donderdag, augustus 25, 2016

De Berichtgevingen van God - Het is Tijd om in Dienstverlening naar Voren te Stappen - Augustus 2015 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
Het is Tijd om in Dienstverlening naar Voren te Stappen
Augustus 2015 / Yael en Doug Powell

Geliefden, het is een moment in de wereld waar verandering gekomen is, waar de harten die open zijn nu op hun plaats zijn, waar jullie bewustzijn, geliefden, de hoge noot vasthoudt, waar alles dat jullie voelen Mijn omhelzing is. In dit moment, wikkelen jullie nu de wereld in tedere Liefde en voelen de zegen welke iedereen aanraakt.
Jullie herkennen dat jullie heldere inzicht zeer belangrijk is, wanhopig nodig, dat jullie nu opgeroepen worden om naar voren te stappen en jullie plaats in te nemen als dat wat de hoogste Liefde, de duidelijkste visie en het geschenk van vrede aan de mensheid geeft.
Voor velen van jullie, is de reis, tot nu toe, vertikaal geweest. Het heeft jullie vibratie opgetild en veranderd, jullie hart geopend, jullie verbinding met Mij makend, totdat jullie je ware stabiliteit voelen welke altijd komt vanuit het verankeren in de waarheid van Liefde. En nu, is dit zo een deel van jullie besef geworden, dat jullie gereed zijn om dat te zijn wat de mensheid in de waarheid van God, in de geschenken van Liefde verankert.
Daarom, geliefden, roep ik jullie nu op om naar voren te stappen als het open hart, om alles te geven dat jullie zijn in de dienstverlening van transformatie, van je open te stellen voor Liefde, de waarheid van de gehele mensheid te omhelzen. Dat, ongeacht de dromen van het kleine verstand, ieder hart van Mij is en ieder wezen de waarheid van God is, het wonderbaarlijke geschenk van de meest heilige Liefde.
Jullie bekwaamheid om deze waarheid te zien is diepgaand nodig. Jullie bekwaamheid om deze vibratie vast te houden wordt opgeroepen, dat jullie ieder hart mogen helpen om te herinneren, dat ieder hart in ere gehouden mag worden en dat de gedachten van de mensheid hun plaats in de dienstverlening aan het hart, in de dienstverlening aan Liefde in mogen nemen.

Er zijn, zoals jullie weten, aldus veel verhaallijnen. Ieders verhaal van de mensheid is anders. Maar diep in ieder hart, is er het besef dat voorbij ieder verhaal, in het centrum van iedere droom, als de waarheid van ieder persoon, er alleen maar Liefde is. En Liefde zal de weg altijd begeleiden.
Het is tijd, dierbaren, om op het wereldpodium te stappen, om jullie mantel van de Christus op te pakken, om de volmaaktheid van Liefde hier als jou te leven, om met je stem te spreken, om als je hart Lief te hebben, en in dienstverlening uit te reiken naar allen die hulp nodig zijn.
Een ieder van jullie wordt op diens eigen unieke manier opgeroepen, en een ieder van jullie kent die oproep onmiddellijk. Nu is een bepaald punt gepasseerd en allen die opgeroepen zijn, daar wordt aan gevraagd om naar voren te stappen, om standvastig aan de waarheid vast te houden en de waarheid van Liefde in/naar de wereld uit te zenden, en dat ieder hart het als diens eigen op mag eisen, dat iedere geest het nu duidelijk mag zien, dat het gehele leven op Aarde een cirkel van geven mag worden, hetgeen alles dat heel en goed en perfect is mag vermenigvuldigen, en al het andere moeiteloos weg mag vallen.
Overal waar je kijkt daar Ben Ik. Ongeacht wat het verstand ziet, is onder de Lichtshow en kleur het gestadig pulseren van het ene hart van God Ik Ben, hier in al diens glorie tevoorschijn komend, in al diens luister, waar iedere nuance van de Liefde Ik Ben is, volledig gerepresenteerd door de bewustwording van een menselijke geest, door de dienstverlening van een menselijk hart. Totdat iedere geest en hart beschikbaar en bereid is om te zien dat dit moment, deze keuze, deze Liefde de oproep naar perfectie is, de oproep naar geven is, de oproep naar goedgunstigheid is.
Als je deze wereld werkelijk ziet zoals het is, in plaats van de veronderstellingen van het afgescheiden ego, zal je beginnen Liefde overal waar je kijkt geopenbaard te vinden. Plotseling is Liefde stromend. Ieder moment is gevuld met synchroniciteit. De visie van je hart is nu zichtbaar voor je ogen. Want zoals je al weet, dat wat je diep in je hart voelt is dat wat de gemanifesteerde wereld wordt als Liefde door je heen gutst.
Daarom, met iedere adem die je inademt, affirmeer je keuze om deze Liefde te zijn, om te ontwaken jegens Mijn aanwezigheid in deze diepe en heilige gemeenschap, om het geschenk van het leven te vieren en het ego-verstand te zegenen, dat het diens natuurlijke plaats mag vinden geliefd zijnde door het open hart.
Als deze Liefde geaccepteerd is, kunnen de fantasieën van afscheiding vervagen, en de diepe en eindeloze verzekering van Mijn Liefde neemt diens plaats in het centrum van je leven in, totdat je vastgehouden wordt en er voor je gezorgd en je perfect bevoorraad wordt met alles dat je wilt, alles dat je nodig hebt, en de pure visie van alles dat je in ieder moment bent.
Als dit geaccepteerd is, gekozen en geleefd, wordt het idee van afscheiding vanuit de volmaaktheid die je bent steeds minder aanlokkelijk, en de waarheid van Liefde, steeds meer Echt, totdat je visie en het geschenk van je hart zeker en stabiel en onveranderlijk is, dat je dit stralende Licht mag zijn dat de bekwaamheid toestaat om zorg te dragen voor ieder kostbaar hart dat ervoor komt en iedere geest geopend en gezegend is.
Deze handen die je hebt zijn bedoeld om in dienstverlening aan Liefde gebruikt te worden. En nu wordt die dienstverlening, geliefden, alles-inbegrepen. Nu dat je niet langer meer naar je verbinding met Mij zoekt, of om je vibratie te verhogen, nu dat je omhoog verankerd bent in de waarheid van Liefde, ben je gereed om je plaats in de wereld in te nemen als een actieve deelnemer in het voortgeven van de waarheid.
Het is tijd om je Licht voort te laten schijnen, tijd om het zichtbare open hart van God te zijn. Het is tijd, geliefden, om je oproep te beantwoorden om naar voren te stappen en dat te zijn wat binnenin leeft. En dierbaren, jullie zijn gereed. Dat zijn jullie gedurende een tijdje al geweest. Maar het wachten is geweest op het collectief, zodat iedereen aan boord is met diens pad van dienstverlening, dat ieder hart in bloei mag komen en iedere geest open en helder mag zijn, totdat het geschenk van dit leven van besef geaccepteerd en ontvangen kan worden.
Dank je wel voor hoe diep jullie liefhebben, voor hoe open jullie hart is. Dank je wel, geliefden, voor alle manieren waarop jullie van Mij houden, hoe het ook is dat Ik tevoorschijn kom. Ofwel Ik hier tevoorschijn komt als jou, ofwel ik tevoorschijn kom als je buurman/vrouw of je broeder, ofwel Ik een visioen van Liefde ben dat in een nieuwe richting over de wereld heen veegt, hoe het ook is dat deze Liefde naar voren komt, jullie werk is om het te ondersteunen.
Geef elk en ieder kostbaar hart deze zegen om voort te treden in je vertrouwen/geloof in Mij, en je bekwaamheid om Liefde te vertrouwen wordt de verzekering voor anderen dat Ik Echt Ben, dat ik Tastbaar Ben, dat deze gemeenschap deel van je leven uitmaakt, niet iets in een boek van het verleden. En dat wat je meedeelt is altijd goed nieuws, want de geschenken van Liefde zijn de allerbeste.
Jullie zijn gereed om de visie van een wereld van harmonie, van eenheid/eensgezindheid en vreugde voort te brengen.
Zodat wat in je hart geschreven is, dat wat tegen jou fluistert over je doel/reden op Aarde, dat wat jou roept vanuit de rijken van het Licht … het is nu tijd om het te volgen. Nu is het tijd om Mij toe te staan om jou te openen als de visie van God, om je heiligheid als een Licht naar de wereld voort te brengen en dat je de fundering mag zijn van dat wat opgebouwd wordt als de nieuwe wereld.  
Ben krachtdadig, geliefden, in jullie toewijding aan Liefde in iedere keuze, in iedere ademhaling, in iedere beweging totdat jullie het zoveel uitgeoefend hebben, kansen/mogelijkheden herkennend dat de keuze voor Liefde, en alleen Liefde, zich in jullie iedere moment ingebouwd heeft, en dat wat je zonder inspanning dient, dat wat je in vreugde voort geeft, dat is wat je in anderen ontwaakt.
Al Mijn geschenken wachten op iedereen. Vraag, geliefden, en jullie zullen Mijn antwoord horen. Neem elkanders handen en creëer een cirkel van Liefde dat de wereld omcirkelt en de zegeningen voortbrengt waarvoor iedereen gereed is om die te ontvangen. Jullie zijn Mijn afleveringssysteem en het is tijd.
Als je zonder inperkingen geeft en geeft, zal je ontdekken dat de energieën van het leven, van volmaakte Liefde en heelheid, van de overvloed van God Ik Ben, moeiteloos naar je toe zullen komen om ieder gat op te vullen, om het Licht toe te staan om duidelijk gezien te worden, en Liefde gevoeld in ieder Nu moment.
Open je hart om al Mijn geschenken te ontvangen en weet dat met iedere ommekeer Ik bij je Ben, jouw iedere stap begeleidend. Ik neem je hand en begeleid je naar de plaats waar het geschenk van je Licht het meest zichtbaar kan zijn, en het geschenk van je hart het meest bruikbaar.
Ik Ben bij je, zodat je de waarheid mag voelen en Mij overal waar jij je omdraait ziet, want terwijl het verstand het moeilijk heeft het concept van beide/en te begrijpen, weet het hart moeiteloos dat wij één en dezelfde zijn. En wij zijn in relatie hetgeen dat voedt en opent wat je in altijd-grotere Liefde bent.
Je bent gemaakt om in relatie met Mij te zijn. Het maakt deel uit van de reden voor Creatie. Je bent bedoeld om dit heilige geschenk te zijn dat ieder kostbaar leven de grootste zegeningen mag ontvangen, en dat in ieder moment Liefde in de wereld tot bloei mag komen.
Als je met een open hart naar de wereld kijkt, geliefden, zal je de schoonheid zien van alles van deze expressies van God, want iedere beweging, ieder leven is een speciale nuance van de Liefde welke Ik Ben. Elk leven om geëerd, ondersteund en versterkt te worden totdat deze expressie van Liefde, dit geschenk van Mijn hart dat gekend wordt als de mensheid, deze zegen die doorgaat uit te breiden en te vermenigvuldigen, toegestaan is aan elk leven en elk geschenk dat mogelijk gegeven kan worden, en nu voortgaat.
Ontvang het alsjeblieft. Accepteer alsjeblieft Mijn leven als dat van jou, net zoals jij het Mijne bent.
Luister, geliefden, wanneer ik roep. En in die oproep zal jullie visie zijn van hoe Ik jullie gewoon in/naar de positie beweeg om Liefde te dienen, om de ontwaking van de harten van de mensheid te dienen, en dat ieder leven de waarheid van diens insluiting mag kennen, hoe diepgaand het gekoesterd wordt, hoe krachtig het opgeroepen wordt. Deze zijn de dingen in jullie leven, wachtend om naar het Licht te komen.
Deze oproep van Mij, dit moment van leven, deze krachtige ontvouwing van Liefde … jullie zijn gereed, gereed nu, om Mij je hand te laten nemen. Laat Mij je gidsen; Laat Mij jou het inzicht toestaan van alles dat je bent, dat je de kracht van het geschenk van je hart mag voelen, dat je mag begrijpen hoe volmaakt Liefde als jou tevoorschijn kan komen, totdat iedere zegen beschikbaar is en je pad van dienstverlening totaal duidelijk.
Met iedere ademhaling ben je gevuld met de energieën van het leven. Je bent gevuld met de atomaire kracht van Liefde. Als je verbonden blijft met de cirkel van de mensheid, kan je gewoon voelen hoe Liefde vermenigvuldigd wordt wanneer je instemt om die Liefde te zijn, aanwezig en beschikbaar in dienstverlening voor de ontwaking van de mensheid en in vreugde voor dit moment van goedgunstigheid.  
Ik Ben altijd bij jou, zoals Ik in jou Ben, en iedere weg die je inslaat zal je Mij zien. Je zult de beweging van het leven en het Licht, en het geschenk van deze gemeenschap van je hart, en Mijn geschenk van Mijn hart als jij, tot bloei komend in de wereld, zien en voelen. Dank je wel.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
De Berichtgevingen van God
via Yael and Doug Powell
At Circle of Light
www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631

Geen opmerkingen:

Een reactie posten