woensdag, september 21, 2016

Sandra Walter - Goddelijke Focus: De Derde Golf Verwelkomen - 20 September 2016


Sandra Walter
Goddelijke Focus: De Derde Golf Verwelkomen
20 September 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Onze derde golf van 2016 begint te toppen, met diens eerste frequenties die het Nieuwe inluiden. Poortwachters en Rasterwerkers zijn wekenlang druk geweest, Gaia en de nieuwe raster reageren al, en wij zijn voorbereid op de nieuwe aankomst van volgende week.
Dit is een toevloed van hoog opgeladen zuiver Licht, wat ons naar een gloednieuw niveau brengt. Zoals altijd, is vibrationale overeenkomst belangrijk voor je ervaring ervan, hoewel deze frequenties gericht zijn op het helpen van een versnelde tijdlijn. Voor de Ascentie Stam, de sluiers zijn weer bezig dunner te worden en onze werkelijkheden voelen meer onwerkelijk dan geaard aan. Zoals we van de twee eerdere golven geleerd hebben, is dat typisch voor deze golf toevloeden van dit jaar. Deze golf omvat een tijdlijnverschuiving, dus onze focus is meer dan ooit nodig.
Gaia is voortdurend, en zal dat blijven doen, codes aan het loslaten doorheen de nieuwe rastersystemen, welke van een Solar-kristallijnen natuur is. Het wordt tot actie aangezet door het binnenkomende Lichtniveau, en Gaia reageert erop net zoals onze lichamen en DNA tot actie aangezet worden om sluimerende codes tijdens Ascentie te activeren. Dit is voorbereiding op het ontvangen van veel hogere niveaus van Solar Licht. De September golf is een grote sprong in dat proces, en wij ontvangen een versnelde tijdlijn om dat proces te complementeren, eenvoudig omdat wij capabel zijn en er bewust om vragen.

Het is de taak van de Poortwachters, Rasterwerkers, Wegwijzers en iedere Lichtwerker in Dienstverlening, om dit Nieuwe Licht met nederigheid, integriteit en de Goddelijke Liefde te ontvangen welke het verdient. Dit Lichtniveau is een Goddelijk geschenk aan de Mensheid. De basis werd gelegd en de Toegangspoorten werden geopend voor een gloednieuwe ervaring; een niveau omhoog van het Ascentieproces. Het mag niet duidelijk zijn voor het collectief; de externe werkelijkheden zijn een vreselijk kompas voor wat er in feite aan het gebeuren is, Geliefden. Deze passage was altijd bedoeld om heel veel afleidingen en triggers te hebben; en besef dat dat net zo barmhartig kan zijn als dat het manipulatief is. Sommige voertuigen zijn niet bedraad voor verandering, sommige zijn bedoeld om te herhalen/rond te blijven cirkelen in een werkelijkheid tot aan diens uitsterven. Neem nota dat het niet de verantwoordelijkheid van de Licht Stam is om in de gaten te houden, toe te kijken of deel te nemen aan de ontbinding van oude werkelijkheden. Focus op de goddelijkheid, de zuiverheid en de nieuwe beschikbare ervaringen voor jou in dit nu moment, en de versnelling zal aanzienlijk jouw vooruitgang helpen.
De Versnelde Tijdlijn Ervaren
Deze passage van Openbaring staat jullie unieke vaardigheden toe om naar voren te treden. Dit is een moment om creatief te zijn en jullie hart te bevrijden als de oude energieën, welke creatieve inspanningen, creatieve gedachten en unieke expressies inperkten, wegvallen. Het is ook belangrijk om elkanders intuïtieve begeleiding te eren met de veranderingen die binnenin jullie gebeuren. Sommigen van jullie zijn degenen die sluiers optillen en hebben de bekwaamheid om anderen te helpen met het duidelijk en helder zien van deze nieuwe werkelijkheid. Sommigen van jullie zijn van nature rasterwerkers en hebben dat aspect niet onderzocht. Sommigen van jullie wensen om nieuwe ceremonieën of bijeenkomsten te creëren en hebben dit niet gedaan. Als oncomplementerende tijdlijnen ineenstorten, zijn de inperkingen van het oude licht aangaande de spirituele expressie niet langer van toepassing.
Het meest opmerkelijke zal zijn een gigantische uitbreiding binnenin het hartcentrum. Als de kristallijnen structuren in je lichaam activeren, kan hun vibratie overeen beginnen te komen met de binnenkomende fotonische frequenties. Dit bereid het fysieke voertuig voor op het transformeren van zichzelf in/naar een kanaal voor het Gechristende Zelf. Dit is waarom velen van jullie begeleid werden om alles dat niet noodzakelijk was los te laten. De Christus (Kristallijnen Bewustzijn, Eenheids Bewustzijn) heeft zeer andere bekommernissen dan het lagere Zelf. Het functioneert als Eenheid. Gedurende deze transformerende fases, heeft het je aandacht nodig.
Openbaring, Openbaring, Openbaring
Er zijn zoveel prachtige verrassingen en openbaringen beschikbaar voor jullie, Geliefden. Kijk naar je reactie op de ontvouwingen als zij zich presenteren. Verwelkom iedere verandering, iedere verschuiving, iedere openbaring, iedere disclosure met je hoger wijsheid. Onze collectieve en individuele werkelijkheden zijn zeer ingewikkelde metaforen, en hoogst creatief. Waardeer wat de Bron gecreëerd heeft met deze specifieke soort van Ascentie ervaring. Zie dit alles vanuit het kosmische perspectief; het tijdloze onsterfelijke perspectief van wat er zich op deze planeet voordoet. De verwikkeling met de lagere werkelijkheden, oordeel, of gehechtheden aan overtuigingen van het oude Zelf veroorzaken opmerkelijke mentale, emotionele en fysieke kwesties als het Licht verhoogt. Omhels verantwoordelijke creatie door hogere keuzes. Vul jullie harten met vreugde en dankbaarheid dat deze nieuwe werkelijkheden ontworpen werden voor jullie en nu gewoonweg beschikbaar zijn voor jullie om te ervaren. Vele Toegangspoorten worden geopend en anderen sluiten zich; blijf voorwaarts gaan.
Persoonlijke Opmerking van Sandra
IK BEN gevuld met nederige dankbaarheid om dit prachtige niveau omhoog en laatste Poortwerk te ervaren terwijl deze Lichtgolven ons bewustzijn binnenkomen. Solar en Gaia Toegangspoorten zullen geopend worden op de Equinox en de top van de golf arriveert op 26 September, uitbreidend doorgaand naar 30ste. Dit is een meer zuivere kristallijnen-gebaseerde frequentie welke gericht is op bewustzijn verschuivingen. Herinner je dit, zelfs als je fysieke werkelijkheden ietwat onwerkelijk aan beginnen te voelen, en het lichaam zich aanpast om bij te blijven. Onze visioenen en raden reflecteren deze toevloed al; alles is zich in Goddelijke perfectie aan het uitlijnen. Houd je focus op deze intentie. Wij Houden van Jullie, Wij Zegenen Jullie, Wij Danken Jullie.
Ik zal gefocust zijn op het Poortwachten doorgaand naar 30 September. Sluit je bij ons aan voor de Woensdag Eenheid Meditaties om de Christus Bewustzijn Activeringen via het Menselijke hartraster te helpen. Bij voorbaat dank je wel voor het co-creëren van deze versnelling van onze Ascentie. Heb een gezegende Equinox en dat alle harten open mogen gaan voor deze heilige en diepgaande golf van Goddelijke Licht!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

1 opmerking: