zaterdag, oktober 01, 2016

Aartsengel Michael - Het “Uitschakelen” van de Kliek, Dunford, Hillary, enz… - 1 Oktober 2016 - Linda DillonAartsengel Michael
Het “Uitschakelen” van de Kliek, Dunford, Hillary, enz…
1 Oktober 2016 - Linda Dillon

In deze uittreksels van een persoonlijke lezing met Aartsengel Michael via Linda Dillon op 23 September 2016, ontkent Aartsengel Michael dat de kliek “uitgeschakeld” wordt, dat Hillary gearresteerd werd of dood is, dat Gen. Joseph Dunford President is en niet Barack Obama enzovoorts…
*****
Steve: Ik ga aan u een uittreksel voorlezen van een situatie rapport, en ik weet gewoonweg niet of wat hij zegt waar is of niet.  
“De laatste militaire speciale strijdkrachten operaties en tactische spook-bezemacties zijn begonnen. Wij horen dat de missie terloops de “Operation Catch & Release” genoemd wordt om overduidelijke redenen. Deze bezemactie omvat de slechte bedrijfsacteurs van de kliek alsook militaire en regering bekende doelwitten, in feite iedereen op de “super stoute lijst” wordt nu permanent uitgeschakeld - er worden geen vragen gesteld, geen arrestaties, geen rechtbanken, geen penningen zijn nodig.
“Droevig genoeg, is dit de ultra agressieve militaire actie waar velen om gevraagd hebben. Het is koelbloedig en komt zonder waarschuwing.”
Is dit een waarheidsgetrouwe verkondiging?
AEM: Welnu, welk deel hiervan voor jou, dierbaar hart, voelt aan als Liefde?  
Steve: Niets ervan doet dat. Dat is waarom ik het aan u vraag … … Dat is het antwoord, nietwaar?
AEM: Dat is het antwoord. Velen op de planeet zijn deze dagen fictie aan het schrijven.
Steve: Echt? Boy oh boy … Dus de grote razzia/het grote oprollen van de kliek is allemaal fictie?

AEM: Dat heeft al lang geleden plaatsgevonden.
Steve: Echt? Hoe werd dat gemist? Deze mensen verdwijnen. Missen hun families hen niet … ?
AEM: Niet noodzakelijkerwijs. Laat ons hierover praten.
Wij hebben herhaaldelijk gezegd, allereerst, dat de transformatie van de planeet niet gebaseerd zal zijn op bloed en kloppartijen en dat is precies waar dit artikel naar refereert, en het is niet aan het plaatsvinden. Dat is niet hoe het Plan van de Moeder te werk gaat.
Welnu, wij hebben herhaaldelijk gezegd, dat diegenen die jullie zowel als de donkerste, als de meest negatieve geacht, geoordeeld, onderscheiden hebben ook sommige van de sterkste supporters, sterkste bondgenoten, sterkste leiders zijn als zij in/naar het Licht komen, niet alleen van de Moeder/Vader/Ene, maar ook van wie zij zijn.
Als we iedereen maar vermoorden, hoe verbetert dat dan de situatie?
Steve: Wel, zij zouden zeggen dood er gewoon een paar. Hang er gewoon een paar van hen op aan de lantaarnpaal.
AEM: En hoe is dat van Liefde?
Steve: Nou, dat is het niet natuurlijk.
AEM: Je weet dat ik vrede een lange tijd geleden gecreëerd zou kunnen hebben - en laat ons gewoon nadenken over vrede op de planeet - en ik heb de uitnodiging zelfs diverse … vele keren verkondigd.   
En het antwoord was ofwel “Oh-hum … tussen haakjes, ik moet gaan en enkele boodschappen gaan halen en ik heb geen tijd om te mediteren of te bidden,” of “Laten we deze mensen samen drijven en hen neerschieten of een bom op hen gooien en ons van hen ontdoen, voor eens en voor altijd.”
Als ik dit moest doen uit naam van de Moeder, hoe denk je dat Haar reactie richting mij zou zijn?
Steve: Ik weet het niet. Hoe zou Zij reageren? Ik zou graag willen horen dat u dat omschrijft.
AEM: Het zou teleurstelling zijn, droefenis dat alles dat jullie doen is het lichaam vernietigen maar niet de energie, niet de collectieve overtuiging dat geweld en kracht en marteling en wreedheid en controle acceptabel zijn.
En dit is wat jullie zien in de Lichtwerker Gemeenschap, dat op het één of andere niveau zij geloven dat het oké is om mensen aan een lantaarnpaal op te knopen. Dat is het niet!
Als het dat was, zouden wij het een lange tijd geleden al gedaan hebben.
Steve: Wel, u zei dat jullie de kliek enige tijd geleden samengedreven hadden….
AEM: En zij werden in een containment/indamming geplaatst….
Zij werden gepenetreerd en sommige van hen zijn daar nog steeds. Sommige van hen worden terug geïntegreerd in nieuwe rollen, nieuwe begrippen. Jullie kunnen aan hen denken als zijnde in uiteenlopende vormen van stage lopen. Niettemin zijn zij gepositioneerd zodat zij op een zeer krachtige manier Licht en Liefde zullen brengen.
Denk er op deze manier aan. Als jij, of je er nu aan denkt als het zichtbare leiderschap van de planeet of het schaduw leiderschap van de planeet - welnu, wij zeggen niet dat iedereen uitgeschakeld werd; daar zijn sommigen waar vastberaden aan gewerkt wordt, laat mij daar heel duidelijk over zijn - maar als je iedereen uitschakelt op dat niveau, wat je dan aan het doen bent is allereerst, dat je ietwat van een vacuüm creëert, maar je zegt ook tegen de massa’s dat het oké is.   
Wat je dan doet is, dat je weer een situatie van de Franse Revolutie creëert, waar iedereen naar de guillotine gebracht wordt en dat je iemand die in geweld gelooft aan het hoofd van de tafel kunt hebben zitten. Dat is niet acceptabel.
Dus, jullie terminologie zou niet mogen zijn dat velen in de indamming geplaatst werden, maar dat, nadat een Lichtquotiënt ontvangen werd, velen gerehabiliteerd worden.
Steve: U gebruikte het woord “uitgeschakeld”. U zei, “Sommige van hen werden uitgeschakeld.” Wat bedoelde u met dat woord?
AEM: Wij bedoelen niet dat zij gedood werden.
Steve: Wat bedoeld u dan wel?
AEM: Wij bedoelen dat zij uit hun posities van invloed, macht en autoriteit verwijderd werden.
Steve: Oké, dus alle verkondigingen over Dunford zijnde het hoofd van de staat zijn niet waarheidsgetrouw, is dat juist?
AEM: Zij zijn onjuist. Zij zijn fictie.
Steve: Zij zijn fictie? Die hele discussielijn is fictie?
AEM: Het is alsof één persoon dit inzicht of deze fantasie gehad heeft en dat zij het toen meedeelden en dat iedereen gezegd heeft, “Oh, dit is een geweldige verklaring,” en zij hebben deze variatie aangaande de waarheid toegestaan om binnen te sluipen.
Steve: Boy oh boy! En u bent er oké mee dat ik deze discussie post?
AEM: Ja.
Welnu, denk er op deze manier aan, er is ook een geloofsysteem. Laat ons het Amerikaanse voorbeeld gebruiken, omdat zij ernaar neigen om een grote hoeveelheid naar de voorgrond te brengen dat opgeruimd moet worden.
Er een groot geloof/een grote overtuiging dat het Amerikaanse politieke systeem volledig corrupt is, donker, oneerlijk, jullie noemen alle negatieve kwaliteiten en dezen werden toegepast. Je kunt dat niet op het volledige systeem toepassen.
Het systeem zelf mag verouderd en corrupt zijn, maar dat betekent niet dat ieder individu die eraan deelneemt ook corrupt of kwaadaardig is.
Steve: U heeft waarschijn mijn artikel gelezen - dat is een grapje - aangaande het feit dat het Amerikaanse systeem gebaseerd is op het eerste Britse Imperium, in die zijn dat de leider van het land niet in het Congres zit, zoals bijvoorbeeld de Britse Premier in het Parlement doet. (1)
AEM: Ja, het is een systeem dat scheef gegaan is. Laat het ons op deze manier zeggen.
Steve: Ik denk dat waarom ik dit zeg is, dat ik slechts vraag of u zich hiervan bewust bent, dat het een systeem is waarvan ik niet denk dat het ooit zal werken. Daar is altijd de mogelijkheid van deze ontkoppeling tussen de President en het Congres. De President zal niet in staat zijn om zijn agenda in/naar wetgeving te wenden.  
AEM: Dat is correct. Het is een onhandig en onwerkbaar systeem.
Steve: Oké, dank u wel.
AEM: Ik ben me volledig bewust van wat je schrijft, mijn vriend!
Steve: Oké, ik ben gewoon aan het leren!
AEM: Dat doen wij ook!
Steve: Soms denk ik welzeker dan u sommige dingen verzint terwijl u voort gaat.
AEM: Weet je, wij zijn allemaal in het altijd-uitbreidende universum van de Moeder, en zelfs voor ons zijn er verrassingen.
Steve: Ik ben er zeker van dat die  er zijn … is Hillary dood, Heer?
AEM: Nee.
Steve: Is zij compos mentis? [Bij haar volle verstand.
AEM: Ja, dat is zij.
Steve: Hmm, werd er recentelijk een dubbelganger gebruikt?
AEM: Ja, dat werd er.
Steve: En was zij gearresteerd?
AEM: Nee. …
*****
Later in de conversatie….
Steve: Dus, alles gaat volgens plan?
AEM: Ja. Ik suggereer aan jou dat je miljoenen aan jaren gewacht hebt op deze wedergeboorte van Liefde.
Steve: Ik ben er zeker van dat u het goed heeft, zelfs als ik er geen herinnering van heb.
AEM: Wel, dat is dat geheugen aspect, nietwaar?
Steve: Ik zal mijn gingko in gaan nemen.
AEM: Ga in vrede en ga met mijn Liefde.
Steve: Dank u wel, Heer.

Voetnoot
(1)  Het Britse systeem, voortvloeiend vanuit het Tweede Britse Imperium, is gebaseerd op het principe van verantwoordelijk bestuur, waar de leider van de grootste partij in het Lagerhuis de Premier is. Ik raad deze opstelling aan voor het nieuwe Verenigde Staten politieke systeem. Ik geloof echter ook, dat mijn suggestie door gebeurtenissen overgenomen zal worden. Ik denk dat het congres bestuur vervangen zal worden door een vorm van conciliair bestuur.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten