woensdag, juni 01, 2016

Sandra Walter - Het Nieuwe Zelf: Eenheid, Waarheid en de Ascentie Tijdlijnen - 31 Mei 2016


Sandra Walter
Het Nieuwe Zelf: Eenheid, Waarheid en de Ascentie Tijdlijnen
31 Mei 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De energetische verschuiving van de 4-6 Juni Toegangspoort is voor ons aanstaande. Poortopzichters, wij openen op Woendsdag, wat krachtig zou moeten zijn gepaard gaande met onze Woensdag Eenheid-Meditaties. Dit leidt ons in/naar vier maanden van het nieuwe, nieuwe, nieuwe; De Nieuwe Mens, de Nieuwe Aarde, het Nieuwe Paradigma onthullen zichzelf duidelijker dan ooit. De Gechristende Ascentie Tijdlijnen zullen bekrachtigd, gestimuleerd en versneld worden om uit te lijnen met de 2017 invoer (de drie lichtflitsen zoals vorig jaar besproken). Maar laat ons niet vooruit gaan lopen; wij moeten iedere fase correct voltooien aldus de hoogste mogelijkheden zich uitspelen. De focus is op deze Nieuwe Juni maand en diens opmerkelijke geschenken.
Het collectief neigt er naar om de bekrachtiging (stilstand, angsten, twijfels, het spel van het wachten) te vertragen. Echter, een enorm groot gedeelte van het collectief die de Ascentie uitoefeningen omhelsd hebben, kwamen hun persoonlijke angsten onder ogen en hebben hun negatieve emotionele constructies afgeschud en zijn bereid om de Waarheid onder ogen te komen; het Ware Zelf dat resoneert met Goddelijke Onvoorwaardelijke Liefde, de Belichaming van het Schepper Zelf, en een levensstroom toegewijd aan de Dienstverlening aan het geheel. Deze Toegangspoort is een grandioze kans voor het hoog-vibrerende collectief om het collectieve bewustzijn te verhogen. Wij kunnen iedereen helpen, zelfs diegenen die verstrikt zitten in angst, in de obsessie met samenzweringen, in de obsessie met het verleden, of negatief gedrag en oordeel. Lichtwerkers hebben dit gedurende decennia gedaan, en wij staan op het punt om een zeer krachtige boost in het Lichtquotiënt te ontvangen. Denk eraan dat het alles versterkt; zoals altijd, raak duidelijk over wat wel of niet in resonantie is met je Ware Zelf.
Kijken naar de Blauwdrukken - Het Grotere Overzicht
Energieën zullen in/naar het Zonnesysteem stromen gedurende de volgende vier maanden, gericht op het transformeren van het collectief om uit te lijnen met een hogere Ascentie Tijdlijn. Op een macro niveau, betekent dat vooruitgang richting disclosure, politieke veranderingen, en de beweging richting een gezonder financieel systeem. Het micro niveau ben jij - ieder op zichzelf staand individu - die de Waarheid onder ogen komt aangaande diens eigen creatie en het maken van keuzes om het Ware Zelf bekend te maken, te onthullen en te omhelzen. Je helpt de macro via de micro van je persoonlijke gedachten en vibratie. Het collectief mag kiezen om het proces te vertragen door lage vibrationale gedachten, emoties, gedragingen (niet behulpzaam, maar wij kunnen hen niet dwingen om positief te zijn), niettemin zullen openbarende energieën moeilijk zijn om te vermijden. Vibratie = vibratie. Lage vibraties zijn ingesteld voor zelfvernietiging tijdens dit proces. Het is van toepassing op individuen net zoveel als het van toepassing is op regeringen. Neem er nota van hoe zich dat voor jou presenteert, en maak dienovereenkomstig veranderingen.

Technisch, werden wij allemaal andere wezens in December 2012. Naderhand, brachten wij drie jaren door op het Pad van Meesterschap (de traditionele drie jaren van dienstverlening van het Gechristende sjabloon), gingen door vier Equinoxen - Bloed Maan Toegangspoorten heen, en elimineerden toen de onjuiste tijdlijnen en programma’s welke het collectief in een lus hield van onjuiste werkelijkheden aan het einde van 2015. Zoals altijd, nemen deze gebeurtenissen enige lineaire tijd om te settelen in onze collectieve gewaarwording.
Het volgende is de Juni-September persoonlijke/wereldwijde disclosure versterking. Persoonlijk heb ik al ET contact, communicatie met interdimensionale wezens, en praat met de Zon. Ik begrijp dat de algemene bevolking dit moet horen van een traditionele leider, het leger (of een man) zodat het voor hen *echt* zal zijn. In alle oprechtheid is niets zo echt als de persoonlijke ervaring, wat het waarom is dat ik het Ascentie Proces onderwijs. Totdat je hart zich opent voor de Bron, totdat het onbekende bekend wordt, zullen het verstand, het ego en de emoties dezelfde standaard werkelijkheid opnieuw creëren. Zonder de waarheid van Liefde of je Ware Zelf te kennen, kunnen andere agenda’s je standaard werkelijkheid overheersen. Dit is een passage om de standaard werkelijkheid in het collectieve bewustzijn te overschrijven en weg te doen.
Disclosure van een politiek leider is iets dat het slapende collectief (en vele ontwaakten) nodig heeft om hun Waarheid te spreken. Deze stap komt met een grote bevrijding/loslating van emoties, overtuigingen en duizenden jaren van disharmonie, dus voor de meesten zal het niet gemakkelijk zijn. Dat is waarom wij de preventieve actie van Eenheid-Meditaties ondernemen, de belichaming van de Gechristende Staat, en moment-na-moment keuzes om vanuit het Hart te spreken en te handelen, om evenwicht te creëren.
Spirituele Disclosure
Velen op het Pad van Ascentie zullen dit jaar een volwaardige belichaming van de Gechristende Staat ervaren. Met die vibratie die door de Noosfeer stroomt, versnelt alles. Alles. Dat bereid ons voor op een sterke versnelling na September, hetgeen ons rollend precies in/naar 2017 en de drie Lichtflitsen zal sturen. Krachtig en zuiver, goddelijk gecodeerde Lichtgolven welke permanent de vibratie van het collectief naar een hogere staat verschuiven. Hoe sterk dit zal zijn, hoe het zich ontvouwt, en wat het met ieder individu doet - of de almachtige *wanneer* vraag - wordt niet meegedeeld. Terwijl het eruit ziet als een krachtige gebeurtenis, voelt het naadloos, Goddelijk. Op een manier, voelt het alsof het al voor velen gebeurde, die nu achterover leunen om te helpen. Ik zal hier volgende week meer over spreken in de ‘Lauren Galey’s Quantum Conversations Broadcast’.
Ik heb geen gehechtheid aan of wij dit wel of niet kunnen volbrengen. Tot dusver, heeft alles zich op de hogere tijdlijn ontvouwen sinds 2011. Wij spelen het altijd klaar om het werk gedaan te krijgen. Deze projectie voelt bereikbaar vanwege de keuzes die de LichtStam zal maken gedurende de volgende vier maanden. De resonantie van het Verenigde Hartraster, de Bron-Vonk van het Ware Zelf zal versterkt worden - door bewuste keuze. De eerste belichamers (de belichaming van unieke expressies van het Christus Bewustzijn) zullen de Echte mens in iedere actie, ieder woord, iedere daad en creatie demonstreren. Het laat de mensheid een alternatieve manier van zijn/bestaan zien. Met de energieën gericht op openbaring, wordt dit de grootste openbaring op de agenda: wat een Echt Mens is, waarom Gaia  aan het transformeren is om een populatie van hogere vibrationale wezens en de overkoepelende kosmische agenda van een Nieuw Paradigma van Goddelijke Liefde en Vrede te accommoderen.
2016: Geen-Lineaire Versnelling
Dit jaar gaat verder met de bizarre sensatie van tussen werelden in te lopen; het voelt alsof wij holografisch hier zijn, en niet volledig hier in de vorm. Dit is slechts het begin van het Multidimensionale besef. Wij zijn in vele plaatsen, ruimtes en ervaringen tegelijkertijd. Het wordt een meer Bronachtige ervaring; een gefractaliseerde en schitterende creatie. Wij nemen voordeel van het dunner worden van de sluiers om ons Multidimensionale Zelf te leren kennen. Met focus en oefening, sluiten wij ons tegelijkertijd aan bij talrijke tijdlijnen en dimensies; de grote eenwording van Zelf met de Bron. Dus vanzelfsprekend, zullen wij ons niet voelen zoals wij dat gewend zijn.
Wij bevrijden onszelf van de oude herhalende levensstroom en nemen het onbekende met gratie, gemak en enthousiasme aan. Wij schudden het oude Zelf af zoals een kostuum; het maakt gewoonweg geen zin om dat nog langer te hercreëren. Wij bereiken het einde van een tijdperk, en vragen, Wat Ben Ik Nu? Wij antwoorden authentiek met ons werk, onze acties, onze woorden, onze dienstverleningen om de Weg te wijzen om de Waarheid te kennen.
De tijd speelt hier met onze gewaarwording. De effecten van de fotonische golven en de Verschuivende agenda zoals een kosmische pauze uit te strekken, terwijl tegelijkertijd onze dagen versnellen. Dit jaar is het grote ertussenin voor velen; jullie mogen je herinneren dat 2016 voor mij miste. Het verdween vorig jaar November uit mijn bewustzijn toen de Poortopzichter focus ging naar de 2017 golf. En toch ervaar ik nog steeds hier te zijn, dag na dag, ontvangend en in dienstverlening zijnde, uitbreidend en het Nieuwe omarmend. Mijn Hogere Niveaus vertellen mij dat dit in Juni zal veranderen, als ons Dienstverlenende werk in/naar een nieuwe fase stapt om deze openbarende golven te complementeren.
Jullie worden uit de grot geschopt, Geliefden. Terwijl de volledige ervaring van Ascentie bewuste keuze is, zullen diegenen die in achtervolging geweest zijn van de Ascentie (eerste golf en tweede golf) enorme ondersteuning ontvangen voor ieder positief risico, creatie, of handeling van bekrachtiging die jullie durven te ondernemen. Ontwaking zal voor het collectief gebeuren bij volmacht vanwege de wetten van de kwantum fysica; diegenen die in niveau omhoog gaan in hun Ascentie trekken de rest van de mensheid omhoog door het kwantum effect.
Dit is een actieve, prachtige passage voor het op Ascentie-gefocuste collectief om hun welverdiende Schepper spieren te oefenen - en het heeft niets te maken met macht over het duister, het hercreëren van drukte, of het beïnvloeden van een ander diens Vrije Wil. Het Schepper Bewustzijn is vreedzaam, actief, Goddelijk. Belichamers hebben opgemerkt dat de Gechristende ervaring van neutraliteit is; een buis/kanaal zijnde voor de Hogere Zelven. De Bron Aanwezig wordend op de Aarde. Het kan echter niet gedaan worden vanachter gesloten deuren. Je bent nodig. Je bent waardevol. Je hart is de Bron; een onuitputtelijke schat wanneer je angsten en twijfels overgebleven van het oude Zelf loslaat. Wat het ook is dat jou beperkt houdt is zelfopgelegd. Het is tijd om de nieuwe  grenzeloosheid te testen, en als een collectieve kracht van de Bron op deze planeet te vereniging. Met ons geloof/vertrouwen in het goddelijke, elkaar en onszelf, brengen wij de volgende fase van Ascentie binnen.
Aankomende Gebeurtenissen en Dienstverleningen
De woensdagen in Juni: Eenheid-Meditaties om 17:11 - 20:11 en 02:11(= donderdag nacht). Sluit je gedurende 30 minuten bij ons aan als wij het menselijke Hartraster in Goddelijke Liefde verenigen. Zie deze post (engelstalig) voor details en een gratis Christus Licht Begeleide meditatie download.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten