maandag, augustus 22, 2016

Energie Update - Krachtige Fase en Verschuiving op het Fysieke Niveau Waarin We Nu Zijn - 17 Augustus 2016 / Denise Le Fey


Energie Update
Krachtige Fase en Verschuiving op het Fysieke Niveau Waarin We Nu Zijn
17 Augustus 2016 / Denise Le Fey

Ik heb voor meer bewust begrip gevraagd over waar wij zijn in deze laatste drie maanden van 2016, onze tijd in wat ik noem de Nulzone, en alles ervan bereid ons voor op de entree in/naar 2017 in een volledig NIEUW hoger niveau. Dit niveau is een grote binnenin het Ascentieproces en ik heb gewerkt aan een beter begrip van deze mammoet en zeldzame evolutionaire verschuiving die wij al binnengaan.
Eergisterenavond ontving ik enige interessante thematische inzichten, besef, visioenen en een beter algemeen begrip over deze krachtige fase en verschuiving op het fysieke niveau waar wij nu in zijn, en in toenemende mate zullen zijn gedurende de rest van 2016. Eén zeer sterke boodschap die ik ontving was hoe belangrijk het is, specifiek nu voor de Voorlopers en anderen die zich opzettelijk bewust zijn van het Ascentieproces, omdat zij het leven, en om kalm, stabiel, neutraal, stil, rustig en bewegingsloos te zijn terwijl wij door dit Nulzone portaal heengaan, dat gebeurt aan het einde van de Galactische Uitlijning plus energetische ascentie omhoog en uit de laatste 9 jarenlange cyclus (2007 doorgaand naar het einde van 2016). De boodschap onthulde de energetische noodzaak voor de Voorlopers van de Voorlopers, van de Voorlopers en anderen om energetisch sterk en bewegingsloos te staan zoals schildwachten die bewaken en verankeren voor de rest van de Mensheid. Wij weten wat er gaande is en waarom en wisten dat gedurende decennia, de rest van de  Mensheid niet, dus zijn wij nu nodig om hen en alles en iedereen overal te helpen naar het neutraal, rustig en kalm te zijn en de Hogere Ruimte op diens plaats te houden terwijl veel van de Mensheid door dit portaal heengaat in/naar het NIEUWE. Dat vertaald, betekent gewoon in je Hogere Hart te blijven en het Licht en de LIEFDE uit te stralen dat je buitenwaarts constant geworden bent, ondertussen wetend wat je nu bent.
Nadat ik dit inzicht/deze impressie/dit visioen ontvangen had, dacht is eerst hoe vreemd het was, omdat ik hoge feestvieringen verwachtte van onze Voorlopers voor het eindelijk bereiken van dit monumentale fysieke massale verschuivingpunt. Na deze gedachte ging mijn ogenblikkelijke volgende gedachte over hoe de Engelen, Lichtwezens en hoogst geavanceerde ET’s die ik gezien heb (ik heb ook gewisselwerkt met enige positieve, maar zeer jonge en onervaren ET’s, en zij vielen zeer zeker niet in deze categorie) en waar ik mee wisselwerkte in veelvoudige dimensies er altijd uitzagen. Hoe meer ontwikkeld zij waren, hoe stil, rustig, bewegingsloos en ongelooflijk krachtig en machtig zij waren. Mijn derde gedachte hierover was, “Oh … Ik begrijp het, we zijn naar dit niveau overgegaan en zijn nodig om aanwezig, sterk en rustig te zijn voor de Mensheid om hen te helpen als zij door dit portaal heengaan.”

Wij Voorlopers zijn genoeg Ascentieproces traptreden overgestoken, zodat we nu bestaan op het hogere niveau van onze oude geliefde Gidsen en ET kameraden en zoals zij decennia eerder deden. Sommigen van ons hebben deze taken nu voor het evolueren van de Mensheid en het gaat hoofdzakelijk over ons die de hogere NIEUWE entreeruimte stabiliseren en vasthouden, ongeveer zoals een portier die het fluwelen touw of de deur om je binnen te laten opent en openhoudt. Velen van ons zijn nodig om dit energetisch voor de Mensheid te doen als zij de drempel van het 2016 Nulzone Portaal oversteken en het Nieuwe betreden aan de start van 2017. We hoeven niets te zeggen of te onderwijzen, rond te rennen of cheerleaders te zijn of wat anders dan ook; wij zijn nodig om in dit exit/entree portaal verschuivingpunt Traptrede te stabiliseren, en begrijp dat dit meer van een “test” voor ons is dan dat het dat voor de mensen zal zijn die deze evolutionaire sprong maken. NIEUWE, hogere frequentie taken en bekwaamheden brengen grotere verantwoordelijkheden met zich mee voor de Voorlopers.
Met andere woorden, ben in je vijfdimensionale en Hogere Hart en BEN de IK BEN-heid die je nu bent. Denk na over je oude geliefde Gidsen, Engelen, aanzienlijk geëvolueerde ET verwanten en hoe zij dit deden, hoe zij dit waren en hoe diepgaand het je geholpen en geleerd heeft toen je het nodig had. Doe nu hetzelfde, ben hetzelfde voor de evoluerende mensen die deze onbegrijpelijke evolutionaire drempel totaal onbewust oversteken. Sta daar gewoon energetisch, visualiseer en straal het Hogere Licht en de LIEFDE via jou en je Hogere Hart uit en weet dat het Iedereen overal enorm zal helpen met de grootste ooit overgang. Begrijp dit alsjeblieft niet verkeerd, ik zeg niet dat de volledige last van de Mensheid geascendeerd te krijgen alleen op de schouders van de Voorlopers rust, omdat het dat niet doet. Wij zijn nodig om vol te houden en de Hogere ruimte nu voor de Mensheid vast te houden, maar weet ook dat meer mega hogere frequentie Lichtgolf energieën komen gedurende de rest van dit jaar en dan doorheen het hele jaar van 2017 om hen en ons te helpen.
Een ander aspect hiervan is hoeveel onze kalme en neutrale Houvast van de Hogere Ruimte in en doorheen onszelf ook de Aarde/Gaia zal helpen. Ik nam de mogelijkheid waar van enige aardbevingen hier en daar, wat verschuldigd is aan de enorme energetische druk die dit verschuivingsportaal mag veroorzaken. Dat gezegd hebbende, is voel niet dat dit veel van een probleem is op deze late datum, omdat wij sowieso dit tektonische Aarde stabiliserende werk gedaan hebben sinds het begin. Gaia heeft net zoals wij en om dezelfde redenen pijnen en bevingen, geeft over en heeft opvliegers, dus laten we elkaar verder helpen en stabiliseren als we Allemaal gezamenlijk door dit laatste Nulpunt Zone portaal verschuivingspunt heengaan. De huidige overstromingen en branden gebeuren weer dwars door de USA heen, en ergens anders vindt een andere ronde van intense en snelle zuivering plaats waar dat nodig is, voordat dit kolossale verschuivingspunt portaal volledig arriveert in het fysieke. Last-minute wereldwijde, kosmische en Universele drukte is nu gaande alsof het niemand diens zaak is.
Iets anders dat ik recentelijk zag, was een meer gedetailleerd beeld en begrip van de veelvoudige Universums, elk universum een hoger frequentiesysteem dan de voorafgaande. Traptrede Universums met andere woorden. Dit is zo een ingewikkeld onderwerp, dat het voor mij moeilijk is om in woorden tot uitdrukking te brengen wat ik er tot dusver helderziend van gezien en begrepen heb. Denk menselijke Chakra’s en hoe zij zich ontwikkelen in/naar steeds hogere frequentie systemen, elk meer ingewikkeld en krachtig dan de lagere. Het is zo ongeveer hetzelfde met de Universums. Het echt belangrijke is dat wij momenteel een zeldzame evolutionaire sprong maken van een lager frequentie Universum omhoog naar een hogere frequentie, een veel ingewikkelder en groter Universum. Wat er op ons aan de andere kant wacht van dit 2016/2017 exit/entree Nulzone portaal verschuivingspunt gaat aan ons voorbij op dit moment.
Ik hoop dat ik iets van dit alles voldoende adequaat tot uitdrukking heb gebracht om over te brengen hoe groot en belangrijk het is waar wij zijn in het Ascentieproces en wat het nu in feite is. Ik raak verlangend en opgetogen op een menselijk Denise niveau, en dan vanuit mijn Hogere Hart waar alles kalm, wetend en perfect is, is het eenvoudig de volgende spirituele evolutionaire stap. Het Lagere Zelf ontmoet het Hogere Zelf in het Hogere Hart waar een andere Alchemistische en zelfs meer Goddelijke uitkomst plaatsvindt vanwege die vermenging. Ik ga door te acclimatiseren aangaande al deze NIEUW-voor-Denise materie. IK BEN de IK BEN die IK BEN, om een Kosmisch Besef diens geweldige frase te lenen. En, soms BEN IK bizar overdonderd en verbaasd!
Blijf doen wat je bent, blijf leven wat je bent, blijf zijn wat je bent en word in toenemende mate wordend in je Goddelijke fysieke geïncarneerde Zelf. Straal dat allemaal uit en help deze grote overgang waar wij al in zijn te stabiliseren en te vergemakkelijken, niettemin zal dat verhogen in intensiteit en mogelijke “vreemdheid” gedurende een poosje. Weten jullie hoe vreemd en rechttoe rechtaan “gek” het geworden is hier op Aarde dit jaar? Het is ook behoorlijk chaotisch en intens in de hogere dimensies, omdat iedereen overal bij betrokken is in deze zeldzame evolutionaire Universele sprong. Weet dat alles echt goed is ondanks die paar die niet goed omgaan met deze huidige samengeperste evolutie. Ik dank jullie voor jullie doorgaande Geweldige Dienstverleningen.
Denise

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Denise Le Fay & HighHeartLife, 2016. All rights reserved. You may NOT use this article in custom-made YouTube videos. You may copy and distribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, credit is given to the author and this URLhttps://highheartlife.wordpress.com and Copyright Notice is included.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen