dinsdag, augustus 30, 2016

Sandra Walter - Versnelling en de Zonsverduistering: De Keuze Maken - 29 Augustus 2016


Sandra Walter
Versnelling en de Zonsverduistering: De Keuze Maken
29 Augustus 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Velen hebben vragen gesteld over de aankomende tijdlijn verschuiving, zich afvragend of de Lichtstam een versnelling aankan, aangezien symptomen ietwat intens geweest zijn dit jaar. Laat ons voor de duidelijkheid een paar items opnieuw bekijken.
Een versnelling doet zich voor ongeacht onze keuze. Evolutie is evolutie. Wij ontvangen in September een derde golf van fotonisch Licht, de derde in een serie van golven bedoeld om ons voor te bereiden op de wereldwijde krachtige verschuiving in 2017. De eerste golf was in December/Januari, de tweede in April/Mei, en de derde arriveert in September. Al deze golven zijn gefocust op het versterken van de verschuiving in het bewustzijn en de Ascentie. Dit is een natuurlijke kracht van evolutie in voortgang. Hoe gezegend wij zijn om geïncarneerd te zijn gedurende deze fascinerende passage.
Tijdlijnen bieden uiteenlopende keuzes aan voor onze collectieve ervaring, en eindeloze mogelijkheden voor onze individuele ervaring. Jij bent je eigen Universum, echter, wanneer deelnemend aan een collectief bewustzijn op een planeet, voorziet de collectieve ervaring parameters voor jouw creatie in dat collectief.
Het hogere vibrationale collectief (diegenen die de 5D-12D codes en frequenties vasthouden in hun gebied) creëert een kwantum dynamiek, hetgeen de rest van het collectief verhoogd (de onontwaakten, ontwaakten aangaande samenzweringen, iedereen die niet deelneemt aan de Ascentie op een hartniveau - geen oordeel, zij creëren voor een poosje in dit proces evenwicht en benodigde uitdagingen) door de wetten van de kwantum fysica en Goddelijke Liefde (de frequentie waar dit Universum op opgebouwd is).

Als het vibrationale tempo en het lichtquotiënt van het Menselijke collectief exponentieel stijgt, presenteren kansen voor de versnelde tijdlijnen zich. Dit is gaande geweest doorheen de gehele Verschuiving. Doorgaans werken Lichtwerkers, Poortwachters en Rasterwerkers samen met de Hogere Rijken om de hoogst mogelijke ervaring voor de Mensheid, Gaia, de Koninkrijken en Elementalen binnen te verwelkomen. Niettemin heeft het binnenkomende fotonische Licht een nieuw niveau aangenomen; een krachtiger restultaten-aansturend aspect als wij volgend jaar een cruciaal overhellend punt bereiken.  
Ongeacht onze collectieve intenties voordat de golf in September arriveert, zal er een versnelling zijn. Dat pad was al vooraf bepaald als wij de Ascentie tijdlijn voor 2012 zouden voltooien. En dat deden we. Wij hebben nu een mogelijkheid om voort te roepen - bewust, door onze intenties en acties - een tijdlijn welke voorziet in een verhoogde ervaring van de belichaming voor het hoge-vibrerende collectief, Gechristende ervaringen voor diegenen die hen nog niet gehad hebben (midden bereik vibrationaal niveau), een verschuiving naar spirituele disclosure voor diegenen die geobsedeerd zijn met geo-politieke samenzwering, en meer ontwaking voor diegenen die slapende geweest zijn. Versnelde openbaringen, transparantie, een versnelling van de financiële verschuivingen, en een wereldwijde verschuiving aangaande de gezondheid, het welzijn, en versnelde oplossingen voor wereldwijde vrede. In het kort, het bevrijd het collectief van langere paden om veranderingen, transparantie in het leiderschap en de spirituele disclosure te complementeren.
In lineaire termen, wij kiezen tussen een belangrijke versnelling over het volgende jaar om het maximale effect van de 2017 verschuiving te ontvangen, of een langzame ontvouwing over decennia voor het midden-tot-lagere vibrationale collectief. De Hoge-Vibratie Stam - diegenen die gefocust zijn op en deelnemen aan de Ascentie - zal een unieke uitbreiding hebben in/naar het Christus Bewustzijn, ongeacht van de lagere vibratie, ongeacht van de collectieve tijdlijn keuze. Dat is onvermijdelijk en daar kan niet tussenbeide gekomen worden, tenzij door persoonlijke keuze.
In plaats van te kijken naar deze versnelling als een verslechtering van de fysieke symptomen, of Aarde veranderingen, of iedere andere oude Licht bezorgdheid, laat ons de focus naar het bewustzijn verschuiven. Het is duidelijk dat het lichaam zich aan het aanpassen is om het nieuwe Lichtniveau te accommoderen. Dit is wat er gebeurt wanneer wij naar een hogere Zijnheid in een enkelvoudige incarnatie evolueren. Het is duidelijk dat Gaia reageert op het binnenkomende Licht. De lagere werkelijkheid is uiteen aan het breken. Het mag ongemakkelijk  zijn om slaperig te zijn, vibrerend, oncomfortabel, moe-en-aangesloten, gespatieerd, of gedwongen je uit te spreken of je levensstijl te veranderen om je Ware Zelf te accommoderen. Echter, als vrijwilligers in het grote dimensionale verschuivingsexperiment, is het wat het is. De Hogere focus is op spirituele disclosure/bekendmaking; de openbaring van wie wij werkelijk zijn en waar deze planeet op voorbereid wordt om te ontvangen.  
Mensen vragen wanneer het ongemak zal eindigen. In het kort, het verandert wanneer wij de belichaming of het kristallijnen bewustzijn en een consistente, niet-aflatende verbinding met onze Hogere Zelven bereiken. Het zal slechts een klein percentage nemen van volledige belichamingen om aanzienlijk het collectieve Menselijke Hartraster en Gaia te beïnvloeden. Wij zijn er bijna en in staat van vrede, evenwicht, harmonie en genezing voort te roepen, in het Nu, als onze Goddelijke Cocreatie.
Versnelling = Verantwoordelijkheid
Onze aankomende Zonsverduistering op Woensdagnacht/Donderdagochtend is onze volgende Toegangspoort kans om de versnelde tijdlijn binnen te verwelkomen. Zonsverduisteringen zijn één van de sterkste portalen  voor onze versnelling. Laat ons dit Licht ontvangen en Gaia helpen bij het voort roepen van de Nieuwe versnelde tijdlijn (als dat je hartskeuze is). Velen van jullie hebben dit al op een geestelijk niveau gekozen; ben er zeker van dat dit gemaakt is op een hartniveau, en binnenin acties, gedachten, emoties en kernwaarheid reflecteert. Als deze beslissing vanuit het hart gemaakt is, in het hoogste goede van alle betrokkenen, zal je een aanzienlijke/belangrijke persoonlijke versnelling tijdens deze verduistering ontvangen. Sta je intuïtieve Lichtwerker Zelf toe je activiteiten deze week te gidsen; het bezit krachtige verschuivende energetica dat je bewustzijn zal verhogen naar *in te klikken* in de hogere tijdlijnen van Ascentie.
Denk eraan:
Deze passage is heilig; eer het, jezelf en anderen als het geliefde Menselijke Ascentie collectief dat wij zijn. Blik terug op de Toegangspoort datums die verstrekt werden in het voorafgaande artikel en verwelkom je ware hartskeuze voort.
Transparantie en disclosure is een wereldwijde ontvouwing; ieder hart en iedere geest zal schoon moeten worden. Openbaring beïnvloedt iedereen, niet slechts *de slechte jongens* - en je kunt alles versnellen door je eigen transparantie en disclosure. Breng alles tot uitdrukking dat er in je hart is, en het collectief zal dat reflecteren. Specifiek als je bewust voor de versnelling kiest - wij moeten ervoor in uitlijning zijn om met gemak en gratie te ontvouwen.
De versterking doet zich voor met de derde golf, ongeacht van de hogere versnelde tijdlijn die in het spel komt. Het mag voelen alsof het al aan het gebeuren is; dat is gewoon de golf die zich opbouwt en ons bewustzijn binnenkomt. Als je kiest om deel te nemen aan de versnelde keuze, doe het aldus alsjeblieft en demonstreer die zuiverheid en goddelijkheid voorafgaand aan de Zonsverduistering.
Op naar de Oz-Ark Kristallijnen Draaikolk
Zegeningen en dankbaarheid naar iedereen die boodschappen van ondersteuning sturen voor mijn aanstaande reis, zij worden diep gewaardeerd. Te reizen gedurende een week te midden van deze energieën is zowel uitdagend als perfect. Ik heb mijn routebeschrijving voor enig belangrijk werk in Nevada, Utah, Colorado en Oklahoma onderweg. Enige prachtige afgelegen en heilige plaatsen, enige bizarre oude energieën om op te ruimen en een paar verrassingen. Ik zal offline zijn om me te focussen op het werk, hoewel foto’s en snelle updates gepost mogen worden op mijn Facebook en Twitter pagina’s om de reis te delen.
Laat ons ondertussen diep in onze harten gaan, de emotionele gehechtheden opruimen om in het onbekende te graven, onze versnellingskeuzes met vreugde en oprechtheid te accepteren, en de vrede van een sterk Bron-aangestuurd inwendig kompas demonstreren. Raak comfortabel met het onbekende, maak het je nieuwe normale. Verenig je met de Lichtstam op Woensdag voor de Gechristende Eenheid Meditaties: Zij helpen werkelijk met de presenterende nieuwe tijdlijnen. Alles is ongelooflijk goed, Geliefden.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten