dinsdag, september 06, 2016

Alles Herconfigureert Zich NU Voortdurend & Herlijnt in Overeenstemming met MIJN Eigen Ziel Diens Codes & Sequenties - 6 September 2016 / Lisa Brown


Alles Herconfigureert Zich NU Voortdurend & Herlijnt in Overeenstemming met MIJN Eigen Ziel Diens Codes & Sequenties
6 September 2016 / Lisa Brown

Ik kom ertoe te BEGRIJPEN dat één doel van ALLES is, om aan jezelf te tonen welke aspecten dominant/prominent zijn en je fysieke werkelijkheid wereld creëren.
Alles zal een verbeterde VISIE verstrekken van:
Waar je hart wel of niet volledig open is
Waar je wel of niet je hoofd de show laat regeren
Je overtuigde/strakke of onbegrensde mentaliteiten
Waar je wel of nog niet vertrouwt
Waar jij je wel of niet openstelt om mee te delen/delen & te ondersteunen
Waar jij jezelf wel of niet daarbuiten plaatst
Waar je dezelfde dingen (patronen/thema’s/programma’s) blijft doen
Waar je nog steeds angst, gebrek, behoefte hebt en deze dingen in anderen voedt
Waar jij wel of niet je macht weggeeft
Waar je wel of nog niet volledig van jezelf houdt
Waar je wel of niet volledig respecteert … met wat je doet en zegt
Waar je wel of nog niet VOLLEDIG je eigen ZIEL (jij) WAARDEERT
Waar je wel of niet je eigen ziel compromitteert (wat gebrek van Liefde is voor je ware Zelf, diep binnenin jou)
Waar jij je tijd & geld aan besteedt (al je energie)
Waar je aandacht aan schenkt en je ENERGIE op focust
Wat je WEL wenst (ervaren wat je niet wenst laat dit aan jou zien wanneer je het nog niet weet…)
Wat jij over jezelf “denkt”, wat niet waar is als het geen ZUIVERE LIEFDE IS
Wat je VOELT, wat waar is en wat niet
Wat je in je eigen gebied van bewustzijn/werkelijkheid TOESTAAT
Wat je met je gedachten, mentaliteiten, overtuigingen CREËERT
Waar je anderen ONTKRACHT door het gebrek in hen te voeden
Waarom je anderen die gebrek hebben van…. CREËERDE die jou NODIG HEBBEN om hen te REDDEN
Waar je het Oude ondersteunt, vanuit oude programma’s die JIJ nog steeds vasthoudt
Waar je functioneert vanuit angst, overleving, veiligheid mentaliteiten
Waar je wel of nog niet in staat bent om je eigen hart te openen
Hoe je gesloten hart, beperkte overtuigen, waargenomen angsten … je werkelijkheden creëert om hier te ervaren
Waar jij jezelf van overtuigt om HET WAAR TE MAKEN
Hoe je alles van binnenuit dicteert
Hoe je wel of nog niet volledig luistert, eert of liefhebt
Hoe jij jezelf geloofde aangaande waar je nu bent
Hoe jij jezelf kunt geloven in een geheel nieuwe werkelijkheid … nu …
Hoe alles dat je doet/denkt/voelt/gelooft IN DIT MOMENT > CREËERT

EENHEID Werkelijkheden zijn volledig van innerlijk heilig respect, eer, mededogen, delen, het nieuwe ondersteunen, bijdragen, openheid, hogere communicatie en ZUIVERHEID VAN JE EIGEN HART EN ZIEL.
ÉÉN waar jij JE DROMEN & WENSEN LEEFT in alles dat je DOET
ÉÉN waar je toegewijd bent aan JOU en wat je hier bent om te ZIJN en waarvoor je hier bent om te DOEN…
ÉÉN waar jij je eigen hart volledig opent, om overvloed in antwoord te ontvangen
ÉÉN waar je zo open bent dat alles AAN JOU VERSTREKT wordt, in overeenstemming met de VIBRATIES die je voortdurend NAAR BUITEN UITSTRAALT.

Wanneer je onbewust gaat, verlies je de vaardigheid om met wilskracht uit te zenden, om te verschuiven naar hogere perspectieven en om de hogere bewustzijn MEESTERSCHAP gereedschappen die jij je HERINNERD hebt … TOE TE PASSEN/TE IMPLEMENTEREN.

De NIEUWE AARDE is DE TOEPASSINGSFASE van alles dat je nu kent … alles dat je hart jou laat zien, alles dat je hogere zelven (jij) jou gidsen om te DOEN … de WIJSHEID (ingevingen, tekens, boodschappen van je ziel), alles van wat je BINNENIN WEET … en je moet dit TOEPASSEN OP en implementeren in alles dat je BENT en DOET … IN-IEDER-MOMENT … volledig verbonden, luisterend, voelend, zijnd en doende…
De NIEUWE Aarde is de ZIJNers & DOENers, diegenen die omhoog stappen in/naar hun rollen hier. De NIEUWE Aarde ben jij, wanneer je volledig ontwaakt bent en jezelf niet toestaat om weer onbewust te gaan … Eerst breid jij je bewustzijn uit om de NIEUWE Aarde binnenin te REALISEREN, en als je dat doet, begin je om het fysiek te ervaren, het te leven … totdat het de enige “THUIS” is die je hebt … magie (wonderen) overal om je heen, want JIJ bent weer magie.
Je KUNT emoties (energie) en sterke menselijke gedachten (programma’s) BEWUST EN OPZETTELIJK opruimen … met ieder deel van je Wezen … want ALS EEN HOGER ZELF moet je sterker dan je menselijke programma zijn … JE BREEKT DE PROGRAMMERING van binnenuit AF … gebruik makend van je innerlijke KRACHT … want ALS LIEFDE ben je sterker … je bezit de KENNIS dat oude programma’s herschreven, opnieuw gecodeerd, opnieuw geprogrammeerd kunnen worden … derhalve je externe wereld beïnvloedend. Voor de echt STERKE PROGRAMMA’S, moet je het WETEN LANG GENOEG, STERK GENOEG voor de fysieke werkelijkheid vasthouden die jij creëerde/toestond om af te breken (achteruit draaiend-gebied), zodat alles kan beginnen “in de andere richting” te gaan … in uitlijning met je eigen ZIEL … zodat jouw gebied kan vermengen, sneller kan draaien om een nieuwe werkelijkheid voor jou te creëren.  
HIER heb je de KRACHT om alles van binnenuit jezelf te DOEN. Hier wachten wij niet totdat de dingen gebeuren, wij ZORGEN ERVOOR DAT ZIJ GEBEUREN als hogere zelven/zielen … wij hebben BEKWAAMHEDEN, omdat WIJ het Universum weer ZIJN. Niet meer afgescheiden, geen gebrek meer, geen verhalen meer die oude programma werkelijkheden hier creëren, geen BEHOEFTE MEER om onbewuste LUSSEN te blijven ervaren … we stappen gewoon in/naar een nieuwe tijdlijn … een miljoen nieuwe tijdlijnen … OMDAT WE DAT KUNNEN.
Werkelijkheden zijn van jullie lieverds … JULLIE creëerden hen … zij manifesteren in overeenstemming met jullie eigen frequenties … en als je het werkelijk wilt begrijpen … zal je AANDACHT SCHENKEN … aan de vibratie van alles … en je zult kiezen, verschuiven, beslissen en alles terug in/naar het Licht transformeren.
De NIEUWE Aarde is alles, als Geascendeerde Meesters, hoeven jullie niemand te “vragen” wat “goed of verkeerd is of wat je moet doen”. Je DOET alles van binnenuit jezelf. Je GEBRUIKT het externe om JOU TE GIDSEN, en andere wezens worden ook gidsen. Zij laten over jezelf zien, verstrekken richting, delen hoger bewustzijn wijsheid dat verder het jouwe activeert, of een oud programma triggert dat je nog steeds vasthoudt, zodat je het opzettelijk kunt zuiveren en reinigen/opruimen, hetgeen gewoon een onderdeel van het proces is, en het dicteert je wereld niet meer. Je eert alle loslatingen en geeft hen de aandacht die zij nodig hebben, in overeenstemming met de HOEVEELHEID VAN ENERGIE dat vastgehouden wordt, en ondertussen bewust blijvend hiertoe is wat je aan het doen bent.
Buiten is een programma dat je bekijkt/observeert om te zien, eentje die JOU je wensen en dromen en KANSEN BRENGT om iedere overblijvende programmering in je fysieke lichaam op te ruimen. Je ziet de dimensionale markeringen, decodeert de programmering, berekent de verhoudingen, vergelijkingen en uitkomsten … allemaal tegelijkertijd, want de kristallen in je lichaam verwerken alles voor jou … informatie, veranderende frequenties/transmissies, passen zich aan aan iedere verschuiving, herijken je eigen Kristallijnen Lichtlichamelijke Structuur, en iedere cel is hierbij betrokken. Je gehele lichaam wordt een computer processor, waar je hart doorheen je volledige wezen slaat, je bestaan is zoals een SUPER MENS, SUPER BEWUSTE, SUPER COMPUTER … allen uitstralend vanuit je hart … je verstand ondersteund je hart en zij werken in overeenstemming, in harmonie hier … jouw iedere moment is ALS het Verenigde Gebied verbonden, aan het Rasterwerk dat verbonden is door ENERGIE … JE LICHAAM, DE Aarde, het universum, de natuur, anderen, ieder vlekje … allen verbonden en op elkaar afgestemd … met iedere ademhaling. Wanneer we “offline gaan” is het tijd om op te waarderen, en wij houden dit in ere. Wij ontkoppelen echter niet, wij minimaliseren slechts onze energie processen, leiden alles om naar onze opwaarderende lichaamsystemen, totdat het proces voltooid is. Dan hebben we meer bekwaamheden om meer te doen, meer te zijn, meer te delen, meer te ervaren …. Dromen, verbazingwekkendheid, magische verbazingwekkendheid…
De NIEUWE Aarde is ons, als Licht Wezens … weer in het fysieke lopend … De NIEUWE Aarde is ZUIVERE LICHTWEZENS … verankerend, vermengend, integrerend, vasthoudend … het rasterwerk en de programmering aan de werkelijkheid die op diens plaats is … met hun fysieke lichamen … hetgeen het waarom is dat velen door intensiteit heengaan met deze opwaarderingen … alles was in je lichaam … alles ervan …. SLAAP staat toe voor de integratie van je hogere bewustzijn binnenin jou, het staat jou toe om tijdlijnen op te ruimen, nieuwe te activeren en veelvoudige dimensies te vermengen in deze fysieke ruimte hier. Je acties dicteren je wakende staat en hoe je alles ervaart … geen actie is ook actie, hetgeen werkelijkheden creëert … Er is een verschil tussen geen actie en het bewust kiezen van wat wel of niet te doen. Zelfs Zijn is een actie, een zeer belangrijke actie, een ruimte die we ons ook MEESTER moeten maken. Dan combineren we het DOEN en ZIJN  als één staat en worden we het balanceren van deze voortdurend MEESTER, onze creaties het leven schenkend en hen in bloei brengend in overeenstemming met onze eigen innerlijke begeleiding als tot HOE wij zijn om onze hoogste doelstellingen/rollen/missies hier te vervullen…
Alles zal jullie heel veel ‘ietsen’ laten zien, als je werkelijk open bent om te zien … Deze OPENBARINGEN maken deel uit van je overgang, een deel van het construeren van je eigen REGENBOOG BRUG om over te steken en met groot gemak mee om te gaan…
Als een Menselijke STERRENpoort, heb je de bekwaamheid om tussen de dimensies te manoeuvreren, heen en weer, alles zoals het zich presenteert herkennend, de doelstellingen begrijpend, de punten begrijpend, begrijpend HOE en WAAROM de dingen gebeuren … want zij zijn ANTWOORDEN op je huidige vastgehouden vibraties/energie/overtuigingen, en zij activeren ook de codes en sequenties voor je volgende werkelijkheden om voor jou te arriveren (materialiseren). Je UITGEBREIDE BEWUSTZIJN staat je toe om hen binnenin jou te verankeren en vast te houden. Je activeert voortdurend nieuwe door dat wat je wenst en denkt, door hoe OPEN JE BENT en door HOEVEEL je werkelijk WENST voor je hogere werkelijkheden om zichtbaar te worden. JE MOET DIT WENSEN met HEEL je HART en volledige Wezen … want het is hierdoor dat jij je ZIEL weer kunt BELICHAMEN, alle gaven, verbeteringen, eindeloze overvloed van alle dingen.  
De fysieke Werkelijkheden LATEN jou ZIEN wat je WEL en niet wenst. Als je niet zeker bent, dan zal een fysieke werkelijkheid jou dat laten zien … dit is gewoon één manier waarop wij ZIEN…
Een ieder moet kiezen, een ieder moet zich verplichten, een ieder moet beslissen … of de fysieke werkelijkheid zal dit VOOR jou doen, om je te helpen …Ieder moment is zoals dit … en uiteindelijk wanneer je eenmaal voldoende gekozen hebt, in overeenstemming met je eigen ziel, leef en besta je DE GEHELE TIJD in uitlijning … het IS GEMAKKELIJK … wij waren zelf degenen die het moeilijk maakten, door niet onze ziel eerst te kiezen. Dit maakt deel uit van het PROCES van uit het onbewuste bestaan te verhuizen weer TERUG IN/NAAR het volledige bewustzijn, voorbij de matrix van het oude. Deze tijden (vibraties) zijn voorbij (ineengestort). Iedereen die nu wenst om in een fysiek lichaam te blijven zal dit moeten doen … want het is de hele reden dat een ieder hier is. ZIEL BELICHAMING.
NIEUW AARDE/GALACTISCHE beschavingen worden hier onophoudelijk gevormd. Zij werden al geconstrueerd en bestaan al. Elk vibreert fysiek in deze werkelijkheden … aangezien elk kiest om alle oude werkelijkheden achter te laten, van binnenuit te transcenderen. Wij wensen niet om deze onbewuste werkelijkheden nog langer voor onszelf te hercreëren. Het rasterwerk stortte ineen, daarom kunnen deze fysieke werkelijkheden niet langer meer volledig materialiseren. Het zal slechts zo ver gaan voordat het ook ineenstort. Het stort ineen, omdat het, om mee te beginnen, gecreëerd was vanuit een onbewust programma. Alleen werkelijkheden uitgestuurd vanuit ZUIVERHEID van de ZIEL kunnen nu volledig materialiseren en stabiliteit handhaven.
Kort-durende werkelijkheden is nu de manier van de Oude Aarde. Onbewuste programma’s dematerialiseren onophoudelijk. Hoe meer afgescheiden binnenin, hoe sterker de werkelijkheid is, want menselijke aspecten hebben hun fysieke werkelijkheid nodig om hen te LATEN ZIEN, waar zij eerder niet bereid toe waren om hun hart/ziel voor te openen.
Wanneer het hart volledig open is, is de geest dat ook, energie ontspant, het fysieke lichaam ontspant en waar je om geeft verandert, je prioriteiten doen dat ook, en wat belangrijk is, is hoe je elkaar behandelt, waar je aan toegewijd bent/waardig van, wat je waardeert, wat er werkelijk voor jou toe doet … en het zal niet zijn wat je ‘dacht’… Want de wensen van je Ziel en je menselijke wensen, deze zijn anders, totdat je alle van je eigen aspecten en essenties weer in/naar ÉÉN vermengd hebt. Dan zijn zij hetzelfde, want je houdt de afscheiding niet meer vast … Je EVOLUEERT als de PURE NIEUWE AARDE MENS, je gehele lichaam gaat door een krachtige transformatie/herconfiguratie heen en je fysieke werkelijkheid doet dat ook.
Ons (jouw) fysieke lichaam en fysieke werkelijkheden lijnen zich nu voortdurend opnieuw uit en herconfigureren zich in overeenstemming met onze eigen ziel diens codes en sequenties, niet andersom.
Maak je gereed lieverds, we hebben meer van alles te doen. GIGANTISCHE Tijdlijnen springen is een manier van Kwantum Bestaan hier! Ik Houd van Jullieeeeeeeee! Heb een zeer magische dag.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Lisa Transcendence Brown
Ancient Elder & Guardian of NEW Earth, Sage, Oracle, Scribe
Author, Transformational Speaker…
Mastery – It’s all Energy! ∞
www.AwakeningToRemembering.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten