zondag, augustus 14, 2016

Ascentie Berichten - “Authentiek Jij Zijn” - 13 Augustus 2016 / Kara Schallock


Ascentie Berichten
“Authentiek Jij Zijn”
13 Augustus 2016 / Kara Schallock

Na veel loslaten, is ons potentieel nu om nieuwe levens op te bouwen. Dit betekent andere dingen voor andere mensen, wat afhangt van waar iemand is op diens Pad van Ascentie. Terwijl we voorwaarts gaan; zal het op heel veel manieren lichter en gemakkelijker voelen. We ruimen meer op, niettemin stroomt het gemakkelijker als we het niet weerstaan. We ruimen meer op, nochtans stroomt het gemakkelijker zonder de weerstand om ons met onze hakken schrap te zetten om de reis te vertragen. Terwijl velen zeggen dat zij deze verschuiving/verandering willen, -- wanneer het aldus echt wordt -- weerstaan deze zelfde mensen iedere verandering in hun comfortabele-levens. Terwijl het gemakkelijker schijnt te stromen, bereiden wij ons voor op enige belangrijke ijkingen in September. Hoe dit eruit zou kunnen zien hangt af van ons perspectief en bereidheid. De beste manier is erdoorheen, terwijl we oprecht/eerlijk met onszelf blijven. Terwijl veel in de wereld zich inspant om ons in/naar het drama te trekken, moeten wij in onze Harten blijven en het ‘oog van de storm’ blijven. Dit versterkt ons en helpt ons toegewijd aan ons pad te zijn, zelfs terwijl de wereld door diens meer moeilijke Transformatie heengaat. Er is overvloedig veel weerstand/tegenwerking “daarbuiten,” en weerstand creëert pijn en verwarring en defensiviteit. Defensiviteit is een zeker teken dat iemand zich vasthoudt aan diens oude manieren van zijn/bestaan. Het is een afgescheiden ego bescherming.
Er is aldus nog steeds veel dualiteit in de wereld, wat betekent dat er nog steeds veel dualiteit binnenin ons is (herinner je, wat “daarbuiten” is, is een reflectie van wat binnenin is). Vanochtend nog observeerde ik een zogenaamde spirituele post die aangaf, dat het verkeerd is om tegen alles te zijn dat vernietigt. Dit is dualiteit. Iedere keer dat een wezen tegen iets is, dansen zij in dualiteit, want om tegen te zijn is weerstand aangaande wat is. Wanneer iemand voor iets is, stroomt de energie dan in de richting van waar zij voor zijn; zeg, Liefde. Dus de volgende keer dat je iemand of iets oordeelt, ben je in dualiteit en werk je de verschuiving/verandering tegen om Liefde te Zijn. Neutraal blijven helpt. Dit betekent niet dat je niet voelt; je voelt en kent de emotie die door je heengaat. Bijvoorbeeld, sinds mijn geliefde kat-partner overging, heb ik zo een verdriet gevoeld. Ik sta het verdriet toe, want dan transformeert het naar Liefde en zie ik de Waarheid en op deze manier, ervaar ik meer Vrijheid om meer Liefde te zijn. Ik onthecht me niet van het verdriet, maar ik laat het stromen en neem het waar. En dit is hoe wij in de wereld kunnen zijn maar er niet van.
Wanneer we een sterk Hart hebben, zijn wij sterk binnenin en floreren onze Zielen. Meditatie in  het hart is de sleutel voor dit sterke hart. Wij kunnen alle spirituele woorden in de wereld leven, maar totdat wij hen integreren, wordt alleen het intellect sterk, terwijl het Hart statisch blijft. Wanneer een persoon om hulp schreeuwt, komt er geen hulp tenzij het hart actief en sterk is. Wanneer we ons terugtrekken uit de externe matrix, versterken wij onze Verplichting om te evolueren. Wanneer we sterk zijn in deze Verplichting, wordt dat wat ons gewoonlijk niet dient getransformeerd. Dan hebben we meer energie voor Zelf-Liefde en Zelf-Zorg. Wanneer we in de oude matrix van de dualiteit getrokken worden, geven wij onze energie weg en is er weinig over binnenin voor ons om gefocust te blijven om een Vuurtoren te zijn voor al het leven. Oude kwetsuren worden genezen en we gaan van depressie en zelfmedelijden naar het sterke en verdraagzame Hart. Wanneer we gefocust blijven op ons pad van Ascentie, kan niets ons verstoren. Wanneer we afgeleid worden door het doorgaande drama van het leven, verminderen wij onze focus.

Wanneer we binnenin gefocust zijn, bekrachtigen wij ons meesterschap, en het is niet van belang wat voor “gekte” er ook maar doorgaat in de wereldse matrix. Wij zijn versterkt; niet verzwakt. Zoveel gebeurt met deze Kracht. Ons Licht is sterker, onze cellen vibreren in een hoger en helderder Licht en wij trekken aan wat met alles resoneert van wie wij zijn. Dit is het begin van het Kristallijn zijn … onze lichamen transformeren naar het Diamanten Bewustzijn; multi-gefacetteerd en multidimensionaal zijnd. We gaan door bovenwaarts op te stijgen in een Heilig Spiraal, volledig ontwaakt en bewust van iedere gedachte, ieder gevoel en iedere actie; alsook dat van anderen. Meer gevoelig te zijn betekent dat we meer intuïtief en voelend zijn en daarom, is onze Begeleiding sterker. Met onze Begeleiding (innerlijke Begeleiding) maken we keuzes die uitgelijnd zijn met de Ziel voor onze hoogste evolutie. En als we hoger opstijgen, helpt ons krachtige Licht dan anderen die gereed zijn om te ontwaken en meer Liefde te zijn.
De Licht downloads gaan non-stop door in een gestadig stromen. Voorheen, konden we rekenen op enige rust en tijd om te integreren; nu integreren we terwijl we gaan. Het neemt werkelijk geen toegangspoort of portaal om hen door te brengen, aangezien er in Waarheid geen tijd is. Ik begrijp echter hoe dol mensen zijn op specifieke datums; of het nu een vakantie of een toegangspoort is; mensen houden van hun tijdsloten/tijdsintervallen alsof zij feest moeten vieren of iets moeten doen wanneer de kalender hen dat vertelt. Maakt dit niet ook deel uit van de oude matrix? Maken niet ook alle tijdlijnen en labels deel uit van de oude matrix? Ik kan jullie niet vertellen wat goed is, want dat ik volledig aan jullie eigen begeleiding en jullie goeddunken. Denk er gewoon over na.  
Aangezien de hoge dosissen van Licht doorgaand zijn, blijf zo gebalanceerd en gecentreerd als je kunt. Meditatie helpt welzeker, specifiek wanneer jij je bewust aard met de Bron alsook met de Aarde (Ik zie een kolom van Licht dat in/naar de Kroon stroomt, alle chakra’s verbindt en dan verankert in de kern van Gaia aan Haar kristallen cluster). Fysiek, ervaart iedereen de downloads en integratie anders, in overeenstemming met waar zij op hun Pad van Ascentie zijn. Sommigen slapen diep, terwijl anderen een zeer ontregelde slaap hebben (dit ben ik en toch ben ik de volgende dag energiek … Ik heb me afgevraagd of dit eenvoudig een doorgaande ervaring is en ik zal uiteindelijk eraan acclimatiseren als het doorgaat; we zullen zien). Ik neem niets voor lief, want ik weet dat we doorgaan te verschuiven. Hoofdpijnen zijn ook anders; soms zijn ze slechts suf; sommige duren een paar dagen en sommige zijn voorbijgaand. Ik stroom er gewoon mee en stel voor dat jullie hetzelfde doen. Je zult nooit het antwoord vinden door je af te vragen of het iets was dat je at of dronk of dat het de stress is of iets anders dat je intellect jou vertelt.
Je mag oude herinneringen hebben die naar de oppervlakte komen. Sommige herinneringen zijn pijnlijk en dus is het gemakkelijk om hen op te zien stijgen om los te laten. Sommige zijn plezierig, doch ben je gehecht aan de herinnering op de één of andere manier? Laat het los. Je mag dromen hebben waarin iemand in je verleden tevoorschijn mag komen; je kunt ook deze dromen loslaten. Ik heb prachtige dromen gehad waar er een verbinding van Liefde was, hetgeen vergiffenis is. Ik ben altijd dankbaar voor deze dromen, wat niet echt dromen zijn; zij zijn visitaties. We mogen ook recyclen door wat we dachten voltooid te hebben. Het heeft geen zin om het in vraag te stellen; accepteer en doe wat het ook maar is dat je doet om een volgende laag los te laten. Er is geen verwijt hier, het is eenvoudig hoe de dingen nu werken; wij zijn in een Heilige Spiraal.
Wanneer we alles nemen dat we ervaren en waarvan we weten dat we het creëerden zodat we mogen evolueren, bevrijden wij onszelf. Niemand deed ons wat dan ook aan (dat is een waarneming), want als we dit geloven, dan zijn we slachtoffers of eerder, dragen we slachtoffer energie. Wij zijn geen slachtoffers noch worden wij onverdiend gestraft. Neem verantwoordelijkheid voor alles dat je aangetrokken hebt, laat alle beschuldiging en oordeel los. Dit is eerlijk zijn tegen jezelf. Als je gelooft of waarneemt dat iemand iets deed om jou te kwetsen, vergeef en zie hen als een zielkameraad … iemand die je wakker schudde om meer te zijn. Niemand kan jou kwetsen tenzij je de slachtoffer energie binnenin draagt. Nogmaals, het is een waarneming. Door geen Verantwoordelijkheid te nemen voor je creatie, ben je voor altijd belast door die ander. Je bent niet vrij; je draagt hen altijd met je mee. Je mag jullie beide verbonden zien in het Hart van Eenheid. Zou dit niet een prachtige plaats zijn als iedereen het beschuldigen van anderen los zou laten?
Laat wat voor rollen of regels dan ook los die je toegestaan of gecreëerd hebt. Regels en rollen houden ons klem zitten in het oude. Laat het doen van dingen uit verplichting los of omdat je altijd een specifiek iets gedaan hebt of omdat het een verwachting van jou is of van iemand anders. Doe dingen die je Vreugde uitbreiden. Wanneer je dingen doet uit verplichting, raak je uit evenwicht en wordt je gebelgd/wrevelig. Wanneer je iets of iemand iets kwalijk neemt, sluit iedereen zich af. Goddelijke Dienstverlening is geen verplichting; het is iets dat je doet omdat je ermee resoneert en voor de Vreugde ervan. Als je voelt dat Goddelijke Dienstverlening een “zou moeten” is om te ascenderen, laat het dan los. Dat is geen Dienstverlening; er zijn geen “verondersteld worden om te doen’s” in het Nieuwe.
Weet ook dat iedere keer dat je iets verandert, al het andere zich aanpast, want we kunnen niet het ene van het andere afscheiden. Het is zoals een mobile. Als je er één item vanaf haalt, springt de hele mobile rond totdat het diens nieuwe balans vindt. Wij zijn hetzelfde. Laat het je alsjeblieft niet tegenhouden!
Denk eraan dat Goddelijke Dienstverlening noodzakelijkerwijs geen “spirituele” oproeping is. Goddelijke Dienstverlening is het authentiek jij zijn. Van Dienstverlening zijn is helemaal niet noodzakelijkerwijs spiritueel, waar alles dat uit je mond komt gebaseerd is op de laatste modewoorden die je gehoord hebt. Goddelijke Dienstverlening is eerlijk tegen jezelf zijn, ongeacht wat je aan het doen bent of met wie je bent. Goddelijke Dienstverlening is je Licht uitstralen door volledig jezelf te zijn.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Soulstice Rising. All Rights Reserved! - http://www.soulsticerising.com/index.asp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten