dinsdag, juli 19, 2016

Meester Kuthumi - Een Gouden Pad naar het Goddelijke - 15 Juli 2016 / Natalie Glasson


Meester Kuthumi
Een Gouden Pad naar het Goddelijke
15 Juli 2016 / Natalie Glasson

Alles dat je doet, denkt, voelt, ervaart, belichaamt, geeft en ontvangt maakt deel uit van je Gouden Pad naar het Goddelijke. Je bent een gezegend wezen, zoals iedere ziel die op de Aarde en de innerlijke vlakken is. Je bent gezegend omdat je geboren bent op de Aarde om voor jezelf een Gouden Pad naar het Goddelijke te creëren en te ervaren. Alles werd al gearrangeerd voor jou door je Ziel; je missie is om je Gouden Pad en je Gouden Wezen te ontdekken, om de illusie weg te spoelen om te beseffen dat je al een gezegend pad op de Aarde bewandelt welke doorgaat en uitbreidt in/naar en voorbij aan de innerlijke vlakken. Dit is niet om je ego te activeren of te versterken; het is om bescheiden de essentie van de Waarheid te her/erkennen welke doorgaat binnenin je wezen te bestaan. Je Gouden Pad naar het Goddelijke lijnt uit met je innerlijke essentie van Waarheid, wat betekent dat je nooit in de verkeerde richting kunt gaan; je neemt altijd een gedirigeerd pad naar de Schepper. De innerlijke essentie van Waarheid binnenin je wezen stimuleert en voorziet je Gouden Pad van brandstof naar het Goddelijke; dit is waarom, wanneer je jouw waarheid binnenin her/erkent, jij je voelt alsof je begeleid wordt op de Aarde in een richting die jij je niet voorgesteld mag hebben voor jezelf, en nochtans is het diepgaand vervullend. Ieder persoon die nu op de Aarde is, herkend diens Gouden Pad naar het Goddelijke vanwege een groter wordende gevoeligheid voor diens innerlijke essentie. Je Gouden Pad, hoewel gecreëerd door je Ziel en Zielgroep, wordt voortdurend vernieuwd door je innerlijke essentie van Waarheid, wat betekent dat je altijd in volledige uitlijning bent met de Schepper, je doel op de Aarde en je innerlijke verkenning. Niets is verkeerd, alles co-creëert harmonieus, er is eenvoudig een noodzaak voor jou om dit te her/erkennen. En door dat aldus te doen her/erken jij je ascentieproces wat in waarheid een Zelf-realisatie/Schepper realisatie is.
Neem een moment om je een Gouden Pad recht voor je voor te stellen waarop je stevig en geaard staat. Stel je voor dat je Gouden Pad altijd aanwezig geweest is en altijd aanwezig zal zijn. Sta jezelf dan toe om je voor te stellen, te voelen of te erkennen als een Gouden Wezen van Licht, en dus levendig en verlicht. Erken van waaruit binnenin je wezen de Gouden energie uitbreidt. Door dat aldus te doen, zal jij jezelf in/naar de dieptes van je essentie en waarheid leiden. Op dezelfde manier waarop je de Schepper her/erkent als de Bron van alle creatie en het Universum van de Schepper, de essentie binnenin je erkent als de bron van iedere creatie en jouw werkelijkheid om je heen. Zie, voel en erken je innerlijke essentie zich voedend en verbindend met je Gouden Wezen en je Gouden Pad. Ervaar hoe gezegend je bent, hoe alles op diens plaats is en hoe de Goddelijke Schepper binnenin alles aanwezig is. Voel je innerlijke essentie van Waarheid alles verjongen, alle creaties en uitbreidingen van jezelf enthousiasmerend met hoog vibrationaal Licht, Wetendheid en Waarheid. Sta jezelf toe te ascenderen door de eenvoudige wetendheid van jouw waarheid als een Gouden Wezen met een Gouden Pad en jouw absolute Eenheid met de Goddelijke Schepper.
Jouw ascentie is van jou om te bezitten, hiermee bedoel ik, Meester Kuthumi, dat jouw ascentie jouw verantwoordelijkheid is, het is een expressie en een demonstratie van jouw Waarheid en Goddelijke Essentie.

“Ik Ben een Gouden Wezen van Licht met een Gouden Pad naar het Goddelijke, Ik Ben in absolute Eenheid met de Schepper, en dit is mijn Ascentie op de Aarde.”
Laat je intentie voor jouw Ascentie zijn, dat je innerlijke her/erkenning je ascentie ervaring en pad op de Aarde van brandstof voorziet en creëert. Laat je intentie zijn dat je in absolute Eenheid met de Schepper bent, en door dat aldus te doen neem je verantwoordelijkheid en bezit jij je ascentieproces op de Aarde. Wanneer ik zeg dat het passend is om je ascentieproces te bezitten, spreek ik niet over je ascentie als een bezitting dat van jou alleen is. Ik spreek over je ascentie als een ervaring beïnvloed door je eigen waarheid en iedere waarheid die je kiest te accepteren van anderen, in plaats van een doelwit te zijn van beïnvloedingen van buitenaf welke je accepteert, zelfs wanneer je weet dat zij niet in uitlijning zijn met jouw waarheid. Als een ascentie ingewijde, ben je in een voortdurende ervaring van het stromen en neergutsen van de energieën die zich in je wezen verankeren. Je trekt alle waardevolle Lichtvibraties welke nodig zijn aan en ontvangt hen. Je kunt bewust de energieën en Lichtvibraties kiezen die je wenst te ontvangen en te belichamen, of je kunt eenvoudig de intentie vasthouden van de meest passende energieën te ontvangen. Het zijn de energieën van de Aardse werkelijkheid en de Mensheid, dat je de verantwoordelijkheid hebt om alleen te accepteren wat met jouw wezen uitgelijnd is. Een deel van de Ascentie is, dat talrijke energieën beschikbaar worden voor jou op de innerlijke vlakken en de Aardse vlakken, dit is waar jouw verantwoordelijkheid en focus op het bezitten van je ascentie nodig is, aangezien het jouw doel is om de energieën te ontdekken welke uitlijnen met jouw essentie en om los te laten of niet betrokken te raken in de energieën welke dat niet doen. Jouw ascentie gaat over jouw essentie te begrijpen en opzettelijk bewust te zijn van de energieën welke je essentie verbeteren en uitbreiden.
Een waardevolle intentie om te accepteren betreffende je ascentieproces is, dat je ascendeert op de Aaarde op de meest gelukzalige en vreugdevolle manier. Geloof je dit waarlijk? Het is een krachtige intentie om vast te houden. Het geeft aan dat je niet gelooft in lijden, pijn, worsteling, uitdagingen, tests of zwaar werk. In plaats daarvan, geloof en ervaar je jouw leven gelukzalig en vreugdevol te zijn, per slot van rekening is jouw leven jouw Ascentie. Het is passend en jouw Goddelijke Recht om iedere dag je ware zelf/ Schepper zelf te beseffen op vreugdevolle en liefdevolle manieren. Heel veel zielen houden zich vast aan het geloof dat als zij worstelen of als iets uitdagend is om toegang tot te verkrijgen of te bereiken, dat dan de uitkomst meer vervullend is. Nu is de tijd om te beseffen dat je Ascentie een gelukzalig en vreugdevol pad is, vanwege dit is het meer vervullend dan jij je mogelijk voor zou kunnen stellen. De Ascentie is op zo een snel tempo aan het verschuiven, dat het worstelen en de uitdagingen niet langer het meest waardevolle pad van Ascentie zijn.
“Ik Ascendeer op de meest gelukzalige en vreugdevolle manier; dit wordt gereflecteerd in mijn werkelijkheid op de Aarde”.
Als jij je Ascentieproces en pad op de Aarde accepteert en erkent, zal je de grotere opening en uitstraling van je innerlijke kennis en wijsheid ervaren. Goddelijk begrip zal je geest, mentale lichaam en bewustzijn vullen en nieuwe perspectieven, overtuigingen en begrippen inspireren. Deze zullen op natuurlijke wijze ontwaken, van binnenuit jou geïnspireerd door je uitlijningen met verschillende aspecten van de Schepper. Het is passend en noodzakelijk om een grondig begrip van Ascentie te ontwaken, wat je openlijk en gemakkelijk met anderen tot uitdrukking kunt brengen. Om dit te bereiken, is er een noodzaak om geloof en vertrouwen in je bekwaamheden te bezitten van Goddelijke Wijsheid van binnenuit jou te her/erkennen en te ontvangen. Het is belangrijk dat je begrip van Ascentie geboren wordt vanuit je ervaringen, op deze manier is het in volledige uitlijning met je wezen, jou aanmoedigend om als een voorbeeld van de Waarheid te handelen die je tot uitdrukking aan het brengen bent. Als je begrip van Ascentie niet door jou ervaren werd, zal het niet in harmonie vibreren met je wezen en verwarring creëren binnenin je wezen en voor diegenen waar je mee deelt.
Jouw begrip van Ascentie en het Pad van Ascentie is voor jou uniek. Dit betekent dat het niet van belang is of anderen uiteenlopende en andere overtuigingen hebben dan jij, het is hun Goddelijke Recht en Pad van verkenning. Het devalueert niet jouw begrip of dat van hen op wat voor manier dan ook. In waarheid, moedigt het jou aan om je eigen begrip met grotere diepte te onderzoeken en nodigt je uit om een vibratie van harmonie te herkennen tussen jou en diegenen met andere perspectieven dan die van jou. Een verbinding van harmonie, wanneer gevormd met een ander die de Ascentie anders begrijpt dan jij is aldus prachtig, vervullend en helpt vervolgens de Ascentie. De gecreëerde brug van Licht zou immens waardevol zijn. Eerst, is er een noodzaak om de vibratie binnenin jullie beide te ontdekken die gelijk is en harmonie kan creëren door de synthese van de gelijkaardige energieën.  
“Ik creëer een Brug van Licht met iedereen.”
Om een grondig begrip van Ascentie op zichzelf te ontwaken is een doel versluierd in illusie. Er zijn geen beperkingen voor jouw begrip van Ascentie, daarom, kan jij je nooit werkelijk voelen alsof je een grondig of volledig begrip van Ascentie begrepen hebt. In plaats daarvan, is er een noodzaak om te weten dat binnenin jou er een uitbreidend begrip van Ascentie is zoals een bron van waaruit je wijsheid en wetendheid kunt trekken. De bron van uitbreidend begrip binnenin jou is voorbij de beperkingen en is voortdurend groeiend. Het is passend om comfortabel en accepterend te zijn van jouw begrip van Ascentie, realiserend dat het altijd uit kan breiden ondertussen tevreden en in een staat van dankbaarheid zijnd voor je huidige kennis en ervaringen. Dit stimuleert je natuurlijke vibratie van vrede binnenin je wezen, vrede aanmoedigend om tot uitdrukking gebracht te worden wanneer je kiest om je innerlijke kennis en ervaringen van Ascentie aan anderen tot uitdrukking te brengen.
Je begrip en ervaringen van Ascentie zijn uitermate waardevol, het houd je tegen van je vast te houden aan je inzichten en houd je tegen van hen aan anderen op te dringen, een evenwicht is vereist waar toegang tot verkregen kan worden vanuit de essentie van Waarheid binnenin je wezen. Het is passend om je begrip van Ascentie openlijk en gemakkelijk in Goddelijke timing en perfectie tot uitdrukking te brengen. Je intuïtie zal je begeleiden wanneer jouw juwelen van wijsheid mee te delen en wanneer niet. Eén aspect van Ascentie is om je tevreden, veilig en open te voelen wanneer jij je begrip van Ascentie meedeelt, en ook dat jij je tevreden, veilig en open voelt wanneer er geen noodzaak is om je inzichten mee te delen. De balans staat je toe om onthecht te blijven van je begrip van Ascentie terwijl je jouw wijsheid eert zonder de angst van mee te delen aan anderen wie je werkelijk bent. Sta jezelf toe om na te denken over of jij je begrippen en inzichten aan iedereen meedeelt zelfs wanneer je voelt dat zij niet geïnteresseerd zijn of houd jij je begrip terug zelfs wanneer je voelt dat anderen het werkelijk nodig zijn? Als je een evenwicht ervaart, sta jezelf toe je diepgaand te verbinden met de energie van het evenwicht, jouw volledige wezen vullend met deze heilige energie. Als je het eerste of het laatste ervaart, ontdek dan waarom, wat is de energie achter je acties en hoe kan het genezen worden?
“Ik ontwaak een grondig begrip van Ascentie wat ik openlijk en gemakkelijk bij anderen tot uitdrukking kan brengen.”
In Eeuwige Liefde,
Meester Kuthumi

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten