vrijdag, september 23, 2016

Meer Innerlijke Opgravingen & Innerlijk Lossen - 21 September 2016 / Denise Le Fey


Meer Innerlijke Opgravingen & Innerlijk Lossen
21 September 2016 / Denise Le Fey

Persoonlijke Smokkelwaar
Zoals altijd het geval is met het evolutionaire Ascentieproces, bereiken wij periodes waar wij absoluut dieper moeten graven om iets binnenin ons op te graven, van wat wij klaargespeeld hebben om door alle eerdere Ascentie Checkpunten heen te smokkelen. Wij mogen een paar extra lagen afgeschaafd hebben van het meeste van onze oude persoonlijke innerlijke kwesties en rommel - wat het ook is en wie zij ook maar zijn - maar we bereiken altijd een andere fase waar wij dieper moeten gaan en eindelijk alle smokkelwaar omhoog, eruit en weg krijgen. Waarom? Omdat spoedig een andere grote evolutionaire Traptrede bereisd moet worden door ons, en onze oude lagere wereld en zelfkwesties eenvoudigweg niet verder met ons mee kunnen reizen in/naar de NIEUWE hogere frequentie. Als we probeerden door te gaan om het of hen meer energie Licht Golf Traptredes op te smokkelen op dit punt, zouden zij meer pijn en druk veroorzaken dan dat zij ons ooit oorspronkelijk veroorzaakt hebben. Het is gewoon de aangescherpte pijn of het spirituele risico niet waard na alles waar wij al doorheen gegaan zijn in dit evolutionaire proces.  
We kunnen absoluut niet onze oude lagere innerlijke smokkelwaar spullen met ons meenemen als we in/naar hogere frequenties Wezens van Licht in fysieke lichamen evolueren. Om ons te helpen met het verplichte lossen van wat voor overblijvende innerlijke smokkelwaar dan ook dat we nog steeds hebben, gaan wij door herhalende Ascentie Checkpunten heen waar wij grondig gescand worden voor wat voor verboden oude dichtheid items dan ook - giftige substanties, onnodige bagage, etterende angsten, verlammende emotionele kwetsuren, belachelijke schuldgevoelens, of giftige kwaadheid. Allen ongeoorloofde, verboden lagere dichtheid substanties zullen geen toegang toegestaan worden door wat voor Spirituele Ascentie Douane Checkpunten dan ook.

Om met een groter gemak, grotere veiligheid en comfort te evolueren en voorwaarts te gaan, gaan wij door meer verplichte veiligheidnet Checkpunten heen in ons persoonlijke evolutionaire Ascentieproces. Zulks is het geval geweest doorheen het meest van Augustus en September 2016. Voor sommigen van ons, ikzelf incluis, is geheel 2016 één groot Ascentie Checkpunt geweest, de loslating eisend van alle en iedere overblijvende persoonlijke en collectieve smokkelwaar. Het is niet leuk, maar ik ben zeer zeker dankbaar voor hen omdat ik, wij, maar al te vaak oprecht geloven dat we al afgerekend hebben met al ons innerlijke spul van jaren en jaren geleden. Dat deden we, maar we ontdekten dat er talrijke overblijvende lagen van oud persoonlijk spul was dat we neutraal moesten voelen, mee af moesten rekenen en volledig moesten loslaten. Op de seconde dat we dit gedaan hebben, geven we de alles-veilig om door het laatste Ascentie Checkpunt heen te gaan om door te gaan naar boven naar de volgende energetische Ascentie Traptrede.  
Collectieve Smokkelwaar
De meeste Voorlopers hebben ten zeerste gevoeld en geleefd met de menselijke - en in vele gevallen ook de niet-menselijke - collectieve smokkelwaar doorheen 2016 op hoogst versterkende manieren. Wij hebben het altijd gevoeld, hen gevoeld, hun collectieve innerlijke en uiterlijke dingen gevoeld, maar dit jaar is het bij tijden bijna ondraaglijk geweest. Het enige dat de Voorlopers geholpen heeft deze aanval van de collectieve oude wereld smokkelwaar dat versterkt werd en naar het menselijke oppervlakte bewustzijn gebracht werd voor verwijdering te overleven, is onze bekwaamheid geweest om naar binnen te gaan en in onze HogeHarten te blijven waar alles bekend is, gezien en gevoelt wordt als energetisch Neutraal. Maar, omdat heel veel Voorlopers, ikzelf incluis, zich nog niet meester gemaakt hebben om voortdurend in deze hogere staat te zijn, zijn er tijden geweest dat ik me moest ontkoppelen van de wereld zoals het op dit moment is, om niet krankzinnig te worden of diepbedroefd te raken of nog erger vanwege dat. Wij wisten ook dat deze tijd voor ons allemaal zou komen, maar heeft zich bewezen een echte test voor ons allemaal te zijn. Aldus is het dat het menselijke collectief diens eerste substantiële en overduidelijke Ascentie Checkpunt ervaart. Blijf in je HogeHart terwijl zij door dit Ascentie Checkpunt van 2016 heengaan, inclusief de anderen doorheen 2017. Het zal zeer waarschijnlijk niet mooi of gemakkelijk zijn, maar het is voor hen, voor ons en voor iedereen overal, absoluut noodzakelijk. Dit is een Proces en iedere stap is belangrijk in diens Alchemistische en Evolutionaire natuur.
Recente Dromen
Zoals jullie weten, wanneer tijden zwaar zijn en vol met verandering zoals zij nu zijn, kunnen wij snel heel veel voltooid krijgen, opgelost, beter begrepen, getransmuteerd en opgeruimd, terwijl wij in de droomstaat zijn. Je mag weer hard aan het werk geweest zijn ’s nacht de afgelopen maand en ook deze maand, en vanwege dat enige behoorlijke wilde dromen gehad hebben. Hier is eentje die ik vorige week had die nogal voor zichzelf spreekt.
In deze droom was ik in een onbekend huis met een groep onbekende mensen. We waren allemaal aan het praten toen ik een kleine maar ongelooflijke prachtige flits zag van Wit Licht dat explodeerde middenin de woonkamer ongeveer een meter boven de vloer. Het was zo helder, dat je alles gedurende een seconde of twee niets meer kon zien, en toen het weg was, waren ook enige stukken van het meubilair en twee mensen verdwenen. De rest van ons sprong omhoog en wij keken rond naar de nu lege ruimtes in de kamer waar de meubels en sommige mensen gestaan hadden, en we vroegen ons af wat er in de wereld net gebeurd was. Sommige mensen ging door het hele huis heen op zoek naar de twee ontbrekende mensen, maar zij en enige meubelstukken waren gewoon weg.
Deze droom laat zien hoe zowel persoonlijk als collectief dingen plotseling verdwijnen vanwege het toenemende Licht precies waar wij leven. Deze droom anomalieën zijn symbolisch maar ook letterlijk, persoonlijk en ook collectief. En zullen alleen maar gaan toenemen doorheen het overblijfsel van 2016, specifiek na de Equinox van 22 September. Ben voorbereid op steeds meer persoonlijke en collectieve smokkelwaar en andere dingen en mensen die snel verdwijnen. De oude wereld en het oude bewustzijn is aan het verdwijnen, het wordt plotseling weggezapt door flitsen van prachtig Wit Licht. 2017 zou zeer wel zo kunnen zijn maar dan 1000-voudig meer intens, wat het waarom is dat we meer Ascentie Checkpunten gehad hebben om onze weg erdoorheen te werken doorheen 2016. Grote NIEUWE dingen zijn nu in de maak, en spoedig dus meer, en  het voortsnellen is gaande zoals nooit tevoren om energetisch gereed te zijn voor zo een kolossale verandering, als wat eraan komt. Doe Het Innerlijke Werk, wat het ook maar is dat het voor jou is nu, en al het andere ontvouwt zich zoveel gemakkelijker, sneller en minder pijnlijk. Heb een creatieve en progressieve 22 September 2016 Equinox terwijl je het oude loslaat om op alle manieren gereed te raken voor het NIEUWE.
Denise

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Denise Le Fay & HighHeartLife, 2016. All rights reserved. You may NOT use this article in custom-made YouTube videos. You may copy and distribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, credit is given to the author and this URLhttps://highheartlife.wordpress.com and Copyright Notice is included.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen