dinsdag, september 20, 2016

5 Algemene Manieren van het Transmuteren van Emotionele Energieën - 20 September 2016 / Michelle Walling


5 Algemene Manieren van het Transmuteren van Emotionele Energieën
20 September 2016 / Michelle Walling

Relaties zijn een geschenk of je nu aan het gevende of aan het ontvangende eind bent. In staat te zijn om bewustzijn met een ander menselijk wezen te delen is een balancerende handeling. Er zijn 5 algemene manieren van het transmuteren van emotionele energieën die conflicten mogen veroorzaken binnen een relatie.
Wat doe je als je plotseling de ontvanger bent van ongerechtvaardigde kwaadheid of negatieve emoties? Onze aangeboren programmering leidt ons gewoon naar onszelf te verdedigen, hetgeen een natuurlijke afbuiging en terugkeer is van deze negatieve energieën.  
Eén van de rollen van het ego is die van bescherming en deze handeling creëert een gedragspatroon die doorbroken kan worden met besef en intentie.
Emoties zijn energie-in-beweging en zijn het unieke gereedschap van het menselijke lichaam dat het toestaat om te voelen en te creëren. Diegenen die een hoge vibratie dragen hebben minder negatieve energieën en vertonen daarom minder negatieve emoties. Deze mensen werden ofwel als een “heilige” geboren en hielden nooit ook maar iets tegen iemand anders, of zij hadden heel veel werk te doen om hen te krijgen waar zij nu zijn.
Er zijn niet veel heiligen op de planeet in deze tijd, hoewel het aantal snel groeiende is omdat mensen deze 5 manieren van het transmuteren van emotionele energieën her/erkennen en leren om met hen op een geheel nieuwe manier om te gaan:
  1. Kwaadheid – Dit is de meest algemene manier om negatieve energieën te verdrijven. Dit wordt gewoonlijk getriggerd wanneer iemand diens gevoelen gekwetst raken of wanneer een diep gezaaide emotie van misbruik vanuit de kindertijd of zelfs van een voorafgaand leven getriggerd wordt.
  2. Huilen – Sommige mensen mogen huilen om pijnlijke herinneringen los te laten. Dit schijnt meer van de vrouwelijke populatie te zijn die zichzelf toestaat om dit te doen, aangezien mannen geprogrammeerd werden te denken dat zij macho/sterk moeten zijn. Wanneer een man verliefd wordt via een relatie of met de geboorte van een kind bijvoorbeeld, opent de hartchakra zich en staat het huilen toe een waardevol gereedschap te zijn met het transformeren van energieën. Wederom, is het niet zo belangrijk te weten waar deze energieën vandaan kwamen als dat het is om hen toe te staan te passeren en uitgebannen te worden.
  3. Sarcasme – Dit is een snelle gevatte manier om door negatieve energieën heen te gaan, gebruik makend van een klein beetje humor en gelach. Het is een paradoxale manier om energie eruit te laten terwijl tegelijkertijd het met gelach - wat van een hoge vibratie is - te transmuteren. Uiteindelijk zal iemand die diens lagere vibrationale energie verwijderd heeft dit gereedschap niet langer meer gebruiken.
  4. Passief agressief gedrag – Mensen die meegaand en besluiteloos handelen om in conflict getrokken te worden, gebruiken dit als een gereedschap om energie te verhuizen zonder dat zij zelf het conflict creëren. Het ego houdt ervan om dit te doen omdat het dan kan zeggen, “Zie, ik begon dit argument niet. Dit is niet mijn fout.” Diegenen die passief agressief zijn, zijn zich gewoonlijk niet bewust van hun actie en denken altijd van zichzelf als zijnde het slachtoffer.
  5. Depressie – De staat van depressie is de geest diens manier van de persoon diens wereld te stoppen in een specifieke vibratie, zodat het onderzocht kan worden. Dit mag lange periodes van isolatie omvatten en diepe ongelukkigheid. Chronische depressie is een extreme manier om een persoon te triggeren om te zien dat er iets moet veranderen. De holistische manier om met depressie om te gaan/af te rekenen is om die energie te verhuizen welke constant klem zit. Heel vaak moet de oorzaak van de energie onbloot worden, en de depressie dient als de aanwijzing dat er naar deze energie gekeken moet worden op een dieper niveau om de onderliggende oorzaak te genezen. Psychologie, energie genezing en hypnose of vroeger leven regressie zijn betere manieren om een depressie te genezen, in plaats van farmaceutische producten welke alleen de symptomen van een depressie verlichten. In ernstige gevallen van depressie, mag een mix van beide, farmaceutisch en therapie, nodig zijn voor een bepaalde tijdsperiode, specifiek met diegenen die zelfmoord gedachten hebben.
Het ding om op te focussen, als je de ontvanger bent van iemand die negatieve energie richting jou uitstoot, is te leren hoe het niet als van jezelf aan te nemen*. Dit omvat het herkennen dat je hen kunt dienen door de waarnemer te zijn van de kwaadheid of het sarcasme gereedschap dat gewoonlijk zegt, “Schenk aandacht aan mij, ik ben gekwetst en ik heb energie dat getransmuteerd moet worden”.
Soms betekent ons werk als liefdevolle zielkameraden dat wij instemden om een situatie te verstrekken die deze emoties triggert om naar de oppervlakte te komen. Realiserend dat dit ons in het juiste geesteskader zet om waar te nemen in plaats van te reageren. Als dit een herhalend patroon wordt met de persoon, dan laat dat zien dat zij niet volledig de energie loslaten en je hen een klein beetje verder mag moeten helpen door er met hen over te praten of misschien met enige energiewerk.
* In een boek van Don Miguel verwoordt hij dit heel mooi vanuit zijn boek met de titel “The Four Agreements”:
Neem niets persoonlijk - Niets dat anderen doen is vanwege jou. Wat anderen zeggen en doen is een projectie van hun eigen werkelijkheid. Wanneer je immuun/neutraal bent voor de opinies en acties van anderen, zal je niet het slachtoffer zijn van nodeloos lijden.
Een ander belangrijk ding is om in gedachten te houden dat wat wij aantrekken het meeste is zoals wijzelf zijn aangaande een vibrationaal standpunt. Als iemand kwaad op jou is, misschien mag het een reflectie zijn van je eigen kwaadheid en geven zij jou een aanwijzing door in overeenstemming te zijn met je vibratie. Dit is een groot geschenk, omdat het de noodzaak kan triggeren om dieper binnenin jezelf te kijken om te zien wat er nog steeds genezen moet worden.
Het is belangrijk dat wij leren hoe verantwoordelijk te zijn met onze eigen energieën, gedachten en acties. Intentie en actie om te her/erkennen en anders op situaties te reageren zal de programmering afbreken dat ons in een cyclus van disharmonie en ongelukkigheid heeft, of gehouden heeft.
Onze externe wereld is een reflectie van onze innerlijke wereld. Als wij de energie binnenin verschuiven, moet onze externe wereld veranderen. De plaats van transformatie is het hartcentrum, welke opgemaakt is van de hoogste vibratie van Liefde. Vind je hartcentrum en besta er binnenin, en kijk naar de wereld om je heen samen met al diegenen die erin zijn, en dat zij ofwel veranderen om ermee overeen te komen of je werkelijkheid verlaten.

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
About the author:
Michelle Walling, CHLC is a Holistic Life Coach, international public speaker, writer, webmaster, and radio show host. In 2013, Michelle started her public career as a spiritual, metaphysical, and esoteric contributing writer for In5d.com and bodymindsoulspirit.com. Michelle is the creator and webmaster for MichelleWalling.com,cosmicstarseeds.comthestarchildren.net, andhowtoexitthematrix.com, and is the co-creator for WooWoo Media.com. Michelle is the host of In5d’s Cosmic Awakening Show and In5d Network. Her personal Facebook page can be found here.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten