zondag, september 04, 2016

“De Ascentie Energieën van September ~ Evenwichtige Keuze” - 1 September 2016 / Jamye PriceMaandelijkse Energieën
“De Ascentie Energieën van September ~ Evenwichtige Keuze”
1 September 2016 / Jamye Price

Augustus was een snelle maand, zoals gewoonlijk in deze tijden. De energieën die ik voor de maand las kwamen in de laatste minuut binnen, aangezien aan mij verteld werd, “nog niet” toen ik in zou checken om me voor te bereiden. Toen de informatie binnenkwam, werd aan mij een Schone Lei getoond, en het kwam met tastbare vreugde en opgewondenheid van mijn Gidsen. Aan mij werd verteld dat er zoveel binnenin verschoven was, dat wij in een nieuw potentieel waren, een opnieuw instellen van onze tijdlijn. Dit is voor de meesten niet duidelijk, het is subtiele informatie. Het vormt zich binnenin, nog niet zichtbaar. Dat is waar echte verandering begint. Dank je wel voor alle inwendige verschuivingen die jullie gedaan hebben. De kritieke massa wordt beïnvloed.
Wat Nu het Toppunt Bereikt
Laten we dit een klein beetje verder terugbrengen. 21 December 2012, was een punt in de tijd dat ons markeerde te verhuizen in/naar de ondersteunende energieën van een opbouwende fase, terwijl we door het Galactische Centrum heengingen. Op vele manieren ook een punt van opnieuw instellen. Het was een markeringspunt, niet het alles-eindigend-alles-zijnde van Ascentie. Ietwat zoals een trouwerij niet het volledige huwelijk is. 2013 was energetisch niet het gemakkelijkste jaar. Areon noemde het een jaar van loslating, terwijl wij ons aanpasten aan de toevloed van energie die de uitlijning met het Galactische Centrum bracht.
In 2013, waren er heel veel veranderingen van het brein die gebeurden en die onmerkbaar waren vanuit een regulier perspectief. Misschien zelfs niet veel merkbaar in die tijd. Er zijn niettemin veel meer mensen intuïtief en bewust wakker vanwege deze veranderingen. Nabij het einde van 2013, net na de zonnewende, hoorde ik zeer duidelijk dat het evenwicht van macht zich verschoven had. De negatieve krachten hadden niet langer meer dezelfde macht. Dit deed zich voor zonder veel fanfare, doch het was een opmerkelijke gebeurtenis waar wij nog steeds meer werken terwijl destructieve structuren aan het afbreken zijn. Wederom, niet duidelijk in de echte wereld, aangezien de dingen eerst in het subtiele verschuiven, en dan in/naar de vorm opbouwen. Natuurlijk, het tempo is niet zo snel als we graag zouden willen, maar het doet zich voor op de meest geschikte manier voor de vooruitgang van de mensheid als een geheel.

Sinds 2014 hebben wij geconcentreerd binnenin gewerkt aan het vestigen van onze innerlijke bekrachtiging met een sterke fundering van Liefde. 2016 is een Jaar van Duidelijkheid, aangezien wij onze vibrationale resonantie verfijnen in/naar een uitstraling van verlichte Liefde. Niet altijd gemakkelijk, maar noodzakelijk aangezien de mensheid evolueert in/naar een onvervalst verenigd ras. Nogmaals, het tempo is niet altijd wat wij willen dat het is, maar het is geschikt. In Augustus, creëerde dat inwendig werk dat wij ieder deden, de energie van een Schone Lei dat een nieuw pad, een nieuw traject aanbood. Wederom, is dit een gedenkwaardige gebeurtenis dat noodzakelijkerwijs niet onmiddellijk gezien zal worden. Maar diens effecten zullen diep zijn.
September Energieën – Evenwichtige Keuze
Voor September werden de energieën gepresenteerd met een visioen van een toevloed van Licht dat sterk de frontale kwab van het brein beïnvloedt. Dat is niet het enige effect, het is echter ook een overheersend effect. De frontale kwab heeft hoofdzakelijk met het geweten te maken, de hogere beredenering van keuze; morele en sociale beslissingen. Het heeft te maken met het onderscheidingsvermogen en de bekwaamheid om gelijkaardigheden en verschillen te verbinden. Dit is opwindend! Het positieve hiervan geeft een opwaardering in deze functionaliteit. Na de energie van een Schone Lei in Augustus, is dit een krachtige nieuwe stap!  
Gedurende een paar maanden nu, heeft Areon gezegd dat wij zouden beginnen meer polarisatie te zien bij de mensen, zelfs Lichtwerkers. Een polarisatie is gewoon een uiterste, een focus naar of weg van iets. Laat ons dit een klein beetje verder uitleggen, omdat het niet betekent dat wij ZULLEN polariseren, het betekent dat als de fundering binnenin niet sterk is, je het potentieel hebt om door polarisatie te vermijden. Terwijl iets voorheen prima toegeschenen heeft, als de fundering niet sterk was, mag het duidelijk worden. Wij zien zeer zeker dit sterk bij de politiek. Dat zal doorgaan te ontrafelen als de structuren die schadelijk zijn deconstrueren om in staat te zijn opnieuw op te bouwen op een duurzame, ondersteunende structuur. Verandering zal doorgaan.
Al het werk dat wij gedaan hebben, en het is een “taak goed gedaan” indicator in Augustus, is goed de inspanning waard geweest. Het ondersteunt ons om een pad naar het nieuwe te handhaven. Voel je niet alsof je volmaakt moet zijn om dat vast te houden. Slechts authentiek. Je hebt alles dat je nodig hebt binnenin, zelfs als een moment niet aanvoelt zoals een solide fundering.
Brein Opwaarderingen
Het brein is een prachtige machine die het beste de verbindende aard van het hart dient. Brein veranderingen hebben zich voorgedaan sinds 2013 en dat zal doorgaan. Sommige van de brein veranderingen hebben velen geopend voor intuïtieve verbindingen, krachtigere visualisaties, of de bekwaamheid om potentiëlen beter gewaar te worden.
Het mag tijden van integratie hebben die aanvoelen alsof je meer rust, water, proteïne of afleiding nodig hebt in de vorm van plezierigheid. Het zal uitermate behulpzaam zijn om een meditatie oefening in te stellen als je dat al niet gedaan hebt. Sommigen mediteren via traditionele rustige focus, anderen via beweging, lied of spel. Misschien is het wandelen in de natuur, tekenen, of journaliseren een meditatief proces voor jou. Houd jou manier in ere, strek je uit in/naar sommige nieuwe en ondersteun deze krachtige veranderingen waar je doorheen gaat.
Als wij de frontale kwab verbeteren, zullen je motiveringen en methodes overduidelijk worden. Presteer je door stress, cortisol-gerelateerde chemicaliën creërend? Of presteer je via dopamine-gerelateerde chemicaliën van vreugde en Liefde? Je lichaam kan enige stress chemicaliën hanteren, zij zijn van nature niet slecht. Het is allemaal een kwestie van evenwicht. Deze tijd gaat over in evenwicht komen in/naar meer gemak met het Leven, meer gebruikend van de krachtige motor van de subtiele rijken om nieuwe creatie te vormen in plaats van alle fysieke inspanning. Je neemt nog steeds deel met fysieke inspanning, gewoon toevoegend aan het momentum van de ongeziene, subtiele gelukzaligheid van Liefde. De passieve kracht welke nieuwe vorm afdwingt door resonantie in plaats van dominantie.
De Wereld Veranderen
Ook in de recente maanden, werden wij opgeroepen om meer van onze energie, de resonantie van Liefde, in/naar de wereld te laten stromen. Er is het inwendige aspect hiervan dat het Zelf Lief heeft, de huidige ervaringen die je hebt eert, en in/naar een staat van bekrachtigende Liefde komt met alles dat je ervaart, zelfs als je verandering creëert. Soms is het verlaten van een situatie de liefdevolle keuze, andere keren is het blijven in een situatie de liefdevolle keuze, nochtans jezelf binnenin altijd in ere houdend te midden van uitdaging en triomf. Dat houdt Alles in ere.  
Daar is de inwendige actie van het gebed. Als je de wereld observeert, wat anderen ervaren, bid voor Liefde, Vrede en bekrachtiging om te zegevieren zoals geschikt is voor iedereen. Niet bepalend wat zij zouden moeten ervaren, maar het stromen van Liefde aanbiedend om diens resonantie te vinden voor diegenen in een uitdaging en die iets anders willen, maar nog niet weten dat het mogelijk is. Jij houdt die energetische resonantie vast, dat verandering mogelijk is. Het is krachtiger dan dat wij eraan toeschrijven, aangezien wij niet de onmiddellijke wisselwerkingen en reacties krijgen te zien.
Daar zijn de externe acties van je eigen gedragingen. Van een glimlach welke verheft, naar het deelnemen aan liefdadigheid dat naar jouw hart roept. Van te verbinden met mensen, naar het vasthouden van gezonde grenzen die door actie respect leren. Je hebt alles dat je nodig hebt binnenin. Volg je hart aangaande wat voor jou pad geschikt is.
Samenvatting
Deze krachtige tijden roepen je op om eraan deel te nemen, te kiezen en te creëren. Deze zijn niet de gemakkelijkste tijden. Het tempo is snel, consistent, en intens - maar het is prachtig ondersteunend voor je focus op het nieuwe. Wij hebben enige krachtige verduisteringen en de Equinox die evenwicht aanbieden, terwijl wij Weegschaal binnengaan. Jouw werk is op manieren te kiezen die jouw Zelf-Liefde in evenwicht brengen, hetgeen ook Al het Leven ondersteunt. Wanneer keuzes waarlijk vanuit Liefde komen, zelfs in een moment van “nee”, bieden zij een win-win oplossing aan voor het Leven. In September, worden wij ondersteund voor verandering door een krachtige toevloed van Licht welke je Evenwichtige Keuze stimuleert. Volg je krachtige hart en je prachtige geest in/naar een grotere verbinding met het leven. Het leven wil dat je floreert.
Gelukkige September!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2016 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten