zondag, september 04, 2016

Energie Update - Golven van Diepgaand Fotonisch Licht, Raken Allen Aan - 4 September 2016 / Lisa Brown


Energie Update
Golven van Diepgaand Fotonisch Licht, Raken Allen Aan
4 September 2016 / Lisa Brown

Aloha prachtige familie van Licht,
We zullen beginnen meer te ervaren van energie pulsen, elektromagnetische golven (EMP), plasma en meer … Deze pulsen zullen met tussenposen gevoeld worden, in & uit gaan we, doorgaande uitbreiding/samentrekking, vaak beide tegelijkertijd nu. Dit staat je hart en geest toe om open te zijn, ondertussen het hart/de cellen “samenpersend”… sterker en zachtaardiger duwend en dat allemaal tezelfdertijd. Doorgaande herijkingen … (We gingen door hetzelfde heen met de eerste Golf in September 2015)…
Onze atmosfeer, binnen en buiten, als je het opmerkt, vermengt de andere hogere frequentie dimensies in onze fysieke dimensie hier (als wij in/naar hen uitbreiden). Onze atmosfeer, als wij “hoger in het frequentie bandbreedte bestaan gaan”, is een hoogtepunt van vele atmosferen … van Galactisch, Lemuriaans, en anderen … Ons weer, de Aarde/Gaia … is in beroering, ontwaakt collectieve stormen van alles, transformeert en vermengt alles ook, in/naar een hogere atmosfeer met minder fysieke dichtheid. De fysieke massa en ruimtelijke massa is beduidend aan het verschuiven/veranderen/ontdichten … Kosmische stormen verhogen op diverse manieren om ook dit op te ruimen. De fysieke Aarde Gaia gaat ook voortdurend door met het herconstrueren/hervormen van de stoffelijke vorm. Alles is nu fysiek … een doorgaande deeljes heruitlijning met iedere golf, ontlading, uitbarsting, activering van het hogere vibrationale Licht. De integratie kan gemakkelijk en ogenblikkelijk zijn, met voldoende alleen tijd, slaap, en de natuur als een natuurlijke manier van zijn…
De hoeveelheid van elektromagnetische energie in onze lichamen en daarbuiten, plasma energie … is nu aanzienlijk. Weg zijn de dagen van het oude en daarmee gaan ook de oude manieren, de oude werkelijkheden, het oude bestaan van onbewustzijn … De oude Aarde is weg en de NIEUWE Aarde hervormt, herijkt, configureert en herlijnt en programmeert zichzelf ook onophoudelijk opnieuw.

De NIEUWE Aarde heeft zich in/naar andere dimensies, andere atmosferen, andere galaxies uitgebreid, waar onze evolutie een doorgaande integratie is van alles van ons bestaan hier. Ons Aarde Schip is levend, haalt adem, breidt uit en verankert ook de andere ruimtelijke dimensies tegelijkertijd. De Aarde, Gaia, Terra Nova evolutie … Kunnen jullie je een klein beetje van iedere dimensionale werkelijkheid voorstellen/zien dat het zich hier al onophoudelijk vermengt? Het Planetaire DNA evolueert via allen die bewust en één worden … een levend, ademhalend organisme, waar wij allen deel uitmaken van het geheel, onderling verbonden, met iedere cel, atoom, molecule … gelijktijdig ademhalend, onophoudelijk uitbreidend, integrerend, stromend Licht, Liefde en informatie doorheen elk van ons … het fundamentele, voortdurend stabiliseren en herstructureren van het Kristallijnen Rasterwerk van de NIEUWE Aarde.
Voortdurend in omvang toenemend, alles gecreëerd vanuit onbewustzijn zal geconsumeerd worden door ZUIVER BRON LICHT. Liefde, vrede, mededogen, diep heilig respect, eer, vriendelijkheid, eenheid, vrijheid, volledige overvloed, alles keert terug, door de ontbinding van werkelijkheden waar wat voor afscheiding dan ook nog steeds vastgehouden werd.  
Deze golven van diepgaand fotonisch Licht, zij raken allen aan. Zij activeren dat wat sluimerend en slapende was, zij ontwaken onze ZIEL zelf meer (wat niet mogelijk scheen, maar altijd zo is), zij tillen op en verheffen, stimuleren, verbeteren, breiden uit, vergroten, versterken, polariseren, brengen realisaties via “uitbarstingen en ontladingen” die zacht zijn voor dat wat in uitlijning en sterk is voor dat wat dat niet is.
Iedereen wordt door deze beïnvloed, of zij het nu weten of niet. Het is gewoon, dat hoe meer men kiest slapende te zijn, hoe minder bewust van hoe/wat alles is. Het menselijke aspect, reduceert, rationaliseert of labelt alles als iets anders, in plaats van ernaar te streven de eenvoudige verklaring te begrijpen en te accepteren. Hoe meer weerstand, hoe LUIDER werkelijkheden worden, zodat zij gehoord kunnen worden, vaak herhaaldelijk, totdat de ZIEL belangrijk genoeg wordt voor de hart-geest om te openen, om aandacht te willen schenken, te luisteren en te zien. Totdat iemand diens leven aangeraakt/beïnvloed wordt, neigen velen ernaar zich niet open te willen stellen voor iets dat aanklooit/rotzooit met hun gefikste werkelijkheidswereld. Hoe koppiger/star iemand is, hoe sterker de ervaring zal zijn. In deze frequenties, is kracht aanstaande, omdat tijdlijnen voortdurend in/naar één ineenstorten, en wanneer dit zich voordoet, wordt het ommuurde hart/afgesloten geest menselijke aspect zichzelf gewaar in de vibrationale ruimte om zich open te moeten stellen. Deze zijn de reacties op uitgekozen ervaringen door de individuele ziel. Het is wat nodig is, wanneer het menselijke aspect lijden kiest als de enige manier om diens hart te openen, terwijl anderen de “veiligheid” van hun ZIEL ESSENTIE VOELEN en hun harten openen in antwoord op het gevoel en maken zich geen zorgen over wat hun hoofd hen vertelt…
Wat het ook neemt om iemand diens hart volledig open te krijgen, zodat hun ziel (Hogere Zelf) “door kan komen” (tevoorschijn kan komen), deze zijn de vibraties waar wij in zijn. Er zijn geen slachtoffers, want ZIEL ONTWAKINGEN zijn de meest prachtige en diepgaande ervaringen … Het is de menselijkheid, de oude programma’s, de diep vastgehouden overtuigingen en diepgaande ervaringen en omvang van onderdrukte energie (emoties) … en dit is het gedeelte dat velen niet begrijpen. De ZIEL (Hogere Zelf) is zuiver. Het fysieke lichaam ruimt vervormde illusionaire programma’s van onevenwichtigheden op, van onzuiverheden, dichtheid, van afscheiding/onbewustzijn .. Het afgescheiden slapende menselijke aspect kan het nog niet zien, totdat de mens en de ziel (Hogere Zelf) vermengen in/naar één ruimte binnenin het lichaam, en doorgaande integratie/eenwording kan zich dan voordoen. Dit is waar inzicht, vrede, gelukzaligheid, magie en diepgaande heilige Liefde en respect weer ervaren worden. Het is ook waar overvloed van alle dingen naar voren gebracht wordt, eerst energetisch, door gevoel, dan door meesterschap, creatie, toepassing/implementatie van alle wijsheid en kennis aangaande HOE alles werkelijk hier functioneert.
Waar een ieder vandaan komt, waar een ieder functioneert, is wat van belang is … want als jouw iedere ademhaling en al je cellen alleen maar gevuld zijn met heilige Liefde, dankbaarheid, waardering, respect, integriteit, creatie, innerlijke kracht/aanwezigheid, Goddelijkheid, alchemie, doel, intentie, inspiratie, diepe heilige verbinding met alles/allen als Eén, dan verspil je niet, je gebruikt, je ondersteunt, en stapt voortdurend omhoog, en deelt en omhelst absoluut alles met ieder deeltje en weefsel van je Wezen, en je fysieke werkelijkheid is dan gemakkelijk … want je hebt je het fysieke MEESTER GEMAAKT van binnenuit jou, aangezien het allemaal gewoon energie was … net zoals wij dat zijn.
WIJ onderhouden deze verbonden ruimte, te allen tijde … het is hoe wij als Goddelijke Zielen & Licht Wezens hier bestaan.
Er is op dit moment heel veel gaande binnenin onze Kristallijnen Lichtlichaam structuren. Hoge frequentie zonne elektromagnetische winden laden zachtjes onze cellen op, stimuleren & activeren onze kristallen, weven Licht, hercoderen alles … Momenteel het meeste de wervelkolom, sommigen zouden een adrenaline overbelasting kunnen voelen, hetgeen de “vecht of vlucht” uitput en “verzachtende” hormonen loslaat, weerstand opruimt, terwijl het hart aanzienlijk  in ieder moment geopend wordt. Wij hebben momenteel veelvoudige activeringen tegelijkertijd lopende. Eer jezelf, je lichaam, je reis. Voed je spirit blijde indrukwekkendheid!
Heb een magische, indrukwekkende en voorbij een bijzondere dag!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Lisa Transcendence Brown
Ancient Elder & Guardian of NEW Earth, Sage, Oracle, Scribe
Author, Transformational Speaker…
Mastery – It’s all Energy! ∞
www.AwakeningToRemembering.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten