donderdag, september 15, 2016

WIJ HER-Definiëren het Bestaan als Geïntegreerde Zielen Hier… - 14 September 2016 / Lisa Brown


WIJ HER-Definiëren het Bestaan als Geïntegreerde Zielen Hier…
14 September 2016 / Lisa Brown

Aloha prachtige LIEFDE Familie,
Sterrenpoorten actief bij het ontwaken, een gigantische nacht van allerhande dingen, heel veel verhuisd energetisch … hetgeen betekent dat alles voor velen aan het versnellen is. Hoe het versnelt is afhankelijk van hoe fysiek iemand diens werkelijkheid momenteel is.
Wanneer je een veelvoud aan dimensies met je bewustzijn overspant, komt alles door jou heen, door deze ruimte van pure vrede, stilte, bijzonderheid, Heilige Goddelijkheid, diepgaande aanwezigheid en verbinding … alles is geduldig, langzaam, opzettelijk en volledig begrepen.
Het fysieke is een hoogtepunt van dingen … Het is fysieke materie dat vorm aangenomen heeft in overeenstemming met een veelvoud van frequenties, energie … en het is een zeer verwachtte en gewenste ervaring gecreëerd vanuit de dieptes van je ziel.
Als menselijke aspecten, verloren wij deze verbinding, deze bekwaamheden om WERKELIJKHEDEN NAAR EIGEN INZICHT TE CREËREN … Wij vergaten onze gaven, de schoonheid, de magie, de gelukzaligheid, de zuiverheid … toen wij de rijken van onbewustheid binnen gingen .. om onze menselijke ervaring/experiment te “doen”…
Deze passage waar wij nu in zijn … is zoooo enorm belangrijk voor ons allemaal. Wij zijn het BESTAAN OPNIEUW aan het DEFINIËREN in overeenstemming met de ZUIVERHEID van onze Zielen, diepe Heilige Liefde, diep heilig respect, diepe intensiteit dat voorbij de luister gaat…
Alles dat afscheiding representeert moet gaan/weer terug getransformeerd worden in/naar het Licht. Al het fysieke, emotionele, mentale … moet zuiver zijn…

Dit is een ZUIVERINGSPROCES … de ontwaking van ieder diens ZIEL. De ontwaking van een veelvoud van Hogere Zelf Aspecten, gereed om belichaamd te worden in jouw fysieke vorm. Je menselijke fysieke lichaam echter, hield dichtheid vast, oude programma’s van afscheiding en dat wat niet zuiver was. Dit is geen fout of een gebrek aan iets, dit is een gekozen reis waarvoor elk hier kwam om alles terug te transcenderen en te verenigen in/naar de ZUIVERHEID VAN LIEFDE van binnenuit.
Jullie volledige bestaan, jullie relaties, jullie werk, jullie alles zal gereinigd en gezuiverd worden, als deze hogere Lichtcodes en sequenties jullie werkelijkheden, overtuigingen, fysieke lichamen … opnieuw uitgelijnd en afgestemd worden … alles … voor jullie…
Wanneer een tijdlijn ineenstort, voelt de mens zich gepusht, samengeperst of ingesloten, alsof er geen keuzes over zijn. Dit is omdat het hart en de geest open moeten zijn, de energie van afscheiding (ontkoppeling van de BRON-ZELF) uit de cellen van het lichaam losgelaten moet worden, zodat iemand diens algehele fysieke lichaam kan vibreren op een hogere frequentie, zodat iemand die oude dimensie die niet langer meer bestaat kan “verlaten”… de overtuiging, het programma, het inzicht dat veilig was … dat alles gaat gewoon weg…
De mens zal zich aan dingen, anderen, overtuigingen, identiteiten, plaatsen, ervaringen, herinneringen vasthouden … vanuit een gehechtheid, een angst, een gebrek … niet beseffend dat het niet over deze dingen gaat … het gaat over de gehechtheid, de energie die het creëerde … het gebrek, de angst, de mentaliteiten … deze zijn wat dat creëerde … en deze zijn wat getransformeerd moet worden, anderszins wordt het ding “verwijderd” zodat bijgevolg ermee afgerekend kan worden. De “snelle manier” is om bewust te zijn, te herkennen wat er werkelijk gaande is en te kiezen je hart te openen en jezelf te verschuiven/veranderen. Dit zal ongemak triggeren … dit is het punt. Dit wordt genoemd “afscheiding energie” … en door de energie heengaan lost het op, zodat eenwording zich voor kan doen.
Wij zijn in/koersen voortdurend af op … veel hogere Lichtfrequenties, altijd meer dan voorheen. De evolutie van de mensheid, de evolutie als een ZIEL, de evolutie van je volledige bestaan in/naar een hoger bewustzijn … het menselijke aspect krijgt niet langer de controle meer…
Jullie zullen veel verwarring zien, veel chaos, veel wanhoop, veel slachtoffer mentaliteit komt naar boven als de menselijke bekwaamheid om het vechten om de controle te handhaven afneemt en iemand diens ZIEL TEVOORSCHIJN KOMT … Wanneer je binnen komt haasten om “iemand te redden”, probeer je hen te redden van de ervaring van hun ziel die aan het doorkomen is … je probeert de mens te redden … Dit is je menselijkheid, je gebrek, je behoefte. … Als je bewust bent en uitgebreid bent ALS EEN ZIEL, zal je dit begrijpen en hoe je deze verschuiving zult helpen. Je zult hen bekrachtigen, de informatie verstrekken, de kans voor hen om hun eigen ziel eerst te kiezen … je zult ook begrijpen dat als zij dat niet doen, ZIJ dan energetisch ZEGGEN dat zij nog niet gereed zijn, dat zij nog niet voldoende ervaren hebben, dat zij MEER AFSCHEIDING en INEENSTORTING MOETEN ERVAREN, voor hun harten om volledig open te gaan, zodat zij die verbinding kunnen CREËREN en  VOELEN die zij ook langs de weg verloren.
HET BELANG van de ervaringen BEGRIJPEN is enorm. Als zielen, zijn wij geduldig, wij observeren en wij bekrachtigen/gidsen/helpen waar het geschikt is en hoe het geschikt is … iedere keer is het anders. Er is een enorm groot verschil in het ondersteunen, helpen, gidsen, bekrachtigen en VERSTREKKEN van dat wat bekrachtigd of in staat stelt, te proberen te redden, te proberen te fiksen, te proberen om anderen vast te houden aan onbewuste programma’s…
JOUW acties, jouw bewustzijn, jouw bekwaamheid om ALLE WERKELIJKHEDEN van binnenuit MEESTER te zijn…
Het mededogen is om te begrijpen en te zien wat werkelijk een ander helpt bij het opnieuw opeisen van hun eigen kracht/macht, die zuiverheid van Liefde te voelen, hun eigen soevereiniteit/goddelijkheid te beseffen en dat WETEN binnenin te cultiveren, terwijl het vaak klein is … is het daar … Jouw bekwaamheden als een MEESTER is om hen te helpen met het volledig OPENEN VAN HUN HARTEN en te beseffen dat zij onbewust, ontkoppeld waren, niettemin kan dit in de tijd van een seconde veranderen … voor iedereen … open, gereed en omhelzend…
Het menselijke aspect moet “gepusht” worden (tijdlijn ineenstorting), zij hebben geen andere keuze (tijdlijn ineenstorting), want hun weerstand is sterker, hun wens om aan het oude vast te blijven houden is sterker dan hun wens om hun ziel/Hogere Zelf toe te staan tevoorschijn te komen … zij hebben tot dusverre alles overschreven, vanwege de muren, de angsten, het niet begrijpen … dat DIT GEEN BEDREIGING IS … dat dit hun ware roeping is, hun oprechte wens, hun ware overvloed van alles dat zij ook wensen…
Een onbewust wezen weet niet dat het onbewust is en wanneer je onbewust gaat deelnemen, dan doe je dat ook niet … tenzij je bewust kunt worden en kunt beseffen … hoe dit alles werkt…
We wijzen niet met de vinger naar het onbewuste, wij worden MEER BEWUST en wij openen die portalen, die deuren, maken het allemaal zichtbaar, helpen hen te zien, helpen hen te begrijpen … door onze harten te openen, door te delen/mee te delen, die Liefde te Zijn, die ZUIVERHEID te Zijn, degenen te Zijn die de wijsheid en de innerlijke kracht vasthoudt door Liefde … voor allen als één hier…
“Zij” zijn een aspect van jou … zij representeren iets dat je nodig hebt om te ervaren hier, totdat je beseft/besluit dat je die ervaring niet meer wenst. “Zij” laten je zien waar je niet gelooft, waar je nog steeds oordeel hebt, waar je niet open bent, waar je innerlijke kracht ontbeert, waar jij nog niet van jezelf houdt en jezelf niet respecteert … “Zij” laten jou je eigen afscheiding of eenheid zien … en zij laten jou zien wat je denkt dat je gelooft, wat je toestaat, waar jij je IETS niet volledig MEESTER gemaakt hebt van binnenuit…
Dit is een TERUGKEER naar een bestaan … doch deze terugkeer is anders … het is niet slechts één, het is een triljoen van hen … allen geïntegreerd en vermengd binnenin je lichaam … je ontwikkelde je, je DNA is aan het veranderen, je genetische opmaak is aan het veranderen, je alles is aan het veranderen, hoe je fysiek functioneert is aan het veranderen, waar je vandaan komt is aan het veranderen, wat belangrijk is is aan het veranderen … dramatisch … en niet op de manieren die je zou willen denken…
Dit proces is voor altijd, het raakt (beïnvloedt is het menselijke woord) ieder deel, ieder aspect, ieder deeltje van je leven. Alles wordt onophoudelijk opnieuw geprogrammeerd, met nieuwe codes, nieuwe frequenties … in ieder moment … VOOR JOU …
Dit alles is VOOR jou … Je hebt dit allemaal NODIG om te gebeuren om jou te laten zien, wat je voorheen niet kon begrijpen. Je hebt deze uitwisselingen nodig om alles dat niet opgelost is te triggeren, niet in uitlijning is met je ziel/Hogere Zelf, alles dat je geloofde krachtiger te zijn dan jij, omdat jij nog steeds je macht aan “dat” geeft … JIJ programmeerde je eigen ervaring, als een ZIEL. De enige manier om het programma te veranderen is ALS JE ZIEL…
Open je hart volledig, open je geest om alles te geloven en kies dan dat wat je wenst, wat je wilt geloven en wat je wilt creëren in je eigen fysieke werkelijkheid wereld. Zo gemakkelijk is het….. ♥
Ik houd van jullie. Raak gereed. WIJ hebben nog niets gezien. Het meest verbazingwekkende komt altijd naar voren voor iedereen die waarlijk gereed is, het omhelst en voort roept, ondertussen alles loslatend/transcenderend dat niet langer meer in uitlijning is … en dit wordt in ieder moment zichtbaar nu. Het moment dat je dit beseft, heb je de kracht om in/naar een geheel nieuwe tijdlijn te stappen en je fysieke lichaam/energiegebied op te ruimen van alles dat je oude werkelijkheden voorheen op hun plaats hield.
Sterrenpoorten en cellen zijn aan het opladen … Het is tijd om te springen … wederom … nu en nu en nu … altijd nu.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Lisa Transcendence Brown
Ancient Elder & Guardian of NEW Earth, Sage, Oracle, Scribe
Author, Transformational Speaker…
Mastery – It’s all Energy! ∞
www.AwakeningToRemembering.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten