zondag, september 18, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Liefde en Gratie” - 18 September 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Liefde en Gratie”
18 September 2016 / Jen Eramith MA

Wat precies is gratie en hoe krijg je toegang tot de staat van gratie? Is het door intentie of door gratie zelf?
Het woord gratie heeft heel veel verschillende betekenissen in de Engelse taal (gratie, genade, goedgunstigheid, gunst, respijt enz.), dus gaan wij jullie vertellen wat de Opzichters bedoelen met gratie in een spirituele betekenis. In eenvoudige termen, kunnen wij zeggen dat het de staat is van verliefd zijn. Wanneer je in de staat van verliefd zijn bent, ben je in een staat van gratie. Dit is een ingewikkeld onderwerp, dus wij zullen ons focussen op één manier waarop de mensen de term gratie gebruiken, wat is met betrekking tot de “gratie van God”. Mensen refereren naar de gratie van God als een manier van het omschrijven van de beschikbare eindeloze Liefde welke dingen verstrekt zoals vergiffenis, verlossing, genezing, en van al deze dingen wordt gezegd dat zij zich door gratie voordoen. Wanneer mensen spreken over de gratie van God, stellen zij zich eenvoudig voor dat de Liefde waar zij mee verbonden zijn, de Universele Liefde waar zij mee verbonden zijn, ergens buiten hen bestaat.
Uiteindelijk, wanneer iemand de gratie van God accepteert, stemmen zij zich eenvoudig af op hun eigen unieke verbinding met hun goddelijkheid, hetgeen daarom verbonden is met de ultieme Liefde in het Universum. Om werkelijk een staat van gratie te bereiken, is het noodzakelijk dat je ertoe komt om je eigen goddelijkheid voldoende te eren, respecteren en waarderen om je met dat kanaal te verbinden.
Als jouw begrip van gratie stevig geplant is in de illusie dat God iets is dat volledig van jou afgescheiden is, zal jij jezelf altijd zien als zijnde kleiner dan je werkelijk bent. Als jij jezelf als kleiner ziet, ben je niet in staat om volledig je eigen goddelijkheid te eren. Geen van jullie is God zelf, hem of haarzelf, maar jullie allemaal zijn een aspect van God. Jullie allemaal zijn een deel van God. Jullie allemaal zijn een uniek kanaal voor die Universele Liefde welke God representeert.

De manier om een staat van gratie te bereiken is in feite ertoe te komen om zo diepgaand van jezelf te houden en jezelf te eren, dat je niets anders kunt doen dan van jezelf en iedereen om je heen te houden. Wanneer je in die staat van gratie bent, wanneer je resoneert met de energie van Liefde, neigt je leven ernaar om meer gratievol te zijn. Je maakt minder vergissingen en de vergissingen die je wel maakt zitten jou of wie anders dan ook niet heel erg dwars. Wanneer je in die staat van Liefde bent, wordt alles gemakkelijk vergeven en het stromen voor voortdurende creatie blijft open. Je kunt zien hoe dit met een zeer liefdevolle ouder gebeurt. Met een zeer liefdevolle ouder, is een kind vrij om vergissingen te maken omdat deze vergissingen niet blijven hangen. Er is geen rancune, er is geen vrees, er is geen oordeel aan vastgehecht. Wanneer de les eenmaal geleerd is, gaat iedereen verder. Een ouder is er zo duidelijk over dat hun kind beminnelijk en vergeeflijk is, dat zij gratie/genade voor hun kind vasthouden. Dit is wat mensen zich voorstellen dat God voor hen doet als zij volwassenen zijn, wanneer jullie in feite bedoeld zijn om het voor elkaar te doen, wanneer jullie je voorstellen dat God de één of andere soort van gratie beschikbaar heeft, de één of andere soort van grootmoedige Liefde, welke zo gigantisch is dat God jou kan vergeven en jou weer je eigen goddelijkheid toe kan staan.
Wat wij jullie kunnen vertellen is, dat wat jullie bedoeld zijn om te doen is dat jullie bedoeld zijn om zo vol van Liefde te worden, dat jullie vergeven en dezelfde soort van gratie voor anderen om jullie heen toestaan. Uiteindelijk zal een staat van gratie bereikt zijn voor de planeet, wanneer genoeg mensen die staat van Liefde vaak genoeg in hun eigen levens handhaven, zodat een stromen zich voor de gehele mensheid kan openen, ondanks de ernstige vergissingen of struikelingen van sommigen van jullie op ieder gegeven moment, want er zijn dan genoeg anderen van jullie die Liefde voor jullie vasthouden, zodat jullie vergissing de gratie binnengaat en wegvalt. Dit zal niet gebeuren, omdat God de Liefde voor jullie aanbied, omdat God in feite de gehele tijd die Liefde aangeboden heeft, maar omdat jullie niet genoeg van jullie zelf houden, nemen en gebruiken jullie het niet echt. De manier om het in te nemen en te gebruiken, de manier om werkelijk in een staat van gratie te zijn is om zo in Liefde met jezelf te zijn, dat je aldus verliefd wordt op anderen en dat het voor jou gemakkelijk is om te vergeven. Het is gemakkelijk voor jou om jezelf toe te staan en genoodzaakt gewaarwordt om dingen te doen die jezelf en anderen in ere houden en respecteren. Dat is wat wij bedoelen met een staat van gratie.
Het gebeurt niet met de gratie zelf, het gebeurt door jullie intenties en jullie bereidheid om alles dat in jullie weg staat om van jezelf te houden en te genezen, op te lossen. Alle zelfkritiek, alle inwendige oordelen en alle kritiek die jullie naar jullie zelf keren, en dat uiteindelijk naar buiten naar andere mensen reflecteert, de manieren waarop jullie aangaande elkaar zijn, wijzen jullie vaak naar de manieren waarop jullie hard voor jullie zelf zijn. Zolang als jullie jezelf niet respecteren door jezelf te bekritiseren en te oordelen, beperken jullie je bekwaamheid om in een staat van gratie te zijn.
Aan ons word verteld om van onszelf te houden en het goddelijke in onszelf te zien. Het is niet altijd gemakkelijk. Wat kunnen we doen om onszelf te helpen om werkelijk het feit binnen te gaan van het voelen dat we goddelijk zijn?
Eerst, is daar de herkenning van hoe eenvoudig dit is maar, hoezeer het niet gemakkelijk is. Dit is niet gemakkelijk, maar het is zeer eenvoudig. Het eenvoudige feit is, dat hoe meer je ertoe komt om gewoon te Zijn, hoe gemakkelijker het is om te onderscheiden hoe goddelijk je werkelijk bent. Dit is één van de redenen dat sommige mensen zich bezighouden met deze vraag door meditatie technieken te gebruiken en sommige mensen zich met deze vraag bezighouden door dienstbaar te zijn door met anderen te werken. Vele van jullie religies focussen zich op het ene of het andere van deze twee paden. Uiteindelijk, zullen zowel het pad van dienstverlening als het pad van contemplatie jullie leiden naar het ervaren van jezelf als één met het goddelijke. Het eenvoudige ding is, als je er gewoon in mee wilt gaan, neem een pad en ga ermee voorwaarts, dat is uiteindelijk het onvermijdelijke eindpunt. Het is niet gemakkelijk om dit te doen, omdat alles dat jullie ooit geleerd heeft dat jullie iets anders zijn dan goddelijk, ieder ongenadig woord, ieder teleurstellend moment, iedere eenzame nacht, heeft grote uitdagingen verdraaid of gecreëerd. Elk van deze momenten die jullie geleerd heeft dat jullie iets anders dan goddelijk zijn, elk van deze zijn extreem geweest. Vanuit het perspectief van jullie ziel, doet het voelen van het gevoel niet goddelijk te zijn pijn. Het breekt jullie hart. Jullie allemaal hebben deze verwondingen die jullie met je mee dragen en deze verwondingen zijn zeer afleidend. Deze verwondingen zien eruit als kleine overtuigingen binnenin jullie die zeggen, “Ik ben niet waardig” of “Ik ben niet goed genoeg” of “Ik ben niet beminnelijk”. Er zijn miljoenen variaties en zij komen allemaal met een pakket aan emoties en een heel rijk van maatschappelijke structuur en ondersteuning om hen op hun plaats te houden. Het is niet gemakkelijk om dit te doen, niettemin is het pad zeer eenvoudig.
Sommige van de dingen die jullie kunnen doen om je bezig te houden met deze ervaring van het goddelijk zijn, omvat oefeningen die zoals kortsluitingen hiervoor zijn. Eentje is, voor diegenen van jullie die affiniteit voor kinderen voelen of een liefde voor kinderen voelen, om naar kinderen te kijken en gewoon jezelf toe te staan om die Liefde voor hen te voelen. Ga naar een plaats en kijk naar spelende kinderen en laat jezelf gewoon glimlachen en van hen genieten. Een verdere stap daarvoor is om jullie volwassenen als kinderen voor te stellen en jezelf Liefde voor hen te laten voelen. Laat jezelf enige Liefde voor hen openen dat je anderszins niet gehad zou hebben. Om een volwassene voor te stellen die een grote vergissing maakt of een klein beetje irrationeel of moeilijk is op iedere gegeven moment, om hen je voor te stellen als hun kind-zelf maakt het zoveel gemakkelijker om hen voor hun gedrag te vergeven en om hen die ruimte te geven om die vergissing te maken en nog steeds iets aan Liefde in je hart voor hen te hebben. Een verdere uitbreiding hiervan is om jezelf als een kind voor te stellen, in termen van jezelf toe te staan hetzelfde gevoel van vergiffenis en tederheid in je hart uit te breiden naar jezelf, zoals je zou doen voor een kind. Werkelijk, het ding dat Zelf-Liefde zo eenvoudig maakt is, dat er niets is dat je hoeft te doen om het te vinden of het te creëren. Alles dat je hoeft te doen is de delen van jou te verwijderen die het vergaten of die het tegenwerkten. Wanneer jij jezelf als een kind voorstelt, sta je tederheid en Zelf-Liefde toe om in die tederheid te bestaan. Het is een fluitje van een cent. Dat is één oefening die jullie kan helpen. Een ander ding dat de Opzichters zullen zeggen over Zelf-Liefde is, dat Zelf-Liefde één van deze soort van magische dingen is die je niet in ieder moment goed hoeft te hebben om het te hebben. Voor alles, jullie hebben het de gehele tijd. Het is gewoon begraven onder een hele stapel van kwetsuren en verwondingen, maar het is er altijd. Jullie missen het niet, het ligt gewoon onder een stapel rotzooi.
Het tweede ding hierover, iedere keer dat jullie intappen op Zelf-Liefde, zelfs als het slechts voor een ogenblik is, zelfs als het recht uit je handen vandaan glipt zodra als je het beetpakt, was het nog steeds dat moment dat een enorm groot verschil maakte. Het stuurt rimpeleffecten door jullie gehele leven heen en het maakt het honderd keer gemakkelijker om er de volgende keer toegang tot te verkrijgen. Dit is een zeer niet-lineair proces. Het werkt via een exponentieel soort van dynamiek, wat één klein druppeltje van Zelf-Liefde is, één klein ogenblik van Zelf-Liefde, hetgeen een exponentieel effect in je leven zal hebben. Het bouwt werkelijk op zichzelf op. Er is een positief feedback mechanisme. Hoe meer ogenblikken je van Zelf-Liefde kunt ervaren, hoe meer ogenblikken beschikbaar komen voor verdere Zelf-Liefde. Dat te weten kan diegenen van jullie helpen die zichzelf vasthouden aan de één of andere soort van strikte discipline hieromheen om het los te laten. Discipline zal je niet tot dienst zijn. Discipline maakt Zelf-Liefde niet mogelijk. Zachtaardigheid, vriendelijkheid, vergiffenis, gelach … deze zijn de dingen die Zelf-Liefde mogelijk maken. Zelfs in je meditatie uitoefening als het contemplatieve pad er één is die je gekozen hebt, als je worstelt met Zelf-Liefde door je contemplatieve pad, laat dan de behoefte voor discipline op het pad los en sta jezelf toe in slaap te vallen midden in een meditatie. Zolang als het een inspanning is om fijngevoelig te zijn, om zachtaardig te zijn, om koesterend met jezelf te zijn, ga je voorwaarts op het contemplatieve pad. Er is geen punt op het contemplatieve pad, behalve om dat punt te bereiken waar je van alles houdt en dat omvat jezelf. Hard voor jezelf zijn zal jou nooit voorwaarts op je contemplatieve pad laten gaan. Vergevingsgezind met jezelf zijn zal dat altijd.
Wat zijn enige bruikbare vormen van meditatie om Zelf-Liefde te bereiken? Geef ons alsjeblieft enige specifieke methodes die ons kunnen helpen met het ontbloten van onze Liefde voor onszelf.
Dat is een goede vraag, gezien wat wij gezegd hebben. Er zijn er zoveel! Zij gaan beginnen door een specifieke meditatie techniek te beschrijven, welke een begeleide visualisatie is. Je maakt je geest rustig, gebruikt iedere techniek die je graag zou willen gebruiken, focus op je ademhaling, verbeeld je Licht om je heen, al deze technieken zijn prima. Gebruik een techniek om je geest te verstillen, ga zitten of liggen in een comfortabele positie en sta je geest toe om zichzelf te settelen, langzaam, zachtjes focussend op je ademhaling. Dan, in je geestesoog, verbeeld je  iemand of iets waar je van houdt en verbeeld je dat die geliefde voor je staat en sta jezelf toe te glimlachen terwijl jij je hen voorstelt naar jou te glimlachen met aldus heel veel Liefde in jullie ogen. Sta het gevoel van Liefde in je hart toe te groeien. Verbeeld je, dat als je in hun ogen kijkt in je verbeelding, dat jij je verbeeld dat je hart warmer wordt, en dat die warmte uitbreidt zodat je uit kunt reiken en het om hen heen kunt wikkelen, omdat je hen kunt omhelzen met de warmte in je hart. Sta die warmte ook toe om tot achter jou uit te reiken en zich achter je rug wikkelt en jou omhelst. Sta dan die warmte toe zich rondom jou uit te breiden, zodat jij je kunt verbeelden dat je in een gebied van Licht bent, gecreëerd door deze Liefde die je voor deze persoon hebt. Terwijl je in dit gebied van Licht zit, wend je geestesoog naar een beeld van het pad dat voor je ligt. Sta je verbeeldingskracht toe naar dat pad te kijken en wanneer je gereed bent in je geestesoog, sta je op en begin je over dat pad te lopen. Als je over het pad loopt, zie jij jezelf één jaar geleden staande aan de zijkant van het pad. Je glimlacht naar die persoon en je loopt hem/haar voorbij en je ziet die persoon, de jij van één jaar geleden, naar je terug glimlachen.
Terwijl je doorgaat te wandelen, zie jij jezelf van twee jaren geleden en dan drie jaren geleden. Je ontdekt, terwijl je dat pad volgt, dat je versies van jezelf passeert terwijl je steeds jonger wordt. Je bent nog steeds je huidige zelf die over dit pad heenloopt, niettemin passeer je deze wezens die de belichamingen zijn van wie je ieder jaar van je leven was, zo ver, totdat je uiteindelijk jezelf als een jonge volwassene ziet, als een tiener, jij ziet jezelf en merkt op wat je droeg als een kind, je merkt je kapsel op. Sta jezelf toe te glimlachen terwijl je elke van deze versies van jezelf ziet, totdat je uiteindelijk aan het einde van het pad komt waar daar een zuigeling is; een waardevol pasgeboren volmaakt onschuldige baby. Sta jezelf toe te gaan zitten en houd dit kind-gevoel vast van hoe onschuldig, hoe puur, hoe volledig kwetsbaar zij zijn. Sta die Liefde toe, die je in je hart opgebouwd hebt uit te breiden rondom deze zuigeling, wetende, zonder enige twijfel, dat deze zuigeling alle Liefde en ondersteuning van de wereld verdient. Hij/Zij zou niets verkeerd kunnen doen, omdat hij/zij volmaakt goed is, precies zoals hij/zij is. Dan, wetende dat deze zuigeling jij is, dat dit precies is zoals je was op het moment van je geboorte. Sta het Licht en de Liefde in je hart toe zich weer rondom de zuigeling uit te breiden en sta dan dat Licht toe te gloeien en uit te reiken tot achter jou en jou te omringen, jou jezelf diezelfde warme omhelzing van Liefdevolle energie gevend terwijl je jullie beide samen in dat Licht vasthoudt. Blijf hier totdat jij je compleet voelt. Wanneer je gereed bent, vind een veilige plaats voor de zuigeling, ergens in je geestesoog waar de zuigeling volmaakt veilig zal zijn en waar er volmaakt voor gezorgd wordt. Zorg ervoor dat je hem/haar zachtjes neerlegt. Nodig alle Spirit Gidsen en geliefden uit die jij je kunt voorstellen om te komen en zorg te dragen voor deze zuigeling nadat je vertrokken bent, wetende dat hij/zij volmaakt veilig is, wetende dat hij/zij volmaakt onschuldig is.
Begin over het pad terug te reizen, jezelf gewaarwordend als een glimlachend jong kind en uitbreidend naar dat gevoel van Liefde voor jezelf als een bijna tiener, als een tiener, als een jonge volwassene. Terwijl je hen passeert, en je langzaam het pad volgt, keer naar jezelf terug in je huidige leeftijd, zittend in een gebied van Licht. Neem weer een moment om deze Liefde in je hart te voelen, om te herkennen dat alles is zoals het moet zijn en om iedere stap van de weg te vergeven, her/erkennend dat op ieder punt en op ieder tijdstip, je alles gedaan hebt dat je zou kunnen doen om goed te doen. Je hebt het beste gedaan dat je mogelijk kon doen met de voor handen zijnde hulpmiddelen. Sta een gevoel van opluchting en vergiffenis toe. Terwijl je een diepe ademteug neemt en die ademteug loslaat, sta je een gevoel van vergiffenis toe, een gevoel van loslating erop vertrouwend dat alles dat zich voorgedaan heeft tot dusverre in je leven in harmonie is met je intenties en waar je naartoe wenst te gaan. Neem een volgende diepe ademteug en je merkt op dat je weer in je lichaam bent, zittend of liggend waar het ook maar was dat je begon, en je volgt met verscheidene diepe ademhalingen die je geest ontwaken. Strek je lichaam en sta jezelf toe terug te komen naar het bewustzijn. Deze begeleide visualisatie kan gebruikt worden op ieder punt zo vaak als je wenst. Je zou het op willen mogen nemen met je eigen stem, zodat je naar de visualisatie kunt luisteren en erdoor geleid kunt worden. Je zou de stappen uit het hoofd kunnen leren en het eenvoudig in je geestesoog volgen. Je zou het hardop voor kunnen lezen voor een geliefde en hen leiden aangaande deze visualisatie. Jullie kunnen dit zo vaak als jullie wensen gebruiken.  
Er zijn zoveel andere meditatie technieken die Zelf-Liefde zullen helpen vergemakkelijken. Iedere meditatie techniek vergemakkelijkt dit zoals wij eerder beschreven. Er zijn sommige technieken die jullie specifiek leiden om een gevoel van Liefde te creëren en het toewijden aan de wereld om jullie heen. Eentje van hen is de Tibetaanse Boeddhistische uitoefening van Tonglen onder talrijke anderen. Weet dat iedere meditatie techniek, vooropgesteld dat je het doet met de spirit van Liefde en tederheid voor jezelf, zal helpen om Zelf-Liefde te vergemakkelijken.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 - This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten