vrijdag, augustus 19, 2016

Sandra Walter - Voorbereiden op de Derde Golf en Tijdlijn Verschuiving - 18 Augustus 2016


Sandra Walter
Voorbereiden op de Derde Golf en Tijdlijn Verschuiving
18 Augustus 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Onze derde golf van 2016 zal zeer belangrijk zijn voor ons Ascentieproces. Er is veel Licht intel dat zich presenteert voor deze specifieke Toegangspoort, hier zijn de details.
Tijdlijn Verschuiving: Gedurende de laatste paar maanden heeft de intel ons herinnert aan de tijdlijn die mogelijk in September beschikbaar is. De sterkste Lichtgolf in decennia gaat over om ons rijk binnen te gaan, en het brengt pre-overeenkomsten die door ons ingesteld werden om een keuze te maken tussen een versnelde of een gestadige ontvouwing.
Deze collectieve tijdlijn splitsingen hebben zich diverse keren voorgedaan gedurende de Verschuiving. Kenmerkend bevinden deze beslissingen zich in de handen van Poortwachters/opzichter en de Galactics; wij beoordelen/bespreken hoe het collectief het doet, wat zij aan kunnen, en hoe zij zich dienovereenkomstig aanpassen. Nu dat er zo velen zijn die ontwaakt zijn, zo velen die zich bezig houden met Ascentie uitoefeningen en op hart-gebaseerde patronen, kan de versnelling dramatischer zijn. Niettemin, moet het een bewuste keuze zijn van de Hoge-vibratie Stam om de Ascentie tijdlijnen te versnellen. Wij moeten kiezen voordat de golf September binnengaat, omdat het Licht adequaat gecodeerd zal worden voor de ervaring die wij kiezen.
Als een Poortopzichter/wachter en Link voor deze intel, vraag ik aan iedereen om diens ervaringen wijs te kiezen, omdat de volgende golf ook een tijdlijn splitsing presenteert - een verdeling van ervaringen van Ascentie. Wij hebben altijd uniek-voor-jou ervaringen in dit rijk, omdat je Schepper-Geïncarneerd bent, en eender hoe, presenteert een verdeling zich en hebben wij de kans om iedereen te verschuiven naar een meer uitgebreide, verhoogde ervaring van Goddelijke liefde terwijl de Ascentie zich op Gaia ontvouwt.

Tijdlijn mogelijkheden zijn talrijk, niettemin hebben wij bij gelegenheid triggerpunten in de Verschuiving waar hogere vibrationale tijdlijnen zich presenteren voor de collectieve keuze. Elk van hen heeft talrijke mogelijkheden voor hoe zij zich uitspelen, eender hoe de voornaamste ervaringen hieronder beschreven worden.
Er zijn twee belangrijkste tijdlijn mogelijkheden die zich voor de September Toegangspoorten presenteren:
1. Een versnelde Gechristende Ascentie tijdlijn welke het proces zal versnellen en een groter aantal zielen zal voorbereiden op de 2017 dimensionale verschuiving. Dit omvat een versnelde opruiming/reiniging, volledige disclosure en verhoogde lichamelijke ervaringen voor diegenen die deelnemen aan de Ascentie.
2. Een Ascentie tijdlijn (zij zijn allemaal Ascentie tijdlijnen op dit punt) welke gestadig toestaat voor collectieve ontvouwingen (een langzamer tempo, minder Goddelijke interventie). Dit mag voor velen die ontwaakt zijn frustrerend zijn, niettemin is het een goed leergereedschap voor geduld en collectieve actie.
Toegangspoorten, zoals tijdlijnen, gingen altijd over mogelijkheden; kansen voor ons om te versnellen/in niveau omhoog te gaan of het gestadige tempo van de Verschuiving te behouden. Bewuste acties van heel veel ontwaakte Lichtwerkers hebben voortdurend het collectief bij volmacht in niveau omhoog gebracht, de lat hoger leggend door Poortwerk, Rasterwerk, en de voortdurende Wereldwijde en persoonlijke activiteit van hart-gebaseerde Ascentie uitoefeningen. De eerste twee golven van 2016 sloegen heel veel Lichtwerkers uit hun evenwicht, en velen zijn geabsorbeerd in hun eigen ervaring van het fysieke. Als jouw intentie Eenheidsbewustzijn is, is het tijd om te herenigen met Mensen hoe je dat ook maar kunt en het LiefdeLicht te verspreiden die jij je Meester gemaakt hebt. Doe dit in uitlijning met het Nieuwe Licht; het herhalen van oude licht gewoontes of creaties zal als gekkenwerk/waanzin aanvoelen.
Hoe de hogere versnelde tijdlijn voor iedereen te kiezen:
Lijn al je woorden, daden, acties, gedachten uit met Liefde. Leer dit NU en oefen dit in ieder moment uit.
Bezoek je Ascentie uitoefeningen opnieuw en houd de Ziel-Spirit-Vorm drie-eenheid volledig druk bezet met diens Gechristende belichaming.
Vermijd emotionele verwikkelingen met de lagere tijdlijn activiteiten (media, politiek, financiële kwesties, emotionele triggers, enzovoorts) Geef erom, maar draag het niet.
Galactische Raad leden: Breng dit in jullie vergaderingen naar voren, onderhandel opnieuw over jullie contracten om uit te lijnen met de versnelling, stel jullie Teams samen en vraag om hun volledige ondersteuning voor de versnelde tijdlijn. (Merk op wie tegenwerkt - dat kan veelzeggend zijn.)
Ga naar buiten op Gaia en co-creëer met Haar en je Medemensen. Roep de ontvouwing van de versnelde tijdlijn voort. Dit is een Poortwachter/opzichter uitoefening voor wanneer de tijdlijn splitsing zich presenteert; roep de hogere werkelijkheid voort om zichzelf aan iedereen te openbaren. Het bestaat al als een mogelijkheid, nu Licht-aarden wij het in deze werkelijkheid met onze creaties.
Gebruik je kristallen, mediteer, dans, zing, toon, creëer, open je Gechristende portalen, open je DNA, reinig het land en de rasters, verlicht deze planeet en het Menselijke hartraster dagelijks. Als jij je geroepen voelt om te reizen, of aan een specifiek gebied te werken voorafgaand aan de golf, luister naar die oproep.
Denk na over de hogere ervaring; hoe voelt het aan, wat doe je aangaande de versnelde reis? Kijk ernaar en lijn je activiteiten, emoties en gedachten uit met die werkelijkheid.
Spreek je Waarheid en ben tegen iedereen vriendelijk. Het is een hoogst geladen overgang als deze golf binnenkomt. Sta in je Meesterschap als het soevereine, nederige/bescheiden, gezegende wezen dat je bent. Blijf gecentreerd en schoon van de lagere verwikkelingen; geen oordeel, geen twijfel, geen angst.
Er is een grote hoeveelheid van hart activeringen beschikbaar. Opwinding zit in de lucht. De hogere rijken zegenen ons, niettemin moet de collectieve tijdlijn keuze gemaakt zijn door diegenen met aspecten in de vorm.
Driedubbele Verduistering Portalen: Driedubbele verduistering portalen van 18 Augustus (maan), 1 September (Zon) en 16 September (Maan) helpt bij het binnenbrengen van deze collectieve-bewustzijn-verschuiving energieën. Behandel hen als Toegangspoort toevloeden; open je portalen, open jezelf om te ontvangen. Gaia houdt bewust in de gaten en reageert/antwoord op je gedachten, creaties en emoties. Laat Haar zien wat wij wensen, vraag Haar (mondeling - gebruik je stem) om de codes en frequenties los te laten om de Stam een niveau omhoog te brengen en de versnelde ervaring te verstrekken.
9 - 11 September; Eerste Golf Binnenkomst: De Derde golf begint binnen te druppelen van 9 - 11 September. De meesten van jullie kunnen het al op voelen bouwen, het beïnvloedt de ZON al met diens krachtige frequenties. Zonne-plasma zal aanzienlijk beïnvloed zijn, hetgeen Gaia’s magnetisme beïnvloedt, en (zeer) oude codes voor de dimensionale verschuiving activeert. Dit is een grote duw voor de versnelde tijdlijn van Ascentie. Het gebeurt niet zonder ons commando, onze intentie, en onze bekwaamheid om (onmiddellijke) actie te ondernemen aangaande het creëren van de Verschuiving.  
22 September Equinox: De Equinox land op 22 September om 14:21uur (NL/B). Dit is de Toegangspoort opening voor het nieuwe niveau van bewustzijn. Eer dit passend, ben buiten op Gaia zoveel als mogelijk. De ZON en Gaia zullen een sterke band hebben tijdens deze Toegangspoort, en onze intentie voor evenwicht, vrede, harmonie en Ascentie zullen aanzienlijk versterkt worden.
26 - 29 September: Onze Derde Golf van 2016. Dit is onze sterkste toevloed in decennia. Ben opgetogen, laten we het goed doen! Deze fotonische frequenties versnellen de activiteit van Ascentie verder en zullen doorgaan binnen te stromen gedurende verscheidene weken. Je mag opgemerkt hebben dat het Licht niet langer meer omlaag gaat tussen de golven in. Dit is een goed iets; wij zijn in staat om hogere niveaus van Licht te handhaven zonder de integratie periodes zoals in het verleden. Elke golf dit jaar heeft het Lichtniveau dramatisch verhoogd, en versnelde ook de Ascentie. De zuiverende, openbarende activiteit gaat door op te bouwen om de Bron diens commando voor orde, harmonie en Ascentie te complementeren.
Met de tijd dat deze golf inslaat, zullen wij collectief de versnelde mogelijkheid gekozen hebben. Ik voel dat wij capabel zijn van het ervaren van een versnelling zonder teveel dwang, of op z’n minst zijn wij voorbereid om het collectief op passende wijze te helpen. Een hart-gebaseerde expressie, het belichamen van de Gechristende staat van vrede, heeft een gigantische kracht als dit zich ontvouwt. Velen ervaren het neutraliserende effect van het Kristallijnen niveau van Goddelijke Liefde. IK BEN ervan overtuigd dat de Licht Stam met gemak en gratie door deze overgang heen zal stromen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten