roept, naar creativiteit, om verandering door jou heen toe te staan. Voor heel veel dingen, zal dat zijn via je gebed. Voor heel veel andere dingen, zal dat ook door je externe acties zijn. Beide zijn belangrijk. Ons pad van Ascentie gaat over bewust de subtiele energieën meer te gebruiken (gedachten, gevoelens, potentiëlen) binnen de fysieke menselijke ervaring.
Iets van je meest belangrijke inwendige verandering is hoe gemakkelijk je met het Leven stroomt. Vergiffenis en gezonde grenzen veranderen jou. Zij mogen zeer tegengesteld lijken (vergeef ik of behoud ik gezonde grenzen?), maar zij zijn twee zijden van dezelfde munt. Zij beïnvloeden je gevoel van veiligheid en vrijheid in je leven. Wanneer je gemakkelijk vergeeft, voel je minder spanning omdat je niet langer meer subtiele (gedachten, gevoelens, potentiëlen) energie binnenin jezelf vasthoudt. Je stopt ermee de dingen zo persoonlijk op te nemen. Je begint je te openen voor meer duidelijke informatie van de bedoeling achter de woorden en acties.
Wanneer je gezonde grenzen vasthoudt, voel jij je langzaam meer gemakkelijk met te kiezen vanuit een verlangen in plaats vanuit een verplichting. In het begin voelt het zeggen van nee of grenzen vasthouden zo gemeen! Het wordt gemakkelijker als je begint te beseffen dat je nog steeds een mededogend en gevend persoon bent, maar dat jij jezelf niet langer meer voor anderen uitput op manieren die zelfs niet behulpzaam zijn. Je gezonde grenzen zijn eerst een inwendig proces, als je in het reine komt met je eigen energie van opofferen versus delen. Wij allemaal hebben tijden van gezonde compromis. Maar die streep te vinden van ‘gezond” is een persoonlijke, moment-na-moment ontdekking.
Uitwendige Verandering
Sommige informatie die je waarneemt roept naar jou om uitwendig te wisselwerken. Om een creatief risico te nemen, om je integriteit te handhaven terwijl je creëert, om controle los te laten, om iemand anders waar te nemen en aanwezig te blijven in het moment, om niets te zeggen of voor jezelf op te komen, te geven of te ontvangen - hoe word jij opgeroepen om te veranderen?
Deze tijden gaan over radicale veranderingen. Je zult heel veel detail zien met deze informatie in de LichtStralen van deze maand. Jij weet dat veranderingen zich binnenin voor moeten doen. Heel veel anderen nemen aan dat verandering zich eerst aan de buitenzijde voor moet doen. Je bent de uitwendige wisselwerkingen aan het balanceren terwijl je inwendige veranderingen maakt, geïnspireerde acties creërend die steeds meer vanuit keuze komen. Je beseft dat het creëren van je werkelijkheid niet betekent je werkelijkheid te controleren. Je beseft dat de menselijke ervaring een goddelijke ervaring is, en je leeft de verandering!
Samenvatting
Maak je gereed voor verandering! Het is meer natuurlijk dan wij neigen te geloven. Je kunt geen vergissing maken, omdat het leven jou altijd zal oproepen naar beweging. Verandering is constant, en verandering is altijd goed, zelfs als het zo niet aanvoelt in het moment. Gedurende de maand, neem waar hoe jij je voelt over wat je wilt veranderen, wat je niet wilt veranderen, welke verandering je in de wereld wilt zien … en ben die verandering!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2016 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten