dinsdag, augustus 09, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Het Menselijke Proces van Verlichting” - 7 Augustus 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Het Menselijke Proces van Verlichting”
7 Augustus 2016 / Jen Eramith MA

Hoe beïnvloedt het proces van Verlichting onze slaappatronen?
Zoals altijd met het proces van Verlichting, hangt het van jou af. Het hangt af van wie je bent en waar je doorheen moet gaan op dit punt in je proces. Gezien dat de slaap zeer sterk beïnvloed wordt door het Verlichtingsproces -- specifiek, omdat slaap altijd een manier geweest is voor de menselijke wezens om in/naar een vijfdimensionaal bewustzijn te verschuiven. Als je nadenkt over het proces van Verlichting als zijnde het ontwikkelen van je bekwaamheid om een vijfdimensionaal bewustzijn te hebben als je ontwaakt bent, zodat het gecombineerd wordt met je driedimensionale bewustzijn, dan wordt de grens tussen slapen en waken een zeer instructieve plaats.
Die grens tussen slapen en waken -- die subliminale staat (onder de drempel van de bewuste waarneming)-- is jullie beste voorbeeld van hoe te leven met een verlicht perspectief. Het laat je zien hoe zowel een driedimensionaal besef (een bewust besef van je fysieke werkelijkheid), als ook een gevoel te handhaven dat er iets groters is -- een gevoel van diepere en bredere betekenissen. Een vijfdimensionaal besef omvat een gevoel van verbinding met je voorouders, engelen, spirit gidsen en je ziel diens doel. Deze beide bewustzijnen intact te hebben op hetzelfde moment is precies wat Verlichting is. Voor de meesten van jullie, en traditioneel doorheen de menselijke geschiedenis, is het de ene plaats waar jullie dat bereiken in dat moment tussen slapen en waken.
Heel veel mensen worden gewaar dat hun slaappatronen ontregeld zijn als zij door Verlichting heengaan. Soms zijn er tijden wanneer jullie meer moeten slapen om alle manieren die jullie aan het veranderen zijn te integreren, en er zijn tijden wanneer je minder slaap nodig hebt omdat je zoveel stimulatie of zoveel meer energie hebt. Maar, jullie allemaal zullen voordeel hebben van op te merken dat als jullie slaappatronen ontregeld zijn, het meer tijd opent waarin je zou kunnen verblijven in die subliminale staat. Je zou kunnen verblijven in de ruimte tussen slapen en waken. In de nachten wanneer het moeilijk is om te slapen, in plaats van met jezelf te vechten en te proberen ervoor te zorgen dat je in slaap valt, neem aan dat wat je ondertussen aan het doen bent in feite bruikbaar is. Dat daar half bewust te liggen in feite zeer bruikbaar is. Het is een ruimte waarin je brein kan beginnen zichzelf te herbewerken en gewend te raken aan hoe het aanvoelt om het gevoel van lineaire tijd en wakend bewustzijn vast te houden, naast een gevoel van de geen-lineaire tijd van de droomstaat. Heb enig geduld met jezelf aangaande deze slapeloze nachten. Er is feitelijk iets bruikbaars aan het gebeuren.

Ik heb van heel veel mensen gehoord dat zij minder slapen deze dagen en dat zij zich gedurende de dag moe voelen en voelen alsof er iets zwaars in hun hoofd en schouders is. Hoe kunnen we omgaan met deze symptomen?
Ten dele, gaan jullie jezelf gewaarworden minder vermoeid te zijn tijdens de dag als je geduldiger en meer accepterend bent van wat er gedurende de nacht gebeurt. Wat er ’s nachts gebeurt is, dat je niet slaapt of dat je slaapt of dat je iets ertussenin aan het doen bent. Geduld en genegenheid met jezelf hebben zal jou leiden naar het hebben van de energie die je gedurende de dag nodig hebt. Aldus veel van de uitputting die jullie ervaren, schrijven jullie toe aan een gebrek aan slaap. Wat het in feite is, is het de consequentie van hard voor jezelf te zijn. Hard voor jezelf zijn is wat gebeurt wanneer je aanneemt dat wat er zich ’s nachts ook voordoet niet oké is of op de één of andere manier niet in je beste interesse is.
Er is hier werk voor jullie te doen. Vertrouw erop dat als het moeilijk is voor jou om te slapen, dat er dan iets beters moet zijn dat je zou kunnen doen met die tijd. Vertrouw op je Hogere Zelf om jou te gidsen. Als je bedoeld bent om te slapen, zal dat gevoel van vertrouwen en genegenheid en vergiffenis in feite ervoor zorgen dat het meer mogelijk is om in slaap te vallen. Als je niet bedoeld bent om te slapen, zal dat gevoel van vertrouwen en genegenheid en vergiffenis een ruimte openen voor iets magisch om te gebeuren.  
Kunnen jullie de ervaring van de tiener adresseren die door Verlichting heengaat? Specifiek, wat voor veranderingen er in de hersenen plaatsvinden? Hoe kunnen hun uitdagingen onder ogen gekomen worden terwijl zij tegelijkertijd open blijven voor multidimensionaal besef?
Op dit punt in de tijd, is het proces voor een tiener die door Verlichting heengaat zeer anders dan wat wij jullie verteld hebben over volwassenen die door Verlichting heengaan. Kinderen geboren na de 1990er jaren, werden geboren in een andere wereld met een andere energetische instelling dan mensen die voor de 1990er jaren geboren werden. Een drempel deed zich voor rondom die tijd kort na de harmonische convergentie, toen de zielen die kozen om geboren te worden meer waarschijnlijk waren om in/naar deze wereld te komen met een code ingesteld in hun DNA om dichter bij Verlichting te zijn dan welke mensen dan ook eerder waren. Voor deze kinderen, betekent het mens zijn niet om zo ver als mogelijk weg te bewegen van Verlichting voordat zij weer naar hun thuis, naar hun ware vibraties, terugkeren. Jullie kunnen alle informatie nemen die wij gegeven hebben over het Verlichtingsproces en aannemen dat het merendeels van toepassing is op volwassenen, mensen die volgroeide volwassenen zijn op het punt van 2008 en 2009. Mensen die tieners waren in deze tijd hebben vaak een dunnere sluier van vergeetachtigheid doorheen hun volledige kindertijd en tienertijd bestaan. Het meeste van wat jullie zien in een tiener die door Verlichting heengaat is niet het worstelen om door Verlichting heen te gaan, maar het worstelen om om te gaan met een wereld die niet zo Verlicht is als zij zijn.
Dit worstelen leidt de tiener er vaak toe om gedragingen te ontwikkelen die sociaal regressief/achteruitgaand zijn. Gedragingen zoals zich terugtrekken of uithalen -- deze zijn dingen die zich in de tiener mythologie ontwikkeld hebben gedurende de laatste 30 of 40 jaren, ten dele om te helpen ruimte hiervoor te maken om te gebeuren. Als tieners door Verlichting heengaan, zijn zij beter dan de meeste volwassen met iets te doen dat een sleutel is voor Verlichting, hetgeen is, te weten wat goed voor jou is in ieder gegeven moment. Het ding dat de tieners nog niet weten hoe te doen, of naar zoeken om in begeleid te worden, is hoe het gat te overbruggen tussen wat voor hen in ieder gegeven moment waar is en wat de potentiële consequenties of uitkomsten zullen zijn voor hun gedrag in de buitenwereld. Tieners hebben hulp nodig om het gat te overbruggen tussen het volgen van hun waarheid en de verwachtingen en reacties van de maatschappij op hun individuele expressie.
Een tiener die door Verlichting heengaat zal op het helderziende spectrum zijn in termen van in staat te zijn te bespeuren waar mensen vandaan komen, of mensen goed of niet goed voor hen zijn, en welke ervaringen goed voelen voor hen om voorwaarts te gaan. Een tiener die door Verlichting heengaat is vaak gesitueerd in de sociale structuur waar hun waarheden genegeerd of afgewezen worden, zodat de tiener diens eigen bekwaamheid om naar diens waarheid te luisteren en diens Hogere Zelf te volgen afgebogen wordt met emoties -- frustratie, schaamte, schuldgevoel en kwaadheid. Deze emoties komen iedere keer naar boven wanneer een tiener genegeerd of afgewezen wordt. Wanneer een tiener eenmaal een punt bereikt waarop zij in hun waarheid kunnen staan, is het proces van in waarheid te staan vaak zo beladen met overstuur makende emoties dat zij eindigen met gewoonweg voor alles te staan of te vechten. Zij raken het spoor bijster van hun waarheid in hun eigen storm van emoties.
Het ding waar tieners de meeste hulp bij nodig zijn is, allereerst, dat er naar hen geluisterd wordt. Zelfs als hun waarheid niet past bij de waarheid van de volwassenen, of de sociale structuren en verwachtingen om hen heen, hun waarheid moet nog steeds gevalideerd en in overweging genomen worden. Zij moeten serieus genomen worden, zonder oordeel. Het is belangrijk, als je een volwassene bent die met een tiener werkt, dat je actief tijden kiest wanneer je ongeloof en oordeel stopzet en je eenvoudig in overweging neemt dat wat zij zeggen absolute waarheid is. Ben bereid te luisteren vanuit die plaats, als mogelijk, op z’n minst één keer per dag, zelfs als het maar slechts voor 10 of 20 minuten is. Allereerst moeten zij serieus genomen worden.
Ten tweede, hebben zij hulp nodig bij het her/erkennen van hun emoties. Vaak vanwege het gat, tussen de buitenwereld en hun innerlijke wereld, en de betrokken spanning, ontwikkelen tieners iets dat verwant is aan statische elektriciteit. Net zoals een elektrische lading opbouwt tussen twee opgeladen objecten, bouwt spanning op in het gat tussen hun innerlijke wereld en de maatschappelijke regels en verwachtingen, en die statische energie komt in de vorm van emoties. Vaak, leven tieners gewoon in deze intensiteit van energie en emotie zonder in staat te zijn er rondomheen te navigeren of om hun armen eromheen te krijgen. Het dient tieners om iemand te hebben om hen te helpen hun emoties te benoemen. Bijvoorbeeld; wanneer je een tiener hebt die schreeuwt of humeurig is of zich emotioneel gedraagt, dient het die tiener dat jij zegt, “Het ziet ernaar uit dat je kwaad bent” of “Het schijnt dat je overstuur mag zijn.” Dit zal onmiddellijk een positief effect hebben. Je zult waarschijnlijk gewaarworden dat de tiener dan zelfs duidelijker laat zien dat zij de emotie voelen door het indirect tot uitdrukking te brengen - schreeuwend dat zij niet kwaad zijn of snikkend dat zij niet verdrietig zijn.
Het ding waar zij hulp bij nodig zijn is op de eerste plaats het benoemen van de emotie. Vaak kunnen zij het zelf niet zien en wanneer je het eenmaal benoemt, wordt het dan zichtbaar voor hen en zij kunnen beginnen ermee te werken. Het tweede ding waar zij hulp bij nodig zijn is dat zij hulp nodig hebben bij het her/erkennen en benoemen van hun emoties in een ontmoeting die compleet veilig is -- waar de emotie eenvoudig gezien kan worden zonder be/veroordeeld, gevreesd, weggeduwd of gerationaliseerd te worden. Gewoon in staat te zijn om achterover te leunen en te zeggen, “Het ziet ernaar uit alsof je kwaad bent” of “Het ziet ernaar uit dat je verdrietig bent”. Niet met een toon van oordeel alsof dat iets goeds of slechts zou kunnen zijn, maar eenvoudig met een neutrale observatie. Gebruik een toon van warmte en mededogen. Herinner hen eraan dat jij hen ziet en van hen houdt.
Het derde ding waar tieners hulp bij nodig zijn als zij door Verlichting heengaan, is zin te maken van of mentaal te deconstrueren wie zij zijn en hoe de wereld is als twee afgescheiden dingen. Als zij dit zien, kunnen zij uitvogelen wat zij denken, wat zij voelen, en wat zij nodig zijn of willen of hebben om zich tot uitdrukking te brengen als iets dat afgescheiden is van de wereld. Dit geeft hen de bekwaamheid om het leerproces te beginnen van een gezond verschil tussen wie zij zijn en hoe zij zich gedragen. Wanneer zij dat gat eenmaal kunnen deconstrueren, kunnen zij het verschil zien tussen zichzelf en de verwachtingen van de wereld, zij raken niet langer verloren in het bevechten van de verwachtingen van de wereld. Zij kunnen eenvoudig in overweging nemen dat iedere actie een reactie of een consequentie heeft. Het is niet langer een vraag meer van of die consequentie eerlijk of redelijk is, het is eenvoudig gebaseerd op hoe de maatschappij geconstrueerd is en wat de verwachtingen of waarheden zijn van de mensen om hen heen. Zij kunnen beginnen te her/erkennen waar zij een keuze over hebben. Zij hebben geen keus over welke gevoelens zij ervaren, maar zij hebben wel een keus over hoe deze gevoelens tot uitdrukking te brengen. Zij hebben gewoon hulp nodig bij het deconstrueren van de verschillen tussen zichzelf en de verwachtingen van de wereld. Dat is het derde ding dat tieners het meest nodig zijn als zij door Verlichting heengaan. Dit gebeurt zeer gemakkelijk wanneer het door volwassenen gemodelleerd wordt. Ben zeker dat je de volledige verantwoordelijkheid neemt voor je eigen expressies in de wereld en de consequenties die vanuit hen ontvouwen.
Hoe kan een ouder, die door Verlichting heengaat, begeleiding aanbieden en een liefdevolle en ondersteunende houding behouden met een tiener?
Voor diegenen van jullie die in het ouderschap zijn, toezicht houden of anderszins zich met tieners bezighouden terwijl je door je eigen proces van Verlichting heengaat, neem in overweging dat de tiener in je leven het perfecte rolmodel voor jou is als je door Verlichting heengaat. Welnu, dit zou je aan het lachen kunnen maken, omdat het gewoonlijk nogal duidelijk is dat je tiener overvloedig veel vergissingen maakt. Een deel van de taak van een tiener is om overvloedig veel vergissingen te maken en zo volledig als mogelijk is van hen te leren. Wij zeggen niet dat het voor jou bruikbaar zou zijn om als je tiener te handelen, behalve dat het bruikbaar zou zijn voor jou om de wereld te benaderen zoals je tiener dat doet -- maar wel met al je wijsheid, kennis en begrip van de maatschappij.
Hier is wat wij daarmee bedoelen. Een tiener heeft een veel dunnere belijning tussen hun reacties en hun antwoorden. Een reactie is de onmiddellijke energie of ervaring die naar boven komt in iedere gegeven situatie. Je reactie omvat vaak je emoties, het buikinstinct, en de onderbewuste geloofsystemen; je reactie is het ding dat gewoon naar boven komt of je het nu wel of niet wilt. Je antwoord is het ding dat je kiest te doen met je reactie, zodat als een vriend opbelt en  iets kwetsend tegen jou zegt, je reactie zou kunnen zijn om je gekwetst, beschaamd of kwaad te voelen. Je antwoord is wat je beslist te zeggen of niet te zeggen tegen die vriend. Je antwoord komt tevoorschijn uit de beslissingen die je maakt over je reactie.
Als jullie kijken naar jullie tieners en in overweging nemen dat zij rolmodellen zouden kunnen zijn, merk op dat een tiener een veel moeilijkere tijd heeft een reactie van een antwoord te scheiden. Een tiener zal vaak antwoorden met diens reactie. Alles dat een tiener ervaart is vaak duidelijker dan het voor een volwassene is. Voor sommigen van jullie, mogen jullie je schouders ophalen en denken hoe kan dat waar zijn? Mijn tiener praat zelfs niet met mij. Mijn tiener laat helemaal niets zien, hij/zij zit slechts in zijn/haar kamer de gehele tijd. Wel, het feit dat zij de gehele tijd in hun kamer zitten laat jou alles zien over hoe zij zich voelen of waar zij zichzelf in de maatschappij of in hun relatie met jou plaatsen. Een volwassene die geleerd heeft diens reactie te scheiden van diens antwoord heeft waarschijnlijk geleerd om net te doen alsof alles oké is. Terwijl een tiener dat niet kan pretenderen, dus moeten zij zich verbergen als zij schaamte voelen of dat zij uit moeten halen als zij zich kwaad voelen. Er zijn eindeloos veel variaties, maar de waarheid is dezelfde - een tiener is minder in staat om diens reacties te verbergen, dus zij kiezen om zichzelf volledig te verbergen in plaats van de consequenties van hun reacties onder ogen te zien.
Het ding dat je van je tiener kunt nemen is de schoonheid en de efficiëntie van je antwoord beter je reactie te laten reflecteren. Wij zeggen niet om gewoonweg je gang te gaan en uit te halen in kwaadheid wanneer jij je kwaad voelt. Wij zeggen, verkort de afstand, laat los van iets van het redigeren dat je doet om je antwoorden te creëren. Word meer authentiek zonder de wijsheid los te laten welke jou leidt naar passende antwoorden.
Als volwassenen door Verlichting heengaan, ploeteren de meesten van jullie door jullie socialisatie heen. Alle maatschappelijke vaardigheden die jullie geleerd hebben zijn op één niveau zeer bruikbaar, maar op een ander niveau vertragen zij je werkelijk, omdat zij vereisen dat jij je ware zelf neemt en je het allemaal omdraait in overeenstemming met de maatschappelijke behoeften, overtuigingen en verwachtingen. Als je door Verlichting heengaat probeer je om terug te gaan naar de waarheid van wie je werkelijk bent, de waarheid van wat je werkelijk nodig hebt en wat je werkelijk ervaart. Al deze maatschappelijke verwachtingen, alle manieren waarop je pretendeert om te “grijnzen en het te dragen” of er gewoon doorheen te glimlachen of “te doen alsof totdat je de noodzakelijke ervaring of gereedschappen verkregen hebt” -- al deze dingen vertragen je Verlichtingsproces. Zij maken je antwoord op je eigen intuïtie trager.  Het kan van dienst zijn dat je de efficiëntie en opluchting viert die komt wanneer waarheid gesproken wordt. Dan, deel deze viering met de tiener in je leven. Bedank hen voor het spreken of demonstreren van de waarheid, ongeacht hoe gratievol of niet-gratievol zij het gedaan hebben!
Je kunt je eigen proces en je relatie met je tiener bevoordelen door bereid te zijn te gaan zitten en de absolute waarheid met je tiener te bespreken. In plaats van te vechten over een avondklok of hun kamer voorbij te lopen en te wensen dat je op de deur zou kunnen kloppen en dat zij met je zouden praten, ga zitten en vraag jezelf, ”Wat voel ik werkelijk hier?” Misschien voel jij je angstig dat je tiener een onomkeerbare vergissing gaat maken en gekwetst raakt. Misschien ben je werkelijk beschaamd over hoe je recentelijk echt niet daar voor je tiener geweest bent. Ga zitten en vogel uit wat je werkelijk voelt en ervaart, breng dat dan naar je tiener met zo weinig woorden als mogelijk is -- met zo weinig bloemrijke uitleg als mogelijk is. Spreek eenvoudig de waarheid. Zeg zoiets als, “Kijk, ik wil je gewoon vertellen dat ik besef dat ik hier angstig over ben,” of “Ik voel me echt beschaamd dat ik je in de steek gelaten heb,” of “Ik heb daar echt spijt van. Ik wil je dit vertellen omdat het belangrijk voor ons is om eerlijk met elkaar te zijn en ik mijn best probeer te doen.” Gebruik niet meer woorden dan dat de voorbeelden geven. Maak het zo eenvoudig als mogelijk. Hoe vaker je dit kunt doen met je tiener, hoe meer jij jezelf zult gewaarworden je te settelen in je eigen Verlichtingsproces en een ruimte te openen  voor je tiener om zich bezig te houden met dat van haar of hem op diens eigen manier.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 - This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten