dinsdag, juli 12, 2016

Sandra Walter - Onberispelijke Gewaarwording: De Lens van het Nieuwe Zelf - 11 Juli 2016


Sandra Walter
Onberispelijke Gewaarwording: De Lens van het Nieuwe Zelf
11 Juli 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Terwijl de tweede golf van 2016 stabiliseert, zijn wij in staat om adem te halen, te hergroeperen en onszelf aan te passen aan dit nieuwe niveau van Licht, en het nieuwe niveau van Zelf. Veel wordt er met deze golfen geopenbaard; de keuzes van ons hoogste pad, hoogste vreugde en hoogste integriteit. Volg de energie, geliefden. Het doel van deze frequenties is om de hogere waarheid te onthullen, om disharmonie te zuiveren, en volledig de Ascentie te ondersteunen. Inwendige disharmonie of moeilijkheden in je levensstroom kunnen niet weg verklaard worden zoals bedoeld om het duistere/negatieve te onthullen. Dit gaat over het collectieve alsook het persoonlijke zuiveren van wat niet uitlijnt met de hogere dimensionale expressie van Gaia. Zoals altijd, wanneer je persoonlijk opruimt wat jou niet langer meer dient, door actief keuzes van een hogere vibratie te maken, beïnvloed je de bekwaamheid van het collectief om los te laten, bloot te leggen en te ascenderen.
De integratie van de vermenging tussen de lagere en hogere zelven wordt nu gemakkelijker. De tweede golf bracht een krachtige heruitlijning, en openbaringen van het hogere vibrationale gemak van het hogere 5D/6D Zelf. Wij ervaren dit in onze Eenheidsmeditaties iedere woensdag; het gemak en de goedgunstigheid van het Christus Bewustzijn, versterkt door de collectieve trigger van de intentie. Als wij ons hartcentrum kompas vertrouwen om deze reis aan te sturen, hebben de agenda’s van het lagere zelf/oude zelf geen kracht/macht. Dit jaar wordt aan ons een groot geschenk gegeven; de bekwaamheid om te vermengen met ons Hogere Zelf op een sterkere, duidelijkere en meer samenhangende manier dan ooit tevoren. Voor velen zal dit jaar een permanente verschuiving brengen naar het Hogere Bewustzijn; de Solar/Zonne Kosmische Gechristende staat van onze Hogere niveaus. Onze focus is op dat nieuwe inzicht; het inzicht van het Hogere zelf is onberispelijk, zuiver, niet beïnvloed door de lagere tijdlijnen. Dit Onberispelijke Inzicht is ons veiligheidsnet, onze activering, en een Toegangspoort naar  een permanente verschuiving van het bewustzijn.
Hartcentrum Kompas: Het Pad van Onvoorwaardelijke Liefde Volgen
Eén van de meer diepgaande aspecten van deze fase, en er zijn vele, is de consequente uitbreiding van het hartcentrum. In mijn ervaring, overschrijft de overweldigende Licht Intelligentie van Liefde alle lagere-niveau constructies. Ongeacht wat de dag brengt, ongeacht wat het lagere zelf/oude zelf voor uitdagingen presenteert, er is een consequente Liefde, vrede en harmonie binnenin. Terwijl dit Licht toeneemt, wordt het hart een fotonische generator voor de Solar/Zonne Zijnheid; de Gechristende staat van het Kristallijnen Bewustzijn.

Eén van de meest belangrijke attributen van deze staat is de waarneming/gewaarwording; het Hogere Zelf neemt de dingen niet op dezelfde manier waar als het lagere/oude zelf. Als het Hogere zelf het overneemt, laat de gehechtheid aan de lagere zorgen diens greep op deze werkelijkheid los, en staat de hogere werkelijkheid toe om het over te  nemen. Die waarneming/gewaarwording is onbetaalbaar; het openbaart dat alles inderdaad goed is; dat alles zich aan het ontvouwen is in uitlijning met de Goddelijke Wil.
De Multidimensionale Gewaarwording: Hier, Daar, Overal
Velen op het Pad van Ascentie ervaren het lopen-in-beide-werelden. Dit is een multidimensionale gewaarwording; verscheidene werkelijkheden en tijdlijnen tegelijk ervarend. Gelijktijdig besef van talrijke zelven, situaties en plaatsen is de norm voor het Kristallijnen Bewustzijn. Als de lagere werkelijkheid oplost, het gevoel van in deze wereld te zijn maar er niet van, wordt onze nieuwe norm. Ik begrijp dat er een geloofsysteem gehecht is aan volledig bewust te zijn van het lagere zelf, alsof verwikkeld te zijn met de lagere werkelijkheid op de één of andere manier meer gegrond/geaard is dan de hogere werkelijkheid. In mijn ervaring. Herbekrachtigen de veranderingen van 2016 de uitoefening van via het hart te gronden/aarden aan het multidimensionale torussysteem (als in tegenstelling tot jezelf vast te maken aan de werkelijkheid van 3D Gaia).
Er is groot comfort in het uitbreiden in/naar het nieuwe. Lagere angsten blokkeren ons niet wanneer wij uitbreiden via het hartcentrum en onze focus daar houden. Door deze uitoefening, evolueren wij uit de lagere-niveau inperkingen vandaan, en zijn volledig in staat van met overzichtelijkheid en een doel op deze wereld en talrijke andere te lopen. De sleutel is om niet de ene werkelijkheid voor de andere in de steek te laten. Dat is dualiteit (het ene of het andere te kiezen/oordelen als zijnde goed of slecht). De multidimensionale gewaarwording/waarneming is de alles-in-één-keer ervaring. We beginnen door tussen talrijke dimensies te schakelen totdat we verscheidene tegelijk kunnen begrijpen (of naar eigen goeddunken te focussen op een specifiek moment). Het wordt gemakkelijker als ons DNA, hartcentrum, brein en de pijnappelklier en hypofyse activeren en de toegangspoorten naar het Hogere Zelf openen.
De Gids Onderbreking: Inspectie van het Proces
De meeste ingewijden ervaren het terugtrekken van hun Goddelijke Gevolg of Gidsen op de belangrijke punten in hun ascentie. Dit gebeurt met velen op het pad tijdens de laatste paar maanden. Het is een doelmatige test; eentje waar ingewijden zeer bekend mee zijn. De hogere rijken nemen af en toe de trainingswielen weg om te zien of je het pad alleen kunt navigeren, om de inventaris op te maken van wat je geleerd hebt, en om te zien of je in staat bent het Meesterschap zonder aansturing te handhaven. Dit gebeurt verscheidene keren op onze reizen, en is een goede test voor de integriteit van onze begeleidende teams.  
Een dag of twee van afwezigheid is normaal. Verscheidene weken mag betekenen dat je nieuwe gidsen krijgt, of dat je moet leren hoe op je eigen voeten te staan. Neem waar hoe je met hun afwezigheid  omgaat. Als je zonder hen instort, of je vastklampt aan boodschappen van buitenaf als je kompas in plaats van je eigen hart, ga je terug naar de basics. Een gids onderbreking gaat niet over alleen voort op het pad te worstelen. Het is grotendeels om jou in de richting te wijzen van de vermenging met het Hogere Zelf als je voornaamste focus. Het Hogere Zelf is altijd-aanwezig en wordt vaak onjuist geïnterpreteerd als een gids of engelachtige vanwege diens verlichtheid en Onvoorwaardelijke Liefde. Tijdens gids-onderbrekingen voorziet  je bekwaamheid om met het Hogere Zelf te verenigen, met de Lichtstam te verenigen (cocreatie) -- vraag om hulp of ondersteuning (laat  het ego vallen, ben oprecht), en handhaaf een respectvolle, hartgecentreerde communicatie met anderen (authenticiteit van het hart/integriteit) -- een kans om in niveau omhoog te gaan via lessen in het hartgecentreerde bestaan. Denk eraan, Ascentie is grotendeels gebaseerd op de vibrationale overeenkomst; om met de hogere rijken te vermengen, moet je communiceren, demonstreren, voelen, denken en je gedragen zoals de hogere rijken dat doen.
Juli - Augustus: Voorwaarts gaande Daadkracht
Er is een grote hoeveelheid van daadkracht aan het opbouwen als het nieuwe Licht oude programma’s, systemen en overtuigingen afbreekt. Juli en Augustus zijn grootse kansen voor het NIEUWE nadat de tsunami van de tweede golf gekalmeerd is. Wij zijn veranderde wezens; herken de inwendige veranderingen die jou pushen om het oude zelf in de steek te laten. Het maakt deel uit van de kosmische agenda om het verleden en iedere gehechtheid eraan op te lossen. Terwijl ons DNA en Lichtlichamen herschreven worden om het Hogere Zelf te accommoderen, kan de fysieke uitputting van de activeringen afleidend zijn. Merk op hoe de Onberispelijke Gewaarwording, het kosmische overzicht van Goddelijke Liefde, ogenblikkelijk wat voor lagere-niveau zorgen dan ook over energie niveaus of de bekwaamheid om de Ascentie te volbrengen overschrijven.
De ervaring van een bewust evolutionair proces - het volledig veranderen van een expressie van de vorm in slechts één incarnatie - is buitengewoon. Herinner jezelf aan de schoonheid van het zelf-besef. Het is een verbazingwekkende taak om iemand diens bewustzijn, terwijl in de vorm, te ontwaken en te ascenderen. Je mag de sterkere aanwezigheid opgemerkt hebben van de sterren familie in de laatste paar weken. Als je gewaarwordingen verschuiven naar het kosmische overzicht, wordt het gemakkelijker om contact te maken met de behulpzame/goedhartige wezens die dienst verlenen vanuit pre-overeenkomsten voor deze specifieke passage. Roep degenen voort die behulpzaam/goedhartig zijn waar je contracten mee hebt om jou te helpen bij de hogere dienstverlening op dit punt in het proces.  
De daadkracht zal doorgaan op te bouwen voor de krachtige derde golf Toegangspoort van September, niettemin brengen Juli en Augustus een kans  voor nieuwe cocreaties, herplaatsingen (uitlijning voor de volgende golf), actieve speeltijd (zeer verdiend), sterren familie contact (verbind je met de orbs die je bezoeken), verhoogde heldere droomactiviteit, en onbevreesd onderzoeken waar het nieuwe zelf tot toe in staat is. De tweede golf spoelde de oude verhalen weg; het verleden voelt aan alsof het zelfs niet gebeurde. Het is tijd om het nieuwe verhaal te ervaren dat wij aan het co-creëren zijn met onze Onberispelijke Gewaarwording.
Evenementen en Updates
We hebben een collectieve toegangspoort kans op 16-17 Juli; binnenkomende ondersteuning voor de DNA herijking.
Eenheid’ Meditaties gebeuren iedere Woensdag, zie dit Engelstalige artikel voor details. Sluit je er op z’n minst één keer bij aan om dit nieuwe niveau van Licht met de Stam te ervaren. Het is een zeer centrerende, uitbreidende activering als de deelname verhoogd met het nieuwe Lichtniveau.
Heel veel zegeningen en ik wens voor deze nieuwe gewaarwording om je dominante werkelijkheid te worden. Het verandert werkelijk alles, en is een sleutel voor het vermengen met onze Hogere aspecten in een heldere, permanente staat van besef. Zoals met iedere van deze nieuw-voor-de-reis staten van bewustzijn, zullen wij meer ervaringen, aanpassingen en een hoger lichtquotiënt magnetiseren wanneer wij volledig het Nieuwe accepteren. Het proces kan soms aanvoelen zoals een vliegwiel; buiten onze controle. In het kort, is het buiten de controle van het lagere rijk. Je zult niet in staat zijn om het met het verstand uit te vogelen; laat het Hogere Zelf het via het hart overnemen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

1 opmerking: