vrijdag, september 23, 2016

5D Ervaringen/ Genezing/ Bilocatie/Tintelingen/Slaap Verlamdheid/ Klapperende Tanden/ Tijdverschuivingen -21 September 2016 / Diane Canfield


September Energieën
5D Ervaringen/ Genezing/ Bilocatie/Tintelingen/Slaap Verlamdheid/ Klapperende Tanden/ Tijdverschuivingen
21 September 2016 / Diane Canfield

Dierbare Prachtige Zielen van Licht,
Ik wil vandaag over de energieën praten en voorafgaand aan de September Equinox van de 22ste. Wij hebben enige indicaties gehad die plaatsvonden de laatste tijd, van de 5D wereld die met ons vermengen.
BILOCATIE
De afgelopen avond bilocaliseerde mijn man. Ik zag hem de badkamer binnengaan en de deur dichtdoen, en toen zag ik hem een paar minuten later de slaapkamer voorbij lopen (die naast de badkamer is). Toen ik de slaapkamer verliet en naar de gang ging om hem te zoeken, was hij nog steeds in de badkamer. Ik vroeg hem of hij de badkamer verlaten had, sinds hij er voor de eerste keer naar binnenging en hij vertelde mij, nee. Ben bewust van dit te gebeuren om je heen, aangezien we dichterbij 5D komen. Steeds meer dingen zoals deze zullen zich voordoen en zij zullen beginnen meer regelmatig te worden.
VIBRATIES
Toen mijn dochter een paar avonden geleden lag te slapen, werd zij in de nacht wakker omdat zij een geluid hoorde, toen merkte zij op dat het bed vibreerde. Dit was gelijkaardig aan de oude motel bedden waarvoor je een muntje moest gebruiken om er een massage van te krijgen. Zij wist niet wat er gaande was en zij was heel erg moe, dus ging ze terug in bed en het ging ongeveer, of iets meer, 15 minuten door. Dit is een teken van de vloeibaarheid van de werkelijkheid. Ik heb tafels en douche gordijnen zien vibreren, dit duurde gewoonlijk 15 minuten tot 2 uren. Dit is één van de geavanceerde tekens van de ascentie symptomen - in staat te zijn de vloeibaarheid van de werkelijkheid te zien/voelen.

KRISTAL KINDEREN
Vorige week ervoer één van mijn kleinzonen, die 10 jaar oud is, slaap verlamming. Hij werd wakker in de ochtend en kon zich niet bewegen. Binnen ongeveer 2 minuten was hij weer in zijn lichaam en in staat om te bewegen. Ik legde aan hem uit, dat hij niet volledig in zijn lichaam was toen hij ontwaakte. Wanneer wij slapen, verlaten wij ons lichaam en bezoeken andere dimensies, tijden en plaatsen. Dit is echter zeldzaam om met een jong kind te gebeuren. Een indicatie dat de sterrenkinderen aan boord komen tijdens deze tijden om in/naar 5D te vermengen en meer te ontwaken. Merk op: Dit heeft met kinderen te maken, niet met volwassenen.
KLAPPERENDE TANDEN
Vandaag speelde mijn andere kleinzoon buiten en begonnen zijn tanden spontaan te klapperen, zoals wanneer iemand in de sneeuw/koude is. Wij wonen echter in Florida waar het warm en warmer is. Ik had ook een vriend in de afgelopen paar dagen (je weet wie je bent) die me vertelde dat zij en haar man beide het spontane tandenklapperen ervoeren terwijl zij thuis waren. Dit is een nieuw symptoom van de Ascentie. Merk op: mijn dochter en 2 kleinzonen wonen bij me in, dit is deels waarom zij deze dingen nu ervaren.
MISSELIJKHEID
De vorige maand hadden wij het NIEUWE symptoom dat tevoorschijn kwam van MISSELIJKHEID. Dit duurde met mij een volle twee maanden, Augustus en September. Dit had te maken met de verzwakking van het magnetische gebied, hetzelfde als het constante oorsuizen/tonen die velen van ons ervaren. De misselijkheid is merendeels weggegaan, het oorsuizen/tonen gaat door. Ik zal spoedig een post over de Geavanceerde Symptomen van Ascentie schrijven.
HORMONALE VERSTORINGEN
Vanavond ervaar ik enorm getintel/drukkend gevoel helemaal rondom het hoofdgebied. Deze zijn kroonchakra activeringen. Er zijn ook hormonale verstoringen die plaatsvinden en zij kunnen vele vormen aannemen. Dit gebeurde ook op een grote manier in de lente van dit jaar. Als wij met ons LICHTlichaam vermengen, gaan onze hormonen door een complete opknapbeurt. Verlies van haren werd ook gerapporteerd. Dit is een teken van hormonale onevenwichtigheid. Houd medicaties in de gaten, aangezien zij van maand naar maand kunnen verschillen (van werking) nu dat er aan de hormonen gewerkt wordt door DNA veranderingen.
TIJDVERSCHUIVINGEN
Tijdverschuivingen, tijdveranderingen, tijdversnellingen en vertragingen. De Tijd is bezig veel vloeibaarder te worden en zal versnellen of vertragen, specifiek in tijden van hoge energie downloads en opwaarderingen. Dit heeft zich de volledige maand van September voorgedaan en zal blijven doorgaan totdat wij in/naar GEEN tijd verhuizen. Dit is waarom ik altijd spreek over in het huidige moment van Nu te zijn. Het is veel gemakkelijker om in/naar het moment van GEEN tijd te gaan wanneer het moment van NU/het HEDEN geoefend wordt, van tevoren.
VOLLEDIGE GENEZING
In Augustus ervoer ik een volledige emotionele genezing terwijl ik ziek was van een virus gedurende 2 weken. Ik hoor nu van anderen die mij een boodschap sturen dat precies hetzelfde met hen gebeurt, zij gingen echter niet door de ziekte heen zoals ik dat deed. Verwacht meer hiervan om te komen voor iedereen, enorme genezing fysiek en emotioneel. Je zult terugkeren naar je originele zelf zoals ik het noem of de ziel-zelf. Het zelf zonder emotionele bagage en degene die je verondersteld bent te zijn terwijl in deze werkelijkheid. Dit zal voor steeds meer gebeuren als 2016 verder gaat. Dit is de grootste gebeurtenis in het gehele Ascentieproces, om genezen te worden van alle bagage van het verleden. Alle karma van dit leven en van alle vroegere levens wordt losgelaten. Dit is nodig om in staat te zijn om in/naar 5D te gaan.
SEPTEMBER DOORGAAND NAAR DECEMBER 
Verwacht dat de hoge energieën doorgaan, doorgaand naar het einde van het jaar, terwijl steeds meer transformatie, genezingen en verhoogd besef doorgaan op te bouwen met de verhuizing in/naar de 5D werkelijkheid. Deze overgangen bouwen op elkaar op, wanneer één sectie eenmaal gedaan is, vindt het volgende stukje plaats. Wij verhuizen in/naar een tijd waarin niets hetzelfde zal zijn.
Onze ET vrienden zijn dichterbij dan ooit nu, en schenken nauwkeurig aandacht aan alles dat er op de Aarde gebeurt. Verwacht meer sightings te zien en meer dromen en meditaties te hebben met ET’s die op komen dagen. Dit is hun manier van de angst te verlichten voorafgaand aan het maken van contact.
WAT HET VOLGENDE IS/ET ERVARINGEN
Ik zal mijn foto’s/plaatjes posten van mijn directe in contact ervaringen met de ET Rassen die mij persoonlijk bezocht hebben. Ik zal het volledige verhaal posten samen met de plaatjes/foto’s. Het is nu zeldzaam om persoonlijk bezocht te worden - kijk uit naar de dag wanneer het dat niet is, wat spoedig zal komen. Iedereen zal directe ervaringen met ET’s gaan ervaren. Het komt eraan.
Ik houd van jullie allemaal! In dienstverlening en Liefde
Diane Canfield

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Ascension Teacher-Psychic Medium-Star Races Contactee-Wave Expert
Copyright © 2016 by Diane Canfield. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material as long the full article itself is included
www.dianecanfield.com
Follow me on Facebook
https://www.facebook.com/diane.canfield1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten