vrijdag, september 30, 2016

Melchizedek - Lessen zijn het Pad naar de Hogere Inwijdingen van de Ziel - 29 September 2016 / Rev. Christine Meleriessee
Heer Melchizedek
Lessen zijn het Pad naar de Hogere Inwijdingen van de Ziel
29 September 2016 / Rev. Christine Meleriessee

Meester Thoth en Heer Melchizedek bespreken de Wet van Relativiteit en hoe het relateert naar het begrip van Inwijdingen, Lessen en de Planetaire Versnellingen zoals Golf-X. In deze boodschap, deel 1 van 2, wordt Heer Melchizedek zijn perspectief gegeven.
*****
Groeten en Liefde naar Elk van Jullie,
Ik Ben Heer Melchizedek en breng het Melchizedek Priesterschap naar voren om jullie te helpen de Universele Wet van Relativiteit te begrijpen en wat het mag betekenen in relatie tot jullie pad om Meesterschap te verwerven.
Alle Universele Wetten representeren de inwijdingen, aangezien zonder hen wij niet een specifieke richtlijn hebben over hoe het meesterschap te bereiken. Heel veel individuen mogen zich dit niet realiseren, tenzij zij de esoterische teksten bestudeerd hebben die het eerst deze informatie voort brachten. Ik denk in de standaards van vandaag de dag, dat vele ingewijden niet waarlijk begrijpen hoe de wetten in/op hun eigen levens toe te passen, aangezien aan hen de kans niet gegeven werd om hen te bestuderen voor hun eigen persoonlijke gebruik.
Als we met de Wet van Relativiteit werken, zijn er andere wetten die eerst kwamen. Het is belangrijk om te beseffen dat ieder individu binnen iedere wet moet werken om totaal te begrijpen hoe het relateert aan hun persoonlijke begrip, hun bekwaamheden om hun psychologische kwesties te transformeren, om hun bekwaamheid te her/erkennen om binnenin zichzelf te kijken, niet alleen vanuit een fysiek perspectief maar ook in de geschiedenis van de ziel.
Wanneer een Ingewijde de Wet van Relativiteit tegenkomt, mogen zij niet volledig begrijpen wat het voor hen betekent. Ja, iedereen heeft lessen, aangezien dat deel van het leven uitmaakt, nietwaar? Maar het belangrijke element is hoe zij deze lessen toepassen.
Accepteren zij de uitdaging om er dieper op in te gaan door te kijken naar de lagere psychologische gedachten, of zeggen zij slechts, “Ik veeg dit weg met de Violette Vlam,” en gaan dan verder met hun dag.

Ik deel deze uitspraken aangezien zij een zeer belangrijk besef zijn in het Lagere Ego versus het Hogere Ego. Een persoon die bereid is om in/naar de dieptes te gaan van diens wanhoop door de metafysieke gereedschappen te gebruiken die aan hem/haar gegeven werd, gebruikt waarlijk diens Hogere Ego van het Hogere Zelf en niet het fysieke verstand.
In een terugblik van een individu die het doet voor de tegenovergestelde reden, van gewoon er niet naar te willen kijken, niet in staat zijnde de duisternis binnenin te erkennen, werkt waarlijk in het Lagere Ego.
Ik denk dat dit een groot probleem is met vele Lichtwerkers in deze tijd, aangezien zij naar deze planeet komen met zeer speciale gaven. Ik twijfel hier niet aan, maar er is ook een houding van, dat met deze speciale gaven zeer speciale overwegingen komen van op dit pad te zijn. Sommige ingewijden voelen dat zij niet de extra lange weg in/naar de psyche van de geest hoeven te gaan, omdat zij begiftigd zijn en hier kwamen om de Aarde te helpen.
Dit alles is zeer waar, maar het meest belangrijke feit is dat de Aarde de Leerschool is van Hoe als een Meester te Wandelen. Velen hebben het voorafgaand aan jullie gedaan en wij zijn hier voor de vragen. Dit pad is er één van diepe reflectie en beoordeling van de ziel. Het gaat niet slechts over het hebben van gaven, hoewel dat samen met het terrein komt.
Het gaat over die Meester te zijn, met eerlijkheid, integriteit, waarheid, respect, mededogen voor anderen, maar boven alles te begrijpen dat het ware pad eerst van het Zelf is. Wij, als Meesters, kunnen anderen niet helpen als wij elementen van donkere tijdlijnen of rommel vasthouden om te gebeuren.
Nu heb ik jullie aandacht
Lessen worden gecreëerd door jullie Goddelijke Zelf om gerealiseerd te worden binnenin jullie Fysieke Zelf, zodat jullie kunnen accepteren dat jullie een Lichtwezen zijn op deze planeet. Maar toch, heeft jullie ziel vele eonen aan tijd in vele plaatsen gereisd. Sommige van deze plaatsen zijn niet zo goed geweest, en vele van hen waren precies hier op Aarde.
Terwijl iedere ziel door uitdagingen of een probleem heengaat in diens leven, wordt aan hem/haar de grote kans gegeven om met diens Hogere Zelf te werken om een nieuw deel van zichzelf in het Licht te accepteren, dat de fysieke geest kan helpen zich over te geven aan de oude elementen welke die ziel geplaagd hebben.
De Wet van Relativiteit representeert die energieën om gemanifesteerd te worden.
Als je iedere les die je leerde zou vergelijken, dan zou je tussen hen overeenkomsten kunnen vinden, specifiek als je de les niet volledig accepteerde binnenin het fysieke bewustzijn.
Dit is hoe je door je Inwijdingen heengaat, door alle subniveaus, aangezien er heel veel tests zijn die zich voordoen voor iedere ingewijde in alle niveaus. De beginniveaus van de 1ste doorgaand naar de 4de zijn uitermate krachtig voor het fysieke zelf, aangezien zij het Fysieke Lichaam, het Emotionele Lichaam en het Mentale Lichaam omvatten, en dan het Hogere Zelf in alle vier de lichamen accepteert.  
Als je ziel de vele tijdlijnen van het verleden naar boven brengt, zal je situaties tegenkomen die jou aangaande je vaardigheden van besef zullen testen, wat je geleerd hebt in de eerdere lessen, en hoe hen te her/erkennen met je fysieke bewustzijn.
Het is een erop-of-eronder deal voor je Inwijdingen en hoe snel je de nieuwe essentie die je aan het worden bent volledig accepteert, de genezing waar je doorheen gaat, en hoe het je huidige levensstijl reflecteert.
We moeten ook de uitdagingen in overweging nemen van de planetaire uitlijningen die zich consequent voordoen momenteel, en dat aldus gedurende een aanzienlijke tijd zullen blijven doen.
Momenteel, is de Aarde binnenin de Elektromagnetische energieën van Golf X.
Jullie hebben net diverse verduisteringen en dan de Equinox ervaren, niet te vergeten de Nieuwe Maan en Volle maan cyclussen die zich voordoen.
Dit alles neemt diens tol op de weg waarop een ingewijde diens lessen leert, aangezien er soms een gevoel kan zijn dat het is vanwege de energieën die zich voordoen. Weet alsjeblieft dat dit niet waar is.
Golf X representeert het Mannelijke van de Elektro-, en de Vrouwelijke van de Magnetische aantrekkingskracht dat uitgestuurd wordt vanuit de LichtBron - de 144ste dimensie waar iedere IK BEN Aanwezigheid voor het eerst aangestoken werd.
Binnenin deze essentie is het evenwicht van de Mannelijke en Vrouwelijke energieën, die iedere ziel volledig moet omhelzen binnenin zichzelf. Dit wordt voor het eerst aangestoken in de kern van Gaia voor iedere ziel om in staat te zijn deze energieën te voelen, aangezien het hen helpt om de noodzakelijke veranderingen binnenin hun Ascentieproces te maken. Het is een geweldige kans om de Lichtkrachten toe te staan om te helpen bij de transformatie van het fysieke zelf om in/naar een hogere octaaf van energie te veranderen.
Het resultaat van de uitwisseling moet door ieder individu tegemoet getreden worden binnenin hun vier lichamelijke systeem. Het is een tijd om volledig de uitdaging te accepteren om dieper te gaan en  meer te zijn. Het zal ook voor het Lichtquotiënt toestaan om verhoogd te worden als het individu gereed is om de donkere aspecten te her/erkennen die naar boven komen, hen te veranderen om in volle heelheid te komen, en de resulterende energie te zien die je zult worden.
De Wet van Relativiteit komt momenteel in/naar het speelgebied met Golf X en alle andere energetische uitlijningen die zich voordoen.
Het helpt een ingewijde om te beseffen hoe ver zij gekomen zijn, of waar zij naartoe moeten gaan in hun vooruitgang. Zijn er veranderingen die voorheen niet her/erkend werden of zijn er bestaande condities die nog steeds genezen moeten worden?
Dan is het belangrijk om de potentiëlen te beseffen dat, als een Ingewijde, je moet veranderen waar je in verzeild was en wat je wenst om te zijn. De openbaring is dat als je in de beweging staat van de les, jij dan jezelf toestaat te beseffen dat je lessen relatief zijn voor al het andere dat je ervaart. Het moet een erkenning zijn binnenin jezelf, dat als anderen hun lessen leren, die van jou niet zo uitdagend mogen zijn.
Ieder ziel, iedere ingewijde, op deze planeet gaat door een gelijksoortige ervaring heen. Maak de inventaris op van je eigen lessen, wat zij voor jou betekenen, en reflecteer terug op wie je was in eerdere momenten. Ik garandeer je dat je de groei en het potentieel zult zien om meer te zijn binnenin je zelf als je jouw reis voortzet.
Deze zijn allemaal belangrijke openbaringen om te hebben binnenin deze wet. Wat je accepteert, zal je ontvangen; wat je deelt, zal naar je terugkomen.
Het maakt allemaal deel uit van de lessen die iedere ingewijde moet leren op diens pad.
Dankbaarheid is een zeer belangrijke consideratie gedurende deze tijden van hoge versnelling ~ omhels de bekwaamheid om nu hier te zijn om deze verandering te ervaren, aangezien de LichtBron, de Multi-Universums, en alle betrokkenen jullie helpen om verder te gaan in een kortere hoeveelheid aan tijd, dan ervaren zou worden in eerdere levensspannen.  
Ik kijk uit naar met elkeen van jullie gedurende jullie Planetaire Ascentie te werken.
IK BEN Heer Melchizedek tot jullie dienst.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.
WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara).
Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproduction requires written permission. Rights are granted to repost this information electronically on your non-commercial website or blog as long as you include this copyright statement and the referral links below to stay informed and share our messages:

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen