maandag, juli 18, 2016

Je Bent Kwaad ~ Hoe Prachtig! - 18 Juli 2016 / Brenda Hoffman


Je Bent Kwaad - Hoe Prachtig!
18 Juli 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Jullie beginnen kleine stralen van zonneschijn doorheen de massieve wolken welke jullie Licht gedurende eonen gereduceerd hebben te bespeuren, zien en voelen.
Sommigen van jullie hebben nog niet jullie Nieuwe Jij erkend, maar dat zullen jullie want dit is de tijd van dat aldus te doen.
Jullie denken dat door jullie gewoon iets te vertellen het aldus niet gebeurt. Dezelfde methode werd gebruikt om de glorieuze jij, die op de Aarde gedurende eonen verborgen werd te mystificeren en te bedekken. Wij zijn het eens met die gedachte. Op hetzelfde moment, wensen wij voor jullie om jullie veranderingen te adresseren.
Jullie zijn zo lang in de gevangenis geweest, dat jullie niet begrijpen dat de deur open is, en jullie vrij zijn om te vertrekken.
Jullie raken behoorlijk bekwaam met “Nee” te zeggen, wanneer jullie voelen iets niet te willen doen of iets te willen zijn. Jullie zoeken naar vreugde en verwachten het volledig. Jullie kwaadheid is niet omdat jullie ondergedompeld zijn in angst, maar dat jullie vreugde niet meer consistent en dieper is. Concepten waar jullie een paar maanden geleden niet over nagedacht zouden hebben.
Aldus is het dat jullie kwaadheid overgegaan is van angst naar niet voldoende vreugde. Een duidelijke indicatie dat jullie een ander wezen zijn dan slechts maanden geleden waar was.

Natuurlijk, jullie merken angst en chaos over de gehele globe heen op. Natuurlijk, worden jullie blootgesteld aan de heftige of hoogdravende en op angst-gebaseerde redes van de media. Het verschil is dat dergelijke programma’s jullie kwaad maken, niet angstig. Kwaad dat anderen niet de concepten van de Nieuwe Aarde en vreugde begrijpen. Dat anderen blinddoeken schijnen te dragen. Dat anderen doorgaan met hun levens van angst.
Te weten dat je kwaad bent, maakt je overstuur. Want een waarlijk liefdevol persoon zou anderen toestaan te voelen wat zij wensen. Ah, dergelijke gedachten betekenen dat je doorgaat op jezelf te schelden voor niet ogenblikkelijk volmaakt te zijn.
Je bent aan het evolueren, niet jezelf opnieuw te creëren. Evolutie is een proces - waar jij in het midden van bent. Iemand opnieuw creëren betekent zeer vaak ogenblikkelijk of veel sneller dan een proces.
Begrijp alsjeblieft dat als diegenen van jullie op de voorgrond jullie zelf opnieuw gecreëerd hadden, toen jullie voor het eerst jullie overgang maanden of jaren geleden initieerden, jullie zo buiten de norm hadden zullen zijn, dat anderen de mogelijkheden niet geloofd zouden hebben. Jullie zouden de Aarde in/naar twee afzonderlijke groepen gepolariseerd hebben, tegenstrijdig aan alles dat jullie probeerden te creëren. Plus, jullie fysieke wezen zou niet de onmiddellijke overgang weerstaan hebben. Aldus is het dat jullie overgang een proces is.
In dat proces, verschoven jullie van een Aarde leven van angst en pijn te verwachten naar kwaadheid dat jullie vreugde niet dieper en meer overduidelijk is. Jullie zijn waarlijk een andere Aarde entiteit.
Hoewel jullie dramatisch en bewust overgegaan zijn in onze ogen, gaan jullie door om op jullie zelf te schelden voor niet voldoende te doen of te zijn. Jullie hebben dat gedaan, en jullie zijn dat.
Begrijp je hoe ver je in een oogknipper overgegaan bent? Van doorgaande angst naar het verwachten van vreugde? Van een zwaar wezen die zoveel stukjes van het vroegere en de huidige levensangsten draagt, dat je niet het wezen was waartoe je capabel was, naar een glorieus Lichtbaken die anderen opmerken en wensen om te imiteren?
Het stukje dat voor jou het meest moeilijk is om te accepteren, zelfs in dit stadium, is dat je inderdaad een helder Licht bent. Je voelt kwaadheid of angst gedurende een paar momenten en verwacht dat iets dergelijks je leven op Aarde is in dit leven. Echter, je negeert hoe vergankelijk die angst of kwaadheid is in vergelijk met je zoeken naar en het verwachten van vreugde.
Is het niet waar, dat veel van je kwaadheid nu is dat je niet alles gecreëerd hebt dat je wenste te creëren - ofwel persoonlijk of globaal? Dat je nog niet - in je gedachten alleen - een Universeel Wezen bent? Dat je aldus ijverig gewerkt hebt om je alleen te voelen alsof je geen enkele vooruitgang gemaakt hebt?
Begrijp je dat zelfs deze acties en gedachten die je eens vasthield als heilige overtuigingen in vraag te stellen, slechts één kleine indicator is van je persoonlijke evolutie? En dat je nu opmerkt, dat wanneer je iets doet dat je niet wenst te doen in plaats van gewoon dat leven te accepteren, die manier is? Je bent zeer anders dan wat jij je nu realiseert of erkent. Het verschil dat je behoefte pusht om vreugde in iedere vorm te creëren.
Je kwaadheid op jezelf is misplaatst. Maar dat zal op de korte termijn verschuiven. Het sleutelstukje voor jou om te begrijpen en naar te handelen is, dat je vreugde verwacht - de meest duidelijk indicator van jou evoluerend naar de Nieuwe Jij van de Nieuwe Aarde.
Tob niet over je gebrek aan ogenblikkelijke vreugde creaties. Die zullen komen. Voor nu, verheerlijk je in het feit dat aldus niet te doen jou kwaad maakt. Hoe vreugdevol!
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

1 opmerking: