zaterdag, september 24, 2016

Metatron - In de Diepte van het Vertrouwen Stappen ~ September Equinox 2016 - 22 September 2016 / Rev. Christine Meleriessee


Heer Metatron
In de Diepte van het Vertrouwen Stappen ~ September Equinox 2016
22 September 2016 / Rev. Christine Meleriessee

Dierbare Kameraden van het Licht,
Ik Ben Heer Metatron, hier te spreken over de Equinox van September 2016.
Terwijl ik in dit moment spreek, is de Equinox volledig rondom de wereld gearriveerd. Het is niet van belang over welke hemisfeer wij spreken, het representeert de volledige Aarde en al Haar bewoners.
Terwijl wij bij een zeer belangrijke afgrond van de tijd op deze planeet staan, zullen veranderingen een nieuwe werkelijkheid creëren om op jullie wereld geboren te worden. Het is een tijd van op de rand te staan, gereed om voorwaarts te gaan in/naar de volgende creatie van jullie leven of om in jullie huidige conditionering te blijven terwijl de wereld om jullie heen afbrokkelt.
Sinds 2012, is de wereld in een staat van beroering geweest. Een ieder van jullie maakt deel uit van die creatie met iedere gedachte, ieder gevoel en iedere ervaring die jullie ervaren hebben. Iedere ziel op deze planeet gaat door de één of andere opschudding heen binnenin diens vier-lichamelijke systeem. Het droevige deel ervan is, dat heel veel individuen niet het potentieel beseffen dat zij hebben om de noodzakelijke veranderingen in hun wereld te maken.
Een ieder van jullie staat in het centrum van de Aarde, jullie leren volledig de dingen anders te zien, terwijl alles om jullie heen verandert. Iets van deze beweging is een positieve richting en voor anderen mag het toeschijnen dat het niet zo goed gaat als dat zij gehoopt hadden. Het hangt allemaal af van het individuele bewustzijn van ieder levend wezen in deze tijd.
De Equinox van September is die klif - de beweging van eraf te stappen in/naar het onbekende en vertrouwen toe te staan je gids te zijn. Het is overal rondom de Aarde aan het gebeuren. Heel veel mensen zijn aan het ontwaken aangaande de controle, aangaande de duisternis, aangaande de elementen die deze Aarde in knechtschap gehouden hebben. Het is nu tijd om de ontwaking toe te staan te gebeuren in uiteenlopende gradaties voor alle zielen.

Een ieder van jullie heeft gekozen om hier in deze tijd te zijn, maar er zijn echter zoveel gedachten die in/naar het bewustzijn  komen van allen die werkelijk niet begrijpen hoe het zich precies hier en nu voordoet. Niettemin is iedere ziel verantwoordelijk voor de veranderingen die ervaren worden. De collectieve energieën die gevoeld worden zijn een mix van zowel het duister als het Licht. Maar toch zijn, velen van jullie, degenen die ontwaakt zijn, moe van dezelfde energie die zich steeds weer opnieuw voordoet. Jullie kijken naar de Spirituele Hiërarchie, naar de Inter-Galactics, en naar de Inner Aarde Wezens van Agartha en Telos om jullie de antwoorden te geven.
Het is nu tijd voor jullie om jullie eigen antwoorden op de vragen te weten die jullie hebben.
En het antwoord is niet in jullie Lagere Geest, het is niet in jullie ervaringen van de dualiteit van deze Aarde; het is in jullie Hogere Bewustzijn, het is in de Goddelijke Zijnheid waar elk van jullie deel van uitmaakt.
Momenteel, wat er zich voordoet is, dat jullie gebeden beantwoord worden. Wat hebben jullie intenties gerepresenteerd in het laatste kwart sinds de Zonnewende van Juni? Dat is jullie antwoord.
Terwijl jullie nu, in deze periode van de Equinox, op de berg staan, zijn jullie gereed om voorwaarts te gaan, of zijn jullie dat niet? Dat is een zeer belangrijke vraag die alleen door jullie beantwoord kan worden.
Want zien jullie, de energie die zich momenteel voordoet staat alles toe waar jullie aan gewerkt hebben in jullie lagere en hogere bewustzijn om jullie werkelijkheid te worden. Waar jullie om gevraagd hebben, wat jullie losgelaten hebben, wat jullie wensen te manifesteren is precies in de volgende stap van jullie pad. Alles dat jullie hoeven te doen is één stap voorwaarts te nemen, weg van de werkelijkheid die jullie gedurende eonen aan tijd vastgebonden gehad heeft naar het volledig omhelzen van de volgende beweging van jullie gewenste ontwaking.
Welnu, deze vooruitgang in/naar de Nieuwe Jij kan in variërende gradaties komen, wat afhankelijk is van waar je in je pad van Meesterschap bent.
Het kan deel uitmaken van jullie vier-lichamelijke systeem, het Fysieke, het Etherische, het Emotionele of het Mentale lichaam. Het is een gebied waarin jullie waarlijk de meeste genezing nodig zijn, dat jullie in/naar een ander deel van jullie zelf zal brengen dan dat jullie voorheen ervaren hebben.
Het zou een studie van het Meesterschap kunnen zijn waar je naar gegraven hebt in je leven, en het brengen van deze principes in/naar een dieper deel van jezelf.
Het kan ook het gewenste effect zijn van je intenties om hen toe te staan je fysieke werkelijkheid te worden.
Het hangt allemaal af van wie je bent als een Ingewijde en het niveau van ervaring dat je in je fysieke leven naar voren brengt. Het is een tijd wanneer het gewenste effect van je bewustzijn je echte werkelijkheid wordt.
Deze beweging staat de Aarde toe om deze energieën te ontvangen, zodat Zij ook Haar aandeel kan doen. Iedere cel en ieder deeltje binnenin Gaia en binnenin elk van jullie wordt uitgedaagd om meer te zijn dan in de voorafgaande cyclus. Dit staat iedere ziel een kans toe die voorheen niet her/erkend werd, hoofdzakelijk omdat de tijd niet juist was.
Heel veel individuen voelen dat dit betekent dat de Nieuwe Aarde gearriveerd is; Het spijt mij jullie te moeten vertellen dat wij nog steeds een zeer lange weg te gaan hebben; maar deze Equinox staat de energieën toe om in een richting te gaan die nooit eerder ervaren werd.
Als jullie het je willen herinneren, tijdens de Juni Zonnewende, maakten wij bekend dat de 22ste Straal van de Gouden Etherische Stad van Havalanchiee deeltjes van Licht uitstraalde in/naar Mount Shasta, California (het verblijft boven dit gebied). Dit bracht de Vrouwelijke en Mannelijke Goddelijke energieën meer fysiek voort in/naar Mount Shasta, zodat het uitgezonden kon worden doorheen alle Majesteitelijke Bergen rondom de Aarde.
Ik ben blij om aan jullie mee te delen dat deze energie diens eerste reis rondom de Aarde begonnen is, om elk gebied te helpen bezield te worden met deze Lichtfrequenties, maar nog belangrijker, voor iedere ziel om te beginnen verandering te ervaring in hun creatie. De activeringen die plaatsvonden gedurende deze maanden van Juni, Juli en Augustus hebben meer aantastingen toegestaan om binnenin Gaia en elk van jullie op hun plaats gezet te worden.
Wat zich nu voorgedaan heeft is een mogelijkheid voor meer om te gebeuren. Dit is wat deze Equinox representeert - het is een uiteengaan van de energieën, zogezegd, aangezien het Vrouwelijke en Mannelijke Goddelijke in/naar evenwicht komt en het iedere ziel helpt om dieper binnenin zichzelf te gaan om te zien wat er veranderd moet worden.
Het is een moment in de tijd wanneer iedere ziel de bekwaamheid heeft om meer voor zichzelf te zijn (de fysieke essentie) dan dat zij voorheen geweest zijn. Het is het splitsen van de donkere energieën van het Licht en springen in de afgrond van onwetendheid, maar volledig Geloof en Vertrouwen te hebben dat je in de Juiste Tijd, de Juiste Ruimte bent.
Wij zijn in afwachting geweest van deze tijd om zich voor te doen, en elkeen van jullie heeft hetzelfde gedaan. Het is een tijd van het verleden los te laten om de toekomst te zien, en  het is allemaal gebaseerd op jullie eerdere intenties van het hogere Zelf, van de Ik Ben Aanwezigheid, en van de Bron van Licht.
Alleen Jij - kunt waarlijk weten wat dit voor Jou betekent!
De volledige planeet gaat door een upload heen van meer Licht binnenin Haar systeem. Iedere ziel op de Aarde gaat door dezelfde opschudding heen; voor sommigen mag het hun huidige bewustzijn representeren waar zij mee te maken hebben gehad of het kan een COMPLETE OPLEVING betekenen VAN HET LICHT DAT JE BENT.
Het is werkelijk een moment waarin iedere ziel moet beslissen -
“Zal ik voorwaarts gaan met wat ik verkregen heb of zal ik in dezelfde energie blijven waar ik mee te maken heb gehad?”
Het element van de Vrije Wil komt nu in/naar een nieuwer perspectief dan ooit tevoren, aangezien het bezig is een Fysieke Werkelijkheid te worden en niet slechts een verkondiging van de zielen van de mensheid. Het wordt een bewuste inspanning van iedere persoon op deze planeet.
Welnu, dit is slechts een ruw begin, maar het is een beweging die ervaren moet worden, zodat deze Aarde versnelt in/naar het niveau van een hogere dimensionale frequentie. Het representeert het kijken naar het 4de dimensionale zelf van dualiteit en tegen jezelf te zeggen, “Ik wens deze ervaring niet langer meer, dus ik zal over de klif stappen en mijn Vrije Wil toestaan mij in/naar een ander paradigma van Licht te brengen die ik wens te creëren.”
Dit Lichtportaal dat precies nu open is, en door zal gaan doorheen het volledige seizoen tot aan de Zonnewende van December. Het zal een open-einde conditie zijn van het toestaan van de voortzetting van het Licht om in/naar iedere ziel te komen - het is een tijd van grote reflectie, van het innerlijke zelf te zien vanuit het perspectief van het donker en het licht, en dan te kiezen om dat Licht te zijn.
Deze tijdsperiode zal voor elk van jullie krachtig zijn; het zal jullie toestaan om in het proces te stappen dat jullie geprobeerd hebben te creëren gedurende enige tijd nu, zolang als jullie jezelf toestaan om vertrouwen/geloof te hebben. Wanneer je lagere geest in het spel komt, dan zal het de beweging stoppen en zal je terugvallen in je dualiteit.
Het zal voor sommige individuen niet gemakkelijk zijn; voor anderen die het pad van de meester voor een langere tijd bewandeld hebben, is het het moment waar zij om gevraagd hebben, naartoe gewerkt hebben door zichzelf toe te staan in/naar een hoger niveau van bewustzijn te stappen.
Deze cyclus gaat de planeet immens helpen. Er moet een internalisering zijn van iedere ziel op de planeet om door deze doorgang heen te gaan. Het wordt niet gegeven, het moet verdiend worden. Het is geen snelle fiks voor de Aarde, het is een mogelijkheid om meer te zijn en meer voor de mensheid, voor Gaia en voor je eeuwige zelf te doen.
Velen zullen averechtse effecten voelen in het fysieke lichaam of de emotionele en mentale niveaus. Het zal in golven komen en voor verschillende types van individuen. Diegenen die op het pad gedurende verscheidene jaren geweest zijn, zullen gewaarworden dat meer van hun kristallijnen energieën geaccepteerd worden. Het fysieke lichaam zal de effecten voelen. Anderen mogen meer psychologisch evenwicht nodig zijn in hun onderbewuste geesten om het evenwicht te vinden dat zij nodig zijn. Eén ding is zeker, dat elke van de vier lichamen in volledige uitlijning moet zijn, dus als er elementen zijn waar jij mee te maken hebt in welke van deze lichamen dan ook, moeten zij genezen en veranderd worden. Dus er zullen fysieke, emotionele en mentale uitdagingen zijn, voordat jullie Etherische Lichaam de andere drie inhaalt.
Neem tijd om na te denken over wat ik meegedeeld heb. Het is geen gemakkelijke tijd, maar de resultaten zullen enorm zijn. Ben ijverig met jezelf; denk na over je vroegere vergissingen, zodat zij zich niet weer voordoen. Dan, en alleen dan, is het wanneer je zult weten dat je het Vertrouwen/Geloof hebt om voorwaarts te gaan in je reis. Zonder dit element op diens plaats, zal je niet in staat zijn de resultaten die je wenst te bereiken, aangezien alles losgelaten moet worden in/naar het Licht.
Bovenal - Wanneer je angst voelt, is dat het wanneer je in/naar de Afgrond van Vertrouwen moet stappen.
De Licht Aantastingen van de Vijfde Dimensie kunnen niet in het lichaam vastgehouden worden totdat alle vier de lichamen met elkaar in uitlijning zijn. Dit betekent dat om je Lichtquotiënt voortdurend te verhogen, je door deze kwesties heen moet werken die je ervaart. Heel vaak zal het fysieke lichaam de laatste zijn om door dit proces heen te gaan, aldus de fysieke kwalen kunnen resulteren in het lichaam. Heel vaak zijn zij niet acuut, slechts elementen van het Etherische Zelf die naar boven komen aldus zij genezen kunnen worden. Deze tijdsperiode zal een enorme voorwaartse beweging zijn voor de versnelling van genezing om zich specifiek voor te doen voor degenen die voorbij de Planetaire Ascentie en goed binnenin het Kosmische Niveau zijn. Maar deze zielen zijn een zeer kleine minderheid; zeer weinigen op de planeet hebben dit niveau van ascentie bereikt en zijn in staat geweest om zichzelf te aarden om in het lichaam te blijven.
Dat is nu aan het veranderen met de hogere energieën die in/naar de planeet komen. De lichamen kunnen Kristallijn worden in de hogere initiaties in de Kosmische Niveaus. Dit proces is absoluut noodzakelijk om volledig geaard te zijn. Anderszins, zal de Nieuwe Aarde niet in staat zijn te gebeuren.
Het is een Doorgang van Licht met een Geweldige Kans Welke Nu Nadert voor deze Aarde en Elk van Jullie.
Ik loop bij  jullie zoals wij allemaal doen in de Spirituele Hiërarchie van de 144ste dimensionale staat van werkelijkheid.
Ik Ben Heer Metatron, tot jullie dienst.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.
WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara).
Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproduction requires written permission. Rights are granted to repost this information electronically on your non-commercial website or blog as long as you include this copyright statement and the referral links below to stay informed and share our messages:

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen