maandag, september 12, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Menselijke Tragedie” - 11 September 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Menselijke Tragedie”
11 September 2016 / Jen Eramith MA

Als sommige mensen de bekwaamheid hebben om rampen te voorzien, waarom gebruiken wij dan niet die bekwaamheid om te helpen voordat deze rampen zich voordoen? Zou het niet beter zijn om in Liefde te helpen voordat de schade aangericht wordt in plaats van na het feit te helpen?
Alles dat er in de wereld gebeurt, doet zich voor door goddelijke choreografie zoals vastgesteld door de spirits van iedere persoon en ieder wezen op de planeet, inclusief spirit gidsen en engelen. Met andere woorden, niets gebeurt bij toeval. Iedere gebeurtenis die plaatsvindt gebeurt, of het nu een tragedie of een feestviering is, alleen omdat het in de geest gecreëerd werd. Dit is de functie die velen van jullie leiden naar het idee van het lot. Soms gebeuren dingen die aanvoelen alsof zij “voorbestemd” waren om te gebeuren - voorbeschikt en onvermijdelijk.
Het feit is dat geen gebeurtenis voorbeschikt en daarom onvermijdelijk is. Tot aan het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt, of het nu een grote gebeurtenis is zoals een tsunami/vloedgolf of een kleine gebeurtenis zoals een persoonlijk struikelen over een steen op een pad, het is eenvoudig een potentieel. Tot aan het moment dat de gebeurtenis zich voordoet, wordt het actief gepland, gecreëerd en wordt erover onderhandeld door ieder Wezen die erbij betrokken is. Deze Wezens omvatten elk van jullie Hogere Zelven.  
Deze tragedies van grote omvang zoals tsunami’s, orkanen en aardbevingen, gebeuren altijd alleen nadat iedere ziel die erbij betrokken zal zijn, ofwel van veraf of dichtbij, ingestemd heeft met de gebeurtenis van dat incident. Wanneer de gebeurtenis eenmaal gepland is, begint iedere ziel aan het proces van zichzelf te situeren om daar te zijn waar zij het op zielniveau het meeste voordeel zullen verkrijgen van de gebeurtenis. Sommige mensen gebruiken deze soort gebeurtenissen om de planeet te verlaten als zij bereid zijn om dat aldus te doen. Anderen gebruiken de gebeurtenis om een breuk in hun levens te creëren en een kans om opnieuw te beginnen, of om karma op te ruimen. Sommigen gebruiken de gebeurtenis om verandering te inspireren of een krachtige herinnering van Liefde te genereren. Op de één of anderen manier vindt een ieder van jullie een manier om daar te zijn waar jullie moeten zijn voor jullie ziel om het grootste voordeel te behalen.
Jullie allemaal, en dit is in ieder moment waar, worden geleid door jullie Hogere Zelven om daar te zijn waar jullie ten zeerste wensen om te zijn op jullie hoogste niveau. Dit is een moeilijk iets om te begrijpen op een menselijk niveau, want tragedie en lijden doet zich dwars over de wereld op ieder moment voor, en dit veroorzaakt heel veel pijn en verwarring. Het menselijke lijden is één van de voornaamste redenen dat deze wereld bestaat. Aanvankelijk, klinkt dit hardvochtig, dus laat het ons uitleggen.
Een ieder van jullie, ieder menselijk wezen, op een zielniveau is volledig onfeilbaar. Er kan jullie geen schade berokkend worden, jullie begrijpen alles in het Universum, en jullie zijn je voortdurend bewust van je goddelijke verbinding met alles in het Universum. Jullie zijn compleet van Liefde gemaakt, en het zou nooit bij jullie opkomen om niet in overeenstemming met die Liefde te handelen. Op jullie hoogste niveau, is alles goed.  

De ervaring van het mens zijn en door een tragedie heen te gaan of iedere vorm van lijden te ervaren is een omleiding van jullie gewoonlijke manier van zijn/bestaan. Als jij, inderdaad, een almachtig Wezen bent, die volledig gevuld is met Liefde en alles kan begrijpen als het zich voordoet, dan is het werkelijk een unieke kans om jezelf te ervaren als tijdelijk afgescheiden van je Hogere Zelf en van anderen Wezens. Deze ervaring van afgescheiden te zijn maakt het mogelijk om lijden te veroorzaken, te creëren en te ervaren. Op een zielniveau, bestaat het lijden niet echt - jullie zielen lijden waarlijk nooit. Maar op een menselijk niveau, is lijden onvermijdelijk. Het maakt deel uit van de reden dat jullie hier naartoe kwamen.
Voor diegenen van jullie die bezorgd zijn over het lijden, van jezelf en dat van anderen, is het wezenlijk belangrijk dat je het feit begrijpt en omhelst dat ieder persoon een Hoger Zelf of een ziel heeft. Ieder persoon diens Hogere Zelf is volledig bekrachtigd om hen te leiden naar precies daar waar hun ziel hen moet hebben voor hun eigen doelstellingen - doelstellingen die geen van jullie volledig kunnen begrijpen voor een ander. Het is aan elk van jullie om naar de aansporingen van jullie eigen ziel te luisteren en deze op te volgen, en om erop te vertrouwen dat anderen hun eigen meest goddelijke pad volgen. Dit is een ongelooflijk moeilijk iets om op te vertrouwen, omdat wanneer het lijden zich voordoet, jullie harten breken en het pijn doet.
Niettemin, is het hartenleed veroorzaakt door het lijden de diepste reden voor het lijden in deze wereld. Het ultieme doel van het lijden is om een omgeving te creëren waar jullie harten open kunnen breken en Liefde kunnen bereiken te midden van duisternis. Het “eindspel” is voor elk van jullie om jullie ware zelf te vergeten, dan te lijden doorheen de isolatie en de pijn van je machteloos te voelen, en te midden van die duisternis om een manier te vinden om Liefde te kiezen. Jullie taak hier is om niet het lijden te voorkomen. Het is om Liefde te kiezen te midden van het lijden, zowel dat van jullie zelf als dat van anderen. Het lijden is noodzakelijk voor jou om je doel te vervullen.
Natuurlijk raken jullie dan, als jullie harten geopend zijn en jullie deze Liefde voelen, vanzelfsprekend betrokken bij activiteiten om te helpen het lijden van anderen te ontlasten en te voorkomen. Dit is precies waar jullie hier voor kwamen - niet voor de acties, maar voor de resonantie van Liefde welke onvermijdelijk naar die actie leidt. Een deel van deze reis zal omvatten het accepteren dat je de gebeurtenissen niet kunt controleren die leiden naar het lijden. Jullie levens worden gechoreografeerd door jullie Hogere Zelven - die delen van jullie die een grotere agenda en een breder gevoel van de reis van jullie ziel hebben dan jullie menselijke verstand dat ooit zal hebben.
Het spirituele pad dat jou zal leiden naar het vinden van Vrede en Liefde te midden van lijden, is het pad dat jou in staat stelt om gratievol de dingen te accepteren die je niet kunt veranderen terwijl je ernaar streeft om zoveel Liefde, mededogen, genezing en goedgunstigheid te brengen naar alles dat je kunt veranderen of beïnvloeden. Met andere woorden, jullie allemaal worden opgeroepen naar alles dat jullie kunnen om Liefde en Vrede te creëren, en om meer Licht in/op deze wereld te genereren. Maar niemand van jullie wordt opgeroepen, noch zijn jullie daartoe in staat, om het lijden te voorkomen. Lijden is een goddelijke geschenk in vermomming. Zelfs als je de veiligste situatie zou creëren die jij je voor zou kunnen stellen om hen te beschermen van het lijden, zou die persoon nog steeds lijden ervaren. Dit punt is de handeling van het kiezen van Liefde. Het is gemakkelijk om Liefde te kiezen wanneer je niet lijdt. Het is moeilijk om Liefde te kiezen te midden van het lijden, en het is daarom veel krachtiger en meer betekenisvol wanneer je dat doet.
En dus voor diegenen van jullie die natuurlijke rampen kunnen voorzien, en velen van jullie kunnen dat via de gave van helderziendheid, als jullie ernaar streven om tragedie te voorkomen, zouden jullie ontdekken dat ieder persoon die geleden zou hebben van die tragedie, in plaats daarvan zou lijden door een andere tragische gebeurtenis. Alle mensen zullen geleid worden door hun Hogere Zelven naar het hogere doel dat verkregen zou zijn door die tragedie.
Het hart van jouw vraag is gebaseerd op jullie verlangen om te helpen. De oproep waarnaar jullie streven om te beantwoorden is Liefde te kiezen ongeacht of het voor of na een tragedie is. Als meer van jullie Liefde kiezen, wordt de noodzaak voor het lijden verminderd, zodat uiteindelijk het hogere doel van het lijden niet langer meer relevantie zal hebben. Tot die dag, is het voor elk van jullie om te luisteren naar het goddelijke gefluister van jullie Hogere Zelf en om in Liefde naar iedereen in jullie gebied van beïnvloeding uit te reiken 
Kunnen de Opzichters een manier geven om in feite te begrijpen dat alles voor een reden gebeurt?
Hier is een specifieke oefening die jullie kunnen gebruiken om dit begrip te ontwikkelen. Dit is een visualisatie oefening:
In jullie geestesoog, visualiseer de meest liefdevolle ouderlijke figuur die jullie je voor kunnen stellen. Dit mag gebaseerd zijn op een herinnering van iemand die je gekend hebt, of het is een spiritueel leider of goddelijk Wezen. Het is niet van belang wie je kiest, behalve dat deze persoon of dit Wezen jou vult met een gevoel van Onvoorwaardelijk geliefd en beschermd te zijn.
Verbeeld je dat dit Wezen voor je staat en tegen je glimlacht. Laat jezelf voelen zoals een klein kind dat omwikkeld wordt door Licht en Liefde door deze ouderlijke figuur. Neem de benodigde tijd om ieder deel van je lichaam te voelen warm en ontspannen te worden, als je dit Liefdevolle Licht door ieder deel van jou heen ziet gaan. Voel je alsof je een baby bent, die vastgehouden wordt door de meest liefhebbende, beschermende ouder die jij je voor kunt stellen.
Welnu, verbeeld je in je geestesoog een streng van Licht dat uitbreidt vanuit je centrum bovenwaarts naar de hemel. Terwijl je lichaam ontspannen en gecentreerd blijft, sta je aandacht toe om die streng naar boven te volgen - jou uitbreidend boven je lichaam, boven de kamer, en boven de stad. Ga boven de wolken en wordt jezelf gewaar in een gebied van Licht, neem een moment in dit gebied van Licht om jezelf in Spirit te bespeuren. Voel een gevoel van complete overzichtelijkheid, en een gevoel dat alles goed is.
Nodig je Hogere Zelf uit om zich bij je aan te sluiten. Zie een verlichte versie van jezelf tevoorschijn komen, merk op hoe jij eruit ziet wanneer je volledig ontspannen en compleet gevuld bent met Liefde voor jezelf. Je voelt een gevoel van opluchting als je beseft dat dit Hogere Zelf jou beter kent dan wie dan ook, alles gezien en gevoeld heeft dat jij ervaren hebt, en compleet begrijpt waarom je gedaan hebt wat jij gedaan hebt en gevoeld hebt wat jij gevoeld hebt. Dit Hogere Zelf begrijpt dat je goed bent.
Sta een gevoel van zo een complete vriendelijkheid voor dat je zelfs een dieper gevoel van ontspanning ervaart. Je wordt volledig begrepen en vergeven voor alles in deze ruimte. Je beste vriend(in) heeft zich net bij je gevoegd en je bent veilig.
Merk op dat je Hogere Zelf alles kan zien dat zich voorgedaan heeft in je leven zonder beschuldiging en zonder bezorgdheid. Merk op dat je Hogere Zelf het potentieel kan zien voor jouw toekomst zonder beschuldiging en zonder bezorgdheid. Je hebt een duidelijk gevoel van hoe je geleerd hebt en hoe je gegroeid bent, en hoe diep je ernaar verlangt om beter te worden.
Herken dat dit hogere deel van jou, jou nooit dwalende achter zal laten. Neem in overweging dat er niemand is die je meer met jouw toekomst zou vertrouwen dan dit hogere deel van jou. Er is niemand die je zou kunnen vertrouwen beter te weten wat je nodig zult hebben, hoe je zult reageren, en hoe jij je zult voelen dan dit hogere deel van jou. Neem een paar momenten om in je eigen ogen te kijken, een glimlach van geruststelling te ontvangen.
Wanneer je gereed bent, wend je aandacht naar je hartcentrum en het gevoel van Liefde daar, wederom de sensatie voelend dat alles goed is. Wend dan je aandacht naar de streng van Licht. Volg het neerwaarts door de wolken heen, boven de stad, boven de kamer, en in/naar je lichaam dat veilig op de Aarde ligt.
Merk je ademhaling op, herken de schoonheid van je ademhaling. Voel het comfort van de zwaartekracht. Voel een herkenning van je gebreken en je twijfels, zelfs als je het comfort voelt van meer diep met jezelf te zijn. Sta een gevoel van zelfacceptatie toe dat je gedurende een lange tijd niet gevoeld mag hebben. Voel de Liefde in je hart en je hoop voor de toekomst. Sta dan die ademhaling toe om jou te ontwaken en open je ogen.
Deze visualisatie zal je onderbewuste geest helpen een rustplaats te vinden voor de twijfels die zich voordoen wanneer je worstelt erop te vertrouwen dat alles voor een reden gebeurt. Het zal niet direct de vragen over de tragedie in je bewuste geest beantwoorden. In plaats daarvan, zal het je onderbewuste geest naar een rustplaats leiden met betrekking op de tragedie, meer ruimte voor jou openend om Liefde te kiezen als de tragedie en het lijden zich voordoen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 - This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

2 opmerkingen:

 1. Uit ervaring weet ik dat alles wat hier gezegd wordt juist is, alleen dit roept vragen op bij mij:
  --> "De ziel is volledig onfeilbaar...er kan ons op zielsniveau geen schade berokkend worden..."
  In een vorige channeling las ik dat atoombommen schade kunnen berokkenen aan de ziel, en dat daarom de Bron heeft verordend dat een atoomoorlog niet meer zal toegelaten worden, en ik las al meerdere keren dat al veel kernkoppen onschadelijk gemaakt werden vanuit de ruimte, door onze helpende broeders in de ruimteschepen.
  Daardoor geloof ik nu dat elke ziel uiteindelijk wel hersteld wordt, dat 'in the end' alles goed komt, maar dat atoombommen wel degelijk schade kunnen berokkenen aan de ziel.
  Wat is er juist?
  Groet, Emelle

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Lieve Emelle,

   Dank je wel voor je vraag. Toen ik het las moest ik glimlachen, want ook ik heb dit ooit onder ogen gehad. Het is echter niet van waarheid. Ik heb het mijn Spirit Team gevraagd en zij antwoorden met klem ontkennend.

   Dit is een onwaarheid, verteld door een duistere entiteit of entiteiten. Want denk hier over na, als alles gechoreografeerd wordt door ons HZ, en ze zouden weten wat het met onze ziel of een hoger zelf/zelven doet, zouden ze er dan mee doorgaan? Nee, dat is onlogisch...

   De explosie van kernbommen en diens gevolgen zijn en blijven op de Aarde en scheuren niets in tijd/ruimte kapot of wat dan ook. Het is Aarde-gebonden kan je wel zeggen...

   Ja, kernkoppen worden wel onschadelijk gemaakt door onze vrienden uit de ruimte, want teveel gebruik hiervan, en veel is daar niet voor nodig, zal het leven op Aarde onmogelijk maken. De planeet zal onbewoonbaar worden, en dat is niet de bedoeling van het "project Aarde" om ervaringen op te doen. Dus je kunt nu concluderen dat de Atoombommen in Japan toentertijd ook gechoreografeerd waren, en dat die ene keer meer dan voldoende was. Verdere 'gecontroleerde' atoomtests waren puur voor onderzoek. Maar de diepgang daarover ken ik ook niet helemaal...

   Wat ik wel weet is, dat in de choreografie nagedacht werd over een 'dreiging' van zo een oorlog op Aarde, om als 'wakker worden belletjes' gebruikt te worden voor de slapende, Lichtwerkers, sterrenzaden enz. en mensheid... En zo ver ik het weet, is dat nog steeds wel aan de orde.... We hoeven beslist niet in te zitten over een atoomoorlog...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen