vrijdag, juli 01, 2016

Mike Quinsey / Hoger Zelf - Oude Manieren Eindigen en Gunstige Veranderingen Komen Tevoorschijn - 1 Juli 2016


Mike Quinsey / Hoger Zelf
“Oude Manieren Eindigen en Gunstige Veranderingen Komen Tevoorschijn”
1 Juli 2016

De mensen van Groot Brittannië hebben hun persoonlijke individuele macht uitgeoefend om veranderingen binnen te brengen waar op een dag naar gekeken zal worden als wereldveranderende gebeurtenissen. Op het moment koerst de wereld snel op een ineenstorting af, maar de consequenties zullen op geen enkele manier zo slecht zijn als sommigen suggereren. Jullie zouden ernaar kunnen kijken als het einde van de oude manieren die jullie niet langer meer dienen, en daar uit vandaan zullen gunstige veranderingen tevoorschijn komen, die jullie stevig op de weg naar een Nieuwe Aarde en jullie vrijheid zullen plaatsen. Heel veel mensen hebben al werkend ervoor van zichzelf gegeven en zeer spoedig zullen gebeurtenissen jullie in staat stellen om te helpen bij het in het bestaan brengen van de veranderingen. Deze tijd werd gedurende vele, vele jaren gepland en de Strijdkrachten van het Licht zijn goed georganiseerd om in een paar minuten tijd in actie te komen, om jullie succes te verzekeren.
Het resultaat van het stemmen in Groot Brittannië met betrekking tot hun lidmaatschap van de Europese Unie, heeft een schokgolf rondom jullie wereld gestuurd. Hoewel er indicaties waren voordat het resultaat bekend was, dat er een zeer klein verschil van stemmen zou zijn met een succesvol uitziende uitslag voor het “blijven”, veranderde de trend plotseling richting het einde. De definitieve stemming resulteerde in een niet te stuiten wending richting het “verlaten” van de EU. Bekeken vanuit ons hogere niveau was het een zeer wenselijk resultaat dat uiteindelijk zal bewijzen jullie bevrijd te hebben van de controle van de Illuminatie. De verreikende effecten zullen resulteren in meer landen die de EU zullen verlaten, aldus verder hun houvast over jullie reducerend. Ben ervan verzekerd dat deze zielen die jullie toekomst overzien, jullie aanmoedigden om de EU te verlaten en zijn daarom zeer tevreden/verheugd met de uitkomst.  
Jullie mogen nog niet de voordelen begrijpen van de EU te verlaten, maar terwijl de tijd verstrijkt zal het duidelijker worden. De Britten moeten geprezen worden voor hun intuïtieve keuze dat resulteerde in de juist ondernomen actie. Ja er liggen geen gemakkelijke tijden in het verschiet, niettemin is de omvang van de problemen op geen enkele manier zo verreikend als sommigen voorspellen. Houd altijd in gedachten dat vele zielen voor het Licht werken en de gehele tijd bij jullie zijn, en diegenen van het Licht zullen in hun werk begeleid worden. Het is nu tijd om samen te komen, waar mogelijk als één groep werkend, om vrijheid te herstellen en je voor te bereiden op de komende Ascentie. Hoe meer de Duisteren onderdrukt en tegengehouden worden van het vervullen van hun plannen, hoe meer vrijheid jullie zullen hebben om voorwaarts te duwen en jullie rechtmatige plaats in het Nieuwe Tijdperk in te nemen.

Begrijp dat jullie allemaal bewust waren van de moeilijkheden die tegemoet getreden moesten worden voordat jullie je vrijheid zouden herkrijgen van de “gevangenis” Aarde. Zo velen van jullie zijn nu jegens de waarheid aan het ontwaken, en iedere poging door de Duisteren om jullie te misleiden wordt gezien voor wat zij zijn. Als meer van jullie beginnen te beseffen hoe jullie teruggehouden werden, zal er een ontwaking en een rebellie zijn tegen diegenen die de acties begingen die jullie misleid hebben. Echter, wraak zou achtergelaten moeten worden bij diegenen die zoeken om gerechtigheid uit te delen, aangezien jullie er verzekerd van kunnen zijn dat zonden tegen de mensen of Gods Wetten niet onopgemerkt zullen gaan. Stijg uit boven de Mens diens normale reactie waar dergelijke problemen tegemoet getreden worden, en door een goed voorbeeld neer te zetten helpen jullie anderen door hen de weg voorwaarts te laten zien.
Voor de meesten van jullie, terzijde van op de Aarde te zijn in deze tijd vanwege de kansen dat het aanbied om jullie evolutie te versnellen, zijn jullie aanwezig omdat jullie ervaring laat zien gereed te zijn om de moeilijkheden aan te kunnen die de veranderingen onvermijdelijk zullen brengen. Inwendig weten jullie dat alles naar tevredenheid uit zal werken, maar in deze specifieke tijd is er zo een chaos, dat het moeilijk is om te bevatten. Desalniettemin, blijf recht vooruit kijken en laat je niet afleiden door wat er om je heen gebeurt. Er is veel waar jullie  je totaal onbewust van zijn en onder de omstandigheden is dat maar goed ook, want het geeft jullie de tijd en mogelijkheid om je op je eigen behoeften te concentreren. Jullie zouden intuïtief moeten weten of jullie opstijgen in/naar het Licht, en of jullie je vooruitgang moeten handhaven specifiek in zo een belangrijke tijd. Ascentie wenkt en hoewel jullie gidsen aan jullie zijde werken, ligt het succes bij jullie en jullie voornemen om succesvol te zijn. Als je in twijfel bent, vraag om hulp en het zal zeker komen, maar zoals jullie al geadviseerd werden, sta ervoor open dat het op een andere manier of vorm binnenkomt dan waarop je geanticipeerd mag hebben. Jullie Gidsen zullen weten hoe de beste actie te ondernemen om jullie te helpen.
De geschiedenis laat zien dat het Menselijke Ras op diens best is wanneer de omstandigheden op z’n slechts zijn, en vele, vele uitzonderlijke daden plaatsvinden. Mededogen komt naar de oppervlakte en er is vaak een samenkomen van diegenen die van zichzelf geven om anderen in nood te helpen. De Aarde is momenteel een prachtige plaats om aan diegenen dienst te verlenen die vaak in wanhopige behoefte zijn van honger of ontberingen. De Liefde welke hoort bij dergelijke hulp tilt de ontvanger op en verhoogt over het algemeen overal de vibraties. Het is inderdaad het verhoogde niveau van de vibraties dat jullie uiteindelijk voor altijd op zal tillen uit de lagere vibraties vandaan. In werkelijkheid is energie alles dat er is en wordt gemodelleerd door de kracht van de gedachte, en zelfs in jullie huidige tijd heeft het een effect, hoewel het resultaat langzamer is om te manifesteren.  
Jullie hebben veel om naar jullie herinnering terug te brengen, aangezien het meeste van jullie kennis diep binnenin jullie onderbewuste geest ligt. Niettemin, de tijd is al begonnen waarin de vibraties versnellen en jullie uit de duisternis die jullie omringt optilt. Kunnen jullie je voorstellen wat een onaangenaam niveau het is waar zeer weinig diens gedaante of vorm voor zeer lang kan behouden. Zielen op een dergelijk niveau worden op geen enkele manier gestraft, maar verblijven eenvoudig waar de vibraties op een consequent niveau zijn met dat van hen zelf. Het is het waarom zij heel veel hulp nodig zijn om weer op te stijgen.
Wat het ook is dat je over diegenen mag denken die in de put gevallen zijn, houd alsjeblieft in gedachten dat zij nog steeds het LichtZaad van God dragen dat onveranderlijk is. Daarom hebben zij iedere kans van weer op te stijgen, en hulp is altijd voor handen om hen te helpen het te bereiken. In hun tijd, wordt er naar dergelijke zielen verwezen voor naar de “Hel” gegaan te zijn en weer terug, en er sterker door geworden te zijn. Dus ben meedogend wanneer je betrokken bent bij diegenen die nog steeds hun weg naar huis aan het vinden zijn, aangezien zij vaak het pad volgen dat jullie gecreëerd hebben. De Aarde is een school die je tot aan je grenzen test, maar nooit eraan voorbij, dus denk eraan dat je veel sneller vooruitgaat door in de lagere dimensies te zijn, dus neem het leven serieus en zorg ervoor dat je er bovenaan uitkomt. Terwijl je voortgaat op je reis, zal je altijd gewaarworden dat zielen, die je voorgegaan zijn, omlaag reiken om jou een helpende hand te geven.
Ik verlaat jullie met Liefde en zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en het pad naar de voltooiing mag verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten