vrijdag, september 09, 2016

De Wekelijkse Lichtstraal - “Geloofwaardigheid” - 9 September 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Geloofwaardigheid”
9 September 2016 / Jamye Price

Gezegende Wezens, als jullie je wereld observeren, creëren jullie een structuur van interpretatie en wisselwerking. Het is belangrijk voor jullie inwendige structuren om vloeibaar, aanpassend en vertrouwd te zijn.
Alle mensen beginnen door een beïnvloeding van diegenen om hen heen. Dit is passend. Het brengt een begrip op gang van externe punten van inzicht en verbinding. Het vermengd het innerlijke zelf en de externe anderen. Als jij je ontwikkelt en verouderd, verschuif jij je focus van externe beïnvloeding. Dat mag zijn van familie naar leeftijdsgenoten, van leeftijdsgenoten naar collega’s, of iedere combinatie van externe groepen.
Zonder inspanning om te individualiseren, zouden jullie een klein beetje van jullie inwendige structuur handhaven, doch met veel beïnvloeding van diegenen om jullie heen. De vaardigheden van het onderscheidingsvermogen zullen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op vroegere beïnvloeding in plaats van het moment van wisselwerking. Dit gebrek van inwendig vertrouwen en onderscheidingsvermogen creëert een noodzaak om in sommigen te overheersen en in anderen een noodzaak om te volgen.
Met inspanning, ben je in staat om je eigen onderscheidingsvermogen in het moment van wisselwerking te polijsten en je volledige zintuigen van interpretatie te gebruiken. Je  mag geen extern bewijs hebben, maar je hebt een vertrouwen in het zelf om duidelijk te onderscheiden en door te gaan te reageren in ieder moment als nieuwe informatie gepresenteerd wordt. Je wisselwerkingen stammen minder af van verplichtingen, en meer van persoonlijke keuze. Je voelt minder een noodzaak om anderen te overheersen of om je te voegen naar anderen, de perfectie van je keuze in het moment waarderend -- of het nu wel of niet aangenaam en gemakkelijk is.

Jullie mogen een toevloed van kinderen waargenomen hebben die jullie Indigo’s genoemd hebben, die minder kneedbaar schenen te zijn wat betreft de externe invloeden, tenzij hun inwendige structuur het ermee eens was. Dat “Indigo” potentieel is sterk in sommigen (zelfs volwassenen) en minder in anderen. Deze incarnaties hebben zich niet voorgedaan omdat de mensheid hen nodig had, zij hebben zich voorgedaan in antwoord op de mensheid omdat jullie punt van evolutie gereed voor hen was. Zelfs diegenen die jullie “Kristallen,” “Regenbogen,” of “Sterrenzaden” noemen, zijn geïncarneerd in antwoord op het punt van evolutie dat de mensheid gecreëerd heeft. Misschien ken je deze karakteristieken binnenin jezelf.  
Deze opwindende tijd gaat over jullie evolutie in/naar zo een inwendige bekrachtiging als een individu, dat het collectief aan het veranderen is om in overeenstemming te komen met jullie resonantie. Hier, wordt je Geloofwaardigheid doorslaggevend, niet voor anderen, maar voor jezelf.
Je bent Geloofwaardig wanneer je acties overeenkomen met je woorden, wanneer intentie komt vanuit een evenwicht van het innerlijke weten en de vreugde van het onbekende te ontdekken. Je bent Geloofwaardig als het gemak van het niet weten hen opent voor verbinding, onderscheidingsvermogen en innerlijk vertrouwen - het pad van uitbreiding.
Het zou toeschijnen dat het belangrijk is dat anderen Geloofwaardig zijn. Echter, deze reis van evolutie in/naar bekrachtigde verbinding, heeft werkelijk het vertrouwen nodig van de inwendige structuur om te wisselwerken vanuit een evenwicht dat geen macht over of onder nastreeft. Als jij je Geloofwaardigheid binnenin jezelf polijst, verbeter jij je inwendige structuur van interpretatie en wisselwerking door een voeding dat een gemakkelijk groei aanmoedigt. Als deze inwendige resonantie voor de mensheid verhoogd, zal de externe reactie ook evolueren.
Om je inwendige Geloofwaardigheid vast te stellen, je vertrouwen in jezelf; herhaal langzaam deze zinsneden en merk je subtiele gevoelens bij hen op.
Ik vertrouw mijn onderscheidingsvermogen.
Ik vertrouw mijn wijsheid.
Ik vertrouw mijn keuzes.
Als jij je sterk en vrij met hen voelt, is je Geloofwaardigheid op een prachtig punt voor je aanpassingsvermogen. Als je wat voor twijfel of gebrek dan ook voelt, herhaal iedere dag langzaam totdat zij consistent sterk aanvoelen. Slechts de loutere wisselwerking met deze intenties helpen je energie los te laten welke niet resonant is, en helpt jou je innerlijke Geloofwaardigheid op gang te brengen.  
Terwijl wij zitten om Geloofwaardigheid uit te stralen, verbeteren wij onze verbinding met Al het Leven, aangezien wij het Zelf vertrouwen te wisselwerken met bekrachtiging. Wij voelen ons vrijer binnenin, want de externe wereld overheerst of manipuleert de innerlijke wereld niet. Wij prenten een gevoel in van zelfrespect dat onderwijst via keuze. Het weefsel van wisselwerking voor de mensheid veranderend. Wij zijn sterk en wijs, vertrouwen het zelf om te kiezen en te reageren gebaseerd op het huidige moment, voelen ons verbeterd door het verleden en gereed voor de toekomst. Wij zijn de innerlijke kracht welke het Leven voedt door de vreugde van keuze, het heilige in Alles dat wij tegenkomen ziend.
Straal het voort!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2016 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten