donderdag, juli 21, 2016

Ascentie Samenvatting: Wat Is Er Gaande? - 20 Juli 2016 / Michele Cornacchia


Ascentie Samenvatting: Wat Is Er Gaande?
20 Juli 2016 / Michele Cornacchia

Cobie: Onderstaand artikel heb ik vertaald omdat het vaak ‘to the point’ is. Ik ben het echter niet helemaal met de schrijfster eens, en ik zal dit uitleggen helemaal onderaan het artikel. Let wel! Het artikel is de waarheid van deze schrijfster, mijn uitleg hierover is mijn waarheid. Het is aan jou om uit te maken welke waarheid met jou resoneert.
In dit Universum is alles energie en dit is een feit. Het betekent dat wij in een oceaan leven van tijdloze/ruimteloze energie - Licht - dat zichzelf als jou, mij, alle zielen in de wereld, de bomen en de vogels buitenshuis, de planeet, de sterren en alles dat in het Multiversum bestaat manifesteert. Alles is ÉÉN en verbonden. Alles is onderling afhankelijk omdat niets kan bestaan in een geïsoleerde staat, zonder een doel, een reden om er te zijn. Een boom heeft aarde nodig om te groeien, water en licht. Het kan niet zonder één van hen bestaan. Wij hebben voedsel nodig om onze lichamen te onderhouden en het voedsel heeft ons nodig om te groeien. Een walvis heeft vis nodig om te leven, de vissen hebben, bijvoorbeeld, plankton nodig en het plankton heeft zonlicht nodig.
Het leven in de 3D kan onder alleen bepaalde condities bestaan, zoals de afstand welke de Aarde van de Zon scheidt. Te dichtbij, te heet, geen leven. Te veraf, te koud, geen leven. We kunnen zeggen dat alles is zoals het zou moeten zijn, alles en iedereen is precies geplaatst waar zij bedoeld zijn te zijn; waar zij kiezen te zijn. Alles is in Goddelijke Orde, zelfs in wat toeschijnt te zijn als chaos bestaat een niveau van orde welke nodig is om geboorte te geven aan bepaalde gebeurtenissen. Denk na over de dood van een ster in/naar een supernova; een gigantische explosie, vaak vele lichtjaren groot. Stukjes gas, moleculen en materie  de kosmos ingegooid zonder een overduidelijke orde - chaos - en van daaruit, kan een nieuwe generatie van sterren gecreëerd worden met dezelfde “bouwstenen” die de levende ster samenstelden, welke dezelfde “bouwstenen’ zijn die de atomen van onze lichamen opmaken! Was die explosie chaos of was daarin een verborgen orde? Op één niveau was het chaos, maar op het hoogste niveau was het orde.
Kijk naar de Rij van Fibonacci; alles is ontworpen onder mathematische regels, alles is perfect in diens individuele expressie. Inderdaad het is een individuele expressie van de gehele “IK BEN” en het geheel dat jij bent (IK BEN) zoals andere facetten van een enkele diamant. Allen zijn unieke expressies van dezelfde steen, zoals jij en ik. Dan geven we het een naam en labels, we ervaren het leven door de ogen van de 3D werkelijkheid, we scheiden het individu van de Eenheid welke dat wezen is, en we vergeten dat we de eeuwigheid zelf zijn. Dit gebeurt omdat, wanneer wij op een planeet incarneren met een dergelijke extreme dualiteit en dichtheid, zoals de Aarde, wij onze frequentie zozeer verlagen om in een fysieke omgeving te bestaan.


Wij zijn Multidimensionale Wezens en we bestaan, of we er ons nu wel of niet bewust van zijn, in vele dimensies tegelijkertijd, en wij gaan in elk van hen te werk onder specifieke regels. Onze echte expressie, vaak het Hogere Zelf genoemd welke zuivere energie is, zou ons voertuig desintegreren, zulks is de kracht dat het heeft. Inderdaad ons voertuig kan die frequentie niet verdragen. Maar … zoals jullie weten zijn wij in dit Ascentieproces! En dit is ongelooflijk verbazingwekkend! Omdat wij langzaam weer bewust worden van onze Hogere Identiteit, het wezen dat we op een zielniveau zijn. Wij brengen vanuit andere dimensies, -rechtstreeks vanuit de Bron (JIJ)- de hogere frequenties omlaag en op hetzelfde moment verhogen wij onze frequentie vanuit dit niveau zodat wij elkaar halverwege kunnen ontmoeten en steeds hoger en hoger en sneller en sneller kunnen gaan.
Als een consequentie wordt het onmogelijke mogelijk, omdat nu onze fysieke lichamen in staat zijn om onze hogere frequentie te verdragen en daarom onze identiteit, bekwaamheden en besef. We kunnen in een breder gedeelte van werkelijkheid te werk gaan. Om een voorbeeld te nemen, het menselijke oog kan niet het gehele Lichtspectrum zien, het infrarood of het ultraviolet, maar zij bestaan en zij zijn daar. Als jij je vibratie verhoogd begin je toegang te verkrijgen tot nieuwe gedeeltes van werkelijkheid, en heb je een andere gewaarwording voorbij de illusie van afscheiding, de tijd/ruimte. Je begint dingen anders dan anderen te ervaren, alsof je een breder gedeelte van het Lichtspectrum kunt zien.
Alles gebeurt in het hier en nu, er is geen “daar” en “hier” omdat alles kwantum statistisch verstrengeld is. Je wordt je bewust de schepper binnenin de Schepping te zijn en dat de schepper en creatie Eén en dezelfde zijn. Jij bent de golf, maar de golf is niet afgescheiden van de oceaan; het is de oceaan. Dat is waarom het derde oog aldus benadrukt wordt in de spirituele gemeenschap. De ogen zijn het symbool van de dualiteit, rechter en linker hemisfeer, vrouwelijk en mannelijk. Het ENE oog, of derde oog, is de eenwording, gewaarwording voorbij de dualiteit, het hogere besef, de goddelijke wijsheid; geassocieerd met zieners, proveten en visionairs en ook met artiesten.
Zoals jullie al weten is ons DNA aan het veranderen en morfen vanwege de energieën die wij via onze Zon, de Centrale Zon en de Grote Centrale Zon ontvangen. Het Gamma Licht kan en is ons DNA aan het veranderen. Ook dit is wetenschappelijk bewezen, maar is ook gelinkt aan onze spirituele expressie. Een volledig functionerend menselijk wezen, zoals het gecreëerd en bedoeld was om te zijn, heeft 12 DNA-strengen, welke diens volledige expressie van Zelf toestaat in diens voertuig ondergebracht te worden. Een wezen dat één is met God -Licht-. Het was zo in de oude tijden, voordat ons DNA gesnoeid werd om van ons een onbewust slavenras te maken door wie denkt ons te kunnen controleren. Hetgeen onmogelijk is omdat IK wegens het geboorterecht vrij BEN.
Dit wezen dat God genoemd wordt, en alle religies zijn het hiermee eens, zelfs als wij hier voorbij religie zijn, is Liefde. Inderdaad de hoogste expressie van zichzelf is Liefde. God is alles dat bestaat, “de Alfa en de Omega”, wat betekent dat het het volledige spectrum is, het geheel; het slechte en het goede, het lange en het korte, licht en duisternis. Wat op diens beurt betekent dat God niet alleen alles is dat bestaat, maar zelfs alles dat niet bestaat! Denk na over bijvoorbeeld de illusie van afgescheidenheid: het is een feit dat het een illusie is: het bestaat niet. Maar op een bepaald niveau schijnt het echt te zijn wanneer het uiteindelijk niet echt is. Op dezelfde manier SCHIJNT God afgescheiden te zijn van jou maar is dat uiteindelijk niet. God is zowel het echte als het onechte, de ontwaakte en de slapende.
 “Duisternis” of de afwezigheid van Licht - informatie - is een expressie van God maar NIET diens totaliteit. Het is een illusionair facet, illusionair omdat op het moment dat het licht schijnt, wat onbewust was, wat slapende was bewust en wakker wordt. Waarom? Omdat nu de informatie aanwezig en stromend is, daarom herinnert duisternis zichzelf als licht! Het wordt ÉÉN met het Licht. Zoals in het Yin Yang symbool. De eenwording tussen licht en duisternis is de waarheid. Duisternis is TOTAAL een illusie, en het Licht alleen kan geen diepte hebben. Wat gebeurt er wanneer je het licht in een donker kamer aandoet? De duisternis WORDT licht! Dus alles is Licht aan het einde maar niet voordat het Licht zichzelf ervaart als wat het niet is: duisternis! God - Liefde/Licht- om zichzelf te begrijpen, om bewust te worden van wat het betekent te zijn wat IS, moet zichzelf ervaren als diens tegengestelde, wat NIET IS. Dat is de reden van de illusie van de dualiteit! Aangezien alles Eén ding is, in het absolute rijk is er alleen dit wezen, JIJ, en niets anders, dus hoe wordt jij je bewust van wie je bent, van wat je kunt doen? Je leeft je leven! Precies, dat is het God spel! Als in de hoogste dimensie niemand anders daar is, dan is het alsof je niet bestaat. Denk aan jezelf als de grote kosmos maar zonder sterren, planeten, niets. Alleen zuivere stilte, alles is statisch en onveranderlijk. Je kunt alleen weten dat JIJ alles bent dat er bestaat door binnenin de kijken, maar zonder een “externe” WAARNEMER -degene die de werkelijkheid CREËERT- “besta je niet”. Dus scheid jij je van jezelf af om naar jezelf te kunnen kijken en je eigen grootsheid te herkennen. Je Zelf! Zie, het is God, JIJ, degene die de illusie van afscheiding creëert.
Je hoogste en echte expressie is de energie genaamd Liefde welke de som is, de totaliteit of, zoals wij zouden zeggen, de transcendentie van alle lagere emoties - energie in beweging - de totale som van God. En, tussen haakjes, “God” is slechts een label, een naam die wij gebruiken om te identificeren waar wij over spreken. Als je zegt, “Universum”, Singulariteit”, Nulpunt”, “Liefde”, “energie”, “Jij” spreken we over hetzelfde! Ja, omdat IK ÉÉN BEN met alles dat bestaat! En dit is de hoogste waarheid die je kunt krijgen.
Religies zijn nu bedoelt om te verdwijnen, omdat zij niet in de beste belang is van de mensheid. Zij vervormden de oude waarheden en hebben God afgescheiden van de mens, terwijl zij Eén en hetzelfde zijn. Zij hebben God gepersonifieerd als een wezen “daarboven” waar je bang voor moet zijn omdat hij jou be/veroordeeld, jou straft. Toen noemden zij het Liefde, wat op diens beurt de illusie voedde dat Liefde lijden, controle, oordeel en bezit is. Omdat je moet gehoorzamen en jij jezelf aan God moet onderwerpen, want anders zal je gestraft worden! Ik zeg dit: je zult lijden totdat je ertoe komt om van jezelf te houden! Dan wanneer je jouw natuurlijke vibratie bereikt -Liefde, wie je bent - houdt het lijden op, zoals de duisternis zichzelf oplost wanneer je het Licht aandoet. Een andere consequentie van dit religieuze geloof is dat wij er altijd naar neigen om Liefde (God) buiten onszelf te zoeken in plaat van binnenin. In plaats 100% van onszelf te houden en ons herinnerde Zelf mee te delen, proberen wij om onze onuitblusbare verlangen tevreden te stellen met uitwendige voldoening, vergetend van onze inwendige motivatie. Niet te vergeten dat het vrouwelijke aspect van God, de Godin, volledig “uitgewist” werd van onze wereld. Dat is waarom vrouwen als inferieure wezens gezien worden, letterlijk als dingen om te bezitten nadat je een contract tekent (het huwelijk). Zij zijn ons, de andere helft van het leven, en wij zijn hen. Het is alsof wij compleet onze emotionele wereld afgesneden hebben; inderdaad mannen hebben extreme moeilijkheden met het erkennen en tot uitdrukking brengen van hun emoties. Het vrouwelijk is wat ons kan voortstuwen om een directe ervaring te krijgen van het spirituele rijk, zodat wij de waarheid zelf kunnen zien zonder gemanipuleerd te worden.
Religies vragen jou een dogma, een regel te volgen; die je vrijheid wegnemen om de feitelijkheid in vraag te stellen en een directe ervaring te hebben van waar dit allemaal over gaat. Waarom? Omdat iemand God al voor jou gevonden heeft, dus hoef je alleen maar een volger te zijn, geen vrije denker. Dit is waarom het vrouwelijke op de Aarde onderdrukt werd, zodat de massa’s gemakkelijker gecontroleerd zouden kunnen worden. We voelen ons soms zelfs over onze emoties beschaamd, een zintuiglijke fysieke expressie van die energie waar je van gemaakt bent, ALLEEN met een fysiek lichaam. Er is niet zoiets in de hogere dimensies aangezien wij “daar” dit pak niet dragen. Deze twee dingen zorgen ervoor dat ik nadenk over alle vervormingen, taboes, schaamte die wij rondom de seksualiteit plaatsen, hetgeen de waarachtige brug is om concreet onze hogere natuur te ervaren. Dat is waarom wij nu in het Gouden Tijdperk zijn, ongeacht wat je ziet gebeuren in de gecontroleerde reguliere media.
De Kwantum Fysica bevestigde dat, wel, alles, in principe ÉÉN is, dus het praten over afscheiding is zonder betekenis. Wat wetenschappers - niet zij allemaal - falen te zien (omdat hun pijnappelklier - derde oog - gesloten is!) is dat deze tijdloze-ruimteloze werkelijkheid niet iets is dat je alleen opgeschreven in een boek vindt, of bewezen met machines in een laboratorium! Het is de aard van het bestaan en je kunt het voelen, het leven en het zijn! Dit is het spirituele aspect van de kwestie. De wijsheid die door de tijdperken heen echoot in iedere cultuur rondom de globe.
Nieuwe data is nu stromend, en wezens rondom de globe zijn aan het ontwaken op een ongeëvenaarde snelheid. Een nieuwe werkelijkheid is bezig naar de oppervlakte te komen, eentje van broederschap, zusterschap, eenheid en dienstverlening. Dus laten we dit zijn en deze “nieuwe “ collectieve werkelijkheid creëren, een paradijs dat wij in Liefde en Eenheid kunnen delen. Laat er Licht zijn! Wij zijn hier om elkaar wakker te maken. Zegeningen!
****
Cobie: Hier volgt een gedeelte waar ik het niet mee eens ben en waar ik een andere waarheid zie, er zijn nog meer aspecten, maar onderstaande is voldoende.
“Michelle schreef het volgende:
 “Duisternis” of de afwezigheid van Licht - informatie - is een expressie van God maar NIET diens totaliteit. Het is een illusionair facet, illusionair omdat op het moment dat het licht schijnt, wat onbewust was, wat slapende was bewust en wakker wordt. Waarom? Omdat nu de informatie aanwezig en stromend is, daarom herinnert duisternis zichzelf als licht! Het wordt ÉÉN met het Licht. Zoals in het Yin Yang symbool. De eenwording tussen licht en duisternis is de waarheid. Duisternis is TOTAAL een illusie, en het Licht alleen kan geen diepte hebben. Wat gebeurt er wanneer je het licht in een donkere kamer aandoet? De duisternis WORDT licht! Dus alles is Licht aan het einde maar niet voordat het Licht zichzelf ervaart als wat het niet is: duisternis! God - Liefde/Licht- om zichzelf te begrijpen, om bewust te worden van wat het betekent te zijn wat IS, moet zichzelf ervaren als diens tegengestelde, wat NIET IS. Dat is de reden van de illusie van de dualiteit! Aangezien alles Eén ding is, in het absolute rijk is er alleen dit wezen, JIJ, en niets anders, dus hoe wordt jij je bewust van wie je bent, van wat je kunt doen? Je leeft je leven! Precies, dat is het God spel! Als in de hoogste dimensie niemand anders daar is, dan is het alsof je niet bestaat. Denk aan jezelf als de grote kosmos maar zonder sterren, planeten, niets. Alleen zuivere stilte, alles is statisch en onveranderlijk. Je kunt alleen weten dat JIJ alles bent dat er bestaat door binnenin de kijken, maar zonder een “externe” WAARNEMER -degene die de werkelijkheid CREËERT- “besta je niet”. Dus scheid jij je van jezelf af om naar jezelf te kunnen kijken en je eigen grootsheid te herkennen. Je Zelf! Zie, het is God, JIJ, degene die de illusie van afscheiding creëert.
Je hoogste en echte expressie is de energie genaamd Liefde welke de som is, de totaliteit of, zoals wij zouden zeggen, de transcendentie van alle lagere emoties - energie in beweging - de totale som van God. En, tussen haakjes, “God” is slechts een label, een naam die wij gebruiken om te identificeren waar wij over spreken. Als je zegt, “Universum”, Singulariteit”, Nulpunt”, “Liefde”, “energie”, “Jij” spreken we over hetzelfde! Ja, omdat IK ÉÉN BEN met alles dat bestaat! En dit is de hoogste waarheid die je kunt krijgen.”
Bovenstaande is ook hoe ik het lange tijd begrepen heb. Maar gedurende een driekwart jaar nu ben ik daarop teruggekomen. Ik ben namelijk van mening dat Duisternis en Licht bij elkaar horen. Dat zij in evenwicht behoren te zijn om te kunnen weten en begrijpen wat Liefde IS. Precies zoals het Yin Yang symbool, en niet met de betekenis die de schrijfster eraan hangt. Derhalve kan duisternis nooit een illusie zijn. Een illusionair facet zoals de schrijfster ons vertelt. Vandaar ook dat ik al een paar keer verteld heb, dat wij niet in een illusie leven, omdat Vader/Moeder/Ene geen illusie zijn. Zij zijn Duisternis en Licht in perfect evenwicht. En dat is wat wij ook voor onszelf voor elkaar moeten zien te krijgen. Dat is wat dit hele 13 dimensionale systeem voor elkaar moeten zien te krijgen. En er zijn, zoals ik dat nu zie, slechts tijdelijke punten van waarneming waarin het evenwicht volmaakt is.  
Er wordt altijd gesproken over een licht laten schijnen in de duisternis. De duisternis gaat op in het licht wordt hierboven verteld. Dat denk ik niet, de duisternis verdwijnt. Wat gebeurt er wanneer je het licht weer uitdoet? De duisternis keert terug. Het was niet verdwenen, het had zich alleen maar teruggetrokken, zoals dat heet. Dus eigenlijk is dit niet een echt goed voorbeeld.
Laten we naar een groter voorbeeld kijken. De Aarde en de Zon. We hebben de nacht- en dagzijde op de Aarde. Aan de ene zijde is het licht aanwezig aan de andere zijde is duisternis. Dag en nacht, in volmaakt evenwicht. Wij hebben dat ook nodig voor ons voortbestaan. Altijd licht of donker is niet goed voor vele zaken, bijvoorbeeld onszelf of de natuur. Wij hier in de derde dimensie hebben rust nodig, een adempauze om ons weer op te laden, en dat doen we wanneer het donker is, nacht is. We rusten. Overdag zijn we actief en verbruiken de opgedane energie van onze nachtrust.
Twee keer in het jaar hebben we een Equinox, een dag waarop de Aarde, dag en nacht, in perfecte uitlijning, evenwicht is. Daarna zeggen wij is het evenwicht weer verdwenen, maar is dit ook echt zo? Want wat de ene zijde teveel heeft, heeft de andere zijde te weinig, nietwaar? Dus daar is ook een evenwicht in aanwezig. De duisternis en het licht moeten in evenwicht zijn. En het IS in evenwicht, hoe je er ook naar kijkt.
Kijk naar nog een groter plaatje … Wat zou de ruimte zijn zonder diens sterren? Een levenloze ruimte, want zonder sterren zal er geen leven zijn. Wij hebben onze ster, de Zon, nodig om hier in de derde/vierde dimensie in de fysicaliteit in leven te zijn.
En we kijken dan nog weer verder … We kunnen ons Vader God als de lege donkere ruimte voorstellen, en Moeder God als het Licht, de Sterren. Vader God is toch de rustige/stille kracht op de achtergrond? Moeder God is toch de actieve/bewegende kracht op de voorgrond. Het is ook Moeder God die naar voren treedt bij mij, om me te helpen met een vertaling van een boodschap van Vader God. Het is nooit Vader God. En zij zijn beide in perfect evenwicht met elkaar. Precies zoals de Ene hen uitgestuurd heeft.
Dus hoe zou je moeten weten wat Liefde is zonder Duisternis? En dat is dus waarom dit hele 13 dimensionale systeem opgezet is, om ervaringen op te doen, zodat we kunnen bepalen wat Liefde echt is. De Ene leert zo zichzelf kennen, want hij/zij is beide. Duisternis/Licht. In perfect evenwicht. En de één is niet meer dan de ander, de duisternis is beslist geen illusie. En dus kunnen wij ook niet in een illusie leven. De enige illusie is dat wij denken en geloven afgescheiden te zijn van elkaar van Vader/Moeder/Ene.
Licht en Duisternis hebben elkaar nodig. Het Licht heeft Duisternis nodig. Je zou kunnen zeggen dat de duisternis opladend is en tot actie aanzet. Het Licht kan niet bestaan zonder deze positieve agressie, want anders zou het Licht passief zijn, en niet tot actie over kunnen gaan. Het mist dan de aandrijving, de aansturing, zo je wilt. Het raakt inert (willoos, traag). Licht zet zich ertegen af als het ware. En Duisternis zonder Licht? Kijk naar wat hier op Aarde gebeurt en je hebt je antwoord. Licht is Liefde, en Licht/Liefde ontbreekt in alleen Duisternis. Aan beide uiteinden van dit spectrum, Licht en Duisternis, kunnen beide op een niet liefdevolle manier werkzaam zijn. De één door de inertheid, willoosheid, traagheid, de ander door ongebreideldheid, vernietigend, macht-over.
En nu kan ook onderkend worden dat dualiteit een bestaand feit is en geen illusie. Duisternis en Licht zijn twee tegengestelden. Dualiteit.
Hier zijn nu twee ‘waarheden’ aan jullie gepresenteerd. Voel erin met je hart. Ik besef dat ik hier nogal wat tegenspreek, aangaande dat wat ons altijd verteld werd. Voor mij is het duidelijk dat Vader/Moeder/Ene, bij wijze van spreken, de keuze maken om Liefde te ZIJN. En dat is dus wat Liefde werkelijk is, je kunt geen Liefde zijn zonder de achter/ondergrond van duisternis, de positieve agressie. Maken wij niet de bewuste keuze om Licht/Liefde uit te sturen naar de Duisternis/Duisteren? Worden wij niet door hen aangezet tot? Beseffen en leren wij niet wat Liefde echt betekent, IS? Het is een wisselwerking dat leidt naar evenwicht.
In Liefde,
Cobie

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2016 - Michele Cornacchia - https://illuminations2012.wordpress.com/

8 opmerkingen:

 1. dualiteit is de ervaring in het ego (hoofd ). de eenheid, je waarachtige authentieke zelf is in het hart . als je inziet dat in de uiterlijke wereld het ene niet beter is dan het andere, alles gewoon is, dan doet het hart zijn intrede want het hoofd maakt plaats ( het ego ) of anders gezegt we laten los los los tot dat de we een goede sterke verbinding hebben met het hart . het 5D bewustzijn komt tot stand . ( dit alles met de onvermijdelijke groeipijnen natuurlijk, ik weet er alles van ;-)
  de details van het willen weten zijn eigenlijk niet zo belangrijk, dit komt vanuit ons nieuwsgierig hoofd, als de verbinding met ons hart tot stand komt, herinneren we onze kinderlijke onschuld en vertrouwen . eenvoudig, simpel, aangenaam, vrolijk, humor, speels, enz..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Ben,

   Laat ik voorop stellen en benadrukken dat ik je niet oordeel over wat dan ook. Jouw pad is jouw pad natuurlijk, en jouw waarheid is jouw waarheid en dat respecteer ik.

   De vraag die bij mij naar boven komt is de volgende.

   Je bent hier in dit dimensionale systeem om zoveel als mogelijk is ervaring op te doen voor Vader/Moeder/Ene. Dat is het doel. Vader/Moeder/Ene wil zichzelf leren kennen. Zijn wij dan hier om maar zo snel mogelijk omlaag in de dimensies te gaan, en dan weer zo snel mogelijk omhoog terug naar Vader/Moeder/Ene of de Godheid, zo je wilt? Of zijn wij dus hier, zoals ik al zei, om zoveel mogelijk ervaring op te doen, en ons bewustzijn uit te breiden?

   Is dat dan alleen het herinneren van onze kinderlijke onschuld en vertrouwen, eenvoudig, simpel, aangenaam, vrolijk, humor, speels. Want het herinneren zegt het al, we kennen dat al, dat hoeven we niet meer te leren. Het gaat om de ervaring, en dat is willen weten hoe iets in elkaar steekt, want hoe leer je anders, hoe breid je anders je bewustzijn uit?

   Hier op Aarde zijn ongelooflijk veel onwaarheden, en het is aan ons om via ervaring, door na te denken over zaken die ons voorgelegd worden, de waarheid boven water te krijgen. Door logisch te redeneren, door de gereedschappen te accepteren die ons aangereikt worden, om via ervaring te gaan begrijpen wat Liefde is.

   Dit is ook het geval in de 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, 11D, 12D en 13D, alleen in/op een andere frequentie, dichtheid, trilling. 5D is niet zaligmakend, maar het is een trap, dimensie, omhoog waar weer andere zaken onderzocht worden en andere ervaringen opgedaan worden, en zo ga je steeds verder omhoog.

   De drang die in ons allemaal huist, is de drang die meegegeven is door de Ene om ervaringen op te doen, om via ons zichzelf te leren kennen op zoveel mogelijk manieren als het maar kan.

   Ego is ons overlevingsinstinct dat een veel te grote plaats toebedeeld gekregen heeft, juist doordat negatief en positief, Licht en Duisternis zo uit balans zijn.

   En zo zie ik het dus,
   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
  2. Beste Ben ,zoals jij het ziet hoort het te zijn,maar veel mensen beseffen niet dat wij als enigste planeet nog ondereen galactische twist zitten.Er is een galactische oorlog aan de gang omdat de reptielen en archonten onze planeet nog niet willen los laten. Ze leven van onze energie ,de plaeiades zijn als laatste bevrijd in 1999 .hun ondersteunen ons om los te krijgen.Nog steeds hebben wij een plasma scherm rond de aarde dat ons moet weerhouden om verder te ascenderen ,maar het schiet al op ,er word iedere dag hard aan gewerkt.Hun hebben veel compassie met ons omdat ze weten wat het is om ingedamt te worden. Alle lijden is van de archons ze leven op laag frequente energie,kijk maar hoeveel aanslagen er de laatste tijd zijn .om ons in de angst te houden is allemaal laag freqent. In geen enkele hogere dimensi bestaat er lijden en last ,en waarom omdat je vanuit je hoger bewustzijn alleen maar liefde creeert.
   mvrg , Magdalena.

   Verwijderen
 2. Ik begrijp je Cobie,
  ik wens je veel wijsheid en inzicht op je reis.

  veel liefs Ben

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Lieve Cobie, Je zet ons weer aan het denken en voelen, dankjewel!
  Voor mij is het donker geen illusie. Het is er wel degelijk en is het de bedoeling dat het in harmonie is met het licht. Om het voorbeeld te nemen van de donkere kamer waar het licht aan gaat. Het donker wordt dan (tijdelijk) opgenomen door het licht maar is er nog wel. Tijdens onze reis ervaren we eerst veel donker, onze bewustzijnsgroei maakt dat we meer in balans komen en het donker daarin meenemen. Uiteindelijk, vanuit balans, weten we dat we alles in ons hebben wat met het donker te maken heeft maar door het toegenomen licht in ons is er een balans ontstaan en is het donker "opgelost" maar kunnen we licht en donker altijd weer scheiden als we dat willen.
  Zo zie ik het ook met het ego. Een hele lange tijd staat het ego op zichzelf, los van het hart. Het ego staat voor mij dan voor het donker en het hart voor het licht. Het hart en het ego werken lange tijd niet samen. Eerst is er een opgeblazen ego, daarna vaak een spiritueel ego. Uiteindelijk komt er een punt dat we het ego kunnen bedanken voor alle leermomenten en vervolgens weer uitnodigen om in het hart plaats te nemen. Tijdens healingen, waarbij ik dit vraag zie ik dat het ego het heerlijk vindt om weer opgenomen te worden in de hartruimte. Ik zie de kleuren van het hart in regenboogkleuren en ik zie het ego daar dan helemaal in oplossen. Een versmelting vindt dan plaats...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Toevoeging: voor mij persoonlijk geldt dat ik door deze balans alles kan voelen als ik dat wil. Vanuit het bewustzijn van mijn donkere deel kan ik voelen wat de zwaarste criminelen voelen, omdat ik immers ook daar geweest ben. Dit bewustzijn zit in mij en maakt dat ik nooit oordeel over die ander. Het toegenomen licht en de ontstane balans maakt dat ik weet dat ik daar nooit meer zal zijn. Als het donker een illusie zou zijn dan zou dit bewustzijn ook niet meer in ons zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel Jozette voor je reactie!

   Ik had het ego en het hart, zoals jij het benaderd nog niet op die manier bekeken, maar is perfect! Dank je wel daarvoor.

   En deze zin wil ik graag even herhalen, want die is zo duidelijk, het is gewoon zonde om die slechts eenmaal te lezen ... "Uiteindelijk, vanuit balans, weten we dat we alles in ons hebben wat met het donker te maken heeft maar door het toegenomen licht in ons is er een balans ontstaan en is het donker "opgelost" maar kunnen we licht en donker altijd weer scheiden als we dat willen." En dat "als we dat willen" is om het te kunnen onderscheiden natuurlijk.

   En aan je laatste zin zou ik iets toe willen voegen. "Als het donker een illusie zou zijn, dan zou dit bewustzijn ook niet meer in ons zijn, en zouden we nooit evenwicht kunnen bereiken."

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 5. Een kleine correctie wil ik hier even bekend maken, aangaande mijn eigen toevoeging/waarheid op het artikel. Ik gebruikte het voorbeeld van de Zonnewende, dit moet natuurlijk zijn de Equinox. Ik heb het inmiddels aangepast.

  In Liefde,
  Cobie

  BeantwoordenVerwijderen