vrijdag, juli 22, 2016

De Raad van Stralend Licht - De Belofte van Ascentie - 21 Juli 2016 / Ailia Mira


De Raad van Stralend Licht
De Belofte van Ascentie
21 Juli 2016 / Ailia Mira (Meredith Murphy)

Wij Groeten Jullie in Liefde,
Enorme veranderingen doen zich voor in jullie levens en in de levens van anderen op jullie planeet. Wij wensen om jullie vandaag te herinneren aan de belofte van Ascentie.
Eerst, zullen wij beginnen door jullie enige geruststellende inzichten aan te bieden om jullie te helpen in/naar een staat van vrede te verschuiven.
Wij wensen te bevestigen dat wij weten dat velen van jullie de laatste tijd aan het worstelen zijn, en wij gaan door met jullie bemoediging en geruststelling aan te bieden dat alles goed is. Wij weten dat jullie je uitgedaagd mogen voelen en wij wensen te bevestigen dat wat jullie ervaren geen stap achterwaarts is. Wat nu aan het plaatsvinden is, en dat altijd doet, is een bevordering van jullie goddelijke belichaming.
Wat jullie in de wereld ervaren, en alles dat er in de wereld plaatsvindt, precies nu, is ook geen stap achterwaarts. Overal om jullie heen is vooruitgang. De zichtbare expressie en transformatie van energie. Overal om jullie heen zijn creaties waarin materie, verfijning en hercreatie de ware grote Eenheid aan het bezielen en organiseren is.
Ascentie is rijp met belofte en deze belofte is overvloedig beschikbaar binnenin jullie. Jullie kunnen eruit tappen, het weten en het leven.
De uitdagingen die jullie in je leven ervaren, zijn expressies van de uitbreiding die jullie oproepen, terwijl de frequenties van wat jullie voortroepen beginnen jullie energie te veranderen.
Als de uitbreiding begint om zich energetisch als een frequentie te manifesteren, moeten jullie in/naar harmonie gebracht worden met die grotere versie van jullie en dit moet energetisch gebeuren. Deze uitbreiding is niet alleen maar een idee, of een intentie, het is een hercreatie van jullie aanwezigheid in toenemende hogere frequenties.

De manifestatie van jullie hogere frequenties is tastbaar en creëert zeer echte verandering.
Als je verandert, mogen de veranderingen geïntegreerd worden door een ervaring die nogal vreugdevol en gracieus aanvoelt of de ervaring zou meer zoals een uitdaging aan kunnen voelen. Geen van beide zijn oorzaak voor bezorgdheid en dit is belangrijk om te weten. Zie of je nu in de waarheid daarvan binnenin jou kunt voelen. Wij weten dat je het kunt, en dit is belangrijk - want het is betrouwbaar en het is een andere manier van te relateren tot het heden dan het verleden.
Soms kunnen je frequentie verschuivingen zorgen, angst of zelfs gewoon ongemak triggeren. De reden hiervoor is dat de frequenties een echte verandering creëren, en wanneer je bestaande energiestructuren hebt die beperkend, vervormend, enzovoorts zijn, dan creëren de hogere frequenties een dramatische verandering aan jouw staat, en dit wordt gevoeld.
Deze fundamentele verfijning kan ook angsten en negatieve verwachtingen triggeren. Per slot van rekening - voor de meeste mensen in de meeste tijden, werd verandering gevreesd. Dus zou je dan in angst kunnen reageren, en wanneer dat gebeurt mag je bij jezelf gewaarworden overweldigd te zijn. Misschien ben je zelfs in paniek over wat NIET verondersteld werd met jou te gebeuren.
Je mag aan jezelf twijfelen en je afvragen, “WAAROM gebeurt dit wanneer ik ascendeer?!”
Wij willen jullie geruststellen, dat wanneer je minder gracieuze veranderingen ervaart, dit geen stap achterwaarts is. Het is wederom, een bevordering van jullie belichaming. Jullie kunnen meer uitdagende verschuivingen ervaren omdat de hogere frequentie jullie gehechtheid losschudt aangaande wat je dacht hoe je leven zou zijn en je een transactionele overtuiging hebt rondom wat aan het verschuiven is. 
Bijvoorbeeld, wanneer je gelooft dat je niet kunt overleven of niet veilig bent zonder bepaalde aspecten van je leven die hetzelfde blijven, dan wanneer deze aspecten verhoogd, bevrijd, gewijzigd worden … zal je gewaarworden dat de transformatie meer potentieel heeft om overweldigend en moeilijk te voelen.
Veranderingen en verschuivingen kunnen geleefd worden vanuit een besef dat van de oude paradigma’s van het bewustzijn zijn - door angst, zorgen, verontrusting en een gevoel van machteloosheid - of de verschuiving kan ervaren worden als een voordelige cocreatie. Je kunt kiezen om je eigen ontvouwing te ervaren vanuit een hoger weten en opzettelijk co-creëren met alles dat je bent. Het laatste is een tevoorschijn komende ervaring, het is niet voor iedereen, noch in alle situaties gebruikelijk. Je kunt bewust kiezen om in een meer geëvolueerde, verhoogde staat van bewustzijn deel te nemen en dit zal je gevoelens, keuzes en acties veranderen, aangezien je transformerende energieën ervaart.
Als je vanuit je hogere niveaus leeft, houd je ermee op te proberen de veranderingen in je leven te controleren. In plaats daarvan, zou jij je kunnen voelen alsof je vaardig bewust bent van nieuwe ritmes. Je zou gewaar kunnen worden dat je de veranderende dynamica van je eigen stromen kunt voelen en kunt afstemmen en kunt weten wat het volgende is en wanneer te handelen en wanneer te wachten. Je kunt in het weten zijn en met meer duidelijkheid/overzichtelijkheid leven. Te relateren tot verandering zoals dit, is alleen mogelijk, werkelijk, als je vertrouwt in je leven en alles dat je bent. Je kunt alleen je hogere frequenties bekrachtigen als jij je aan hen oriënteert als wie je werkelijk bent, het leven hier op Aarde laten stromen en veranderen, met je stabiliteit en weten dat het van binnenuit komt.
Wij nodigen je uit te weten dat alles dat je bent op jou verliefd is en je bewustzijn energetisch aan het transformeren is en je leven op manieren opent die voor jou gunstig zijn; dit is de belofte van Ascentie.
Met dit soort perspectief als je zienswijze, kan je relateren met je eigen verandering als een gunstige transformatie. Door te leven zoals dit bekrachtig jij jezelf om je leven aan te kunnen als uitdagingen zich voordoen, en om creatief te zijn, zelfverzekerd en nieuwsgierig binnenin veranderende ervaringen.
Wanneer je kiest om uit te lijnen met hogere frequenties binnenin jou, kies je om in/naar wat zich aan het openen is te stappen. Je staat toe wat aan het transformeren is, en her/erkend het als opstijgend vanuit een hogere frequentie welke jij bent, je energie en je gezichtspunt hervormend. Je bent geaard en bent de betrouwbaarheid van de eeuwigheid van JOU en de Eenheid welke is. Je danst in en door de openingen heen, erop vertrouwend dat je gezegend zult zijn en uitgebreid zult worden in capaciteit en Licht.
Wij bevestigen jullie en vieren jullie!
Jullie raken meer gewend in jullie lichaam aan jullie eigen uitgebreide frequenties en aan het co-creëren met alles dat jullie zijn. De grootsheid die jullie zijn is zich aan het hervormen en opent jullie leven op een nieuwe manier. Jullie informeren jullie fysieke vorm met het wezen dat jullie zijn in jullie grootsheid!
De grootsheid die jullie zijn werkt met jullie menselijke energiesysteem en jullie menselijke energiesysteem boekt vooruitgang in harmonie met alles dat jullie zijn en jullie bewustzijn kan dit weerstaan en vrezen, of omhelzen en ermee dansen.
Je kunt leven met te weten dat alles goed is en alles aan het verhuizen is in/naar het besef en de expressie van bewuste Eenheid/Eensgezindheid.
Het mag helpen om te herkennen dat grote veranderingen soms mogen toeschijnen om jou te ontpluggen van je gidsen en de door jou gevoelde verbinding met je grootsheid en de ongeziene wereld. Wanneer jij je energie en je potentiëlen aan het opwaarderen bent, is je energetische interface ook aan het veranderen. Dus als dit gebeurt, denk eraan dat dit ook natuurlijk en tijdelijk is. Weet dat je omringt bent met Liefde en met Goddelijke Wezens die met jou samenwerken en jou ondersteunen, zelfs als gedurende een tijd je niet kunt voelen dat dit dezelfde manier is. Besef dat je dan op nieuwe manieren af mag stemmen op deze grote niet-fysieke gebieden. Laat jezelf ontdekken hoe het is om te verbinden wanneer je eigen frequentie stijgende is. Nieuwe ervaringen wachten op jou en dit maakt deel uit van de pret.
Want zien jullie, geliefde vrienden, wij moedigen jullie aan om te kiezen in vrede te zijn met wat er zich aan het voordoen is en om je te oriënteren met je ware identiteit welke eeuwig is.
Jullie moeten kiezen.
Waarom niet kiezen om de descentie en integratie van je grotere Licht te ervaren, door bewuste deelname en met een gevoel van bekrachtiging?
Alles dat zich voordoet in jullie verschuivingen zal jullie in/naar nieuwe ervaringen brengen, omdat de veranderingen echt zijn en kansen/mogelijkheden zich openen als jullie energie zich verfijnt. Dit is natuurlijk.
Wanneer je eenmaal uit ieder niveau van transformatie tevoorschijn komt, zal je ontdekken dat je bewustzijn anders is. Je zult gewaarworden dat andere ideeën zich bij je voordoen, en je maakt andere keuzes in sommige delen van je leven. Deze veranderingen gebeuren omdat de oude patronen niet meer beschikbaar zijn, omdat je frequentie nu anders is. Je toegang als bewustzijn is veranderd.
Wat manifesteert in je ervaring wanneer je deelneemt vanuit het hogere bewustzijn, in plaats van te kiezen en te handelen vanuit angst, zal je versnelde uitbreiding en Licht bevorderen, en deze stijgende energie kan je gevoelens van opgetogenheid en vreugde geven.
De belofte van Ascentie is de expressie van je grotere heelheid. Je kunt zelfverzekerd relateren met de veranderingen in je leven en de wereld - uitdagen of verwelkomen - oriënterend aan de waarheid van je wezen en co-creërend met een diep gevoel van weten dat wat aan het plaatsvinden is, gunstig/veelbelovend is.
Ascentie is verzekerd. Hoe meer je uitlijnt met alles dat je bent, hoe meer dat voor jou duidelijk wordt.
Wij zijn de Raad van Stralend Licht.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009 - 2016, Ailia Mira | Expect Wonderful by Ailia Mira. All rights reserved. http://www.expectwonderful.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten