dinsdag, augustus 16, 2016

5D Liefde Is een Grotere Ervaring - 15 Augustus 2016 / Brenda Hoffman


5D Liefde Is een Grotere Ervaring
15 Augustus 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Gevoelens van Liefde beginnen ermee om vanuit jullie wezens, alsook uit anderen, vandaan te stralen. Hoewel jullie een dergelijke verschuiving verwacht hebben, is deze nieuwe sensatie anders dan waar jullie op anticipeerden. Want jullie anticipeerden op de Liefde die jullie in de 3D ervoeren in plaats van de meer wereldwijde Liefde die jullie beginnen te voelen en te adresseren.
Misschien smelt je hart een beetje als jij je focust op menselijke en dierlijke baby’s. Of je voelt iets warms en liefdevols voor een ander ras die je voorheen niet accepteerde. Of je wereldbeschouwing is politiek, economisch of  milieugericht aan het verschuiven. Het is niet van belang, want allen zijn indicatoren van je Nieuwe Liefde.
Sommigen van jullie zijn bezorgd omdat jullie niet alle stukjes ervaren die net geadresseerd zijn. Iets dergelijks is aldus voor een reden. Je hart opent zich eerst voor die stukjes die van je pad zijn. Andere stukjes zullen uiteindelijk op hun plaats vallen.
Je bent je aan het focussen op je missie, op je ontwikkeling in deze tijd. Voor jou om te pretenderen dat je bezorgd bent over kwesties, en dat je niet bedoeld bent om terug te keren naar het 3D leven.
Sta jezelf toe in alle facetten van je Nieuwe Wezen te zijn - inclusief dat waar jij nu je hart op focust. Je focus zal zich te zijner tijd verbreden - net zoals je nieuwe focus nu een beetje van een verrassing voor jou is.

In 3D werd Liefde, je aandacht aangetrokken naar die mensen, plaatsen en dingen die eventueel je Liefde terugkeerden inclusief familie, banen, woningen, gemeenschappelijke, sport, school, politieke of landelijke voorkeuren.
Sommigen van jullie twijfelen aan deze laatste mededeling, want hoe zou een politieke voorkeur je Liefde terug kunnen keren? Gemakkelijk, door te bewijzen dat je levenstheorieën correct zijn, potentieel jou iets gevend dat je wilt, of jou verstrekkend met een gemeenschap van gelijkgestemde mensen. Iets dergelijks is waar voor iedere Liefde die je in de 3D ervoer. In je gedachten, was het een geven en nemen. En als je niet voorzien werd van alles dat je wenste of dacht dat je ervan voorzien zou moeten worden, ging je verder.
Wij informeerden jullie voorheen dat Liefde een proces van delen is. Wat jullie nu voelen is anders dan wat je zou verwachten aangaande dat concept, want je kunt niet precies aanduiden wat er gedeeld of ervaren wordt.
Liefde in 5D is een grotere ervaring zonder onmiddellijke beloningen anders dan het voelen van de gevoelens.
Hoe verbindt dat concept zich met het delen van Liefde dat maanden geleden als belangrijk omschreven werd? In 3D, doet het dat niet. Maar in 5D, verstrekt het een wereldwijde/universele uitbeelding van Liefde welke geen onmiddellijke beloning nodig heeft, aangezien de ervaring voldoende beloning is om door te gaan met of de ervaring van het delen te voltooien.
Als je één bent met jezelf, heb je niet van je gemeenschap nodig om jou te voorzien van eerbewijzen, want jij geeft jezelf deze eerbewijzen.
Toen je van de 3D was, werden beloningen verstrekt door diegenen buiten jezelf. Promoties, politieke wedstrijden en gelijksoortige maatschappelijke ervaringen verstrekken je met de wetendheid dat je het juist hebt, en anderen hadden het verkeerd, waren incompetent of ieder woord dat je graag gebruikt dat jou vertelt dat jij de winnaar bent en anderen niet.
Je hebt geen beloningen buiten jezelf nodig, want je bent compleet zoals je bent. Diegenen die jouw compleetheid waarderen zullen naar je aangetrokken worden. Diegenen die dat niet doen of angstig zijn van jouw compleetheid zullen vervagen.  
Aldus is het dat je leert dat van jezelf houden een belangrijke verschuiving betekent binnenin je wezen. Een verschuiving welke een zelf-indammend element omvat die niet gemakkelijk in de 3D realiseerbaar is.
Nu dat je begint jezelf binnenin compleet te voelen, heb je minder behoefte aan adoratie, acceptatie, en juistheid van anderen. Je kunt zonder wederkerigheid van iets of iemand houden. Van het of hen houden is voor jou voldoende.
Als je van hoop vervuld bent voor een bepaalde woning omdat je er beter uit zult zien in de ogen van anderen, is het een 3D liefde. Als je van hoop vervuld bent voor die woning omdat je er meer comfortabel zult zijn, is het een 5D wens/Liefde.
In 5D, heb je geen behoefte om anderen te overtroeven. Je bent louter het leven aan het creëren dat voor jou juist is. In 3D, heb je een behoefte om iets te creëren, inclusief romantische liefde, hetgeen jou niet alleen verbetert, maar ook geschikt is voor je gemeenschap en maatschappij.
Misschien smeek je om het anders te zien met dat concept. Maar zou jij jezelf romantische liefde toestaan met iemand die 50 jaren jonger of ouder is dan jij of van een andere cultuur of een ander ras is? Hoewel je mag bevestigen dat iets dergelijks volledig mogelijk is, in de 3D zou je waarschijnlijk de wijsheid van een dergelijke relatie in twijfel trekken. Niet vanwege het individu waar je van houdt, maar vanwege je familie, maatschappij of gemeenschap.
Aldus is het dat je nu je hart volgt in alle kwesties inclusief liefdesrelaties en maatschappelijke contacten. Je doet het aldus voor jou - niet vanwege je gemeenschap.
Misschien begrijp je dit concept nog niet - maar dat zal je. Want als jij verschuift, verschuift je Liefde dus ook. Van dat goedgekeurd door anderen naar dat wat voor jou juist is.
Je bent aan het evolueren in/naar het complete wezen waar je lang naar verlangd hebt - zonder wie diens goedkeuring dan ook, anders dan die van jezelf.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten